Запісы 1–165 з 165
 1. Wesoły nam псальма-велікодная Куклічы-Свісл. / песня, аўдыё — undefined
 2. А йшло Купала купала Паршына-Горацк. / песня, аўдыё — undefined
 3. А Калядачкі, а хадзіце к нам / песня, тэкст — в. Навахросты, Крупскі раён
 4. А клік, вісна, клік, вісна («калі гукалі», «гуташуцца», «пяюць на Благавешчання») / песня, аўдыё — п. Чарнічны, Горацкі раён
 5. А скалыхніця высока вясной Кураполле-Пастаўск. / песня, аўдыё — undefined
 6. А стралу як вадзілі расказ Кіцін-Жлобін. / песня, аўдыё — undefined
 7. А ў вас стралу расказ Атрубы-Жлобін. / песня, аўдыё — undefined
 8. А што такое каланіца расказ Сычаўка-Чачэрск. / песня, аўдыё — undefined
 9. Ад веку мы спалі рэвалюцыйн Куклічы-Свісл. / песня, аўдыё — undefined
 10. Асіначка, ні трапячыся ты гор(ы)ка (вясна) / песня, аўдыё — п. Сычевка Нисимковичская, Чачэрскі раён
 11. Барынька (жалейка) / найгрыш, аўдыё — в. Сіманавічы, Драгічынскі раён
 12. Блыгаславі Божа загуканне Усполле-Мсціс Мажэйка / песня, аўдыё — undefined
 13. Ва мху пакліканне Маскаляняты-Гарадоцк. / песня, аўдыё — undefined
 14. Валачобнікі валачыліся / песня, аўдыё — в. Слабодка, Шклоўскі раён
 15. Верба, верба, дзе ты расла, ой куда лісток вада знесла / песня, відэа — в. Пагост, Жыткавіцкі раён
 16. Вол бушуе, весну чуе (веснавая) / песня, аўдыё — в. Вобчын, Любанскі раён
 17. Восеньскі найгрыш (пішчык) / найгрыш, аўдыё — в. Сіманавічы, Драгічынскі раён
 18. Вы павейце-ка вяснянка Неглюбка-Ветк. / песня, аўдыё — undefined
 19. Вэсна-красна вэсна Вайцяшын-Бяроз. / песня, аўдыё — undefined
 20. Вясельны найгрыш сіраце (скрыпка) / найгрыш, аўдыё — в. Гарадзец, Столінскі раён
 21. Вясняна ночка вяснянка Ломыш-Хойн. / песня, аўдыё — undefined
 22. Да кукобынічкі валачобная Забалаць-Слуцк. / песня, аўдыё — undefined
 23. Да пад гаем на калысках Лескава-Пастаўск. / песня, аўдыё — undefined
 24. Да Пэтро купайло-пэтро Азарычы-Пінск. / песня, аўдыё — undefined
 25. Да святы Юрай валачобная Заполле-Слуцк. / песня, аўдыё — undefined
 26. Да ў нас сёння зажыначкі зажынкі Прошчыцы-Слуцк. / песня, аўдыё — undefined
 27. Да ўжэ дзівачкі вясна Глінішчча-Хойн. / песня, аўдыё — undefined
 28. Дзеўчына чэрнява лірычная Куклічы-Свісл. / песня, аўдыё — undefined
 29. Добры вечор тобі Раство-псальма Пескі-Бяроз. / песня, аўдыё — undefined
 30. Добры тому хто вечэрок не знае, по ночы не ходзіць, ножак не збівае / песня, аўдыё — в. Тонеж, Лельчыцкі раён
 31. За горою, за крутою / песня, аўдыё — в. Семігосцічы, Столінскі раён
 32. Заблудзіў бел моладзец вясной Стаўрова-Брасл. / песня, аўдыё — undefined
 33. Зашумела дубравушэнька, зашумела зеляная / песня, відэа — в. Камень, Кобрынскі раён
 34. Ідзець Вялічка, нету надзеці / песня, аўдыё — в. Лашанцы, Крупскі раён
 35. Із далёкіх із краёў шлі салдацікі дамоў (паваенная) / песня, аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 36. Із-за лесу страла Маркавічы-Гом. / песня, аўдыё — undefined
 37. Ішоў Вовачка як шчадрыца Прошчыцы-Слуцк. / песня, аўдыё — undefined
 38. Кадрыля (2 скрыпкі, бубен, цымбалы) / найгрыш, аўдыё — Лельчыцкі раён
 39. Каліна-маліна, ні сладка ні горка, ой там заплакала салдацкая жонка / песня, відэа — в. Казлы, Ельскі раён
 40. Каляда, бегла Калядка пэшком (калядная) / песня, аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 41. Калядны найгрыш на скрыпцы / найгрыш, аўдыё — аг. Глушкавічы, Лельчыцкі раён
 42. Коровайночкі, мыйтэ ручкі («як выймалі», «коровайная») / песня, аўдыё — аг. Амяльная, Івацэвіцкі раён
 43. Короваю раю, я з тобою граю («як коровай садзяць у печ») / песня, аўдыё — аг. Амяльная, Івацэвіцкі раён
 44. Косары косяць, вецер повівае / песня, аўдыё — аг. Глушкавічы, Лельчыцкі раён
 45. Люлі люлі люлі / песня, аўдыё — в. Лашанцы, Крупскі раён
 46. Лявоніха / найгрыш, відэа — в. Барань, Барысаўскі раён
 47. Ляцела пава каляд-шчадр Забалаць-Слуцк. / песня, аўдыё — undefined
 48. Ляцела пава шчадрэц Сорагі-Слуцк. / песня, аўдыё — undefined
 49. Ляцелі гусі купальск Паршына-Горацк. / песня, аўдыё — undefined
 50. Маладая Волька як шчадрыца Гарадзішча-Брагін+Прошчыцы-Слуцк. / песня, аўдыё — undefined
 51. Малодачка жыто жала жніво Амговічы-Слуцк. / песня, аўдыё — undefined
 52. Масленка - вешаньне калодкі / абрад, відэа — в. Выхадцы, Лёзненскі раён
 53. Медуніца лугавая масленіца Мельнікаў-Сураж ІРЛІ-РАМ / песня, аўдыё — undefined
 54. На белой берозе русальная Навасёлкі-Хойн. / песня, аўдыё — undefined
 55. На вуліцы дзеўкі гулялі, гулялі / песня, відэа — в. Лашанцы, Крупскі раён
 56. На грановай нядзелі траецкая Закальное-Любанск. / песня, аўдыё — undefined
 57. На граной нядзелі русальная Чачэрскі. / песня, аўдыё — undefined
 58. На чужым полі купальск Паршына-Горацк. / песня, аўдыё — undefined
 59. Найгрыш на дудцы (вясельная, калі садзяць на дзяжу) / найгрыш, аўдыё — аг. Глушкавічы, Лельчыцкі раён
 60. Накідай матко дрова, заставайся здорова (вясельная, ад’езд малдой) / песня, аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 61. Не трепяшчысі асіначка масленая Гом-вобл. / песня, аўдыё — undefined
 62. Ну можа хваціць расказ Неглюбка-Ветк. / песня, аўдыё — undefined
 63. Ну-ну-ну, казёл на шчадрыца Замошша-Любан. / песня, аўдыё — undefined
 64. О-го-го коза же, о-го-го сера / песня, аўдыё — в. Тонеж, Лельчыцкі раён
 65. Ой Божэ, Божэ я што ехала любая мая жынко (бяседная) / песня, аўдыё — в. Тонеж, Лельчыцкі раён
 66. Ой бяроза, бяроза ты кудрава, проці сонца на холадзе стаяла / песня, відэа — в. Лашанцы, Крупскі раён
 67. Ой вечер вечэрэя лірычная Куклічы-Свісл. / песня, аўдыё — undefined
 68. Ой вэсна вэсна Пескі-Бяроз. / песня, аўдыё — undefined
 69. Ой вясна вясна Барысаўшчына-Хойн. / песня, аўдыё — undefined
 70. Ой гаем коляды Спорава-Бяроз. / песня, аўдыё — undefined
 71. Ой гукну літо Спорава-Бяроз. / песня, аўдыё — undefined
 72. Ой дайтэ мне раду (жніўная) / песня, аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 73. Ой жнеі, жнейкі (жніўная) / песня, аўдыё — в. Букча, Лельчыцкі раён
 74. Ой ішла страла страла АчосаРудня Добруш. / песня, аўдыё — undefined
 75. Ой ішла стряла страла Неглюбка-Ветк. / песня, аўдыё — undefined
 76. Ой косів козак сено як була погода / песня, аўдыё — аг. Глушкавічы, Лельчыцкі раён
 77. Ой ляці страла троіц-караг Чачэрскі. / песня, аўдыё — undefined
 78. Ой наш пан баран, не пускае ж домов зарань (жніўная) / песня, аўдыё — в. Велямічы, Столінскі раён
 79. Ой не росьці кропе (веснавы карагод) / песня, аўдыё — в. Семігосцічы, Столінскі раён
 80. Ой па вуліцы карагод Гаўлі-БудаКаш. / песня, аўдыё — undefined
 81. Ой пайду я жніво Забалаць-Слуцк. / песня, аўдыё — undefined
 82. Ой пойду я під ліпоньку, нашчэплю я ліпово лісту (вясельная, каравайная) / песня, аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 83. Ой посію матко конопэлькі Ніўкі-Бяроз. / песня, аўдыё — undefined
 84. Ой пошла дзеўка до броду па воду (балада) / песня, аўдыё — в. Букча, Лельчыцкі раён
 85. Ой пуд вэрбою коляды НовыДвор-Пінск. / песня, аўдыё — undefined
 86. Ой пуйдэмо гукаючы куст Спорава-Бяроз. / песня, аўдыё — undefined
 87. Ой рана русальная Сычаўка-Чачэрск. / песня, аўдыё — undefined
 88. Ой русалачка русальная КраснаяСлабада-Акцябр. / песня, аўдыё — undefined
 89. Ой ты бабочко, стара галочко / песня, аўдыё — в. Тонеж, Лельчыцкі раён
 90. Ой у лузы зімовая НовыДвор-Пінск. / песня, аўдыё — undefined
 91. Ой, вэсна-красна, поткалі люді кросна («у вэсну») / песня, аўдыё — аг. Амяльная, Івацэвіцкі раён
 92. Ой, вэсна, вэсна прыкрасна («вэсна») / песня, аўдыё — аг. Пескі, Бярозаўскі раён
 93. Ой, вясна наша, весняночка (вяснянка) / песня, аўдыё — Чачэрскі раён
 94. Ой, вясна, вясна вясёлая (вясна) / песня, аўдыё — Руднае, Хойніцкі раён
 95. Ой, дай, Божэ, лето («лето», жніўная) / песня, аўдыё — аг. Амяльная, Івацэвіцкі раён
 96. Ой, за лесом, лесом («як обводзят дэжу» /як маладых водзяць вакруг дзяжы/) / песня, аўдыё — аг. Амяльная, Івацэвіцкі раён
 97. Ой, літечко літо Здзітава-Бяроз. / песня, аўдыё — undefined
 98. Ой, мідзьведзю кошлаты господару богаты... / песня, відэа,тэкст — в. Міхалінак, Бярозаўскі раён
 99. Ой, суді, Божэ, да лотаті дождаті («вэсна») / песня, аўдыё — аг. Амяльная, Івацэвіцкі раён
 100. Ой, у мароза стаяла бероза / песня, аўдыё,тэкст — в. Вялікі Рожан, Салігорскі раён
 101. Ой, ходы, [І]льлё Хрыса-Бяроз. / песня, аўдыё — undefined
 102. Ох і з поля палітычная Куклічы-Свісл. / песня, аўдыё — undefined
 103. Ох пойду я на ту гору, гдзе зародзілась любоў (бяседная) / песня, аўдыё — аг. Глушкавічы, Лельчыцкі раён
 104. Ох, і там на покосэ / песня, аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 105. Ох, піду я на юлоньку молода, куды гляну ўсё чужая сторона / песня, аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 106. Ох, ты думушка дума... / песня, відэа,тэкст — в. Граб’ё, Акцябрскі раён
 107. Па сібірскім тайгам партызанская Куклічы-Свісл. / песня, аўдыё — undefined
 108. Падкалыхніця мяне высока на калысках Андроны-Пастаўск. / песня, аўдыё — undefined
 109. Перанос свячы в.Гусявіца / абрад, відэа — в. Новая Гусявіца, Буда-Кашалёўскі раён
 110. По-над цёмным лесом, стояла там ізба, у той маленькой ізбушке жыла адна ўдава (партызанская балада) / песня, аўдыё — в. Тонеж...
 111. Полька (2 скрыпкі і бубен) / найгрыш, аўдыё — Лельчыцкі раён
 112. Полька (дудка) / найгрыш, аўдыё — аг. Глушкавічы, Лельчыцкі раён
 113. Пра масьленічныя катанні / абрад, відэа,тэкст — в. Запруддзе, Віцебскі раён
 114. Пра русалку і бортніка / проза, відэа — в. Альманы, Столінскі раён
 115. Правяду русалку русалка Малочкі-Хойн. / песня, аўдыё — undefined
 116. Провяду русалку Дзёрнавічы-Нараўл. / песня, аўдыё — undefined
 117. Провяду я русалочку Кіраў-Нараўл. / песня, аўдыё — undefined
 118. Пры цёмнай тучэ лірычная Куклічы-Свісл. / песня, аўдыё — undefined
 119. Пэтро з [І]лею літо Лісічыцы-Бяроз. / песня, аўдыё — undefined
 120. Рано на Йвана, дзеўчына ўстала / песня, відэа — аг. Лобча, Лунінецкі раён
 121. Раскажыце, калі ласка расказ Жгунь-Добруш. / песня, аўдыё — undefined
 122. расказ Слабада-Ветк. / песня, аўдыё — undefined
 123. Рожжэство Хрістовэ Пескі-Бяроз. / песня, аўдыё — undefined
 124. Русалку калі-та вадзілі расказ Глухавічы-Брагін. / песня, аўдыё — undefined
 125. Салавей кукушку лірычная Куклічы-Свісл. / песня, аўдыё — undefined
 126. Саловей, саловей смуцён невясёл (бяседная) / песня, аўдыё — в. Букча, Лельчыцкі раён
 127. Смутной вэчор, смутной ранок / песня, аўдыё — в. Семігосцічы, Столінскі раён
 128. Сонца ясна на калысца Стаўрова-Брасл. / песня, аўдыё — undefined
 129. Сядзела русалка русалка Руднае-Хойн. / песня, аўдыё — undefined
 130. Тады тэе веночкі расказ Малочкі-Хойн. / песня, аўдыё — undefined
 131. Тады ўжэ русалку расказ Тульгавічы-Хойн. / песня, аўдыё — undefined
 132. Танцавальны найгрыш на дудцы / найгрыш, аўдыё — в. Сіманавічы, Драгічынскі раён
 133. Тэпэр Купала купала Пескі-Бяроз. / песня, аўдыё — undefined
 134. Тэпэр Купалка купала Вайцяшын-Бяроз. / песня, аўдыё — undefined
 135. Тэпэр у нас дожынкы Пескі-Бяроз. / песня, аўдыё — undefined
 136. У нас сёння зажыначкі зажынкі Падліпцы-Слуцк. / песня, аўдыё — undefined
 137. У полі пшаніца русальная Сычаўка-Чачэрск. / песня, аўдыё — undefined
 138. У частым полі Іванюшачка й горэ / песня, аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 139. Ускалыхніця высока на-калысках Волах-Пастаўск. / песня, аўдыё — undefined
 140. Хадзіў сам бог па ўсім свету... / песня, відэа,тэкст — в. Далосцы, Бешанковіцкі раён
 141. Ходыло блудыло семсот молойцэв / песня, аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 142. Цвіла-цвіла чэрэмшына да ягод не мае, а хто ў прымах не бывае той гора не знае (прымацкая) / песня, аўдыё — в. Клятная, Пінск...
 143. Цёмныя ночка купальск Паршына-Горацк. / песня, аўдыё — undefined
 144. Цярэшка / песня, відэа — в. Барань, Барысаўскі раён
 145. Чаму свахы не спуваеце, чы вы голосу не маеце (вясельная, пад скрыпку) / песня, аўдыё — в. Дубенец, Столінскі раён
 146. Чарачка мая срэбраная / песня, аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 147. Частушкі (пад гармонік і бубен) / песня, аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 148. Чым, чым, селязень (2), скушэн, не вясёл (вясна) / песня, аўдыё — аг. Макеевічы, Клімавіцкі раён
 149. Што з-пад лесяйку веснавая Збароў-Рагач. / песня, аўдыё — undefined
 150. Што з-пад лесяйку вяснянка Аздзеліна-Гомель. / песня, аўдыё — undefined
 151. Што то братцы да за дзерэво (вясельная, свату, пра пчол) / песня, аўдыё — в. Тонеж, Лельчыцкі раён
 152. Я любіла цвяты люб-раманс Куклічы-Свісл. / песня, аўдыё — undefined
 153. Я хадзіла па садочку ды шчыпала вінаград / песня, аўдыё — в. Лашанцы, Крупскі раён
 154. Яблын мая садовая («масленіца, калі на калысках калыхаліся») / песня, аўдыё — аг. Альшанка, Чашніцкі раён
 155. Як была я ў маменькі дочэнька адна, не сабраўшы розума, замуж аддала / песня, відэа — в. Пагост, Жыткавіцкі раён
 156. Як заснула, задрімала красныя дзеўка (вясна) / песня, аўдыё — в. Стары Дзедзін, Клімавіцкі раён
 157. Як пайду я вясноўская Паршына-Горацк. / песня, аўдыё — undefined
 158. Як пайду я вясноўская Паршына-Горацк. / песня, аўдыё — undefined
 159. Як пайду я дарогаю / песня, аўдыё — в. Лашанцы, Крупскі раён
 160. Як пашла страла пра-стралу Пралетарскі-Жлобін. / песня, аўдыё — undefined
 161. Як пушчу стралу вясна-страла Уборак-Лоеў. / песня, аўдыё — undefined
 162. Як пушчу стралу вясняна Сычаўка-Чачэрск. / песня, аўдыё — undefined
 163. Як пушчу стралу Гаўлі-БудаКаш. / песня, аўдыё — undefined
 164. Як пушчу стралу у карагодзі Кіцін-Жлобін. / песня, аўдыё — undefined
 165. Як тэпэр Купайло купайло Азарычы-Пінск. / песня, аўдыё — undefined
Гэта кэшаваныя старонка. Апошняя сінхранізацыя з базай - 30.06.2018 03:46:23