Вокладка

Анатацыя

Зборнік уключае навукова-даследчыцкія артыкулы, напісаныя на працягу 2004 – 2011 гг. маладымі музыказнаўцамі Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. У коле праблем – выгуковасць, гукавышыннасць, этнафанія, мелагеаграфія і тыпалогія раннетрадыцыйнага песеннага меласу беларусаў. Узнятыя пытанні разглядаюцца на рознарэгіянальным матэрыяле, аднак унутраным стрыжнем маюць заснаванасць на комплексным падыходзе да вывучэння «жывога» гуку і этнапесенных артэфактаў старажытнага генезісу. Выданне адрасуецца спецыялістам і ўсім зацікаўленым этнамузычнай культурай беларусаў.

Заўвагі

 • Ад складальнікаў і навуковых рэдактараў — 3
 • Лузько Л.Выгуковая інтанацыйнасць у напевах вяснова-летняга і вясельнага цыклаў Заходняга Палесся: да пытання музычнай міфапаэтыкі — 7
 • Макарэвіч (Кароза) В. Аб некаторых асаблівасцях гукавога праяўлення ідэі закліку ў беларускіх абрадавых напевах пачатку вясны — 23
 • Манько Г. З назіранняў над этнафаніяй вуснатрадыцыйнай песні Піншчыны — 52
 • Рыдкіна В.Гукавышыннасць у артыкуляцыйным фондзе беларускай этнапесеннай культуры (па аўдыяматэрыялах экспедыцыйных запісаў 1999–2008 гг. у в. Паршына Горацкага раёна Магілёўскай вобласці) — 65
 • Максімава Я. Рытуал гушкання на арэлях і гушкальныя напевы Заходняга Паазер'я — 95
 • Шуман Н. Русальныя песні Гомельскага Палесся —111
 • Шпакоўская (Шапко) Л. Напевы тыпу «страла» ў веснавым песенным цыкле паўднёва-ўсходняй Беларусі —137
 • Даніловіч (Вікторчык) Н. Каляндарна-песенныя традыцыі вярхоўяў ракі Случ — 165
 • Лойка (Кісялеўская) В. Гродзенска-Бераставіцка-Свіслацкі этнапесенны арэал у святле культуралагічнай атрыбуцыі —193
 • Даніловіч (Вікторчык) Н. Каляндарна-песенныя напевы наваколляў Белага, Чорнага і Спораўскага азёр у аспекце спецыфікі этнамузычнай культуры палеска-панямонскага памежжа — 217
 • Звесткі аб аўтарах — 244


Карта

Звязаныя лакацыі

 1. 2013 - Шуман, Н. Русальныя песні Гомельскага Палесся / Н. Шуман // Гукасвет этнапесенный культуры беларусаў у даследаваннях м...
 2. 2013 - Шпакоўская, Л. Напевы тыпу "страла" ў веснавым песенным цыкле паўднева-ўсходняй Беларусі // Гукасвет этнапесенный куль...
 3. 2013 - Рыдкіна, В. Гукавышыннасць у артыкуляцыйным фондзе беларускай этнапесеннай культуры (па аўдыяматэрыялах экспедыцыйных ...
 4. 2013 - Манько, Г. З назіранняў над этнафаніяй вуснатрадыцыйнай песні Піншчыны / Г. Манько // Гукасвет этнапесенный культуры б...
 5. 2013 - Максімава, Я. Рытуал гушкання на арэлях і гушкальныя напевы Заходняга Паазер'я / Я. Максімава // Гукасвет этнапесенный...
 6. 2013 - Макарэвіч, В. Аб некаторых асаблівасцях гукавога праяўлення ідэі закліку ў беларускіх абрадавых напевах пачатку вясны ...
 7. 2013 - Лузько, Л. Выгуковая інтанацыйнасць у напевах вяснова-летняга і вясельнага цыклаў Заходняга Палесся: да пытання музычн...
 1. расказ Слабада-Ветк. / песня, аўдыё
 2. Як тэпэр Купайло, взавтра Ян (купалле, купайло) / песня, аўдыё — в. Азарычы, Пінскі раён
 3. Як пушчу стралу по ўсяму сялу / песня, аўдыё — в. Кіцін, Жлобінскі раён
 4. Як пушчу стралу да й па ўсём селу / песня, аўдыё — в. Уборак, Лоеўскі раён
 5. Як пушчу стралу а ўдоль па вуліцы / песня, аўдыё — п. Сычевка Нисимковичская, Чачэрскі раён
 6. Як пашла страла да й і ўдоўж сяла / песня, аўдыё — аг. Пірэвічы, Жлобінскі раён
 7. Як пайду я, пайду пагуляю, ой, шыроку далiну («вясноўская», «посьле Благавешчання») / песня, аўдыё — в. Паршына, Горацкі раён
 8. Як пайду я, пайду пагуляю, ой, шыроку далiну («вясноўская») / песня, аўдыё — в. Паршына, Горацкі раён
 9. Як заснула, задрімала красныя дзеўка (вясна) / песня, аўдыё — в. Стары Дзедзін, Клімавіцкі раён
 10. Яблын мая садовая («масленіца, калі на калысках калыхаліся») / песня, аўдыё — аг. Альшанка, Чашніцкі раён
 11. Я любіла цвяты люб-раманс Куклічы-Свісл. / песня, аўдыё
 12. Я й пушчу стралу да па ўсём сялу / песня, аўдыё — в. Гаўлі, Буда-Кашалёўскі раён
 13. Што з-пад лесяйку, лесу цёмнага / песня, аўдыё — в. Збароў, Рагачоўскі раён
 14. Што з-пад лесяйку вяснянка Аздзеліна-Гомель. / песня, аўдыё
 15. Чым, чым, селязень (2), скушэн, не вясёл (вясна) / песня, аўдыё — аг. Макеевічы, Клімавіцкі раён
 16. Цёмныя ночка Купалачка (купальская) / песня, аўдыё — в. Паршына, Горацкі раён
 17. Ускалыхніця высока («на калысках, велікодная») / песня, аўдыё — в. Волахі, Пастаўскі раён
 18. У! Угу! Блыгаславі, Божа («загуканне вясны») / песня, аўдыё — в. Усполле, Мсціслаўскі раён
 19. У полі пшаніца каласком стаяла (русальная) / песня, аўдыё — п. Сычевка Нисимковичская, Чачэрскі раён
 20. У нас сёння зажыначкі зажынкі Падліпцы-Слуцк. / песня, аўдыё
 21. Тэпэр у нас дожынкы Пескі-Бяроз. / песня, аўдыё
 22. Тэпэр Купалка купала Вайцяшын-Бяроз. / песня, аўдыё
 23. Тэпэр Купала купала Пескі-Бяроз. / песня, аўдыё
 24. Тоды тэе веночкі сшыбаём / абрад, аўдыё — в. Молочки, Хойніцкі раён
 25. Таццяна Лук’янаўна, раскажыце, калі ласка, як на Ўшэсце спраўлялі гэтае свята / проза, аўдыё — в. Янова, Веткаўскі раён
 26. Тады ўжэ русалку (расказ) / абрад, аўдыё — в. Тульгавічы (ліквідаваны), Хойніцкі раён
 27. Сядзела русалка на белуй бярозі («русалка») / песня, аўдыё — Руднае, Хойніцкі раён
 28. Сонца ясна за лес коціцца («на калысца», «На Пасху і после Пасхі да шосьніка вечарам калышуцца») / песня, аўдыё — в. Стаўрова...
 29. Салавей кукушку лірычная Куклічы-Свісл. / песня, аўдыё
 30. Русалку калі-та вадзілі / абрад, аўдыё — в. Глуховичи, Брагінскі раён
 31. Рожжэство Хрістовэ Пескі-Бяроз. / песня, аўдыё
 32. Пэтро з [І]лею літо Лісічыцы-Бяроз. / песня, аўдыё
 33. Пры цёмнай тучэ лірычная Куклічы-Свісл. / песня, аўдыё
 34. Провяду русалку до броду / песня, аўдыё — в. Дзёрнавічы (ліквідаваны), Нараўлянскі раён
 35. Проведу я русалочку до межы, до межы / песня, аўдыё — аг. Кіраў, Нараўлянскі раён
 36. Правяду русалку на той бор / песня, аўдыё — в. Молочки, Хойніцкі раён
 37. Падкалыхніця мяне высока («на калысках», «да Шосьніка гэта ўжо на калысцы былі асобенныя песні») / песня, аўдыё — аг. Андроны...
 38. Па сібірскім тайгам партызанская Куклічы-Свісл. / песня, аўдыё
 39. Ох і з поля палітычная Куклічы-Свісл. / песня, аўдыё
 40. Ой, ішла стряла у канец сяла / песня, аўдыё — аг. Неглюбка, Веткаўскі раён
 41. Ой, ходы, [І]льлё Хрыса-Бяроз. / песня, аўдыё
 42. Ой, у лузы вырба (зімовая, спяваюць у снежні) / песня, аўдыё — в. Новы Двор, Пінскі раён
 43. Ой, суді, Божэ, да лотаті дождаті («вэсна») / песня, аўдыё — аг. Амяльная, Івацэвіцкі раён
 44. Ой, русалачка, дзе твая дачка / песня, аўдыё — аг. Красная Слабада, Акцябрскі раён
 45. Ой, рана-рана, на граной нядзелі (русальная) / песня, аўдыё — п. Сычевка Нисимковичская, Чачэрскі раён
 46. Ой, пуд вэрбою, пуд зэлёною (коляды) / песня, аўдыё — в. Новы Двор, Пінскі раён
 47. Ой, літечко літо Здзітава-Бяроз. / песня, аўдыё
 48. Ой, ляці, страла, да й удоўж сіла / песня, аўдыё — Судкова, Хойніцкі раён
 49. Ой, за лесом, лесом («як обводзят дэжу» /як маладых водзяць вакруг дзяжы/) / песня, аўдыё — аг. Амяльная, Івацэвіцкі раён
 50. Ой, дай, Божэ, лето («лето», жніўная) / песня, аўдыё — аг. Амяльная, Івацэвіцкі раён
 51. Ой, вясна, вясна вясёлая (вясна) / песня, аўдыё — Руднае, Хойніцкі раён
 52. Ой, вясна, весна, вясняначка (вясна) / песня, аўдыё — в. Барысаўшчына, Хойніцкі раён
 53. Ой, вясна наша, весняночка (вяснянка) / песня, аўдыё — Чачэрскі раён
 54. Ой, вэсна-красна, поткалі люді кросна («у вэсну») / песня, аўдыё — аг. Амяльная, Івацэвіцкі раён
 55. Ой, вэсна, вэсна прыкрасна («вэсна») / песня, аўдыё — аг. Пескі, Бярозаўскі раён
 56. Ой ішла страла да і ўдоўж сяла / песня, аўдыё — в. Ачоса-Рудня (ліквідаваны), Добрушскі раён
 57. Ой пуйдэмо гукаючы куст Спорава-Бяроз. / песня, аўдыё
 58. Ой посію матко конопэлькі Ніўкі-Бяроз. / песня, аўдыё
 59. Ой пайду я жніво Забалаць-Слуцк. / песня, аўдыё
 60. Ой па вуліцы карагод ваджу / песня, аўдыё — в. Гаўлі, Буда-Кашалёўскі раён
 61. Ой гукну літо Спорава-Бяроз. / песня, аўдыё
 62. Ой гаем коляды Спорава-Бяроз. / песня, аўдыё
 63. Ой вэсна вэсна Пескі-Бяроз. / песня, аўдыё
 64. Ой вечер вечэрэя лірычная Куклічы-Свісл. / песня, аўдыё
 65. Ну-ну-ну, казёл на шчадрыца Замошша-Любан. / песня, аўдыё
 66. Ну можа хваціць расказ Неглюбка-Ветк. / песня, аўдыё
 67. Не тряпяшчысі, асіначка (масленая) / песня, аўдыё — Гомельская вобласць
 68. На чужым полi дажджы iдуць (купальская) / песня, аўдыё — в. Паршына, Горацкі раён
 69. На граной нядзелі, на крывой бярозі (русальная) / песня, аўдыё — Чачэрскі раён
 70. На грановай нядзелі русалкі сядзелі / песня, аўдыё — в. Закальное, Любанскі раён
 71. На белой берозе русалка сядзела (русальная) / песня, аўдыё — Навасёлкі, Хойніцкі раён
 72. Медуніца, медуніца лугавая (масленіца). / песня, аўдыё — п. Мельнікаў, Суражский район
 73. Малодачка жыто жала жніво Амговічы-Слуцк. / песня, аўдыё
 74. Маладая Волька як шчадрыца Гарадзішча-Брагін+Прошчыцы-Слуцк. / песня, аўдыё
 75. Ляцела пава шчадрэц Сорагі-Слуцк. / песня, аўдыё
 76. Ляцела пава каляд-шчадр Забалаць-Слуцк. / песня, аўдыё
 77. Ляцелi гусi рядом, рядом (купальская) / песня, аўдыё — в. Паршына, Горацкі раён
 78. Короваю раю, я з тобою граю («як коровай садзяць у печ») / песня, аўдыё — аг. Амяльная, Івацэвіцкі раён
 79. Коровайночкі, мыйтэ ручкі («як выймалі», «коровайная») / песня, аўдыё — аг. Амяльная, Івацэвіцкі раён
 80. Заблудзіў бел моладзец («вясной пасля Пасхі калыску устрайваюць і пяюць») / песня, аўдыё — в. Стаўрова, Браслаўскі раён
 81. Добры вечор тобі Раство-псальма Пескі-Бяроз. / песня, аўдыё
 82. Дзеўчына чэрнява лірычная Куклічы-Свісл. / песня, аўдыё
 83. Да ўжэ, дзівачкі, весна прышла (вясна) / песня, аўдыё — аг. Глінішча, Хойніцкі раён
 84. Да ў нас сёння зажыначкі зажынкі Прошчыцы-Слуцк. / песня, аўдыё
 85. Да святы Юрай валачобная Заполле-Слуцк. / песня, аўдыё
 86. Да пад гаем зіляненькім («вялікодная, як качаюцца дзеўкі на калысках») / песня, аўдыё — в. Лескава, Пастаўскі раён
 87. Да кукобынічкі валачобная Забалаць-Слуцк. / песня, аўдыё
 88. Да Пэтро Ілле клічэ (Пэтро, жніўная) / песня, аўдыё — в. Азарычы, Пінскі раён
 89. Вясняна ночка нявелічка (вяснянка) / песня, аўдыё — в. Ломыш (ліквідаваны), Хойніцкі раён
 90. Вэсна-красна вэсна Вайцяшын-Бяроз. / песня, аўдыё
 91. Вы павейце-ка, ветры буйныя / песня, аўдыё — аг. Неглюбка, Веткаўскі раён
 92. Вол бушуе, весну чуе (веснавая) / песня, аўдыё — в. Вобчын, Любанскі раён
 93. Ва мху, ва мшаренке расла журавінка (веснавая, «пакліканне») / песня, аўдыё — в. Пагост, Гарадоцкі раён
 94. Асіначка, ні трапячыся ты гор(ы)ка (вясна) / песня, аўдыё — п. Сычевка Нисимковичская, Чачэрскі раён
 95. Ад веку мы спалі рэвалюцыйн Куклічы-Свісл. / песня, аўдыё
 96. А ў вас стралу расказ Атрубы-Жлобін. / песня, аўдыё
 97. А што такое каланіца / проза, аўдыё — п. Сычевка Рудницкая, Чачэрскі раён
 98. А стралу як вадзілі расказ Кіцін-Жлобін. / песня, аўдыё
 99. А скалыхніця высока («вясной на калысках») / песня, аўдыё — в. Лескава, Пастаўскі раён
 100. А клік, вісна, клік, вісна («калі гукалі», «гуташуцца», «пяюць на Благавешчання») / песня, аўдыё — п. Чарнічны, Горацкі раён
 101. А йшло Купала сялом, сялом («купала») / песня, аўдыё — в. Паршына, Горацкі раён
 102. Ішоў Вовачка як шчадрыца Прошчыцы-Слуцк. / песня, аўдыё
 103. Із-за лесу, лесу цёмнага / песня, аўдыё — в. Маркавічы, Гомельскі раён
 104. Wesoły nam псальма-велікодная Куклічы-Свісл. / песня, аўдыё
Гэта кэшаваныя старонка. Апошняя сінхранізацыя з базай - 22.07.2021 05:47:18

Маеце пытанне ці заўвагу? Напішыце ў каментары. Звяртаем увагу, што каментары са спасылкамі і ад неаўтарызаваных аўтараў прэмадэруюцца.

Відэакурсы па этнаграфіі

Самы час вучыцца анлайн! Нашы відэакурсы размешчаны на адукацыйнай платформе Stepik.org і акрамя відэа утрымліваюць праверачныя тэсты для самакантролю.

Запісацца

Выкладчык: Уладзімір Лобач

Аб’ём: 70 урокаў, 14 гадзін відэа, 127 тэставых пытанняў

Курс прапануе паглыбленае азнаямленне з этнічнай гісторыяй і этнакультурнай спецыфікай Беларусі. Прадстаўлены лекцыі па раздзелах і тэмах вучэбнай праграмы "Этнаграфія Беларусі", якая выкладаецца аўтарам у Полацкім дзяржаўным універсітэце.

Запісацца

Выкладчык: Зміцер Скварчэўскі

Аб’ём: 13 урокаў, 2 гадзіны відэа, 100 тэставых пытанняў

Сярод разнастайных аспектаў беларускай міфалогіі, прадметам курсу абраны персанажны код: боствы, духі, дэманічныя істоты, героі і т.п.