Тэма / тэг
песні веснавыя
Бацькоўскія тэгі

Тэмы 3 (праз поле „Бацькоўскія тэгі“)

 1. песні валачобныя
 2. песні велікодныя
 3. песні куставыя

Выданні 9 (праз поле „Тэмы“)

 1. Валачобныя песні / [Склад. Г. А. Барташэвіч, Л. М. Салавей, склад. муз. часткі В. І. Ялатаў. Рэд. тома К. П. Кабашнікаў]. — М...
 2. Веснавыя песні / [Складальнікі: Г. А. Барташэвіч, Л. М. Салавей; складальнік муз. часткі В. І. Ялатаў; рэд. тома К. П. Кабашн...
 3. Гукасвет этнапесеннай культуры беларусаў у даследаваннях маладых музыказнаўцаў: музычная міфапаэтыка, артыкуляцыя, тыпалогія...
 4. Довнар-Запольский М., Пѣсни пинчуковѣ. Вып. I, Кіевѣ, Типографія Императорскаго Университета Св. Владиміра В. І. Завадзкаго, ...
 5. Материалы по этнографии Гродненской губернии. Выпуск 1 / Ред. Е. Романов ; Управление Виленского учебного округа. — Вильно : ...
 6. Можейко З. Я. Песни белорусского Полесья. Вып. 1. М.: Всесоюзное изд-во "Советский композитор", 1983. 183 с.
 7. Романов, Е. Р. Белорусский сборник. Вып. 7 : Белорусские народные мелодии. Песни сезонные, обрядовые, игровые, танцы, духовны...
 8. Фальклор y запісах Яна Чачота і братоў Тышкевічаў / [Уклад., сістэм. тэкстаў і камент. В. I. Скідана i A. М. Хрушчовай, уступ...
 9. Эвальд З.В. Песни белорусского Полесья/ под ред. Е.В. Гиппиуса. М.: Всесоюзное изд-во "Советский композитор", 1979. 143 с.

Аўдыётэка 45 (праз поле „Тэмы“)

 1. "На улице девки гуляли..." - Песни и наигрыши Северской земли
 2. «Пад ясну зарыцу». Песенна-абрадавая традыцыя Міёршчыны па матэрыялах аўдыёкалекцыі С. Панізніка, запіс 1968-69 гадоў
 3. Białoruś - Śpiewy obrzędowe / Śpiewy z kołchozów
 4. Ensemble Hilka - Chornobyl Songs Project: Living Culture from a Lost World
 5. Guda - Архаічныя абрадавыя сьпевы
 6. Miareža - Czarnobyl
 7. Ohulki dla Hanulki. Pieśni wiosenne podlaskich i poleskich Białorusinów
 8. Polesie - Na skraju bagien / Палессе - на ўскрайку багнаў
 9. Архіў Уладзіміра Журовіча
 10. Бабуліны песні: Антаніна Аляксеева (Бекарэва)
 11. Беларуская Этнафонія — "Палескія напевы", фальклорны калектыў (в. Новае Палессе, Лельчыцкі р-н)
 12. Беларускі музычны фальклор (2 LP)
 13. Гасцінец - Ансамбль „Крыніцы“, в. Пінкавічы
 14. Гомельскае Палессе і Падняпроўе. ТМКБ. Том 6. Кніга 1 (CD-дадатак да кнігі)
 15. Горынь - Да падай, Божа, ключы...
 16. Ильинская пятница : pieśni obrzędowe Białorusinów z Podlasia, Witebszczyzny i Pskowszczyzny / wykonuje Studio Folkloru Autent...
 17. Календарные песни Белорусского Полесья
 18. Каляндарна-песенныя традыцыі заходнепалеска-панямонскага памежжа [Электронны рэсурс] / склад. Н. Даніловіч. — Электрон. дан. ...
 19. Музычныя традыцыі Масленіцы Беларускага Падняпроўя
 20. Надзежда Адамаўна Швед : Аўдыяатлас традыцыйнай музычнай культуры Беларусі
 21. Народныя песні Цэнтральнай Беларусі
 22. НКС - "Палескія напевы" в. Новае Палессе, Лельчыцкі р-н
 23. Песни Могилевской, Смоленской и Брянской областей (CD к нотному изданию)
 24. Песні Вілейшчыны ў запісах 2004-2005 гг. Архіў Зінаіды Крупскай
 25. Песні і музыка Пудляшша і Полесся. Жэмэрва і сэстры Лук'яновічы
 26. Песні Надзеі Сахарчук з Маліннік / Pieśni Nadziei Sacharczuk z Malinnik
 27. Піесні спуд Jанова
 28. Русская народная музыка западных, центральных областей и Поволжья
 29. Рутвіца - Ляцелі галачкі
 30. Спевы Беларусі / Authentic songs of Belarus
 31. Традиционные песни Полесья (2 LP)
 32. Усяму свой час - студыя аўтэнтычнага беларускага фальклору "Я нарадзіўся тут"
 33. Фонахрэстаматыя. Дыск 3. Панямонне - каляндарна-абрадавыя, сямейна-абрадавыя і пазаабрадавыя песні
 34. Фонахрэстаматыя. Дыск 4. Палессе Ч. I - каляндарна-абрадавыя і сямейна-абрадавыя песні
 35. Фонахрэстаматыя. Дыск 6. Падняпроўе - каляндарна-абрадавыя, сямейна-абрадавыя і пазаабрадавыя песні
 36. Чы jа в лузі не каліна. Pieśni białoruskiej wsi Husaki
 37. Экспедыцыя БДАМ у Мёрскі раён Віцебскай вобласці (27.06–07.07.2009)
 38. Этнамузычныя традыцыі паўночнабеларускага рэгіёну: Сенненшчына [Электронны рэсурс] / склад. Т. Канстанцінава, В. Прыбылова. –...
 39. Этнамузычныя традыцыі ўсходнебеларускага рэгіёну: Чавушчына [Электронны рэсурс] / склад. Т. Бярковіч, Т. Канстанцінава, В. Пр...
 40. Этнапесенныя традыцыі Беларусі ў экспедыцыйна-палявых запісах Л. С. Мухарынскай
 41. Этнічная музыка беларусаў: Бялыніцкі і Клічаўскі раёны Магілёўскай вобласці
 42. Этнічная музыка беларусаў: в. Шутавічы Смаргонскага р-на Гродзенскай вобласці
 43. Этнічная музыка беларусаў: Першы этнаграфічны канцэрт "Фальклор беларускай глыбінкі"
 44. Этнічная музыка беларусаў: Старадарожскі р-н Мінскай вобласці
 45. Як пущу стрелу. Восточнославянский музыкальный фольклор русско-украинско-белорусского пограничья

Артыкулы 7 (праз поле „Тэмы“)

 1. Даніловіч, Н. "Песенны каляндар" выганаўскай часткі заходнепалеска-панямонскага памежжа / Н. Даніловіч // Музычная культура Б...
 2. Даніловіч, Н.І. Мелагеаграфія каляндарных напеваў Верхняга Над’ясельдзя і яго сумежжаў / Н.І. Даніловіч // Весці Беларускай д...
 3. Клименко, И.В. Весенне-троицкий напев Пинщины (к проблеме моделирования и внутривидового картографирования раннетрадиционных ...
 4. Лузько, Л. Выгуковая інтанацыйнасць у напевах вяснова-летняга і вясельнага цыклаў Заходняга Палесся: да пытання музычнай міфа...
 5. Макарэвіч, В. Аб некаторых асаблівасцях гукавога праяўлення ідэі закліку ў беларускіх абрадавых напевах пачатку вясны / В. Ма...
 6. Максімава, Я. Рытуал гушкання на арэлях і гушкальныя напевы Заходняга Паазер'я / Я. Максімава // Гукасвет этнапесенный культу...
 7. Шпакоўская, Л. Напевы тыпу "страла" ў веснавым песенным цыкле паўднева-ўсходняй Беларусі // Гукасвет этнапесенный культуры бе...

Прэса 1 (праз поле „Тэмы“)

 1. 2018.04.27 — Фальклор беларускай глыбінкі ў Мінску (+відэа) / Газета "Новы Час" (novychas.by)

Відэатэка 6 (праз поле „Тэмы“)

 1. 1979 - Голоса веков [дак. фільм]
 2. 1989 - Запрашаем на вячоркі - "Весялухi", гп. Коханово [перадача]
 3. 1998 - Радавод - Гу, вясна [перадача]
 4. 1999 - Радавод - Чаканне вясны [перадача]
 5. 2004 - Спрадвечнае (СТВ) - Юр'я [перадача]
 6. 2010 - Каменныя дзевачкі (дак. фільм) [дак. фільм]

Фальклор 49 (праз поле „Жанры, тэмы, тэгі“)

 1. А баравая зязюля (вясновая) / песня, тэкст,аўдыё — аг. Нарач, Вілейскі раён
 2. А клік, вісна, клік, вісна («калі гукалі», «гуташуцца», «пяюць на Благавешчання») / песня, аўдыё — п. Чарнічны, Горацкі раён
 3. А лугам, лугам рэчачка (вясновая) / песня, тэкст,аўдыё — в. Заазер’е, Вілейскі раён
 4. А над ракою каліна (вясновая) / песня, тэкст,аўдыё — в. Заазер’е, Вілейскі раён
 5. А скалыхніця высока («вясной на калысках») / песня, аўдыё — в. Лескава, Пастаўскі раён
 6. Ай баравая цяцера (вясновая) / песня, тэкст,аўдыё — в. Любоўшы, Вілейскі раён
 7. Асіначка, ні трапячыся ты гор(ы)ка (вясна) / песня, аўдыё — п. Сычевка Нисимковичская, Чачэрскі раён
 8. Ва мху, ва мшаренке расла журавінка (веснавая, «пакліканне») / песня, аўдыё — в. Пагост, Гарадоцкі раён
 9. Вол бушуе, весну чуе (веснавая) / песня, аўдыё — в. Вобчын, Любанскі раён
 10. Вы павейце-ка, ветры буйныя / песня, аўдыё — аг. Неглюбка, Веткаўскі раён
 11. Вясняна ночка нявелічка (вяснянка) / песня, аўдыё — в. Ломыш (ліквідаваны), Хойніцкі раён
 12. Да пад гаем зіляненькім («вялікодная, як качаюцца дзеўкі на калысках») / песня, аўдыё — в. Лескава, Пастаўскі раён
 13. Да ўжэ, дзівачкі, весна прышла (вясна) / песня, аўдыё — аг. Глінішча, Хойніцкі раён
 14. Заблудзіў бел моладзец («вясной пасля Пасхі калыску устрайваюць і пяюць») / песня, аўдыё — в. Стаўрова, Браслаўскі раён
 15. Із-за лесу, лесу цёмнага / песня, аўдыё — в. Маркавічы, Гомельскі раён
 16. Кукуй, зязюлька, не ўнікай (вясновая) / песня, тэкст,аўдыё — в. Талуць, Вілейскі раён
 17. Медуніца, медуніца лугавая (масленіца). / песня, аўдыё — п. Мельнікаў, Суражский район
 18. На грановай нядзелі русалкі сядзелі / песня, аўдыё — в. Закальное, Любанскі раён
 19. Не тряпяшчысі, асіначка (масленая) / песня, аўдыё — Гомельская вобласць
 20. Ой вы белые лебядзе (вясновая) / песня, аўдыё,тэкст — аг. Нарач, Вілейскі раён
 21. Ой не росьці кропе (веснавы карагод) / песня, аўдыё — в. Семігосцічы, Столінскі раён
 22. Ой па вуліцы карагод ваджу / песня, аўдыё — в. Гаўлі, Буда-Кашалёўскі раён
 23. Ой, вэсна-красна, поткалі люді кросна («у вэсну») / песня, аўдыё — аг. Амяльная, Івацэвіцкі раён
 24. Ой, вэсна, вэсна прыкрасна («вэсна») / песня, аўдыё — аг. Пескі, Бярозаўскі раён
 25. Ой, вясна наша, весняночка (вяснянка) / песня, аўдыё — Чачэрскі раён
 26. Ой, вясна, весна, вясняначка (вясна) / песня, аўдыё — в. Барысаўшчына, Хойніцкі раён
 27. Ой, вясна, вясна вясёлая (вясна) / песня, аўдыё — Руднае, Хойніцкі раён
 28. Ой, ішла стряла у канец сяла / песня, аўдыё — аг. Неглюбка, Веткаўскі раён
 29. Ой, ляці, страла, да й удоўж сіла / песня, аўдыё — Судкова, Хойніцкі раён
 30. Ой, русалачка, дзе твая дачка / песня, аўдыё — аг. Красная Слабада, Акцябрскі раён
 31. Ой, суді, Божэ, да лотаті дождаті («вэсна») / песня, аўдыё — аг. Амяльная, Івацэвіцкі раён
 32. Падкалыхніця мяне высока («на калысках», «да Шосьніка гэта ўжо на калысцы былі асобенныя песні») / песня, аўдыё — аг. Андроны...
 33. Правяду русалку на той бор / песня, аўдыё — в. Молочки, Хойніцкі раён
 34. Проведу я русалочку до межы, до межы / песня, аўдыё — аг. Кіраў, Нараўлянскі раён
 35. Провяду русалку до броду / песня, аўдыё — в. Дзёрнавічы (ліквідаваны), Нараўлянскі раён
 36. Сонца ясна за лес коціцца («на калысца», «На Пасху і после Пасхі да шосьніка вечарам калышуцца») / песня, аўдыё — в. Стаўрова...
 37. У! Угу! Блыгаславі, Божа («загуканне вясны») / песня, аўдыё — в. Усполле, Мсціслаўскі раён
 38. Ускалыхніця высока («на калысках, велікодная») / песня, аўдыё — в. Волахі, Пастаўскі раён
 39. Чым, чым, селязень (2), скушэн, не вясёл (вясна) / песня, аўдыё — аг. Макеевічы, Клімавіцкі раён
 40. Што з-пад лесяйку, лесу цёмнага / песня, аўдыё — в. Збароў, Рагачоўскі раён
 41. Я й пушчу стралу да па ўсём сялу / песня, аўдыё — в. Гаўлі, Буда-Кашалёўскі раён
 42. Яблын мая садовая («масленіца, калі на калысках калыхаліся») / песня, аўдыё — аг. Альшанка, Чашніцкі раён
 43. Як заснула, задрімала красныя дзеўка (вясна) / песня, аўдыё — в. Стары Дзедзін, Клімавіцкі раён
 44. Як пайду я, пайду пагуляю, ой, шыроку далiну («вясноўская», «посьле Благавешчання») / песня, аўдыё — в. Паршына, Горацкі раён
 45. Як пайду я, пайду пагуляю, ой, шыроку далiну («вясноўская») / песня, аўдыё — в. Паршына, Горацкі раён
 46. Як пашла страла да й і ўдоўж сяла / песня, аўдыё — аг. Пірэвічы, Жлобінскі раён
 47. Як пушчу стралу а ўдоль па вуліцы / песня, аўдыё — п. Сычевка Нисимковичская, Чачэрскі раён
 48. Як пушчу стралу да й па ўсём селу / песня, аўдыё — в. Уборак, Лоеўскі раён
 49. Як пушчу стралу по ўсяму сялу / песня, аўдыё — в. Кіцін, Жлобінскі раён
Гэта кэшаваныя старонка. Апошняя сінхранізацыя з базай - 01.10.2019 15:25:03

Каментароў — 0

Запрашаем да абмеркавання! Звяртаем увагу, што каментары са спасылкамі і ад неаўтарызаваных аўтараў прэмадэруюцца.

Аўтарызавацца можна праз

Перайсці да абмеркавання гэтай старонкі.

* УВАГА! Партал ETHNO.by не прадугледжвае тэхнічнай магчымасці каментавання на старонках партала. Абмеркаванне матэрыялаў партала цалкам ажыццяўляецца сродкамі вонкавага сэрвіса Disqus.com, уладальнік каторага, паводле Пастановы Савета Міністраў РБ №850 ад 23.11.2018 нясе адказнасць за ідэнтыфікацыю карыстальнікаў і іх каментары.