1. 2002 - Народныя песні Беларускага Панямоння [медыя-CD/DVD] Беларускі дзяржаўны інстытут праблем культуры (БелДІПК) Анталогія "Культура Беларусі: лепшыя старонкі", музычная сэрыя
 2. 2017 - Вясельныя песні. (CD-дадатак да кнігі "Сямейныя абрады і звычаі") [аўдыё-CD] Вышэйшая школа Духоўная спадчына беларусаў, кніжная сэрыя
 3. 2021 - Краснаполле 2018-2019. Песні з экспедыцый. [інтэрнэт] РМГА Студэнцкае Этнаграфічнае Таварыства (СЭТ) Краснапольская эспедыцыя СЭТ, экспедыцыя
 4. 2021 - Песнапенні праваслаўнага богаслужэння ў беларускай этнамузычнай традыцыі [аўдыё-CD] Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі (БДАМ) Аўдыяатлас традыцыйнай музычнай культуры Беларусі (БДАМ), музычная сэрыя
 5. 2012 - Піесні спуд Jанова [аўдыё-CD] Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach / Музей Малой Бацькаўшчыны ў Студзіводах
 6. 1969 - Русские народные песни и причита­ния [грампласцінка] Фирма «Мелодия» Поют народные исполнители, музычная сэрыя
 7. 2009 - Человек творящий (наигрыши цимбалистов) [аўдыё-CD] Российский институт истории искусств (РИИИ)
 8. 1985 - Песни Смоленского Поднепровья [грампласцінка] Фирма «Мелодия» Из собрания Фонограмархива Пушкинского Дома, музычная сэрыя
 9. 1983 - Календарные песни Белорусского Полесья [грампласцінка] Фирма «Мелодия» Из собрания Фонограмархива Пушкинского Дома, музычная сэрыя
 10. 1966 - Русские народные песни Брянской и Ивановской областей [грампласцінка] Фирма «Мелодия» Поют народные исполнители, музычная сэрыя
 11. 1978 - Поют народные исполнители - деревни Орменка и Ляховка [грампласцінка] Фирма «Мелодия» Поют народные исполнители, музычная сэрыя
 12. 2006 - Tylos Labanoro [аўдыё-CD]
 1. 2021 - Наталля Ярмалінская. "Дыялогі пра культуру" - 97 - 02.09.2021 [перадача]
 2. 2020 - Народны спявак Аляксандр Моніч - Люблю і памятаю [перадача] Люблю і памятаю (аўтарская перадача У. А. Арлова), цыкл тэлеперадач
 3. 2021 - Ряженье в беларуском свадебном обряде. Параллели с календарной обрядностью (рассказывает А. Ляшкевич) [лекцыі, майстар...
 4. 2020 - Белорусское восьмое чудо света! ЮНЕСКО и культура бортничества [перадача]
 5. 2021 - Героі нашага часу: бортнікі Палесся [дак. фільм]
 6. 2016 - The Songs of Old Europe – Ancient Belarusian Folk Songs / Песні старой Еўропы - старажытныя беларускія народныя песні ...
 7. 2015 - «Спадчына» — Адэльск (майстар інструментаў Мар’ян Скрамблевіч) [перадача] Спадчына (Мінск-ТВ), цыкл тэлеперадач
 8. 1994 - Мне не хапае вас, Настаўнік (пра Л. С. Мухарынскую) [дак. фільм]
 9. 2021 - Гаворкі Беларусі [дак. фільм] МОВА: як гаворыць краiна, цыкл відэа
 10. 2021 - Бортніцтва ў Беларусі [дак. фільм] Жывая культура, цыкл тэлеперадач
 11. 2019 - Бортнікі [дак. фільм] Без рэтушы (цыкл фільмаў), цыкл відэа
 12. 2019 - Жывая культура — Абрад "Жаніцьба Цярэшкі" [перадача] Жывая культура, цыкл тэлеперадач
 1. Як экалагічна адзначаць Масленіцу 12.03.2021 Зялёны партал / Greenbelarus.info
 2. “Лексіка Палесся” ў сталіцы (фота) 07.01.2021 Зялёны партал / Greenbelarus.info
 3. Як аброчныя крыжы ратуюць ад радыяцыі і на вайне (фота, відэа) 27.04.2021 Зялёны партал / Greenbelarus.info
 4. Інфармант мае права? 17.09.2016 Культура — штотыднёвая грамадска-асветнiцкая газета
 5. "Імкнемся перадаць традыцыю моладзі": па Лобчы зноў вадзілі Кусту 09.06.2020 Sputnik Беларусь
 6. Хто такі «жак»? 30.03.2018 Ашмянскі веснік
 7. Каза без сала памірае... 18.01.2014 Культура — штотыднёвая грамадска-асветнiцкая газета
 8. Шчадраванне ў вёсцы Дзятлавічы 16.01.2014 Будзьма Беларусамі (budzma.org)
 9. Как выдающийся этнограф Беларуси стал паромщиком двух культур 21.03.2019 СБ. Беларусь сегодня / Советская Белоруссия / Рабочий
 10. Як моладзь вывучае гісторыю і фальклор 27.06.2019 Маладзечанская газета
 11. А раптам вынясуць гарбуза? 06.02.2021 Культура — штотыднёвая грамадска-асветнiцкая газета
 12. “Мы адчувалі сябе рыцарамі…” 06.02.2021 Культура — штотыднёвая грамадска-асветнiцкая газета
 1. 1904 - Дудар з Дзісненскага павету, з дудой (Мёрскі раён). © Кусцінскі М. Ф. // Biblioteka Narodowa w Warszawie / Нацыянальна...
 2. 1800-я - Беларусы. Мужчына і жанчына ў строях (Беларусь)
 3. 1902 - Сляпы лірнік, які акампануе сабе на ліры (Пухавіцкі раён). © Могилянский Николай Михайлович // Музей антропологии и эт...
 4. 1943 - Беларускі лірнік (г. Слонім, Слонімскі раён). © Кучар Я.
 5. 1911 - Вуліца ў в. Аўцюкі (в. Вялікія Аўцюкі, Калінкавіцкі раён). © Сербаў Ісак Абрамавіч
 6. 1911 - Тры жанчыны чысьцяць бульбу на парозе хаты, побач трое дзяцей (г. Васілевічы, Рэчыцкі раён). © Сербаў Ісак Абрамавіч
 7. 1911 - Чатыры дзяўчыны ў строях (в. Прудок, Мазырскі раён). © Сербаў Ісак Абрамавіч
 8. 1925 - Дудар Сымон Шыхавец (в. Хаўхоліца, Барысаўскі раён)
 9. 1958 - Жанчына з двума дзецьмі (в. Вічын, Лунінецкі раён). © Баразна Лявон Цімафеевіч // Нацыянальны мастацкі музей Рэспублик...
 10. 1958 - Жанчына ў строі (аг. Падкраічы, Бярозаўскі раён). © Баразна Лявон Цімафеевіч // Нацыянальны мастацкі музей Рэспублики ...
 11. 1860 - Дзяўчына ў народным строі з ваколіц Кобрына (г. Кобрын, Кобрынскі раён). © Lietuvos dailės muziejus / Літоўскі мастацк...
 12. 1937 - Дудар Ф. Стэсь з дудой (в. Церасполле, Полацкі раён)
 1. 2021 - Ляшкевіч, А. І. Традыцыйны каляндар: нарысы. – Мінск : Беларуская навука, 2021. [кніга]
 2. 2004 - А.А. Шамак. Міфалогія беларусаў. Ч.2: вуч. дапам. Мінск, 2004, Вучэбна-выдавецкі цэнтр БДПУ, 74 с. [вучэбнае выданне (...
 3. 2001 - Л.І. Маленка Беларускі народны касцюм: навукова-папулярнае выданне. Мінск: Ураджай, 2001. 160с. [кніга]
 4. 1991 - Зеленин Д.К. Восточнославянская этнография — М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1991. — 511 с.: ил. (Эт...
 5. 2019 - Варфаламеева Т. Б. POST SСRIPTUM. Выбранае [зборнік]
 6. 2021 - Козенка М. Мядоцкая «Берагіня» ў прасторы і часе — Мінск : Чатыры чвэрці, 2021 [кніга]
 7. 2013 - Кацар М. С. Беларускі арнамент. Ткацтва. Вышыўка ― 3-е выд. ― Мінск : Беларуская Энцыклапедыя, 2013. — 223 с. : іл., к...
 8. 2021 - Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні: зб. навук. пр. / гал. рэд. Т. Валодзіна. – Мінск: Беларус. навука, 2021....
 9. 1897 - Никифоровский Н.Я. Простонародные приметы и поверья, суеверные обряды и обычаи, легендарные сказания о лицах местах .....
 10. 1993 - Восточно-славянский фольклор: Словарь научной и народной терминологии / Академия наук Беларуси ; Редкол.: Г.А. Барташе...
 11. 2017 - Роман Радович. Поліське житло: культурно-генетичні витоки та еволюційні процеси [кніга]
 12. 2021 - Беларускі строй. Каталог традыцыйнага адзення на Беларусі канца ХІХ — пачатку ХХ стагоддзяў па рэгіёнах. З калекцыі гу...
 1. Ляшкевіч, А. І. Праблема сезоннай ідэнтыфікацыі беларускага масленічнага абрадавага комплексу // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 29. – Мінск : Права і эканоміка, 2021. – С. 346–353.
 2. Скварчэўскі, Д.В. Планета Венера ў традыцыйных уяўленнях беларусаў / Д.В. Скварчэўскі // Рэха мінуўшчыны: зб. навук. арт / рэдкал.: А.С. Горны [і інш.]. – Гродна, ГрДУ імя Я. Купалы, 2011. – С. 249 – 253.
 3. Скварчэўскі, Д.В. Уяўленні пра «край зямлі» ў традыцыйнай карціне свету беларусаў // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 29. – Мінск : Права і эканоміка, 2021. – С. 404–410. Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі, перыядычнае выданне
 4. Лабачэўская, В. Патрыятычная міфалогія беларускага арнаменту прафесара М. С. Кацара / В. Лабачэўская // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні: зб. навук. пр. – Мінск : Беларус. навука, 2021. – Вып. 8. – С. 9–44. Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні, перыядычнае выданне
 5. Скварчэўскі Д., Быль В. Запісы з Бернардзінскага архіва 1764 г. як этна- графічная крыніца // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні: зб. навук. пр. – Мінск: Беларус. навука, 2021. – Вып. 8. – С. 215–225. Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні, перыядычнае выданне
 6. Лапацін Г. Да пытання народнахрысціянскай аксіялогіі знахарства: вопыт Ніны Шкрабавай // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. Збор. навук. прац. Вып. 7. – Мінск: Беларус. навука, 2020. С. 351-360. Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні, перыядычнае выданне
 7. Янковяк М. Традыцыйная медыцына ва ўспамінах беларускамоўных жыхароў вёсак паўднёва-ўсходняй Латвіі (выбраныя тэксты) // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. Збор. навук. прац. Вып. 7. – Мінск: Беларус. навука, 2020. С. 394-408. Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні, перыядычнае выданне
 8. Скварчэўскі Дз. Гісторыя каменных крыжоў // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. Збор. навук. прац. Вып. 7. – Мінск: Беларус. навука, 2020. С. 432-435. Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні, перыядычнае выданне
 9. Валодзіна Т. Будзем памятаць мы // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. Збор. навук. прац. Вып. 7. – Мінск: Беларус. навука, 2020. С. 436-439. Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні, перыядычнае выданне
 10. Бажок Ю. Апатрапейныя сродкі і дзеянні супраць нябожчыкаў, якія ходзяць, у міфалагічных наратывах, павер’ях і імператывах // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. Збор. навук. прац. Вып. 7. – Мінск: Беларус. навука, 2020. С. 284-317. Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні, перыядычнае выданне
 11. Ляшкевіч А. Масленічная калодка, сінанімічныя прадметы і пакаранне моладзі за неўступленне ў шлюб // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. Збор. навук. прац. Вып. 7. – Мінск: Беларус. навука, 2020. С. 318-350. Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні, перыядычнае выданне
 12. Слюжынскас Р. Асаблівасці мелодыкі літоўскіх (дзукскіх) калядак: матэрыялы для параўнальных даследаванняў // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. Збор. навук. прац. Вып. 7. – Мінск: Беларус. навука, 2020. С. 268-283. Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні, перыядычнае выданне
 1. unesco
 2. абрады і святы веснавыя
 3. абрады і святы зімовыя
 4. абрады і святы летнія
 5. абрады і святы сямейныя
 6. абрады і святы, звычаі
 7. адзенне
 8. адзенне вясельнае
 9. актуалізацыя
 10. арнамент
 11. архітэктура
 12. архіўныя фотаздымкі
 13. багач
 14. батлейка
 15. біяграфіі
 16. бортніцтва
 17. бубен
 18. важджэнне куста
 19. валачобнікі
 20. варожбы
 21. выраб музычных інструментаў
 22. выцінанка
 23. вышыўка
 24. вялікдзень
 25. вяселле
 26. галашэнні
 27. ганчарства
 28. гармонік
 29. гісторыя
 30. гуканне вясны
 31. гульні
 32. дзяды
 33. драўляная архітэктура
 34. дрэваапрацоўка
 35. дуда
 36. дываны
 37. дываны маляваныя (маляванкі)
 38. дыялекты
 39. дэкаратыўна-прыкладное мастацтва
 40. жаніцьба Цярэшкі
 41. жніво
 42. замовы
 43. здабыўныя промыслы
 44. інвентар НКС
 45. інсітнае мастацтва
 46. інструменты духавыя (аэрафоны)
 47. інтэрпрэтацыі фальклору
 48. казкі
 49. калыханкі
 50. калядоўшчыкі
 51. каменныя дзевачкі
 52. каменныя крыжы
 53. камяні
 54. капэлі музыкаў
 55. каравай
 56. каравайная абраднасць
 57. карагоды
 58. касцюм
 59. краязнаўства
 60. крыніцы
 61. культура духоўная
 62. купалле
 63. кухня
 64. ліра колавая
 65. масленіца
 66. металаапрацоўка
 67. міфалогія
 68. мовазнаўства
 69. могілкі
 70. музеі
 71. музыка
 72. музыка інструментальная
 73. музыкі
 74. найгрышы
 75. народная медыцына
 76. ноты
 77. паганства
 78. памінальна-пахавальная абраднасць
 79. паясы
 80. песні абрадавыя
 81. песні бяседныя
 82. песні валачобныя
 83. песні велікодныя
 84. песні веснавыя
 85. песні восеньскія
 86. песні вясельныя
 87. песні гукальныя
 88. песні жартоўныя
 89. песні жніўныя
 90. песні калядныя
 91. песні карагодныя
 92. песні купальскія
 93. песні летнія
 94. песні лірычныя
 95. песні масленічныя
 96. песні пазаабрадавыя
 97. песні радзінныя/хрэсбінныя
 98. песні рэкруцкія
 99. песні траецкія
 100. песні юраўскія
 101. побыт
 102. Пост
 103. промыслы
 104. прыкметы
 105. прымхі і забабоны
 106. прыпеўкі
 107. пятровіца
 108. работнікі культуры
 109. радзіны
 110. русалле
 111. рушнікі / ручнікі
 112. рэлігія
 113. сакральная геаграфія
 114. саломапляценне
 115. свяча
 116. скрыпка
 117. спас
 118. спевы
 119. спевы мужчынскія
 120. стравы
 121. страла, пахванне/ваджэнне стралы, сула
 122. строй
 123. строй жаночы
 124. танцы
 125. ткацтва
 126. троіца / сёмуха / зялёныя святкі
 127. тэкстыль
 128. тэорыя фальклору
 129. ушэсце
 130. фалькларыстыка
 131. фальклор
 132. фестывалі
 133. фестываль "Берагіня"
 134. хрысіцянства
 135. хрэсбіны / радзіны
 136. цымбалы
 137. Чарнобыльская аварыя
 138. шапавальства / лямец / войлак
 139. экспедыцыі этнаграфічныя
 140. экспедыцыйная методыка
 141. этнаграфічны музей
 142. этнамузыкалогія
 143. Юр'я

Каталогі

Віды публікацый

Відэакурсы па этнаграфіі

Самы час вучыцца анлайн! Нашы відэакурсы размешчаны на адукацыйнай платформе Stepik.org і акрамя відэа утрымліваюць праверачныя тэсты для самакантролю.

Запісацца

Выкладчык: Уладзімір Лобач

Аб’ём: 70 урокаў, 14 гадзін відэа, 127 тэставых пытанняў

Курс прапануе паглыбленае азнаямленне з этнічнай гісторыяй і этнакультурнай спецыфікай Беларусі. Прадстаўлены лекцыі па раздзелах і тэмах вучэбнай праграмы "Этнаграфія Беларусі", якая выкладаецца аўтарам у Полацкім дзяржаўным універсітэце.

Запісацца

Выкладчык: Зміцер Скварчэўскі

Аб’ём: 13 урокаў, 2 гадзіны відэа, 100 тэставых пытанняў

Сярод разнастайных аспектаў беларускай міфалогіі, прадметам курсу абраны персанажны код: боствы, духі, дэманічныя істоты, героі і т.п.