Тэма / тэг
міфалогія

Тэмы 3 (праз поле „Бацькоўскія тэгі“)

 1. асілкі
 2. ваўкалакі
 3. волаты

Аўдыётэка 15 (праз поле „Тэмы“)

 1. За што і як чалавек станавіўся ваўком?
 2. Новая Атлянтыда: Калі сьвятыя злуюцца і як караюць?
 3. Новая Атлянтыда: Куды вядзе беларуская дарога?
 4. Новая Атлянтыда: Чаму бусел стаў абранай птушкай беларусаў?
 5. Пад дуду скакаць ці хаваць?
 6. Хто апякуецца беларускім домам?
 7. Хто гаспадар лесу — Божага саду беларусаў?
 8. Хто прыдумаў «нячыстыя» грошы?
 9. Хто яна, беларуская русалка?
 10. Ці ня ёсьць балота праклёнам беларусаў?
 11. Чаму вяскоўцы баяцца гораду?
 12. Чаму ката Барсіка хацелі зрабіць прэзыдэнтам?
 13. Як даўней беларусы на пэнсію ішлі?
 14. Як звычайная пчала стала Богавай істотай?
 15. Якія крыніцы ў Беларусі цудадзейныя

Артыкулы 10 (праз поле „Тэмы“)

 1. Czarnowska M. Zabytki mitologii slowianskiej w zwyczajach wiejskiego ludu na Bialei Rusi dochcwywane // Dziennik Wilenski. – ...
 2. Авілін Ц., Аліферчык Т., Боганева А. Беларускія міфалагічныя наратывы і павер’і пра ваўкалакаў // Беларускі фальклор : Матэры...
 3. Бажок Ю. Апатрапейныя сродкі і дзеянні супраць нябожчыкаў, якія ходзяць, у міфалагічных наратывах, павер’ях і імператывах // ...
 4. В. В. Неверович. О праздниках, поверьях и обычаях у крестьян белорусского племени населяющих Смоленскую губернию // Памятная ...
 5. Внуковіч, Ю. Народная культура Віленшчыны ў палявых запісах пачатку ХХІ стагоддзя / Ю. Внуковіч // Беларускі фальклор: Матэры...
 6. Лаўрынкене Н. Літоўская багіня Круміне і яе адлюстраванні ў славянскіх традыцыях // Беларускі фальклор. Матэрыялы і даследава...
 7. Лаўрынкене Н. Міф пра нябеснае вяселле ў балцкай традыцыі // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні: зб. навук. пр. – М...
 8. Лобач У. Феномен вайны ў міфапаэтычнай карціне свету беларусаў / У.Лобач // Беларускі фальклор. Матэрыялы і даследаванні : зб...
 9. Разаўскас Д., Швед І. Міфасемантыка і функцыянальнасць вобраза дрэва-маці ў фальклоры народаў свету // Беларускі фальклор: ма...
 10. Скварчэўскі Дз. Міфалагічныя вобразы ў народнай культуры беларуска-літоўскага памежжа: Сёрба, Сярбай, Serbojus // Беларускі ф...

Прэса 5 (праз поле „Тэмы“)

 1. 2000.12.23 — Дзед Мароз ці Сьвяты Мікалай? / Радыё Свабода (svaboda.org)
 2. 2018.12.08 — Чаму вучыць этнаакадэмія? / Газета "Звязда" (zviazda.by)
 3. 2019.06.18 — «Багі, духі, героі»: з'явіўся «гуманітарны серыял» па беларускай міфалогіі ад праекта Этнаакадэмія / Наша Ніва /...
 4. 2020.03.07 — Запаведнік хатнікаў, лесуноў і жытнікаў… / Культура — штотыднёвая грамадска-асветнiцкая газета
 5. 2020.07.06 — «Жужнела пчолка, жужнела…» / Навука / Веды - газета НАН РБ

Відэатэка 7 (праз поле „Тэмы“)

 1. 2009 - "Таямніцы Калядаў" — лекцыя Аляксея Дзерманта ў Лінгвістычным Універсітэце, Мінск, 23.12.2009 [лекцыі, майстар-класы]
 2. 2012 - Olmany. Przekroczyć granice. Pieśni z Polesia - Białoruś [дак. фільм]
 3. 2013 - Сергей Неклюдов — Введение в теоретическую фольклористику (курс) [лекцыі, майстар-класы]
 4. 2016 - Уладзімір Лобач: Свет беларускай вёскі - рэчы і сімвалы (лекцыя на курсах "Маова Нанова") [лекцыі, майстар-класы]
 5. 2017 - Мова Нанова - Магічныя практыкі беларусаў [перадача]
 6. 2018 - Вяскоўцы - Як супакойвалі ваўкоў і прываблівалі дзяўчат [перадача]
 7. 2018 - Пятро Цалка — Гуканне вясны [лекцыі, майстар-класы]

Элементы НКС 1 (праз поле „Ключавыя словы“)

 1. Традыцыя пакланення каменным крыжам вёсак Данілевічы і Баравое Лельчыцкага раёна Гомельскай вобласці (Каменныя «дзевачкі»)

Выданні 21 (праз поле „Тэмы“)

 1. Czesław Pietkiewicz. Kultura duchowa Polesia Rzeczyckiego : materjały etnograficzne - Warszawa : TNW, 1938
 2. Cимволічні коди народної культури (міфологія, фольклористика та етнологія) Бібліографічні матеріали з білоруської, російської...
 3. «Жужнела пчолка, жужнела…» / Я. А. Ненадавец, А. М. Нена­давец. – Мінск : Беларуская навука, 2020. – 255 с. : іл. – (Трады­цы...
 4. Беларуская міфалогія: дапам. / уклад. У.А. Васілевіч. 2-е выд. Мінск: Універсітэцкае, 2002. -- 208 с.
 5. Богданович, А. Е. Пережитки древнего миросозерцания у белоруссов. Этнографический очерк. Гродна : Губернская тип., 1895. 3, I...
 6. Васілевіч У. А. Міфы бацькаўшчыны / У.А.Васілевіч. Мінск: Беларуская Энцыклапедыя, 1994. — 109 с.
 7. Комплекснае даследаванне фальклору і этнакультуры Палесся: Матэрыялы другой Міжнароднай навуковай фальклорна-этналінгвістычна...
 8. Лобач, У. А. Міф. Прастора. Чалавек : традыцыйны культурны ландшафт беларусаў у семіятычнай перспектыве : [манаграфія] / У. А...
 9. Методыка арганізацыі работы па збору этнаграфічнага матэрыяла. Апублікавана ў рамках праекта “Жывая гісторыя майго краю” – 64 с.
 10. Міфалогія беларусаў: энцыкладпедычны слоўнік / склад. І. Клімковіч, В. Аўтушка; навук. рэд. Т. Валодзіна, С. Санько. — Мн.: Б...
 11. Ненадавец, А. М. Сіла праклённага слова / А. М. Ненадавец. – Мінск : Беларуская навука, 2017. – 495 с.
 12. Новак, В.С. Міфалагічныя ўяўленні беларусаў : манаграфія / В.С. Новак. – Мінск: «Права і экономіка», 2010. – 524 с.
 13. Новак, В.С. Славянская міфалогія (на матэрыялах Гомельскай вобласці) : манаграфія / В.С. Новак. – Мінск: «Права і экономіка»,...
 14. Пакланіцеся дубу/ Ненадавец. А.М. Мінск: Полымя, 1992.110 с.
 15. Русальная традыцыя беларусаў: міфапаэтычная сістэма, тыпалагічныя паралелі/ У.М. Сівіцкі. Мінск: Тэхналогія, 2006. 187 с.
 16. Санько С. Штудыі з кагнітыўнай і кантрастыўнай культуралегіі / Вокл.Каштурэвіч Т. Менск : БГАКЦ, 1998. – 189 с.
 17. Скварчэўскі, Зм. Па слядах багоў: нарысы беларускай міфалогіі / Зм. Скварчэўскі. – Мінск : Медысонт, 2019. – 157 с.
 18. Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т. Т. 6. Гомельскае Палессе і Падняпроўе. У 2 кн. Кн. 2 / А. М. Боганева [і інш...
 19. Фальклор Прыпяцкага запаведніка (па матэрыялах даследавання вёсак Азяраны, Перароў, Перароўскі Млынок, Хваенск, Хлупін Жыткав...
 20. Фальклор і сучасная культура. Матэрыялы III мижнароднай навукова-практычнай канферэнцыі 21-22 красавіка 2011г., Мінск, у дзвю...
 21. Шамак А.А. Міфалогія Старажытнай Беларусі. Мінск: Сэр-Віт, 2004. 240 с.
Гэта кэшаваныя старонка. Апошняя сінхранізацыя з базай - 06.10.2020 20:06:58

Запрашаем да абмеркавання! Звяртаем увагу, што каментары са спасылкамі і ад неаўтарызаваных аўтараў прэмадэруюцца.