Тэма / тэг
песні калядныя
Бацькоўскія тэгі

Тэмы 1 (праз поле „Бацькоўскія тэгі“)

 1. песні шчадроўкі

Фальклор 7 (праз поле „Жанры, тэмы, тэгі“)

 1. А Калядачкі, а хадзіце к нам / песня, тэкст — в. Навахросты, Крупскі раён
 2. Каляда, бегла Калядка пэшком (калядная) / песня, аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 3. О-го-го коза же, о-го-го сера / песня, аўдыё — в. Тонеж, Лельчыцкі раён
 4. Ой ты бабочко, стара галочко / песня, аўдыё — в. Тонеж, Лельчыцкі раён
 5. Ой, пуд вэрбою, пуд зэлёною (коляды) / песня, аўдыё — в. Новы Двор, Пінскі раён
 6. Ой, у мароза стаяла бероза / песня, аўдыё,тэкст — в. Вялікі Рожан, Салігорскі раён
 7. Ходыло блудыло семсот молойцэв / песня, аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён

Аўдыётэка 45 (праз поле „Тэмы“)

 1. "На улице девки гуляли..." - Песни и наигрыши Северской земли
 2. «Пад ясну зарыцу». Песенна-абрадавая традыцыя Міёршчыны па матэрыялах аўдыёкалекцыі С. Панізніка, запіс 1968-69 гадоў
 3. Authentic music from Belarus. Kaliady. Part I / Аўтэнтычная музыка Беларусі. Каляды. Ч. 1
 4. Authentic music from Belarus. Kaliady. Part II / Аўтэнтычная музыка Беларусі. Каляды. Ч.2
 5. Byelorussia: Musical Folklore of the Polessye
 6. Dorzecze Niemna. Śladami Oskara Kolberga
 7. Ensemble Hilka - Chornobyl Songs Project: Living Culture from a Lost World
 8. Guda - Архаічныя абрадавыя сьпевы
 9. Kolędy Starobiałoruskie z Podlasia
 10. Musical atlas. Bielorussie: Musical Folklore of the Byelorussian Polessye.
 11. Polesie - Na skraju bagien / Палессе - на ўскрайку багнаў
 12. Vuraj - Rajok
 13. Vuraj - Šeść zahadok
 14. Беларуская Этнафонія — "Палескія напевы", фальклорны калектыў (в. Новае Палессе, Лельчыцкі р-н)
 15. Беларускі песенны фальклор: паўночна-усходняя зона
 16. Варган — Зялён явар, дуброва. Музыка Полаччыны
 17. Вячоркі - студыя аўтэнтычнага беларускага фальклору "Я нарадзіўся тут"
 18. Гомельскае Палессе і Падняпроўе. ТМКБ. Том 6. Кніга 1 (CD-дадатак да кнігі)
 19. Календарные песни Белорусского Полесья
 20. Каляндарна-песенная традыцыя Беларускага Панямоння ў экспедыцыйна-палявых запісах Л. П. Касцюкавец [Электронны рэсурс] / скла...
 21. Каляндарна-песенныя традыцыі заходнепалеска-панямонскага памежжа [Электронны рэсурс] / склад. Н. Даніловіч. — Электрон. дан. ...
 22. Надзежда Адамаўна Швед : Аўдыяатлас традыцыйнай музычнай культуры Беларусі
 23. Народны спявак-карыфей са Шклоўшчыны Віктар Петакоў [Электронны рэсурс] / склад. Т. Канстанцінава, В. Прыбылова, Т. Бярковіч....
 24. Народныя песні Беларускага Панямоння
 25. Народныя песні Цэнтральнай Беларусі
 26. НКС - "Журавушка", "Глыбокія крыніцы", "Павалякі" (вв. Ямінск, Закальное, Обчын, Любанскі р-н)
 27. НКС - "Палескія напевы" в. Новае Палессе, Лельчыцкі р-н
 28. НКС - Калядны абрад "Шчадрэц" в. Рог Салігорскага раёна Мінскай вобласці
 29. Песенна-гульнявыя традыцыі ў каляндарна-земляробчай культуры Беларусі: Ваджэнне Казы. Жаніцьбa Цярэшкі
 30. Песни Могилевской, Смоленской и Брянской областей (CD к нотному изданию)
 31. Песні Надзеі Сахарчук з Маліннік / Pieśni Nadziei Sacharczuk z Malinnik
 32. Пружаны-Кобрын 2016 — песні з экспедыцыі СЭТ
 33. Спевы Беларусі / Authentic songs of Belarus
 34. Традиционные песни Полесья (2 LP)
 35. Фонахрэстаматыя. Дыск 1. Падзвінне - каляндарна-абрадавыя песні
 36. Фонахрэстаматыя. Дыск 3. Панямонне - каляндарна-абрадавыя, сямейна-абрадавыя і пазаабрадавыя песні
 37. Фонахрэстаматыя. Дыск 4. Палессе Ч. I - каляндарна-абрадавыя і сямейна-абрадавыя песні
 38. Фонахрэстаматыя. Дыск 6. Падняпроўе - каляндарна-абрадавыя, сямейна-абрадавыя і пазаабрадавыя песні
 39. Этнамузычныя традыцыі паўночнабеларускага рэгіёну: Сенненшчына [Электронны рэсурс] / склад. Т. Канстанцінава, В. Прыбылова. –...
 40. Этнамузычныя традыцыі ўсходнебеларускага рэгіёну: Чавушчына [Электронны рэсурс] / склад. Т. Бярковіч, Т. Канстанцінава, В. Пр...
 41. Этнапесенныя традыцыі Беларусі ў экспедыцыйна-палявых запісах Л. С. Мухарынскай
 42. Этнічная музыка беларусаў: Бялыніцкі і Клічаўскі раёны Магілёўскай вобласці
 43. Этнічная музыка беларусаў: в. Шутавічы Смаргонскага р-на Гродзенскай вобласці
 44. Этнічная музыка беларусаў: Старадарожскі р-н Мінскай вобласці
 45. Як пущу стрелу. Восточнославянский музыкальный фольклор русско-украинско-белорусского пограничья

Артыкулы 9 (праз поле „Тэмы“)

 1. Данилович, А.И. Напевы колядного периода на западнополесско-понеманском пограничье / А.И. Данилович // Проблеми етномузиколог...
 2. Даніловіч, Н. "Песенны каляндар" выганаўскай часткі заходнепалеска-панямонскага памежжа / Н. Даніловіч // Музычная культура Б...
 3. Даніловіч, Н. Каляндарна-песенная традыцыя Сярэдняга Пашчар’я ў кантэксце этнарэгіянальнага памежжа / Н. Даніловіч // Етномуз...
 4. Даніловіч, Н.І. Мелагеаграфія каляндарных напеваў Верхняга Над’ясельдзя і яго сумежжаў / Н.І. Даніловіч // Весці Беларускай д...
 5. Крывашэйцава, К. Каляндарна-песенная традыцыя Днепра-Друцка-Бярэзінскага міжрэчча: да пытання жанравай марфалогіі, мелагеагра...
 6. Лозка А. Ю. Крытэрыі ідэнтыфікацыі каляндарных стыляў у беларускім фальклоры // Весці БДПУ. Серыя 1. 2013. № 2 — с. 75–79
 7. Манько, Г. З назіранняў над этнафаніяй вуснатрадыцыйнай песні Піншчыны / Г. Манько // Гукасвет этнапесенный культуры беларуса...
 8. Марченко Ю.И. Зимние празднично-поздравительные песни в районах русско-белорусско-украинского пограничья / Ю.И. Марченко // Р...
 9. Марченко Ю.И. Зимние празднично-поздравительные песни в районах русско-белорусско-украинского пограничья / Ю.И. Марченко // Р...

Прэса 3 (праз поле „Тэмы“)

 1. 2017.12.17 — Сюрпрызы Каляднага фэсту / Газета "Новы Час" (novychas.by)
 2. 2018.01.19 — У Мінску зноў ажанілі Цярэшку (фота) / Газета "Новы Час" (novychas.by)
 3. 2019.01.03 — Калядныя гулянні ля сцэны «Тэлевізар» (фота, відэа) / Газета "Новы Час" (novychas.by)

Відэатэка 6 (праз поле „Тэмы“)

 1. 1989 - Радавод - "Пераблытанка" (Мотальскія суседзі) [перадача]
 2. 1998 - Радавод - Шчадраванне ў Старажоўцах Жыткавіцкага р-на [перадача]
 3. 2004 - Спрадвечнае (СТВ) - Каляды [перадача]
 4. 2011 - Nowa opowieść o kolędzie [кліп/ролік]
 5. 2012 - Дочь Припяти (дак. фільм) [дак. фільм]
 6. 2015 - Мова нанова - Каляды [перадача]

Выданні 10 (праз поле „Тэмы“)

 1. Гукасвет этнапесеннай культуры беларусаў у даследаваннях маладых музыказнаўцаў: музычная міфапаэтыка, артыкуляцыя, тыпалогія...
 2. Довнар-Запольский М., Пѣсни пинчуковѣ. Вып. I, Кіевѣ, Типографія Императорскаго Университета Св. Владиміра В. І. Завадзкаго, ...
 3. Зімовыя песні. Калядкі і шчадроўкі / [Уклад., сістэм. тэкстаў, уступ. артыкул і каментарыі А. І. Гурскага; Уклад., сістэм., х...
 4. Материалы по этнографии Гродненской губернии. Выпуск 1 / Ред. Е. Романов ; Управление Виленского учебного округа. — Вильно : ...
 5. Можейко З. Я. Песни белорусского Полесья. Вып. 1. М.: Всесоюзное изд-во "Советский композитор", 1983. 183 с.
 6. Романов, Е. Р. Белорусский сборник. Вып. 7 : Белорусские народные мелодии. Песни сезонные, обрядовые, игровые, танцы, духовны...
 7. Рубцов, Ф.А. Интонационные связи в песенном творчестве славянских народов. Опыт исследования / Ф.А. Рубцов. – Ленинград: Сове...
 8. Фальклор y запісах Яна Чачота і братоў Тышкевічаў / [Уклад., сістэм. тэкстаў і камент. В. I. Скідана i A. М. Хрушчовай, уступ...
 9. Хрэстаматыя па беларускай народнай музычнай творчасці [Ноты] : для ўстаноў адукацыі сферы культуры / Інстытут культуры Белару...
 10. Эвальд З.В. Песни белорусского Полесья/ под ред. Е.В. Гиппиуса. М.: Всесоюзное изд-во "Советский композитор", 1979. 143 с.
Гэта кэшаваныя старонка. Апошняя сінхранізацыя з базай - 09.08.2019 19:35:51

Каментароў — 0

Запрашаем да абмеркавання! Звяртаем увагу, што каментары са спасылкамі і ад неаўтарызаваных аўтараў прэмадэруюцца.

Аўтарызавацца можна праз

Перайсці да абмеркавання гэтай старонкі.

* УВАГА! Партал ETHNO.by не прадугледжвае тэхнічнай магчымасці каментавання на старонках партала. Абмеркаванне матэрыялаў партала цалкам ажыццяўляецца сродкамі вонкавага сэрвіса Disqus.com, уладальнік каторага, паводле Пастановы Савета Міністраў РБ №850 ад 23.11.2018 нясе адказнасць за ідэнтыфікацыю карыстальнікаў і іх каментары.