::
2015 - Каляндарна-песенныя традыцыі заходнепалеска-панямонскага памежжа [Электронны рэсурс] / склад. Н. Даніловіч. — Электрон. дан. (106:41 гуч.). — Мінск: Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі, 2015. — 2 электрон. апт. дыскі [CD-ROM]: гуч., брашура (32 с.). [аўдыё-CD]
Назва
Каляндарна-песенныя традыцыі заходнепалеска-панямонскага памежжа [Электронны рэсурс] / склад. Н. Даніловіч. — Электрон. дан. (106:41 гуч.). — Мінск: Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі, 2015. — 2 электрон. апт. дыскі [CD-ROM]: гуч., брашура (32 с.).
Віды носьбітаў
аўдыё-CD
Змест
аўтэнтычны фальклёр спевы размовы
Вокладка
Статус
можна паслухаць
Дзе паслухаць
дасяжна толькі ў поўнай версіі
Апісанне

Аўдыявыданне "Каляндарна-песенныя традыцыі заходнепалеска-панямонскага памежжа" (2015) з’яўляецца шостым у серыі "Аўдыяатлас традыцыйнай музычнай культуры Беларусі". Выдадзеныя калекцыі серыі: "Музычная традыцыя Масленіцы Беларускага Падняпроўя" (2006), "Надзежда Адамаўна Швед" (2007), "Песенна-гульнявыя традыцыі ў каляндарна-земляробчай культуры Беларусі" (2012), "Этнапесенныя традыцыі Беларусі ў экспедыцыйна-палявых запісах Л.С. Мухарынскай" (2012), "Этнамузычныя традыцыі паўночнабеларускага рэгіёну: Сенненшчына" (2014).

Аўдыявыданне прадстаўляе этнапесенную культуру локуса Белага, Чорнага, Спораўскага азёр і Выганаўскага Палесся – дзвюх лакальных традыцый, якія ўваходзяць у склад памежных заходнепалеска-панямонскіх тэрыторый. Калекцыя заснавана на матэрыялах палявых абследаванняў, праведзеных Беларускай дзяржаўнай акадэміяй музыкі ў 1994 г. у Бярозаўскім раёне Брэсцкай вобласці (кіраўнікі экспедыцыйных груп – Л.П. Касцюкавец, І.Л. Сіневіч) і ў 2004 г. у Івацэвіцкім раёне Брэсцкай вобласці (кіраўнікі экспедыцыйных груп – Л.П. Касцюкавец, Т.Л. Бярковіч). Выданне ўключае таксама ўласныя запісы Н.І. Даніловіч, зробленыя ў трох вёсках Бярозаўскага раёна ў 2013 г.

Аўдыякалекцыя рэпрэзентуе каляндарна-песенныя практыкі на тэрыторыях памежжа Заходняга Палесся і Панямоння ў іх этнафанійнай спецыфіцы, стылявой, жанрава-функцыянальнай і тыпалагічнай разнастайнасці. Асноўны корпус напеваў старажытнага гісторыка-стылявога пласта дапаўняюць песенныя ўзоры позняга паходжання.

Колькасць трэкаў фальклору
82.0000
Трэкліст

СD-1
Локус Белага, Чорнага і Спораўскага азёр

 • 1. На Коляды ходылі колядовалы (расказ пра калядаванне) – 01:40 (*.mp3);
 • 2. Ой, в саду-саду пава ходыла (калядная, "еслі де́вочка е") – 01:43 (*.mp3);
 • 3. Ой, гаем-гаем, за зэлэнэнькім (калядная, "хлопчыку") – 02:26 (*.mp3);
 • 4. Рожжэство Хрыстовэ ангел прылецел (калядная псальма) – 01:19 (*.mp3);
 • 5. За чэсть, за хвалу, за добрэ здоров’е (рацэя) – 00:33 (*.mp3);
 • 6. Прыдвечной родівся под леты (калядная псальма) – 01:37 (*.mp3);
 • 7. Новая рада свету заявыла (калядная псальма) – 01:22 (*.mp3);
 • 8. Ну, на Благовішчане то ўжэ пэклы "бусьнёву лапку" (расказ пра Благавешчанне, Саракі) – 00:56 (*.mp3);
 • 9. А калі, вось, вясна пачынаецца? (расказ пра пачатак вясны) – 00:39 (*.mp3);
 • 10. Ой, Вэсна, Вэсна прыкрасна ("вэсна́") – 00:32 (*.mp3);
 • 11. Положымо брывно, а так доску (расказ пра вясну) – 00:39 (*.mp3);
 • 12. Сэділы бабы пуд вэньцом ("вэсна́") – 00:22 (*.mp3);
 • 13. Вэсна-красна, эх, Вэсна-красна, шчо й вынэсла? ("вэсна́") – 00:32 (*.mp3);
 • 14.  [В]чора гэто той дэнь буў, шо прогонялы зыму (расказ пра "Про́воды") – 00:51 (*.mp3);
 • 15. То вжэ выжынэм зыму… Ой, посію, матко, конопэлькі ("Конопэ́лькі") – 00:54 (*.mp3);
 • 16. Зыму проважалы! Як прыходылы Проводы… (расказ пра "Про́воды") – 01:13 (*.mp3);
 • 17. Посію я, матко, конопэлькі ("Конопэ́лькі") – 00:38 (*.mp3);
 • 18. Посій, матко, ой, посій, матко, конопэлькі ("Конопэ́лькі") – 01:07 (*.mp3);
 • 19. Вось гэта на Купалу крадуць борану? (расказ пра купалле) – 00:36 (*.mp3);
 • 20. Тэпэр Купала, а взаўтра Ян ("на Купалу́") – 00:25 (*.mp3);
 • 21. [Тэ]пэр Купалка, й’а взавтра Янка ("Купала́") – 00:42 (*.mp3);
 • 22. Сёнь Купалка купалася ("Купала́") – 00:46 (*.mp3);
 • 23. Тэпэр Купала, й’а взавтра Ян ("Купала́") – 00:45 (*.mp3);
 • 24. Тэпэр Купала, а взавтра Ян ("Купала́") – 00:35 (*.mp3);
 • 25. Ой, літычко, мое літо ("лі́то") – 00:41 (*.mp3);
 • 26. Пора, маты, жыто жаты ("лі́то") – 00:45 (*.mp3);
 • 27. Молодыца жыто жала ("лі́то") – 02:34 (*.mp3);
 • 28. Ой, пойду я дорогою ("лі́то") – 01:49 (*.mp3);
 • 29. Пэтро з [І]ллею і зышлося ("лі́то") – 01:42 (*.mp3);
 • 30. Ой, час пора додомоньку ("лі́то") – 01:26 (*.mp3);
 • 31. Тэпэр у нас дожыночкі ("лі́то") – 00:54 (*.mp3);
 • 32. Ой, лето мое, лето ("лі́то") – 00:49 (*.mp3).

 

Вяснова-летні "песенны каляндар" вёскі Спорава

 • 33. Ой, пуйдэмо, гукаючы, вэсну-красну шукаючы ("Куста́ воды́лы") – 01:10 (*.mp3);
 • 34. На Купалле, бывало, встанэм (расказ пра Купалле) – 00:25 (*.mp3);
 • 35. Тэпэр Купайло, заўтра Ян ("Купа́йло") – 01:04 (*.mp3);
 • 36. Пэтрова нучка маленька ("Пэтро́") – 01:24 (*.mp3);
 • 37. Ой, гукну, гукну я в бору ("лі́то") – 01:20 (*.mp3).

 Агульная працягласць гучання – 39:09

CD-2
Выганаўскае Палессе

 • 1. Пры Польшчы ішчы помню, як ходзілі… (расказ пра калядаванне і шчадраванне, спеў) – 04:26 (*.mp3);
 • 2. Ой, за лесом-лесом сонцэ сіяе (калядная, "э́то хлопцу") – 01:53 (*.mp3);
 • 3. Многія, многія, многія лета. Шчодры вэчор, добры вэчор! Ой, рано-рано куры запелі (калядная, "дзе́ўчыне") – 03:44 (*.mp3);
 • 4. Гой, рано-рано куры запелі ("Шчодрыкі") – 01:31 (*.mp3);
 • 5. Ой, в леску-в леску на жоўтом песку ("Шчодрыкі") – 01:36 (*.mp3);
 • 6. Шлі коляднічкі, й’уморыліса ("Коля́ды") – 00:33 (*.mp3);
 • 7. Зажурыласа крутая гора ("Шчодрыкі") – 01:55 (*.mp3);
 • 8. Шчодры вэчор, добры вэчор!
  Ну-ну-ну, Козёл ("Шчодрыкі", "Козёл") – 01:40 (*.mp3);
 • 9. Вышла звёзда із востока (калядная псальма) – 01:55 (*.mp3);
 • 10. Народжэнне Хрыста-Спаса (калядная псальма) – 03:36 (*.mp3);
 • 11. Чэрэз полэ шырокэе,чэрэз морэ глыбокэе (псальма, "коля́дныкы") – 02:08 (*.mp3);
 • 12. Ой, Вэсна-красна, шчо ты нам прынесла? ("вэсна́") – 00:34 (*.mp3);
 • 13. Ой, Вэсна-красна, поткалі людзі кросна ("вэсна́") – 00:46 (*.mp3);
 • 14. Ой, на нэбі да дьві зэронькі ясных ("вэсна́") – 01:59 (*.mp3);
 • 15. На Юр’е ідут… (расказ пра "Юр’е") – 00:48 (*.mp3);
 • 16. Пожэну я волы зелёнэй дубровэй ("Юр’е") – 01:54 (*.mp3);
 • 17. Сонейко прыгрэло, вэсна прылецела ("Юр’е") – 01:23 (*.mp3);
 • 18. Дзевочкі-малодкі, выходзіце з дому ("Юр’е") – 02:08 (*.mp3);
 • 19. Может Вы расскажете еще, как на Троицу ходили? (расказ як "Куста́ вэду́т") – 00:44 (*.mp3);
 • 20.  Как у вас Троицу отмечали? (расказ пра Тройцу) – 01:14 (*.mp3);
 • 21. Ой, Тройца-Тройца, Богородзіца ("Куста́ вэду́т, спова́ют") – 00:51 (*.mp3);
 • 22. Тройца-Тройца, Богородзіца ("на Тройцу") – 00:32 (*.mp3);
 • 23. Ой, Трэйца-Трэйца, Богородзіца ("у Куст ні́колі ходзі́лі") – 00:40 (*.mp3);
 • 24. Ой, Трэйца-Трэйца, Богородзіц[а] ("у Трэйцу ходзілі") – 00:49 (*.mp3);
 • 25. Да Купайла ночка невалічка ("Купа́йло") – 01:37 (*.mp3);
 • 26. Цепэр Купайло, завтра Ян ("Купа́йло") – 01:20 (*.mp3);
 • 27. Тэпэр Купайло, взавтра Ян ("Купа́йло") – 00:52 (*.mp3);
 • 28. Ой, сённі Купайло, взаўтры Ян ("Купа́йло") – 00:26 (*.mp3);
 • 29. От начынаецца жні́во, да? (расказ як зажыналі) – 01:22 (*.mp3);
 • 30. Сама йду дорогою ("ле́то") – 03:09 (*.mp3);
 • 31. Вой у славного пана ("ле́то") – 01:53 (*.mp3);
 • 32. Да за лес, сонцэ, за лес ("ле́то") – 01:40 (*.mp3);
 • 33. Коцівса й вэнок с полё ("ле́то") – 00:53 (*.mp3);
 • 34. Ой, за лес, сонцэ, за лес ("ле́то") – 01:29 (*.mp3);
 • 35. Ой, коколе ж, коколе ("ле́то") – 00:47 (*.mp3);
 • 36. Да вой дай, Божэ, лето ("ле́то") – 01:06 (*.mp3);
 • 37. На бору жыто жала ("ле́то") – 01:29 (*.mp3);
 • 38. По зорэ жыто жала ("ле́то") – 00:28 (*.mp3);
 • 39. Вот сённе вжэ дожынкі (расказ пра дажынкі) – 01:00 (*.mp3);
 • 40. Як послала Ваньку маці яровое жыто жаці ("як жалі") – 01:19 (*.mp3);
 • 41. На зелёном покосі Васіль сено косіт ("як косі́ла") – 01:08 (*.mp3);
 • 42. Коцівса й’орэшок да по сеножаці ("як увсы́ жнуць") – 01:19 (*.mp3);
 • 43. Ой тона-тона, да нічого ўдома ("восень") – 00:32 (*.mp3);
 • 44. Да нэ соловэйко на горэ шчэбечэ ("о́сенню вжэ спевалі, якось ле́то отхо́дет") – 00:45 (*.mp3);
 • 45. Там за борэм, борэм зелёненькім ("песня проз лён") – 03:14 (*.mp3).

Агульная працягласць гучання – 67:32

Дадатковыя спасылкі
Сэрыя
Калектывы
Звязаныя персаналіі (укладальнікі, арганізатары, вядоўцы, збіральнікі і інш)
Звязанае выданне
Год публікацыі
Карта
Звязаныя лакацыі
Тэмы
Гэта кэшаваныя старонка. Апошняя сінхранізацыя з базай - 30.08.2022 03:11:50

Маеце пытанне ці заўвагу? Напішыце ў каментары. Звяртаем увагу, што каментары са спасылкамі і ад неаўтарызаваных аўтараў прэмадэруюцца.

Відэакурсы па этнаграфіі

Самы час вучыцца анлайн! Нашы відэакурсы размешчаны на адукацыйнай платформе Stepik.org і акрамя відэа утрымліваюць праверачныя тэсты для самакантролю.

Запісацца

Выкладчык: Уладзімір Лобач

Аб’ём: 70 урокаў, 14 гадзін відэа, 127 тэставых пытанняў

Курс прапануе паглыбленае азнаямленне з этнічнай гісторыяй і этнакультурнай спецыфікай Беларусі. Прадстаўлены лекцыі па раздзелах і тэмах вучэбнай праграмы "Этнаграфія Беларусі", якая выкладаецца аўтарам у Полацкім дзяржаўным універсітэце.

Запісацца

Выкладчык: Зміцер Скварчэўскі

Аб’ём: 13 урокаў, 2 гадзіны відэа, 100 тэставых пытанняў

Сярод разнастайных аспектаў беларускай міфалогіі, прадметам курсу абраны персанажны код: боствы, духі, дэманічныя істоты, героі і т.п.