Запісы 1–200 з 200
 1. Wesoły nam псальма-велікодная Куклічы-Свісл. / песня, аўдыё
 2. А баравая зязюля (вясновая) / песня, тэкст,аўдыё — аг. Нарач, Вілейскі раён
 3. А борам, борам, пад барком (вяселле) / песня, аўдыё — в. Заазер’е, Вілейскі раён
 4. А зялён наш бор, зялён / песня, аўдыё — в. Заазер’е, Вілейскі раён
 5. А йшло Купала сялом, сялом («купала») / песня, аўдыё — в. Паршына, Горацкі раён
 6. А Калядачкі, а хадзіце к нам / песня, тэкст — в. Навахросты, Крупскі раён
 7. А клік, вісна, клік, вісна («калі гукалі», «гуташуцца», «пяюць на Благавешчання») / песня, аўдыё — п. Чарнічны, Горацкі раён
 8. А лугам, лугам рэчачка (вясновая) / песня, тэкст,аўдыё — в. Заазер’е, Вілейскі раён
 9. А над ракою каліна (вясновая) / песня, тэкст,аўдыё — в. Заазер’е, Вілейскі раён
 10. А наехала семсот казакаў (вяселле) / песня, аўдыё — в. Заазер’е, Вілейскі раён
 11. А сваха сваху хорошэ просіла.../вэсельная, як проважаюць молодую к молодому/ / песня, відэа — в. Бастынь, Лунінецкі раён
 12. А скалыхніця высока («вясной на калысках») / песня, аўдыё — в. Лескава, Пастаўскі раён
 13. А соўняка, соўняйка (на касьбу) / песня, тэкст,аўдыё — аг. Нарач, Вілейскі раён
 14. А стралу як вадзілі расказ Кіцін-Жлобін. / песня, аўдыё
 15. А ў вас стралу расказ Атрубы-Жлобін. / песня, аўдыё
 16. А ў лузе касец косіць (жніво) / песня, тэкст,аўдыё — в. Любоўшы, Вілейскі раён
 17. А што такое каланіца / проза, аўдыё — п. Сычевка Рудницкая, Чачэрскі раён
 18. Ад веку мы спалі рэвалюцыйн Куклічы-Свісл. / песня, аўдыё
 19. Ай баравая цяцера (вясновая) / песня, тэкст,аўдыё — в. Любоўшы, Вілейскі раён
 20. Асіначка, ні трапячыся ты гор(ы)ка (вясна) / песня, аўдыё — п. Сычевка Нисимковичская, Чачэрскі раён
 21. Барынька (жалейка) / найгрыш, аўдыё — в. Сіманавічы, Драгічынскі раён
 22. Божа мой, на санажаці (пятроўская) / песня, тэкст,аўдыё — аг. Нарач, Вілейскі раён
 23. Божа мой, чабор, чабор (пятроўская) / песня, тэкст,аўдыё — аг. Нарач, Вілейскі раён
 24. Божа мой, чый гэта лянок (пятроўская) / песня, тэкст,аўдыё — в. Заазер’е, Вілейскі раён
 25. Бярозка з лістком (восень) / песня, аўдыё — аг. Нарач, Вілейскі раён
 26. Ва мху, ва мшаренке расла журавінка (веснавая, «пакліканне») / песня, аўдыё — в. Пагост, Гарадоцкі раён
 27. Валачобнікі валачыліся / песня, аўдыё — в. Слабодка, Шклоўскі раён
 28. Вальс / найгрыш, аўдыё — в. Заазер’е, Вілейскі раён
 29. Верба, верба, дзе ты расла, ой куда лісток вада знесла / песня, відэа — в. Пагост, Жыткавіцкі раён
 30. Вол бушуе, весну чуе (веснавая) / песня, аўдыё — в. Вобчын, Любанскі раён
 31. Восеньскі найгрыш (пішчык) / найгрыш, аўдыё — в. Сіманавічы, Драгічынскі раён
 32. Вы павейце-ка, ветры буйныя / песня, аўдыё — аг. Неглюбка, Веткаўскі раён
 33. Выйдзі, мамачка, на ганачак (вяселле) / песня, аўдыё — аг. Нарач, Вілейскі раён
 34. Вэсна-красна вэсна Вайцяшын-Бяроз. / песня, аўдыё
 35. Вясельны найгрыш сіраце (скрыпка) / найгрыш, аўдыё — в. Гарадзец, Столінскі раён
 36. Вясняна ночка нявелічка (вяснянка) / песня, аўдыё — в. Ломыш (ліквідаваны), Хойніцкі раён
 37. Да кукобынічкі валачобная Забалаць-Слуцк. / песня, аўдыё
 38. Да пад гаем зіляненькім («вялікодная, як качаюцца дзеўкі на калысках») / песня, аўдыё — в. Лескава, Пастаўскі раён
 39. Да Пэтро Ілле клічэ (Пэтро, жніўная) / песня, аўдыё — в. Азарычы, Пінскі раён
 40. Да святы Юрай валачобная Заполле-Слуцк. / песня, аўдыё
 41. Да ў нас сёння зажыначкі зажынкі Прошчыцы-Слуцк. / песня, аўдыё
 42. Да ўжэ, дзівачкі, весна прышла (вясна) / песня, аўдыё — аг. Глінішча, Хойніцкі раён
 43. Да хто, да хто цёмнай ночанькі не даспаў (вяселле сіраце) / песня, аўдыё — аг. Нарач, Вілейскі раён
 44. Дзеўчына чэрнява лірычная Куклічы-Свісл. / песня, аўдыё
 45. Добры вечор тобі Раство-псальма Пескі-Бяроз. / песня, аўдыё
 46. Добры тому хто вечэрок не знае, по ночы не ходзіць, ножак не збівае / песня, аўдыё — в. Тонеж, Лельчыцкі раён
 47. За горою, за крутою / песня, аўдыё — в. Семігосцічы, Столінскі раён
 48. Заблудзіў бел моладзец («вясной пасля Пасхі калыску устрайваюць і пяюць») / песня, аўдыё — в. Стаўрова, Браслаўскі раён
 49. Зазвінела пчолачка (жніво) / песня, аўдыё — в. Любоўшы, Вілейскі раён
 50. Зашумела дубравушэнька, зашумела зеляная / песня, відэа — в. Камень, Кобрынскі раён
 51. І кум ня п’ець (хрэсьбіны) / песня, аўдыё — в. Заазер’е, Вілейскі раён
 52. І цёмна ноч была (бяседная) / песня, аўдыё — в. Заазер’е, Вілейскі раён
 53. І чаго сялязень (купальская) / песня, тэкст,аўдыё — в. Заазер’е, Вілейскі раён
 54. Ідзець Вялічка, нету надзеці / песня, аўдыё — в. Лашанцы, Крупскі раён
 55. Із далёкіх із краёў шлі салдацікі дамоў (паваенная) / песня, аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 56. Із-за лесу, лесу цёмнага / песня, аўдыё — в. Маркавічы, Гомельскі раён
 57. Ішоў Вовачка як шчадрыца Прошчыцы-Слуцк. / песня, аўдыё
 58. Кадрыля (2 скрыпкі, бубен, цымбалы) / найгрыш, аўдыё — Лельчыцкі раён
 59. Каліна-маліна, ні сладка ні горка, ой там заплакала салдацкая жонка / песня, відэа — в. Казлы, Ельскі раён
 60. Каляда, бегла Калядка пэшком (калядная) / песня, аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 61. Калядны найгрыш на скрыпцы / найгрыш, аўдыё — аг. Глушкавічы, Лельчыцкі раён
 62. Карыся, Верачка, карыся (вяселле) / песня, аўдыё — в. Заазер’е, Вілейскі раён
 63. Коровайночкі, мыйтэ ручкі («як выймалі», «коровайная») / песня, аўдыё — аг. Амяльная, Івацэвіцкі раён
 64. Короваю раю, я з тобою граю («як коровай садзяць у печ») / песня, аўдыё — аг. Амяльная, Івацэвіцкі раён
 65. Косары косяць, вецер повівае / песня, аўдыё — аг. Глушкавічы, Лельчыцкі раён
 66. Кукуй, зязюлька, не ўнікай (вясновая) / песня, тэкст,аўдыё — в. Талуць, Вілейскі раён
 67. Люлі люлі люлі / песня, аўдыё — в. Лашанцы, Крупскі раён
 68. Лявоніха / найгрыш, відэа — в. Барань, Барысаўскі раён
 69. Ляцелi гусi рядом, рядом (купальская) / песня, аўдыё — в. Паршына, Горацкі раён
 70. Ляцела пава каляд-шчадр Забалаць-Слуцк. / песня, аўдыё
 71. Ляцела пава шчадрэц Сорагі-Слуцк. / песня, аўдыё
 72. Маладая Волька як шчадрыца Гарадзішча-Брагін+Прошчыцы-Слуцк. / песня, аўдыё
 73. Малодачка жыто жала жніво Амговічы-Слуцк. / песня, аўдыё
 74. Масленка - вешаньне калодкі / абрад, відэа — в. Выхадцы, Лёзненскі раён
 75. Медуніца, медуніца лугавая (масленіца). / песня, аўдыё — п. Мельнікаў, Суражский район
 76. На белой берозе русалка сядзела (русальная) / песня, аўдыё — Навасёлкі, Хойніцкі раён
 77. На вуліцы дзеўкі гулялі, гулялі / песня, відэа — в. Лашанцы, Крупскі раён
 78. На грановай нядзелі русалкі сядзелі / песня, аўдыё — в. Закальное, Любанскі раён
 79. На граной нядзелі, на крывой бярозі (русальная) / песня, аўдыё — Чачэрскі раён
 80. На сінім Дунаі (жніво) / песня, аўдыё — в. Заазер’е, Вілейскі раён
 81. На чужым полi дажджы iдуць (купальская) / песня, аўдыё — в. Паршына, Горацкі раён
 82. Найгрыш на дудцы (вясельная, калі садзяць на дзяжу) / найгрыш, аўдыё — аг. Глушкавічы, Лельчыцкі раён
 83. Найгрышы / найгрыш, аўдыё — в. Заазер’е, Вілейскі раён
 84. Накідай матко дрова, заставайся здорова (вясельная, ад’езд малдой) / песня, аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 85. Не тряпяшчысі, асіначка (масленая) / песня, аўдыё — Гомельская вобласць
 86. Ну можа хваціць расказ Неглюбка-Ветк. / песня, аўдыё
 87. Ну-ну-ну, казёл на шчадрыца Замошша-Любан. / песня, аўдыё
 88. О-го-го коза же, о-го-го сера / песня, аўдыё — в. Тонеж, Лельчыцкі раён
 89. Ой Божэ, Божэ я што ехала любая мая жынко (бяседная) / песня, аўдыё — в. Тонеж, Лельчыцкі раён
 90. Ой бяроза, бяроза ты кудрава, проці сонца на холадзе стаяла / песня, відэа — в. Лашанцы, Крупскі раён
 91. Ой вечер вечэрэя лірычная Куклічы-Свісл. / песня, аўдыё
 92. Ой вы белые лебядзе (вясновая) / песня, аўдыё,тэкст — аг. Нарач, Вілейскі раён
 93. Ой вэсна вэсна Пескі-Бяроз. / песня, аўдыё
 94. Ой гаем коляды Спорава-Бяроз. / песня, аўдыё
 95. Ой гукну літо Спорава-Бяроз. / песня, аўдыё
 96. Ой дайтэ мне раду (жніўная) / песня, аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 97. Ой жнеі, жнейкі (жніўная) / песня, аўдыё — в. Букча, Лельчыцкі раён
 98. Ой ішла страла да і ўдоўж сяла / песня, аўдыё — в. Ачоса-Рудня (ліквідаваны), Добрушскі раён
 99. Ой косів козак сено як була погода / песня, аўдыё — аг. Глушкавічы, Лельчыцкі раён
 100. Ой наш пан баран, не пускае ж домов зарань (жніўная) / песня, аўдыё — в. Велямічы, Столінскі раён
 101. Ой не росьці кропе (веснавы карагод) / песня, аўдыё — в. Семігосцічы, Столінскі раён
 102. Ой па вуліцы карагод ваджу / песня, аўдыё — в. Гаўлі, Буда-Кашалёўскі раён
 103. Ой пайду я жніво Забалаць-Слуцк. / песня, аўдыё
 104. Ой пойду я під ліпоньку, нашчэплю я ліпово лісту (вясельная, каравайная) / песня, аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 105. Ой посію матко конопэлькі Ніўкі-Бяроз. / песня, аўдыё
 106. Ой пошла дзеўка до броду па воду (балада) / песня, аўдыё — в. Букча, Лельчыцкі раён
 107. Ой пуйдэмо гукаючы куст Спорава-Бяроз. / песня, аўдыё
 108. Ой ты бабочко, стара галочко / песня, аўдыё — в. Тонеж, Лельчыцкі раён
 109. Ой ты рэчачка (вяселле) / песня, аўдыё — в. Заазер’е, Вілейскі раён
 110. Ой, вэсна-красна, поткалі люді кросна («у вэсну») / песня, аўдыё — аг. Амяльная, Івацэвіцкі раён
 111. Ой, вэсна, вэсна прыкрасна («вэсна») / песня, аўдыё — аг. Пескі, Бярозаўскі раён
 112. Ой, вясна наша, весняночка (вяснянка) / песня, аўдыё — Чачэрскі раён
 113. Ой, вясна, весна, вясняначка (вясна) / песня, аўдыё — в. Барысаўшчына, Хойніцкі раён
 114. Ой, вясна, вясна вясёлая (вясна) / песня, аўдыё — Руднае, Хойніцкі раён
 115. Ой, дай, Божэ, лето («лето», жніўная) / песня, аўдыё — аг. Амяльная, Івацэвіцкі раён
 116. Ой, за лесом, лесом («як обводзят дэжу» /як маладых водзяць вакруг дзяжы/) / песня, аўдыё — аг. Амяльная, Івацэвіцкі раён
 117. Ой, ішла стряла у канец сяла / песня, аўдыё — аг. Неглюбка, Веткаўскі раён
 118. Ой, літечко літо Здзітава-Бяроз. / песня, аўдыё
 119. Ой, ляці, страла, да й удоўж сіла / песня, аўдыё — Судкова, Хойніцкі раён
 120. Ой, мідзьведзю кошлаты господару богаты... / песня, відэа,тэкст — в. Міхалінак, Бярозаўскі раён
 121. Ой, пуд вэрбою, пуд зэлёною (коляды) / песня, аўдыё — в. Новы Двор, Пінскі раён
 122. Ой, рана-рана, на граной нядзелі (русальная) / песня, аўдыё — п. Сычевка Нисимковичская, Чачэрскі раён
 123. Ой, русалачка, дзе твая дачка / песня, аўдыё — аг. Красная Слабада, Акцябрскі раён
 124. Ой, суді, Божэ, да лотаті дождаті («вэсна») / песня, аўдыё — аг. Амяльная, Івацэвіцкі раён
 125. Ой, у лузы вырба (зімовая, спяваюць у снежні) / песня, аўдыё — в. Новы Двор, Пінскі раён
 126. Ой, у мароза стаяла бероза / песня, аўдыё,тэкст — в. Вялікі Рожан, Салігорскі раён
 127. Ой, ходы, [І]льлё Хрыса-Бяроз. / песня, аўдыё
 128. Ой, я жала й не лежала... / песня, відэа — в. Бастынь, Лунінецкі раён
 129. Ох і з поля палітычная Куклічы-Свісл. / песня, аўдыё
 130. Ох пойду я на ту гору, гдзе зародзілась любоў (бяседная) / песня, аўдыё — аг. Глушкавічы, Лельчыцкі раён
 131. Ох, і там на покосэ / песня, аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 132. Ох, піду я на юлоньку молода, куды гляну ўсё чужая сторона / песня, аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 133. Ох, ты думушка дума... / песня, відэа,тэкст — в. Граб’ё, Акцябрскі раён
 134. Па сібірскім тайгам партызанская Куклічы-Свісл. / песня, аўдыё
 135. Падкалыхніця мяне высока («на калысках», «да Шосьніка гэта ўжо на калысцы былі асобенныя песні») / песня, аўдыё — аг. Андроны...
 136. Паедзем дамоў, паедзем (вяселле) / песня, аўдыё — в. Заазер’е, Вілейскі раён
 137. Перанос свячы в.Гусявіца / абрад, відэа — в. Новая Гусявіца, Буда-Кашалёўскі раён
 138. По-над цёмным лесом, стояла там ізба, у той маленькой ізбушке жыла адна ўдава (партызанская балада) / песня, аўдыё — в. Тонеж...
 139. Полетушча пташэчка, полеці да попэред нас... / песня, відэа — в. Бастынь, Лунінецкі раён
 140. Полька (2 скрыпкі і бубен) / найгрыш, аўдыё — Лельчыцкі раён
 141. Полька (дудка) / найгрыш, аўдыё — аг. Глушкавічы, Лельчыцкі раён
 142. Полька / найгрыш, аўдыё — в. Заазер’е, Вілейскі раён
 143. Пра масьленічныя катанні / абрад, відэа,тэкст — в. Запруддзе, Віцебскі раён
 144. Пра русалку і бортніка / проза, відэа — в. Альманы, Столінскі раён
 145. Правяду русалку на той бор / песня, аўдыё — в. Молочки, Хойніцкі раён
 146. Проведу я русалочку до межы, до межы / песня, аўдыё — аг. Кіраў, Нараўлянскі раён
 147. Провяду русалку до броду / песня, аўдыё — в. Дзёрнавічы (ліквідаваны), Нараўлянскі раён
 148. Пры цёмнай тучэ лірычная Куклічы-Свісл. / песня, аўдыё
 149. Прывязлі маладую (вяселле) / песня, аўдыё — в. Талуць, Вілейскі раён
 150. Пэтро з [І]лею літо Лісічыцы-Бяроз. / песня, аўдыё
 151. Пятрова Ночка (пятроўская) / песня, тэкст — в. Цяцеркі, Браслаўскі раён
 152. Рано на Йвана, дзеўчына ўстала / песня, відэа — аг. Лобча, Лунінецкі раён
 153. расказ Слабада-Ветк. / песня, аўдыё
 154. Рожжэство Хрістовэ Пескі-Бяроз. / песня, аўдыё
 155. Русалку калі-та вадзілі / абрад, аўдыё — в. Глуховичи, Брагінскі раён
 156. Салавей кукушку лірычная Куклічы-Свісл. / песня, аўдыё
 157. Саловей, саловей смуцён невясёл (бяседная) / песня, аўдыё — в. Букча, Лельчыцкі раён
 158. Сеяла дзеўка долю (жніво) / песня, аўдыё — в. Талуць, Вілейскі раён
 159. Смутной вэчор, смутной ранок / песня, аўдыё — в. Семігосцічы, Столінскі раён
 160. Сонца ясна за лес коціцца («на калысца», «На Пасху і после Пасхі да шосьніка вечарам калышуцца») / песня, аўдыё — в. Стаўрова...
 161. Сядзела русалка на белуй бярозі («русалка») / песня, аўдыё — Руднае, Хойніцкі раён
 162. Сяньня Купальля, заўтра Ян (купальская) / песня, тэкст,аўдыё — в. Талуць, Вілейскі раён
 163. Тады ўжэ русалку (расказ) / абрад, аўдыё — в. Тульгавічы (ліквідаваны), Хойніцкі раён
 164. Танцавальны найгрыш на дудцы / найгрыш, аўдыё — в. Сіманавічы, Драгічынскі раён
 165. Таццяна Лук’янаўна, раскажыце, калі ласка / проза, аўдыё — в. Янова, Веткаўскі раён
 166. Тоды тэе веночкі сшыбаём / абрад, аўдыё — в. Молочки, Хойніцкі раён
 167. Тэпэр Купала купала Пескі-Бяроз. / песня, аўдыё
 168. Тэпэр Купалка купала Вайцяшын-Бяроз. / песня, аўдыё
 169. Тэпэр у нас дожынкы Пескі-Бяроз. / песня, аўдыё
 170. У нас сёння зажыначкі зажынкі Падліпцы-Слуцк. / песня, аўдыё
 171. У полі пшаніца каласком стаяла (русальная) / песня, аўдыё — п. Сычевка Нисимковичская, Чачэрскі раён
 172. У частым полі Іванюшачка й горэ / песня, аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 173. У! Угу! Блыгаславі, Божа («загуканне вясны») / песня, аўдыё — в. Усполле, Мсціслаўскі раён
 174. Ускалыхніця высока («на калысках, велікодная») / песня, аўдыё — в. Волахі, Пастаўскі раён
 175. Хадзіў сам бог па ўсім свету... / песня, відэа,тэкст — в. Далосцы, Бешанковіцкі раён
 176. Ходыло блудыло семсот молойцэв / песня, аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 177. Цвіла-цвіла чэрэмшына да ягод не мае, а хто ў прымах не бывае той гора не знае (прымацкая) / песня, аўдыё — в. Клятная, Пінск...
 178. Цёмныя ночка Купалачка (купальская) / песня, аўдыё — в. Паршына, Горацкі раён
 179. Цярэшка / песня, відэа — в. Барань, Барысаўскі раён
 180. Чаму свахы не спуваеце, чы вы голосу не маеце (вясельная, пад скрыпку) / песня, аўдыё — в. Дубенец, Столінскі раён
 181. Чарачка мая срэбраная / песня, аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 182. Частушкі (пад гармонік і бубен) / песня, аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 183. Чым, чым, селязень (2), скушэн, не вясёл (вясна) / песня, аўдыё — аг. Макеевічы, Клімавіцкі раён
 184. Што з-пад лесяйку вяснянка Аздзеліна-Гомель. / песня, аўдыё
 185. Што з-пад лесяйку, лесу цёмнага / песня, аўдыё — в. Збароў, Рагачоўскі раён
 186. Што то братцы да за дзерэво (вясельная, свату, пра пчол) / песня, аўдыё — в. Тонеж, Лельчыцкі раён
 187. Я й пушчу стралу да па ўсём сялу / песня, аўдыё — в. Гаўлі, Буда-Кашалёўскі раён
 188. Я любіла цвяты люб-раманс Куклічы-Свісл. / песня, аўдыё
 189. Я хадзіла па садочку ды шчыпала вінаград / песня, аўдыё — в. Лашанцы, Крупскі раён
 190. Яблын мая садовая («масленіца, калі на калысках калыхаліся») / песня, аўдыё — аг. Альшанка, Чашніцкі раён
 191. Як была я ў маменькі дочэнька адна, не сабраўшы розума, замуж аддала / песня, відэа — в. Пагост, Жыткавіцкі раён
 192. Як заснула, задрімала красныя дзеўка (вясна) / песня, аўдыё — в. Стары Дзедзін, Клімавіцкі раён
 193. Як пайду я дарогаю / песня, аўдыё — в. Лашанцы, Крупскі раён
 194. Як пайду я, пайду пагуляю, ой, шыроку далiну («вясноўская», «посьле Благавешчання») / песня, аўдыё — в. Паршына, Горацкі раён
 195. Як пайду я, пайду пагуляю, ой, шыроку далiну («вясноўская») / песня, аўдыё — в. Паршына, Горацкі раён
 196. Як пашла страла да й і ўдоўж сяла / песня, аўдыё — аг. Пірэвічы, Жлобінскі раён
 197. Як пушчу стралу а ўдоль па вуліцы / песня, аўдыё — п. Сычевка Нисимковичская, Чачэрскі раён
 198. Як пушчу стралу да й па ўсём селу / песня, аўдыё — в. Уборак, Лоеўскі раён
 199. Як пушчу стралу по ўсяму сялу / песня, аўдыё — в. Кіцін, Жлобінскі раён
 200. Як тэпэр Купайло, взавтра Ян (купалле, купайло) / песня, аўдыё — в. Азарычы, Пінскі раён
Гэта кэшаваныя старонка. Апошняя сінхранізацыя з базай - 03.06.2019 20:34:35