::
2016 - Этнамузычныя традыцыі ўсходнебеларускага рэгіёну: Чавушчына [Электронны рэсурс] / склад. Т. Бярковіч, Т. Канстанцінава, В. Прыбылова. – Электрон. дан. (138:24 гуч.). – Мінск: Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі, 2016. – 2 электрон. апт. дыскі (CD-ROM): гуч., брашура (31 с.). – (Аўдыяатлас традыцыйнай музычнай культуры Беларусі; вып. 8). [аўдыё-CD]
Назва
Этнамузычныя традыцыі ўсходнебеларускага рэгіёну: Чавушчына [Электронны рэсурс] / склад. Т. Бярковіч, Т. Канстанцінава, В. Прыбылова. – Электрон. дан. (138:24 гуч.). – Мінск: Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі, 2016. – 2 электрон. апт. дыскі (CD-ROM): гуч., брашура (31 с.). – (Аўдыяатлас традыцыйнай музычнай культуры Беларусі; вып. 8).
Віды носьбітаў
аўдыё-CD
Змест
аўтэнтычны фальклёр спевы
Вокладка
Статус
толькі апісанне
Апісанне

Калекцыя "Этнамузычныя традыцыі ўсходнебеларускага рэгіёну: Чавушчына" – восьмы выпуск серыйнага выдання "Аўдыяатлас традыцыйнай музычнай культуры Беларусі". Серыя заснавана на матэрыялах Фонаархіва этнамузыкі Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі і прэзентуе вынікі экспедыцыйна-палявых даследаванняў этнамузыколагаў Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі 1960–2010-х гг. 


Колькасць трэкаў фальклору
73.0000
Трэкліст

СD 1
Каляндарна-земляробчы песенны цыкл

Калядныя

 1. Ой, судзі, Божа, нам каляд даждаць* «як хадзілі з Казой і на вечарыне» (ФЭ** 3Е150 / 10)
 2. Ой, кылядычкі, бліны-ладачкі (ФЭ 3Е148 / 6)
 3. На вуліцы, мамачка, кырагод ребят (ФЭ 2Е181 / 11)
 4. Ну, бывала ж піліпуўка была… расказ пра «хэйдэр у піліпуўку і каляды» (ФЭ 3Е148 / 4)
 5. Ой, кылядачкі ў ліпнічку (ФЭ 3Е148 / 3)
 6. Во як кыліда… расказ як «хадзілі з Казой» (ФЭ 3Е164 / 9)
 7. Го-го-го, каза «як хадзілі з Казой» (ФЭ 3Е150 / 12)

Масленічныя

 1. Склашчына была… расказ як «калодкі вешылі хлопцам на масленку» (ФЭ 3Е156 / 4)
 2. А ў нас сяння маслінка, маслінка «пад вясну» (ФЭ 3Е150 / 7)
 3. На вуліцы бабы сядзелі (ФЭ 2Е181 / 7)
 4. Як пайду я, малада, по ваду  балада (ФЭ 2Е181 / 6)

Загуканні

 1. Благаславі, Божа, Прячыстая Маці «вясну гукаюць» (ФЭ 3Е148 / 22)
 2. Благаславі, Божа «першая песня, як вясну гукаюць» (ФЭ 3Е154 / 6)
 3. Блыгыславі, Маці (ФЭ 3Е165 / 15)
 4. Вісна-красна, у! «дзеці залазілі на крышы і пелі» (ФЭ 3Е162 / 8)
 5. Чом, чом, сілязень «вясноўская, рана вясной, сабярёмся каб і дзе вышэй» (ФЭ 3Е150 / 3)
 6. Ы па моречку, морю сінему «як вясну гукаюць», фрагмент (ФЭ 3Е152 / 32)

Веснавыя сезоннага замацавання

 1. Была ў мяне маці «вясноўская» (ФЭ 3Е150 / 4)
 2. Яблынь мыя, яблынь мыя кудрявыя (ФЭ 3Е165 / 13)
 3. Жалей мяне, мамулічка (ФЭ 3Е163 / 18)
 4. Чэрез речечку ляжыць кладэчка, балада (ФЭ 3Е165 / 12)
 5. Ляночык мой белюсенькі, «вясноўская, сеяўшы» (ФЭ 3Е149 / 5)
 6. Ой, прайшло ўремя маё дарагоя «вясноўская» (ФЭ 3Е149 / 6)
 7. Што ж ты, Ванечка, нявесіл «вясноўская» (ФЭ, запіс з этнаграфічнага канцэрта 14.04.2015)

Траецкія

 1. Вы, кумачкі-галубачкі, сястрыцы мае «на Духа», фрагмент (ФЭ 3Е156 / 7)
 2. Вы, кумушкі-галубушкі, выхадзіця ны вуліцу «как кумяцца», балада (ФЭ 2Е181 / 2)

Купальскія

 1. [Ку]пала на Йвана (ФЭ 2Е182 / 16)
 2. Ішло Купала сялом, сялом (ФЭ 2Е181 / 3)
 3. Цёмнэя ночка купалінка (ФЭ 3Е152 / 34)
 4. А нэ Йвана на Купала прэявілэсь прэіва балада (ФЭ 3Е154 / 11)

Пятроўскія

 1. Ўчора было Пятро, а сягоння Паўла (ФЭ 3Е150 / 14)
 2. Дзяўчоначка па лесі хадзіла «летняя, жнівеньская, па ягады» (ФЭ 3Е149 / 30)
 3. Як пайду я лугам-даліною (ФЭ 3Е165 / 4)

Жніўныя

 1. А й у лузі касец кося «як сена косюць» (ФЭ 3Е150 / 20)
 2. Жнеі жыта, ой, жнеі жыта зажыналі «зажынкі» (ФЭ 3Е162 / 1)
 3. Пара ў двору — ні раненька «жнівеньская», балада (ФЭ 3Е150 / 24)
 4. А жну ж, не лянюся — з хвастом валакуся «жнівеньская» (ФЭ 3Е150 / 23)
 5. Закуріўся ціхі дробін дожджык «жніво» (ФЭ 3Е154 / 15)
 6. За лес сонца й заходжая (ФЭ 2Е182 / 10)

Восеньскія

 1. Ой, восінь мыя, ты халодныя (ФЭ 3Е161 / 12)

Агульная працягласць гучання — 71:10

СD 2
Сямейна-радавы песенны цыкл.

Умоўна прымеркаваныя і непрымеркаваныя песні

Вясельныя

 1. Ніпраўдзівыя каліна «первая песня на свадзьбе» (ФЭ 3Е158 / 31)
 2. Ой, відаць, відаць па вяселлейку «свадзебная сіраце» (ФЭ 3Е151 / 10)
 3. Ня стой, Божухна, пыд акном «сіраце» (ФЭ 3Е149 / 28)
 4. Горька редзічка ў гародзе «як малады едзя» (ФЭ 3Е159 / 2)
 5. А ўжо ж малады пріехаў «як малады прыедзіць» (ФЭ 3Е151 / 12)
 6. Спасіба папу і паповічу «як з вянца выйдуць» (ФЭ 3Е158 / 9)
 7. Знаць табе, Лілічка, замуж хочыцца (ФЭ 3Е165 / 7)
 8. Дзевачкі кругым, кругым «карагод на свадзьбу, як доруць» (ФЭ 3Е165 / 14)
 9. Кальнула бацьку ў грудзі «перад тым, як забіраць маладую» (ФЭ 3Е160 / 29)
 10. Ой, цёшча зяця з піряпоім ждала «зяць прыхадзіў назаўтра к цёшчы» (ФЭ 3Е153 / 13)
 11. Ой, свату, свату, пусці й у хату / Ой, нету, нету свата прівету «назаўтрыга, када падыходзяць к хаце» (ФЭ 3Е153 / 16–17)
 12. Быранічка наш чорнінькі «каб сват дал гарэлкі» (ФЭ 3Е160 / 10)
 13. Мамачка мыя, раднюсенькыя «свадзебная, назаўтрега» (ФЭ 3Е159 / 3)
 14. А ў дружка, ў дружка каротка ножка «паджанішніка дражняць» (ФЭ 3Е160 / 23)
 15. Пела б я песенку — горла баліць «свату» (ФЭ 2E182 / 28)

Радзінныя

 1. Ў нашыга Ванічкі віныград на дваре «кресьбіны» (ФЭ 3Е161 / 2)
 2. А у цэркві ва ўсе званы званілі «кресьбіны» (ФЭ 3Е157 / 15)

Калыханка

 1. Пашоў коцік па плату (ФЭ 182 / 14)

Умоўна прымеркаваныя

 1. Пасеялі дзеўкі лён «карагод вясной і на каляды» (ФЭ, запіс з этнаграфічнага канцэрта 14.04.2015)
 2. Па беражку, па беражку, карагодная (ФЭ, запіс з этнаграфічнага канцэрта 14.04.2015)
 3. А скызалі на мой лён, карагодная (ФЭ 181 / 14)
 4. Горачка й мая крутая «дзе-нібудзь бяседа йкая» (ФЭ 3Е151 / 1)
 5. Прала, прала б кудзелечку «бяседная» (ФЭ 2Е182 / 9)
 6. Пыйду з горечка ў чыста полічка «на гулянкі» (ФЭ 3Е152 / 27)
 7. Ох, ты ж, мамычка мая «бяседная» (ФЭ 3Е151 / 3)
 8. [Ты] каліна-маліна (ФЭ 182 / 25)
 9. А ў полі жыта ды ні яріцца (ФЭ 181 / 1)

Непрымеркаваныя

 1. Ды сохня й вяня тровашка й падкашоная (ФЭ 182 / 15)
 2. А шумела, гудзела сасоначка ў бару (ФЭ 181 / 5)
 3. Рысцвітала сінія моря рознымі цвітамі (ФЭ 3Е165 / 5)
 4. Дзеўка ў горе радзілыся (ФЭ 181 / 4)
 5. Выйду я на гору, на круценькі біряжок (ФЭ 3Е155 / 5)
 6. А сонейка за лясок зайшло (ФЭ, запіс з этнаграфічнага канцэрта 14.04.2015)

Агульная працягласць гучання — 67:14

Звесткі пра выканаўцаў

 • Атдзельная Любоў Савельеўна (1929, в. Дубраўка Магілёўскага р.);
  в. Валкавічы CD 1 — № 1, 7, 9, 16, 18, 31, 34, 36, 37; CD 2 — № 2, 5, 22, 25
 • Копелева Валянціна Іосіфаўна (1937), Каханоўская Людміла Сцяпанаўна (1937), Казлова Надзея Данілаўна (1936), Філіпчэнка Валянціна Лявонаўна (1938, в. Капані);
  в. Галавенчыцы CD 1 — № 2, 4, 5, 12, 22–24, 32, 40; CD 2 — № 3, 9, 12, 14, 16, 19, 20, 33
 • Выканаўца невядомы; в. Будзіна CD 1 — № 3, 10, 11, 26, 28; CD 2 — № 21, 27, 29, 31
 • Маркава Пелагея Юр’еўна (1927, в. Сталка), Долава Марыя Фядосаўна (1936); в. Вайнілы CD 1 — № 6
 • Пехцерава Марыя Цімафееўна (1936, в. Радучы), Цвілікава Лідзія Цімафееўна (1936, в. Радучы), Лурыкава Валянціна Трафімаўна (1936, в. Забалацце Барысаўскага р.);
  в. Аляксандраўка CD 1 — № 8, 25; CD 2 — № 17
 • Віценкова Надзея Андрэеўна (1927); в. Цёплае CD 1 — № 13, 38
 • Авяр’янава Надзея Ісакаўна (1937); в. Петухоўка CD 1 — № 14, 17, 19, 21, 33; CD 2 — № 7, 8, 30
 • Аляксеенка Ганна Ільінічна (1939, в. Антонаўка); в. Гарбавічы CD 1 — № 15, 35
 • Пятрова Агаф’я Антонаўна (1927–2014); в. Кадзіна CD 1 — № 20
 • Герасімава Алена Сцяпанаўна (1911), Кавалёва Ганна Сцяпанаўна (1904); в. Будзіна CD 1 — № 27, 39; CD 2 — № 28
 • Авяр’янава Надзея Ісакаўна (1937), Дарашэнка Вялянціна Сяргееўна (1940, в. Зарэчча); в. Петухоўка CD 1 — № 29
 • Віценкова Надзея Андрэеўна (1927), Сініцына Надзея Пятроўна (1951, в. Пароеўка),Арлова Алена Пятроўна (1962); в. Цёплае CD 1 — № 30; CD 2 — № 32
 • Віценкова Надзея Андрэеўна (1927), Сініцына Надзея Пятроўна (1951, в. Пароеўка); в. Цёплае CD 2 — № 1, 4, 13
 • Бяляева Лізавета Пятроўна (1926, в. Новая Аляксандраўка Дрыбінскага р.); в. Ляхаўшчына CD 2 — № 6
 • Авяр’янава Надзея Ісакаўна (1937), Дарашэнка Вялянціна Сяргееўна (1940, в. Зарэчча), Зусева Лідзія Афанасьеўна (1933), Казлова Настасся Паўлаўна (1933), Луцэйна Настасся Васільеўна (1951), Усікава Надзея Мікалаеўна (1954, в. Папаратна Клімавіцкага р.); в. Петухоўка CD 2 — № 10, 11
 • Мельнікава Антаніна Аляксандраўна (1913) і гурт спявачак, в. Будзіна CD 2 — № 15
 • Кавалёва Ганна Сцяпанаўна (1904); в. Будзіна CD 2 — № 18
 • Герасімава Алена Сцяпанаўна (1911); в. Будзіна CD 2 — № 23
 • Авяр’янава Надзея Ісакаўна (1937), Дарашэнка Вялянціна Сяргееўна (1940, в. Зарэчча), Зусева Лідзія Афанасьеўна (1933), Казлова Настасся Паўлаўна (1933); в. Петухоўка CD 2 — № 24
 • Мельнікава Антаніна Аляксандраўна (1913); в. Будзіна CD 2 — № 26
Дадатковыя спасылкі
Сэрыя
Калектывы
Звязаныя персаналіі (укладальнікі, арганізатары, вядоўцы, збіральнікі і інш)
Год публікацыі
Карта
Звязаныя лакацыі
Тэмы
Гэта кэшаваныя старонка. Апошняя сінхранізацыя з базай - 15.11.2021 11:33:09

Маеце пытанне ці заўвагу? Напішыце ў каментары. Звяртаем увагу, што каментары са спасылкамі і ад неаўтарызаваных аўтараў прэмадэруюцца.

Відэакурсы па этнаграфіі

Самы час вучыцца анлайн! Нашы відэакурсы размешчаны на адукацыйнай платформе Stepik.org і акрамя відэа утрымліваюць праверачныя тэсты для самакантролю.

Запісацца

Выкладчык: Уладзімір Лобач

Аб’ём: 70 урокаў, 14 гадзін відэа, 127 тэставых пытанняў

Курс прапануе паглыбленае азнаямленне з этнічнай гісторыяй і этнакультурнай спецыфікай Беларусі. Прадстаўлены лекцыі па раздзелах і тэмах вучэбнай праграмы "Этнаграфія Беларусі", якая выкладаецца аўтарам у Полацкім дзяржаўным універсітэце.

Запісацца

Выкладчык: Зміцер Скварчэўскі

Аб’ём: 13 урокаў, 2 гадзіны відэа, 100 тэставых пытанняў

Сярод разнастайных аспектаў беларускай міфалогіі, прадметам курсу абраны персанажны код: боствы, духі, дэманічныя істоты, героі і т.п.