Запісы 1–200 з 269
 1. "А в лузя, в лузя..." (валачобная) / песня, тэкст — г. Дзісна, Мёрскі раён
 2. "Было у батьки тры сыны..." / песня, тэкст — г. Дзісна, Мёрскі раён
 3. "Ды ходили два стрэльчыки по бору,..." (вясельная) / песня, тэкст — г. Дзісна, Мёрскі раён
 4. "Ды ходили два стрэльчыки по бору,..." (вясельная) / песня, тэкст — г. Дзісна, Мёрскі раён
 5. "Не пойду домов..." (жніўная) / песня, тэкст — г. Дзісна, Мёрскі раён
 6. Wesoły nam псальма-велікодная Куклічы-Свісл. / песня, аўдыё
 7. А баравая зязюля (вясновая) / песня, тэкст,аўдыё — аг. Нарач, Вілейскі раён
 8. А борам, борам, пад барком (вяселле) / песня, аўдыё — в. Заазер’е, Вілейскі раён
 9. А гула пчолка гула / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 10. А зялён наш бор, зялён / песня, аўдыё — в. Заазер’е, Вілейскі раён
 11. А йшло Купала сялом, сялом («купала») / песня, аўдыё — в. Паршына, Горацкі раён
 12. А Калядачкі, а хадзіце к нам / песня, тэкст — в. Навахросты, Крупскі раён
 13. А клік, вісна, клік, вісна («калі гукалі», «гуташуцца», «пяюць на Благавешчання») / песня, аўдыё — п. Чарнічны, Горацкі раён
 14. А лугам, лугам рэчачка (вясновая) / песня, тэкст,аўдыё — в. Заазер’е, Вілейскі раён
 15. А над ракою каліна (вясновая) / песня, тэкст,аўдыё — в. Заазер’е, Вілейскі раён
 16. А наехала семсот казакаў (вяселле) / песня, аўдыё — в. Заазер’е, Вілейскі раён
 17. А ні кукуй, а зязюлячка, рана / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 18. А сваха сваху хорошэ просіла.../вэсельная, як проважаюць молодую к молодому/ / песня, відэа — в. Бастынь, Лунінецкі раён
 19. А скалыхніця высока («вясной на калысках») / песня, аўдыё — в. Лескава, Пастаўскі раён
 20. А соўняка, соўняйка (на касьбу) / песня, тэкст,аўдыё — аг. Нарач, Вілейскі раён
 21. А стралу як вадзілі расказ Кіцін-Жлобін. / песня, аўдыё
 22. А ты жаркая сонца, кала леса нізка ходзіш / песня, тэкст,аўдыё — аг. Пачапы, Краснапольскі раён
 23. А ў вас стралу расказ Атрубы-Жлобін. / песня, аўдыё
 24. А ў лузе касец косіць (жніво) / песня, тэкст,аўдыё — в. Любоўшы, Вілейскі раён
 25. А што такое каланіца / проза, аўдыё — п. Сычевка Рудницкая, Чачэрскі раён
 26. Ад веку мы спалі рэвалюцыйн Куклічы-Свісл. / песня, аўдыё
 27. Ай баравая цяцера (вясновая) / песня, тэкст,аўдыё — в. Любоўшы, Вілейскі раён
 28. Ай была ў мяне, а была ў мяне, ні маць – мачыха / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 29. Ай у заечкі а тры тропачкі / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 30. Ай, белая бярозачка ваду замуціла / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 31. Асвяціў месіц і зямлю й ваду / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 32. Асіначка, ні трапячыся ты гор(ы)ка (вясна) / песня, аўдыё — п. Сычевка Нисимковичская, Чачэрскі раён
 33. Бабка мая, любка / песня, тэкст,аўдыё — в. Сабалі, Краснапольскі раён
 34. Балада пра явар і бярозу (Выпраўляла маці сына ў салдаты / На чужу старану ў паход ісьці) / песня, тэкст — Беларусь
 35. Барынька (жалейка) / найгрыш, аўдыё — в. Сіманавічы, Драгічынскі раён
 36. Божа мой, на санажаці (пятроўская) / песня, тэкст,аўдыё — аг. Нарач, Вілейскі раён
 37. Божа мой, чабор, чабор (пятроўская) / песня, тэкст,аўдыё — аг. Нарач, Вілейскі раён
 38. Божа мой, чый гэта лянок (пятроўская) / песня, тэкст,аўдыё — в. Заазер’е, Вілейскі раён
 39. Была ў бабкі курка-рабушка / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 40. Бярозка з лістком (восень) / песня, аўдыё — аг. Нарач, Вілейскі раён
 41. Ва мху, ва мшаренке расла журавінка (веснавая, «пакліканне») / песня, аўдыё — в. Пагост, Гарадоцкі раён
 42. Валачобнікі валачыліся / песня, аўдыё — в. Слабодка, Шклоўскі раён
 43. Валачобнікі валачыліся / песня, тэкст,аўдыё — гп Краснаполле, Краснапольскі раён
 44. Вальс / найгрыш, аўдыё — в. Заазер’е, Вілейскі раён
 45. Верба, верба, дзе ты расла, ой куда лісток вада знесла / песня, відэа — в. Пагост, Жыткавіцкі раён
 46. Вецер вея, ой, вецер павівая / песня, тэкст,аўдыё — в. Казелле, Краснапольскі раён
 47. Вол бушуе, весну чуе (веснавая) / песня, аўдыё — в. Вобчын, Любанскі раён
 48. Восеньскі найгрыш (пішчык) / найгрыш, аўдыё — в. Сіманавічы, Драгічынскі раён
 49. Вы павейце-ка, ветры буйныя / песня, аўдыё — аг. Неглюбка, Веткаўскі раён
 50. Выйдзі, мамачка, на ганачак (вяселле) / песня, аўдыё — аг. Нарач, Вілейскі раён
 51. Вэсна-красна вэсна Вайцяшын-Бяроз. / песня, аўдыё
 52. Вясельны найгрыш сіраце (скрыпка) / найгрыш, аўдыё — в. Гарадзец, Столінскі раён
 53. Вясняна ночка нявелічка (вяснянка) / песня, аўдыё — в. Ломыш (ліквідаваны), Хойніцкі раён
 54. Горкая рэдзька ў гародзе / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 55. Да кукобынічкі валачобная Забалаць-Слуцк. / песня, аўдыё
 56. Да пад гаем зіляненькім («вялікодная, як качаюцца дзеўкі на калысках») / песня, аўдыё — в. Лескава, Пастаўскі раён
 57. Да Пэтро Ілле клічэ (Пэтро, жніўная) / песня, аўдыё — в. Азарычы, Пінскі раён
 58. Да святы Юрай валачобная Заполле-Слуцк. / песня, аўдыё
 59. Да ў нас сёння зажыначкі зажынкі Прошчыцы-Слуцк. / песня, аўдыё
 60. Да ўжэ, дзівачкі, весна прышла (вясна) / песня, аўдыё — аг. Глінішча, Хойніцкі раён
 61. Да хто, да хто цёмнай ночанькі не даспаў (вяселле сіраце) / песня, аўдыё — аг. Нарач, Вілейскі раён
 62. Дайце вы, дзевычкі, помачы / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 63. Дзеўчына чэрнява лірычная Куклічы-Свісл. / песня, аўдыё
 64. Добры вечор тобі Раство-псальма Пескі-Бяроз. / песня, аўдыё
 65. Добры тому хто вечэрок не знае, по ночы не ходзіць, ножак не збівае / песня, аўдыё — в. Тонеж, Лельчыцкі раён
 66. Жыў сабе чалавек Ахміёну / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 67. Жыцічка йірывоя, полічка палявоя / песня, тэкст,аўдыё — аг. Горы, Краснапольскі раён
 68. З моря туман коціцца / песня, тэкст,аўдыё — в. Журбін, Касцюковіцкі раён
 69. За горою, за крутою / песня, аўдыё — в. Семігосцічы, Столінскі раён
 70. Заблудзіў бел моладзец («вясной пасля Пасхі калыску устрайваюць і пяюць») / песня, аўдыё — в. Стаўрова, Браслаўскі раён
 71. Зазвінела пчолачка (жніво) / песня, аўдыё — в. Любоўшы, Вілейскі раён
 72. Зарастайця сцежкі-дарожкі, ой, куда я хадзіла / песня, тэкст,аўдыё — аг. Пачапы, Краснапольскі раён
 73. Зашумела дубравушэнька, зашумела зеляная / песня, відэа — в. Камень, Кобрынскі раён
 74. І кум ня п’ець (хрэсьбіны) / песня, аўдыё — в. Заазер’е, Вілейскі раён
 75. І цёмна ноч была (бяседная) / песня, аўдыё — в. Заазер’е, Вілейскі раён
 76. І чаго сялязень (купальская) / песня, тэкст,аўдыё — в. Заазер’е, Вілейскі раён
 77. Ідзець Вялічка, нету надзеці / песня, аўдыё — в. Лашанцы, Крупскі раён
 78. Із далёкіх із краёў шлі салдацікі дамоў (паваенная) / песня, аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 79. Із-за лесу, лесу цёмнага / песня, аўдыё — в. Маркавічы, Гомельскі раён
 80. Ішоў Вовачка як шчадрыца Прошчыцы-Слуцк. / песня, аўдыё
 81. Ішоў міленькі лужочкам, а я млода беражком / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 82. Кадрыля (2 скрыпкі, бубен, цымбалы) / найгрыш, аўдыё — Лельчыцкі раён
 83. Каліна-маліна, ні сладка ні горка, ой там заплакала салдацкая жонка / песня, відэа — в. Казлы, Ельскі раён
 84. Каляда, бегла Калядка пэшком (калядная) / песня, аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 85. Калядны найгрыш на скрыпцы / найгрыш, аўдыё — аг. Глушкавічы, Лельчыцкі раён
 86. Карыся, Верачка, карыся (вяселле) / песня, аўдыё — в. Заазер’е, Вілейскі раён
 87. Коровайночкі, мыйтэ ручкі («як выймалі», «коровайная») / песня, аўдыё — аг. Амяльная, Івацэвіцкі раён
 88. Короваю раю, я з тобою граю («як коровай садзяць у печ») / песня, аўдыё — аг. Амяльная, Івацэвіцкі раён
 89. Косары косяць, вецер повівае / песня, аўдыё — аг. Глушкавічы, Лельчыцкі раён
 90. Кукуй, зязюлька, не ўнікай (вясновая) / песня, тэкст,аўдыё — в. Талуць, Вілейскі раён
 91. Купала на Йвана / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 92. Люлі люлі люлі / песня, аўдыё — в. Лашанцы, Крупскі раён
 93. Люлі, люлі, пашлі каты ў дулі / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 94. Лявоніха / найгрыш, відэа — в. Барань, Барысаўскі раён
 95. Ляцелi гусi рядом, рядом (купальская) / песня, аўдыё — в. Паршына, Горацкі раён
 96. Ляцела пава каляд-шчадр Забалаць-Слуцк. / песня, аўдыё
 97. Ляцела пава шчадрэц Сорагі-Слуцк. / песня, аўдыё
 98. Маладая Волька як шчадрыца Гарадзішча-Брагін+Прошчыцы-Слуцк. / песня, аўдыё
 99. Малодачка жыто жала жніво Амговічы-Слуцк. / песня, аўдыё
 100. Мамачка мая, баліць галава / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 101. Масленка - вешаньне калодкі / абрад, відэа — в. Выхадцы, Лёзненскі раён
 102. Медуніца, медуніца лугавая (масленіца). / песня, аўдыё — п. Мельнікаў, Суражский район
 103. Мне ня ймецца, што сонейка ўсходзя / песня, тэкст,аўдыё — в. Усцінавічы, Краснапольскі раён
 104. На белой берозе русалка сядзела (русальная) / песня, аўдыё — Навасёлкі, Хойніцкі раён
 105. На вуліцы дзеўкі гулялі, гулялі / песня, відэа — в. Лашанцы, Крупскі раён
 106. На грановай нядзелі русалкі сядзелі / песня, аўдыё — в. Закальное, Любанскі раён
 107. На граной нядзелі, на крывой бярозі (русальная) / песня, аўдыё — Чачэрскі раён
 108. На Купала, на Купала ночка мала / песня, тэкст,аўдыё — аг. Леніна, Краснапольскі раён
 109. На сінім Дунаі (жніво) / песня, аўдыё — в. Заазер’е, Вілейскі раён
 110. На чужым полi дажджы iдуць (купальская) / песня, аўдыё — в. Паршына, Горацкі раён
 111. Наварыў вірабей піва / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 112. Найгрыш на дудцы (вясельная, калі садзяць на дзяжу) / найгрыш, аўдыё — аг. Глушкавічы, Лельчыцкі раён
 113. Найгрышы / найгрыш, аўдыё — в. Заазер’е, Вілейскі раён
 114. Накідай матко дрова, заставайся здорова (вясельная, ад’езд малдой) / песня, аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 115. Наступая восень халадная / песня, тэкст,аўдыё — аг. Горы, Краснапольскі раён
 116. Не тряпяшчысі, асіначка (масленая) / песня, аўдыё — Гомельская вобласць
 117. Ні касі дрэва, ой, ні сячы дрэва / песня, тэкст,аўдыё — аг. Пачапы, Краснапольскі раён
 118. Ну можа хваціць расказ Неглюбка-Ветк. / песня, аўдыё
 119. Ну-ну-ну, казёл на шчадрыца Замошша-Любан. / песня, аўдыё
 120. Ня думай, Ганначка, ня думай / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 121. О-го-го коза же, о-го-го сера / песня, аўдыё — в. Тонеж, Лельчыцкі раён
 122. Ой Божэ, Божэ я што ехала любая мая жынко (бяседная) / песня, аўдыё — в. Тонеж, Лельчыцкі раён
 123. Ой бяроза, бяроза ты кудрава, проці сонца на холадзе стаяла / песня, відэа — в. Лашанцы, Крупскі раён
 124. Ой вечер вечэрэя лірычная Куклічы-Свісл. / песня, аўдыё
 125. Ой вы белые лебядзе (вясновая) / песня, аўдыё,тэкст — аг. Нарач, Вілейскі раён
 126. Ой вэсна вэсна Пескі-Бяроз. / песня, аўдыё
 127. Ой гаем коляды Спорава-Бяроз. / песня, аўдыё
 128. Ой гукну літо Спорава-Бяроз. / песня, аўдыё
 129. Ой дайтэ мне раду (жніўная) / песня, аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 130. Ой жнеі, жнейкі (жніўная) / песня, аўдыё — в. Букча, Лельчыцкі раён
 131. Ой жылі людзі німаверныя / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 132. Ой з под хмаркі, хмаркі ясен месяц бродзіць, ай до мэне молодое гарны хлопец ходзіць / песня, тэкст,аўдыё — аг. Дуброва, Лель...
 133. Ой і груша мая, качурявая / песня, тэкст,аўдыё — в. Усцінавічы, Краснапольскі раён
 134. Ой ішла страла да і ўдоўж сяла / песня, аўдыё — в. Ачоса-Рудня (ліквідаваны), Добрушскі раён
 135. Ой косів козак сено як була погода / песня, аўдыё — аг. Глушкавічы, Лельчыцкі раён
 136. Ой масты, масты, масты новыя / песня, тэкст,аўдыё — в. Сабалі, Краснапольскі раён
 137. Ой наш пан баран, не пускае ж домов зарань (жніўная) / песня, аўдыё — в. Велямічы, Столінскі раён
 138. Ой не росьці кропе (веснавы карагод) / песня, аўдыё — в. Семігосцічы, Столінскі раён
 139. Ой па вуліцы карагод ваджу / песня, аўдыё — в. Гаўлі, Буда-Кашалёўскі раён
 140. Ой па вуліцы сівы конь бяжыць / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 141. Ой пайду я жніво Забалаць-Слуцк. / песня, аўдыё
 142. Ой пойду я під ліпоньку, нашчэплю я ліпово лісту (вясельная, каравайная) / песня, аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 143. Ой посію матко конопэлькі Ніўкі-Бяроз. / песня, аўдыё
 144. Ой пошла дзеўка до броду па воду (балада) / песня, аўдыё — в. Букча, Лельчыцкі раён
 145. Ой пуйдэмо гукаючы куст Спорава-Бяроз. / песня, аўдыё
 146. Ой там за тыном да на моры сіням / песня, тэкст — в. Баранава, Старадарожскі раён
 147. Ой ты бабочко, стара галочко / песня, аўдыё — в. Тонеж, Лельчыцкі раён
 148. Ой ты рэчачка (вяселле) / песня, аўдыё — в. Заазер’е, Вілейскі раён
 149. Ой, арёл мой, арёл мой / песня, тэкст,аўдыё — аг. Пачапы, Краснапольскі раён
 150. Ой, вы кумушкі мае / песня, тэкст,аўдыё — в. Палуж 1, Краснапольскі раён
 151. Ой, вэсна-красна, поткалі люді кросна («у вэсну») / песня, аўдыё — аг. Амяльная, Івацэвіцкі раён
 152. Ой, вэсна, вэсна прыкрасна («вэсна») / песня, аўдыё — аг. Пескі, Бярозаўскі раён
 153. Ой, вясна наша, весняночка (вяснянка) / песня, аўдыё — Чачэрскі раён
 154. Ой, вясна, весна, вясняначка (вясна) / песня, аўдыё — в. Барысаўшчына, Хойніцкі раён
 155. Ой, вясна, вясна вясёлая (вясна) / песня, аўдыё — Руднае, Хойніцкі раён
 156. Ой, да ты калінушка, размалінушка / песня, тэкст,аўдыё — в. Сідараўка, Краснапольскі раён
 157. Ой, дай, Божэ, лето («лето», жніўная) / песня, аўдыё — аг. Амяльная, Івацэвіцкі раён
 158. Ой, Дунай, мой Дунай, Дунай ціхінькі / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 159. Ой, за лесом, лесом («як обводзят дэжу» /як маладых водзяць вакруг дзяжы/) / песня, аўдыё — аг. Амяльная, Івацэвіцкі раён
 160. Ой, ішла стряла у канец сяла / песня, аўдыё — аг. Неглюбка, Веткаўскі раён
 161. Ой, літечко літо Здзітава-Бяроз. / песня, аўдыё
 162. Ой, ляці, страла, да й удоўж сіла / песня, аўдыё — Судкова, Хойніцкі раён
 163. Ой, мідзьведзю кошлаты господару богаты... / песня, відэа,тэкст — в. Міхалінак, Бярозаўскі раён
 164. Ой, па морю, морю сінему / песня, тэкст,аўдыё — в. Курбакі, Краснапольскі раён
 165. Ой, пуд вэрбою, пуд зэлёною (коляды) / песня, аўдыё — в. Новы Двор, Пінскі раён
 166. Ой, рана-рана, на граной нядзелі (русальная) / песня, аўдыё — п. Сычевка Нисимковичская, Чачэрскі раён
 167. Ой, русалачка, дзе твая дачка / песня, аўдыё — аг. Красная Слабада, Акцябрскі раён
 168. Ой, суді, Божэ, да лотаті дождаті («вэсна») / песня, аўдыё — аг. Амяльная, Івацэвіцкі раён
 169. Ой, у лузы вырба (зімовая, спяваюць у снежні) / песня, аўдыё — в. Новы Двор, Пінскі раён
 170. Ой, у мароза стаяла бероза / песня, аўдыё,тэкст — в. Вялікі Рожан, Салігорскі раён
 171. Ой, ходы, [І]льлё Хрыса-Бяроз. / песня, аўдыё
 172. Ой, шумела, гудзела, ой, сасоначка ў бару / песня, тэкст,аўдыё — в. Гарадзецкая, Краснапольскі раён
 173. Ой, я жала й не лежала... / песня, відэа — в. Бастынь, Лунінецкі раён
 174. Ох і з поля палітычная Куклічы-Свісл. / песня, аўдыё
 175. Ох пойду я на ту гору, гдзе зародзілась любоў (бяседная) / песня, аўдыё — аг. Глушкавічы, Лельчыцкі раён
 176. Ох, і там на покосэ / песня, аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 177. Ох, піду я на юлоньку молода, куды гляну ўсё чужая сторона / песня, аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 178. Ох, ты думушка дума... / песня, відэа,тэкст — в. Граб’ё, Акцябрскі раён
 179. Па саду галубок палятая / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 180. Па сібірскім тайгам партызанская Куклічы-Свісл. / песня, аўдыё
 181. Паджанішнічык нямыты / песня, тэкст,аўдыё — аг. Горы, Краснапольскі раён
 182. Падкалыхніця мяне высока («на калысках», «да Шосьніка гэта ўжо на калысцы былі асобенныя песні») / песня, аўдыё — аг. Андроны...
 183. Паедзем дамоў, паедзем (вяселле) / песня, аўдыё — в. Заазер’е, Вілейскі раён
 184. Пайшоў чарнец па ваду / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 185. Пашла каліда калядуючы / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 186. Перанос свячы в.Гусявіца / абрад, відэа — в. Новая Гусявіца, Буда-Кашалёўскі раён
 187. Песенны найгрыш на дудзе / найгрыш, ноты — Гарадоцкі раён
 188. По-над цёмным лесом, стояла там ізба, у той маленькой ізбушке жыла адна ўдава (партызанская балада) / песня, аўдыё — в. Тонеж...
 189. Полетушча пташэчка, полеці да попэред нас... / песня, відэа — в. Бастынь, Лунінецкі раён
 190. Полька (2 скрыпкі і бубен) / найгрыш, аўдыё — Лельчыцкі раён
 191. Полька (дудка) / найгрыш, аўдыё — аг. Глушкавічы, Лельчыцкі раён
 192. Полька / найгрыш, аўдыё — в. Заазер’е, Вілейскі раён
 193. Пра масьленічныя катанні / абрад, відэа,тэкст — в. Запруддзе, Віцебскі раён
 194. Пра русалку і бортніка / проза, відэа — в. Альманы, Столінскі раён
 195. Пра спевы / проза, аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 196. Правяду русалку на той бор / песня, аўдыё — в. Молочки, Хойніцкі раён
 197. Праду я, праду, спацячкі хачу / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 198. Проведу я русалочку до межы, до межы / песня, аўдыё — аг. Кіраў, Нараўлянскі раён
 199. Провяду русалку до броду / песня, аўдыё — в. Дзёрнавічы (ліквідаваны), Нараўлянскі раён
 200. Пры цёмнай тучэ лірычная Куклічы-Свісл. / песня, аўдыё
Гэта кэшаваныя старонка. Апошняя сінхранізацыя з базай - 25.07.2021 13:50:08

Відэакурсы па этнаграфіі

Самы час вучыцца анлайн! Нашы відэакурсы размешчаны на адукацыйнай платформе Stepik.org і акрамя відэа утрымліваюць праверачныя тэсты для самакантролю.

Запісацца

Выкладчык: Уладзімір Лобач

Аб’ём: 70 урокаў, 14 гадзін відэа, 127 тэставых пытанняў

Курс прапануе паглыбленае азнаямленне з этнічнай гісторыяй і этнакультурнай спецыфікай Беларусі. Прадстаўлены лекцыі па раздзелах і тэмах вучэбнай праграмы "Этнаграфія Беларусі", якая выкладаецца аўтарам у Полацкім дзяржаўным універсітэце.

Запісацца

Выкладчык: Зміцер Скварчэўскі

Аб’ём: 13 урокаў, 2 гадзіны відэа, 100 тэставых пытанняў

Сярод разнастайных аспектаў беларускай міфалогіі, прадметам курсу абраны персанажны код: боствы, духі, дэманічныя істоты, героі і т.п.