1. 2017 - Вясельныя песні. (CD-дадатак да кнігі "Сямейныя абрады і звычаі") [аўдыё-CD] Вышэйшая школа Духоўная спадчына беларусаў, кніжная сэрыя
 2. 2021 - Краснаполле 2018-2019. Песні з экспедыцый. [інтэрнэт] РМГА Студэнцкае Этнаграфічнае Таварыства (СЭТ) Краснапольская эспедыцыя СЭТ, экспедыцыя
 3. 2021 - Песнапенні праваслаўнага богаслужэння ў беларускай этнамузычнай традыцыі [аўдыё-CD] Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі (БДАМ) Аўдыяатлас традыцыйнай музычнай культуры Беларусі (БДАМ), музычная сэрыя
 4. 2012 - Піесні спуд Jанова [аўдыё-CD] Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach / Музей Малой Бацькаўшчыны ў Студзіводах
 5. 1969 - Русские народные песни и причита­ния [грампласцінка] Фирма «Мелодия» Поют народные исполнители, музычная сэрыя
 6. 2009 - Человек творящий (наигрыши цимбалистов) [аўдыё-CD] Российский институт истории искусств (РИИИ)
 7. 1985 - Песни Смоленского Поднепровья [грампласцінка] Фирма «Мелодия» Из собрания Фонограмархива Пушкинского Дома, музычная сэрыя
 8. 1983 - Календарные песни Белорусского Полесья [грампласцінка] Фирма «Мелодия» Из собрания Фонограмархива Пушкинского Дома, музычная сэрыя
 9. 1966 - Русские народные песни Брянской и Ивановской областей [грампласцінка] Фирма «Мелодия» Поют народные исполнители, музычная сэрыя
 10. 1978 - Поют народные исполнители - деревни Орменка и Ляховка [грампласцінка] Фирма «Мелодия» Поют народные исполнители, музычная сэрыя
 11. 2006 - Tylos Labanoro [аўдыё-CD]
 12. 2006 - Натальля Матыліцкая - Пчолачка [аўдыё-CD] Студыя Bredzis Records
 1. 2016 - The Songs of Old Europe – Ancient Belarusian Folk Songs / Песні старой Еўропы - старажытныя беларускія народныя песні ...
 2. 2015 - «Спадчына» — Адэльск (майстар інструментаў Мар’ян Скрамблевіч) [перадача] Спадчына (Мінск-ТВ), цыкл тэлеперадач
 3. 1994 - Мне не хапае вас, Настаўнік (пра Л. С. Мухарынскую) [дак. фільм]
 4. 2021 - Гаворкі Беларусі [дак. фільм] МОВА: як гаворыць краiна, цыкл відэа
 5. 2021 - Бортніцтва ў Беларусі [дак. фільм] Жывая культура, цыкл тэлеперадач
 6. 2019 - Бортнікі [дак. фільм] Без рэтушы (цыкл фільмаў), цыкл відэа
 7. 2019 - Жывая культура — Абрад "Жаніцьба Цярэшкі" [перадача] Жывая культура, цыкл тэлеперадач
 8. 2021 - Жаніцьба Цярэшкі: расповеды пра калядны абрад-ігрышча [лекцыі, майстар-класы] Традыцыя / Tradycyja, музычная сэрыя,праект
 9. 2021 - Бортныя традыцыі малой радзімы [перадача] Добры вечар, Гомель, цыкл тэлеперадач
 10. 2021 - Калядныя традыцыі малой радзімы [перадача] Добры вечар, Гомель, цыкл тэлеперадач
 11. 2020 - Белорусское восьмое чудо света! ЮНЕСКО и культура бортничества [перадача]
 12. 2010 - Неба і Зямля Язэпа Драздовіча [дак. фільм]
 1. "Імкнемся перадаць традыцыю моладзі": па Лобчы зноў вадзілі Кусту 09.06.2020 Sputnik Беларусь
 2. Хто такі «жак»? 30.03.2018 Ашмянскі веснік
 3. Каза без сала памірае... 18.01.2014 Культура — штотыднёвая грамадска-асветнiцкая газета
 4. Шчадраванне ў вёсцы Дзятлавічы 16.01.2014 Будзьма Беларусамі (budzma.org)
 5. Как выдающийся этнограф Беларуси стал паромщиком двух культур 21.03.2019 СБ. Беларусь сегодня / Советская Белоруссия / Рабочий
 6. Як моладзь вывучае гісторыю і фальклор 27.06.2019 Маладзечанская газета
 7. А раптам вынясуць гарбуза? 06.02.2021 Культура — штотыднёвая грамадска-асветнiцкая газета
 8. “Мы адчувалі сябе рыцарамі…” 06.02.2021 Культура — штотыднёвая грамадска-асветнiцкая газета
 9. Зразумець элементы асобных традыцый… 06.02.2021 Культура — штотыднёвая грамадска-асветнiцкая газета
 10. Дамачаўскі, маларыцкі, і далей па Беларусі 30.01.2021 Культура — штотыднёвая грамадска-асветнiцкая газета
 11. У яго руках і саломінка зайграе! 30.01.2021 Культура — штотыднёвая грамадска-асветнiцкая газета
 12. Дом для спачылых 03.11.2018 Культура — штотыднёвая грамадска-асветнiцкая газета
 1. 1904 - Дудар з Дзісненскага павету, з дудой (Мёрскі раён). © Кусцінскі М. Ф. // Biblioteka Narodowa w Warszawie / Нацыянальна...
 2. 1800-я - Беларусы. Мужчына і жанчына ў строях (Беларусь)
 3. 1902 - Сляпы лірнік, які акампануе сабе на ліры (Пухавіцкі раён). © Могилянский Николай Михайлович // Музей антропологии и эт...
 4. 1943 - Беларускі лірнік (г. Слонім, Слонімскі раён). © Кучар Я.
 5. 1911 - Вуліца ў в. Аўцюкі (в. Вялікія Аўцюкі, Калінкавіцкі раён). © Сербаў Ісак Абрамавіч
 6. 1911 - Тры жанчыны чысьцяць бульбу на парозе хаты, побач трое дзяцей (г. Васілевічы, Рэчыцкі раён). © Сербаў Ісак Абрамавіч
 7. 1911 - Чатыры дзяўчыны ў строях (в. Прудок, Мазырскі раён). © Сербаў Ісак Абрамавіч
 8. 1925 - Дудар Сымон Шыхавец (в. Хаўхоліца, Барысаўскі раён)
 9. 1958 - Жанчына з двума дзецьмі (в. Вічын, Лунінецкі раён). © Баразна Лявон Цімафеевіч // Нацыянальны мастацкі музей Рэспублик...
 10. 1958 - Жанчына ў строі (аг. Падкраічы, Бярозаўскі раён). © Баразна Лявон Цімафеевіч // Нацыянальны мастацкі музей Рэспублики ...
 11. 1860 - Дзяўчына ў народным строі з ваколіц Кобрына (г. Кобрын, Кобрынскі раён). © Lietuvos dailės muziejus / Літоўскі мастацк...
 12. 1937 - Дудар Ф. Стэсь з дудой (в. Церасполле, Полацкі раён)
 1. 2004 - А.А. Шамак. Міфалогія беларусаў. Ч.2: вуч. дапам. Мінск, 2004, Вучэбна-выдавецкі цэнтр БДПУ, 74 с. [вучэбнае выданне (...
 2. 2001 - Л.І. Маленка Беларускі народны касцюм: навукова-папулярнае выданне. Мінск: Ураджай, 2001. 160с. [кніга]
 3. 1991 - Зеленин Д.К. Восточнославянская этнография — М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1991. — 511 с.: ил. (Эт...
 4. 2019 - Варфаламеева Т. Б. POST SСRIPTUM. Выбранае [зборнік]
 5. 2021 - Козенка М. Мядоцкая «Берагіня» ў прасторы і часе — Мінск : Чатыры чвэрці, 2021 [кніга]
 6. 2013 - Кацар М. С. Беларускі арнамент. Ткацтва. Вышыўка ― 3-е выд. ― Мінск : Беларуская Энцыклапедыя, 2013. — 223 с. : іл., к...
 7. 2021 - Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні: зб. навук. пр. / гал. рэд. Т. Валодзіна. – Мінск: Беларус. навука, 2021....
 8. 1897 - Никифоровский Н.Я. Простонародные приметы и поверья, суеверные обряды и обычаи, легендарные сказания о лицах местах .....
 9. 1993 - Восточно-славянский фольклор: Словарь научной и народной терминологии / Академия наук Беларуси ; Редкол.: Г.А. Барташе...
 10. 2017 - Роман Радович. Поліське житло: культурно-генетичні витоки та еволюційні процеси [кніга]
 11. 2021 - Беларускі строй. Каталог традыцыйнага адзення на Беларусі канца ХІХ — пачатку ХХ стагоддзяў па рэгіёнах. З калекцыі гу...
 12. 2003 - Смоленский музыкально-этнографический сборник. Том 1. Календарные обряды и песни — Москва : Индрик, 2003 — 760 с. [кніга]
 1. Песні лета // Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т. Т. 2. Віцебскае Падзвінне / Т.Б. Варфаламеева, А. М. Боганева, М.А. Козенка і інш.; склад. Т. Б. Варфаламеева. — Мінск: Бел. навука, 2004. — сс. 166–194 Традыцыйная мастацкая культура беларусаў (ТМКБ), кніжная сэрыя
 2. Купалле. Нараджэнне Іаана Хрысціцеля (Прадцечы) // Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т. Т. 2. Віцебскае Падзвінне / Т.Б. Варфаламеева, А. М. Боганева, М.А. Козенка і інш.; склад. Т. Б. Варфаламеева. — Мінск: Бел. навука, 2004. — сс. 148–156 Традыцыйная мастацкая культура беларусаў (ТМКБ), кніжная сэрыя
 3. Жніўныя звычаі і абрады // Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т. Т. 2. Віцебскае Падзвінне / Т.Б. Варфаламеева, А. М. Боганева, М.А. Козенка і інш.; склад. Т. Б. Варфаламеева. — Мінск: Бел. навука, 2004. — сс. 160–165 Традыцыйная мастацкая культура беларусаў (ТМКБ), кніжная сэрыя
 4. Валодзіна, Т. Канструяванне традыцыі. У пошуках цмока / Т. Валодзіна // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні: зб. навук. пр. – Мінск : Беларус. навука, 2021. – Вып. 8. – С. 61–93. Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні, перыядычнае выданне
 5. Андруніна М. Міфалагічная і прагматычная роля агню ў славянскай пахавальнай абраднасці // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні: зб. навук. пр. – Мінск : Беларус. навука, 2021. – Вып. 8. – С. 162–188. Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні, перыядычнае выданне
 6. Данилович, А. Мелогеография напевов жнивно-дожиночного периода на западнополесско-понеманском пограничье / А. Данилович // Проблеми етномузикології : Збірник наукових статей з атласом: Вип. 15 / Ред.-упор. ред. М. Скаженик, Ол. Шевчук. – Київ: НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2020. – С. 87–99, 172. Проблеми етномузикології, перыядычнае выданне
 7. Лабачэўская, В. Беларускі куток у Парыжы: экспазіцыя БССР на Сусветнай выстаўцы // Аўтэнтычны фальклор: праблемы захавання, вывучэння, ўспрымання (памяці антраполага Зінаіды Мажэйка) : зб. навук. прац / БДУКМ ; рэдкал. : Языкович В.Р. (старшю) [і інш.]. – Мінск : БДУКМ, 2016. – С. 35 – 38. Аўтэнтычны фалклор: праблемы захавання, вывучэння, успрымання (канферэнцыя і зборнік), сэрыя імпрэзаў,перыядычнае выданне
 8. Бутаў І. Згадкi пра культавыя і гістарычныя камянi ў архівах Беларусі і Літвы // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні: зб. навук. пр. – Мінск: Беларус. навука, 2021. – Вып. 8. – С. 189–211. Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні, перыядычнае выданне
 9. Гулак, Н. «Нефарматныя» людзі і песні вайны / А. Гулак // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні: зб. навук. пр. – Мінск: Беларус. навука, 2021. – Вып. 8. – С. 115–135. Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні, перыядычнае выданне
 10. Якіменка Т. «Ваджэнне Казы», «Жаніцьба Цярэшкі», «Яшчар», «Барана» ў новым досведзе іх этнамузыкалагічнага даследавання // Беларускі фальклор: Матэрыялы і даследаванні : зб. навук. прац. – Вып. 4. – Мінск: Бел. навука, 2017. С. 376-381. Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні, перыядычнае выданне
 11. Крыжэвіч А. Святая крыніца: унікальны водны аб’ект Крычаўшчыны // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. Збор.навуковых прац. Вып. 6. – Мінск: Беларус. навука, 2019. С. 213-227. Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні, перыядычнае выданне
 12. Пацюпа Ю. Ян Баршчэўскі і рэканструкцыя аўтарскіх тэкстаў паводле вусных запісаў. Рэканструяваныя тэксты. Гістарычны каментар Вячаслава Мартысюка // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. Збор.навуковых прац. Вып. 6. – Мінск: Беларус. навука, 2019. С. 74-183. Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні, перыядычнае выданне
 1. unesco
 2. абрады і святы веснавыя
 3. абрады і святы зімовыя
 4. абрады і святы летнія
 5. абрады і святы сямейныя
 6. абрады і святы, звычаі
 7. адзенне
 8. актуалізацыя
 9. арнамент
 10. архітэктура
 11. архіўныя фотаздымкі
 12. багач
 13. батлейка
 14. біяграфіі
 15. бортніцтва
 16. бубен
 17. важджэнне куста
 18. валачобнікі
 19. варожбы
 20. выраб музычных інструментаў
 21. выцінанка
 22. вышыўка
 23. вялікдзень
 24. вяселле
 25. галашэнні
 26. ганчарства
 27. гармонік
 28. гісторыя
 29. гуканне вясны
 30. гульні
 31. дзяды
 32. драўляная архітэктура
 33. дрэваапрацоўка
 34. дуда
 35. дываны
 36. дываны маляваныя (маляванкі)
 37. дыялекты
 38. дэкаратыўна-прыкладное мастацтва
 39. жаніцьба Цярэшкі
 40. жніво
 41. замовы
 42. здабыўныя промыслы
 43. інвентар НКС
 44. інсітнае мастацтва
 45. інструменты духавыя (аэрафоны)
 46. інтэрпрэтацыі фальклора
 47. казкі
 48. калыханкі
 49. калядоўшчыкі
 50. каменныя дзевачкі
 51. каменныя крыжы
 52. камяні
 53. капэлі музыкаў
 54. каравай
 55. каравайная абраднасць
 56. карагоды
 57. краязнаўства
 58. крыніцы
 59. культура духоўная
 60. купалле
 61. кухня
 62. ліра колавая
 63. масленіца
 64. металаапрацоўка
 65. міфалогія
 66. мовазнаўства
 67. могілкі
 68. музеі
 69. музыка
 70. музыка інструментальная
 71. музыкі
 72. найгрышы
 73. народная медыцына
 74. ноты
 75. паганства
 76. памінальна-пахавальная абраднасць
 77. паясы
 78. песні абрадавыя
 79. песні бяседныя
 80. песні валачобныя
 81. песні велікодныя
 82. песні веснавыя
 83. песні восеньскія
 84. песні вясельныя
 85. песні гукальныя
 86. песні жартоўныя
 87. песні жніўныя
 88. песні калядныя
 89. песні карагодныя
 90. песні купальскія
 91. песні летнія
 92. песні лірычныя
 93. песні масленічныя
 94. песні пазаабрадавыя
 95. песні радзінныя/хрэсбінныя
 96. песні рэкруцкія
 97. песні траецкія
 98. песні юраўскія
 99. побыт
 100. Пост
 101. промыслы
 102. прыкметы
 103. прымхі і забабоны
 104. прыпеўкі
 105. пятровіца
 106. работнікі культуры
 107. радзіны
 108. русалле
 109. рушнікі / ручнікі
 110. рэлігія
 111. сакральная геаграфія
 112. саломапляценне
 113. свяча
 114. скрыпка
 115. спас
 116. спевы
 117. спевы мужчынскія
 118. стравы
 119. страла, пахванне/ваджэнне стралы, сула
 120. строй
 121. строй жаночы
 122. танцы
 123. ткацтва
 124. троіца / сёмуха / зялёныя святкі
 125. тэкстыль
 126. тэорыя фальклору
 127. ушэсце
 128. фалькларыстыка
 129. фальклор
 130. фестывалі
 131. фестываль "Берагіня"
 132. хрысіцянства
 133. хрэсбіны / радзіны
 134. цымбалы
 135. Чарнобыльская аварыя
 136. шапавальства / лямец / войлак
 137. экспедыцыі этнаграфічныя
 138. экспедыцыйная методыка
 139. этнаграфічны музей
 140. этнамузыкалогія
 141. Юр'я

Каталогі

Віды публікацый

Відэакурсы па этнаграфіі

Самы час вучыцца анлайн! Нашы відэакурсы размешчаны на адукацыйнай платформе Stepik.org і акрамя відэа утрымліваюць праверачныя тэсты для самакантролю.

Запісацца

Выкладчык: Уладзімір Лобач

Аб’ём: 70 урокаў, 14 гадзін відэа, 127 тэставых пытанняў

Курс прапануе паглыбленае азнаямленне з этнічнай гісторыяй і этнакультурнай спецыфікай Беларусі. Прадстаўлены лекцыі па раздзелах і тэмах вучэбнай праграмы "Этнаграфія Беларусі", якая выкладаецца аўтарам у Полацкім дзяржаўным універсітэце.

Запісацца

Выкладчык: Зміцер Скварчэўскі

Аб’ём: 13 урокаў, 2 гадзіны відэа, 100 тэставых пытанняў

Сярод разнастайных аспектаў беларускай міфалогіі, прадметам курсу абраны персанажны код: боствы, духі, дэманічныя істоты, героі і т.п.