Тэма / тэг
песні калядныя
Бацькоўскія тэгі

Тэмы 1 (праз поле „Бацькоўскія тэгі“)

 1. песні шчадроўкі

Фальклор 12 (праз поле „Жанры, тэмы, тэгі“)

 1. А Калядачкі, а хадзіце к нам / песня, тэкст — в. Навахросты, Крупскі раён
 2. Ай у заечкі а тры тропачкі / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 3. Асвяціў месіц і зямлю й ваду / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 4. Каляда, бегла Калядка пэшком (калядная) / песня, аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 5. О-го-го коза же, о-го-го сера / песня, аўдыё — в. Тонеж, Лельчыцкі раён
 6. Ой па вуліцы сівы конь бяжыць / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 7. Ой ты бабочко, стара галочко / песня, аўдыё — в. Тонеж, Лельчыцкі раён
 8. Ой, пуд вэрбою, пуд зэлёною (коляды) / песня, аўдыё — в. Новы Двор, Пінскі раён
 9. Ой, у мароза стаяла бероза / песня, аўдыё,тэкст — в. Вялікі Рожан, Салігорскі раён
 10. Пашла каліда калядуючы / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 11. Праду я, праду, спацячкі хачу / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 12. Ходыло блудыло семсот молойцэв / песня, аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён

Аўдыётэка 52 (праз поле „Тэмы“)

 1. "На улице девки гуляли..." - Песни и наигрыши Северской земли
 2. Authentic music from Belarus. Kaliady. Part I / Аўтэнтычная музыка Беларусі. Каляды. Ч. 1
 3. Authentic music from Belarus. Kaliady. Part II / Аўтэнтычная музыка Беларусі. Каляды. Ч.2
 4. Byelorussia: Musical Folklore of the Polessye
 5. Dorzecze Niemna. Śladami Oskara Kolberga
 6. Ensemble Hilka - Chornobyl Songs Project: Living Culture from a Lost World
 7. Guda - Архаічныя абрадавыя сьпевы
 8. Kolędy Starobiałoruskie z Podlasia
 9. Musical atlas. Bielorussie: Musical Folklore of the Byelorussian Polessye.
 10. Pieśni nie tylko święte. Tradycja muzyczna Podlasia
 11. Polesie - Na skraju bagien / Палессе - на ўскрайку багнаў
 12. Vuraj - Rajok
 13. Vuraj - Šeść zahadok
 14. Zespół śpiewaczy "Wólczanki" z Wólki Terechowskiej - Pieśni nie tylko święte. Tradycja muzyczna Podlasia
 15. Zespół śpiewaczy z Dobrywody - Pieśni nie tylko święte. Tradycja muzyczna Podlasia
 16. Zespół śpiewaczy ze Wsi Czeremcha - Pieśni nie tylko święte. Tradycja muzyczna Podlasia
 17. «Пад ясну зарыцу». Песенна-абрадавая традыцыя Міёршчыны па матэрыялах аўдыёкалекцыі С. Панізніка, запіс 1968-69 гадоў
 18. Беларуская Этнафонія — "Палескія напевы", фальклорны калектыў (в. Новае Палессе, Лельчыцкі р-н)
 19. Беларуская этнафонія — Калядныя песні і найгрышы
 20. Беларускі песенны фальклор: паўночна-усходняя зона
 21. Варган — Зялён явар, дуброва. Музыка Полаччыны
 22. Вячоркі - студыя аўтэнтычнага беларускага фальклору "Я нарадзіўся тут"
 23. Гомельскае Палессе і Падняпроўе. ТМКБ. Том 6. Кніга 1 (CD-дадатак да кнігі)
 24. Календарные песни Белорусского Полесья
 25. Каляндарна-песенная традыцыя Беларускага Панямоння ў экспедыцыйна-палявых запісах Л. П. Касцюкавец [Электронны рэсурс] / скла...
 26. Каляндарна-песенная традыцыя Днепра-Друцка-Бярэзінскага міжрэчча [Электронны рэсурс] / склад. К. Семярыхіна. – Электрон. дан....
 27. Каляндарна-песенныя традыцыі заходнепалеска-панямонскага памежжа [Электронны рэсурс] / склад. Н. Даніловіч. — Электрон. дан. ...
 28. НКС - "Журавушка", "Глыбокія крыніцы", "Павалякі" (вв. Ямінск, Закальное, Обчын, Любанскі р-н)
 29. НКС - "Палескія напевы" в. Новае Палессе, Лельчыцкі р-н
 30. НКС - Калядны абрад "Шчадрэц" в. Рог Салігорскага раёна Мінскай вобласці
 31. Надзежда Адамаўна Швед : Аўдыяатлас традыцыйнай музычнай культуры Беларусі
 32. Народны спявак-карыфей са Шклоўшчыны Віктар Петакоў [Электронны рэсурс] / склад. Т. Канстанцінава, В. Прыбылова, Т. Бярковіч....
 33. Народныя песні Беларускага Панямоння
 34. Народныя песні Цэнтральнай Беларусі
 35. Песенна-гульнявыя традыцыі ў каляндарна-земляробчай культуры Беларусі: Ваджэнне Казы. Жаніцьбa Цярэшкі
 36. Песни Могилевской, Смоленской и Брянской областей (CD к нотному изданию)
 37. Песні Надзеі Сахарчук з Маліннік / Pieśni Nadziei Sacharczuk z Malinnik
 38. Песні в. Цяхцін (Бялыніцкі р-н)
 39. Пружаны-Кобрын 2016 — песні з экспедыцыі СЭТ
 40. Спевы Беларусі / Authentic songs of Belarus
 41. Традиционные песни Полесья (2 LP)
 42. Фонахрэстаматыя. Дыск 1. Падзвінне - каляндарна-абрадавыя песні
 43. Фонахрэстаматыя. Дыск 3. Панямонне - каляндарна-абрадавыя, сямейна-абрадавыя і пазаабрадавыя песні
 44. Фонахрэстаматыя. Дыск 4. Палессе Ч. I - каляндарна-абрадавыя і сямейна-абрадавыя песні
 45. Фонахрэстаматыя. Дыск 6. Падняпроўе - каляндарна-абрадавыя, сямейна-абрадавыя і пазаабрадавыя песні
 46. Этнамузычныя традыцыі паўночнабеларускага рэгіёну: Сенненшчына [Электронны рэсурс] / склад. Т. Канстанцінава, В. Прыбылова. –...
 47. Этнамузычныя традыцыі ўсходнебеларускага рэгіёну: Чавушчына [Электронны рэсурс] / склад. Т. Бярковіч, Т. Канстанцінава, В. Пр...
 48. Этнапесенныя традыцыі Беларусі ў экспедыцыйна-палявых запісах Л. С. Мухарынскай
 49. Этнічная музыка беларусаў: Бялыніцкі і Клічаўскі раёны Магілёўскай вобласці
 50. Этнічная музыка беларусаў: Старадарожскі р-н Мінскай вобласці
 51. Этнічная музыка беларусаў: в. Шутавічы Смаргонскага р-на Гродзенскай вобласці
 52. Як пущу стрелу. Восточнославянский музыкальный фольклор русско-украинско-белорусского пограничья

Артыкулы 10 (праз поле „Тэмы“)

 1. Данилович, А.И. Напевы колядного периода на западнополесско-понеманском пограничье / А.И. Данилович // Проблеми етномузиколог...
 2. Даніловіч, Н. "Песенны каляндар" выганаўскай часткі заходнепалеска-панямонскага памежжа / Н. Даніловіч // Музычная культура Б...
 3. Даніловіч, Н. Каляндарна-песенная традыцыя Сярэдняга Пашчар’я ў кантэксце этнарэгіянальнага памежжа / Н. Даніловіч // Етномуз...
 4. Даніловіч, Н.І. Мелагеаграфія каляндарных напеваў Верхняга Над’ясельдзя і яго сумежжаў / Н.І. Даніловіч // Весці Беларускай д...
 5. Канстанцінава, Т. Л. Калядныя напевы Бярэзінска-Сожска-Заходнедзвінскага міжрэчча // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і ф...
 6. Крывашэйцава, К. Каляндарна-песенная традыцыя Днепра-Друцка-Бярэзінскага міжрэчча: да пытання жанравай марфалогіі, мелагеагра...
 7. Лозка А. Ю. Крытэрыі ідэнтыфікацыі каляндарных стыляў у беларускім фальклоры // Весці БДПУ. Серыя 1. 2013. № 2 — с. 75–79
 8. Манько, Г. З назіранняў над этнафаніяй вуснатрадыцыйнай песні Піншчыны / Г. Манько // Гукасвет этнапесенный культуры беларуса...
 9. Марченко Ю.И. Зимние празднично-поздравительные песни в районах русско-белорусско-украинского пограничья / Ю.И. Марченко // Р...
 10. Марченко Ю.И. Зимние празднично-поздравительные песни в районах русско-белорусско-украинского пограничья / Ю.И. Марченко // Р...

Прэса 4 (праз поле „Тэмы“)

 1. 2017.01.27 — Агульнабеларускае свята Каляды мае шмат рэгіянальных адметнасцяў / Газета "Звязда" (zviazda.by)
 2. 2017.12.17 — Сюрпрызы Каляднага фэсту / Газета "Новы Час" (novychas.by)
 3. 2018.01.19 — У Мінску зноў ажанілі Цярэшку (фота) / Газета "Новы Час" (novychas.by)
 4. 2019.01.03 — Калядныя гулянні ля сцэны «Тэлевізар» (фота, відэа) / Газета "Новы Час" (novychas.by)

Відэатэка 6 (праз поле „Тэмы“)

 1. 1989 - Радавод - "Пераблытанка" (Мотальскія суседзі) [перадача]
 2. 1998 - Радавод - Шчадраванне ў Старажоўцах Жыткавіцкага р-на [перадача]
 3. 2004 - Спрадвечнае (СТВ) - Каляды [перадача]
 4. 2011 - Nowa opowieść o kolędzie [кліп/ролік]
 5. 2012 - Дочь Припяти / Дачка Прыпяці [дак. фільм]
 6. 2015 - Мова нанова - Каляды [перадача]

Выданні 10 (праз поле „Тэмы“)

 1. Гукасвет этнапесеннай культуры беларусаў у даследаваннях маладых музыказнаўцаў: музычная міфапаэтыка, артыкуляцыя, тыпалогія...
 2. Довнар-Запольский М., Пѣсни пинчуковѣ. Вып. I, Кіевѣ, Типографія Императорскаго Университета Св. Владиміра В. І. Завадзкаго, ...
 3. Зімовыя песні. Калядкі і шчадроўкі / [Уклад., сістэм. тэкстаў, уступ. артыкул і каментарыі А. І. Гурскага; Уклад., сістэм., х...
 4. Материалы по этнографии Гродненской губернии. Выпуск 1 / Ред. Е. Романов ; Управление Виленского учебного округа. — Вильно : ...
 5. Можейко З. Я. Песни белорусского Полесья. Вып. 1. М.: Всесоюзное изд-во "Советский композитор", 1983. 183 с.
 6. Романов, Е. Р. Белорусский сборник. Вып. 7 : Белорусские народные мелодии. Песни сезонные, обрядовые, игровые, танцы, духовны...
 7. Рубцов, Ф.А. Интонационные связи в песенном творчестве славянских народов. Опыт исследования / Ф.А. Рубцов. – Ленинград: Сове...
 8. Фальклор y запісах Яна Чачота і братоў Тышкевічаў / [Уклад., сістэм. тэкстаў і камент. В. I. Скідана i A. М. Хрушчовай, уступ...
 9. Хрэстаматыя па беларускай народнай музычнай творчасці [Ноты] : для ўстаноў адукацыі сферы культуры / Інстытут культуры Белару...
 10. Эвальд З.В. Песни белорусского Полесья/ под ред. Е.В. Гиппиуса. М.: Всесоюзное изд-во "Советский композитор", 1979. 143 с.
Гэта кэшаваныя старонка. Апошняя сінхранізацыя з базай - 03.11.2020 20:50:59

Запрашаем да абмеркавання! Звяртаем увагу, што каментары са спасылкамі і ад неаўтарызаваных аўтараў прэмадэруюцца.