Год/стагоддзе
2019
Тып
год
Выданні
8.0000
Аўдыётэка
13.0000

Аўдыётэка 13 (праз поле „Год публікацыі“)

 1. Harmonic Style Project - HSP (EP)
 2. Shuma - Me, Mother
 3. Tradycyja. Бяседныя песні.
 4. Капэла Колісьнія / Kapela Koliśnija
 5. Любімыя беларускія казкі: Залатая яблынька
 6. Любімыя беларускія казкі: Заяц і вожык
 7. Любімыя беларускія казкі: Кот, пеўнік і ліса
 8. Любімыя беларускія казкі: Лiciца i дрозд
 9. Любімыя беларускія казкі: Несцерка
 10. Любімыя беларускія казкі: Палешукi i палевiкi
 11. Любімыя беларускія казкі: Сынок з кулачок
 12. Любімыя беларускія казкі: Сіняе світа
 13. Любімыя беларускія казкі: Шчасце

Фальклор 9 (праз поле „Год ці дэкада запісу (калі невядома, то першай публікацыі)“)

 1. Ай была ў мяне, а была ў мяне, ні маць – мачыха / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 2. Была ў бабкі курка-рабушка / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 3. Горкая рэдзька ў гародзе / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 4. Жыў сабе чалавек Ахміёну / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 5. Мамачка мая, баліць галава / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 6. Ой жылі людзі німаверныя / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 7. Ой, Дунай, мой Дунай, Дунай ціхінькі / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 8. Па саду галубок палятая / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 9. Пра спевы / проза, аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён

Фотатэка 1 (праз поле „Год“)

 1. Стары бортнік глядзіць пчол (здабывае мёд з калод) (2019, в. Баравое, Лельчыцкі раён). © Камкоў Сяргей

Сэрыі 4 (праз поле „Год заснавання“)

 1. Краснапольская эспедыцыя СЭТ, экспедыцыя
 2. Любімыя беларускія казкі (радыё Sputnik), цыкл радыёперадач
 3. МОВА: як гаворыць краiна, цыкл відэа
 4. Народны Майстар, цыкл тэлеперадач

Артыкулы 23 (праз поле „Гады публікацыі“)

 1. Leshkevich, Alena. How Folk Songs Interpretations Become a Part of Invented Tradition (Belarusian Case) // 9th annual confere...
 2. Баранкевич, Л. Ф. Духовные стихи в фондах кабинета традиционных музыкальных культур Белорусской государственной академии музы...
 3. Боганева А. «Пры цвёрдасці ўрада <...> трэба было б прыняць меры супраць гэтых абнаўленняў» // Беларускі фальклор: матэрыялы ...
 4. Бутаў І. Апалыя аблокi як фальклорны матыў // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. Збор.навуковых прац. Вып. 6. – Мі...
 5. Валодзіна В., Санько З. Ён сам быў установай… У памяць пра Алеся Зайку // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. Збор....
 6. Внуковіч Ю. Народная культуры Віленшчыны ў палявых запісах пачатку ХХІ стагоддзя // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследава...
 7. Внуковіч Ю., Грыневіч Я. Фальклорная спадчына Смаленшчыны ў Архіве ІМЭФ імя К. Крапівы НАН Беларусі // Беларускі фальклор: ма...
 8. Высоцкая А. «Жыццё» і «смерць»: канатацыя сімвалічных пазіцый у беларускім народным сонніку і наратывах пра сон канца ХІХ ‒ п...
 9. Гаджиева, А. А. Коллекция музыкальных инструментов Н. И. Привалова: проблемы атрибуции / А. А. Гаджиева // Весці Беларускай д...
 10. Гулак Н. Да праблемы асэнсавання фальклору ваеннага часу // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. Збор.навуковых прац...
 11. Даніловіч, Н. І. Абрадавыя песенныя практыкі веснавога перыяду на заходнепалеска-панямонскім памежжы / Н. І. Даніловіч // Вес...
 12. Кавальчук Н. Звычай выправоджваць русалак: лакальныя формы і арэалына тэрыторыі Палесся Украіны і Беларусі // Беларускі фальк...
 13. Калкаева Г. Кот Варгін, рамантыкі і фальклорны субстрат у аповесці Яна Баршчэўскага «Чараўнік ад прыроды і кот Варгін» // Бел...
 14. Крыжэвіч А. Святая крыніца: унікальны водны аб’ект Крычаўшчыны // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. Збор.навуковы...
 15. Лапацін Г. «Праклёнам праклясць». Праклёны ва ўяўленнях і парэміях жыхароў пасёлка Амяльное на Веткаўшчыне // Беларускі фальк...
 16. Мазурына Н. Улюбёнасць у родныя песні: да 80-годдзя са дня нараджэння фалькларыста і дырыжора Уладзіміра Іосіфавіча Раговіча ...
 17. Мармыш Т. Легенды Себежаўшчыны ў запісах П. Ф. Альхімовіча // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. Збор.навуковых пр...
 18. Мікус А. Ці пазычыў Ян Баршчэўскі сюжэт у езуітаў? // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. Збор.навуковых прац. Вып....
 19. Назина, И. Д. Системно-структурные особенности традиционной музыкально-инструментальной культуры Беларуси / И. Д. Назина // В...
 20. Пацюпа Ю. Ян Баршчэўскі і рэканструкцыя аўтарскіх тэкстаў паводле вусных запісаў. Рэканструяваныя тэксты. Гістарычны каментар...
 21. Руплівец нашай Віцебшчыны: Анатоль Серафімавіч Емяльянаў Гутарыў Сяргей Русецкі // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаван...
 22. Скварчэўскі Дз. Сакральныя камяні Усходняй Еўропы // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. Збор.навуковых прац. Вып. ...
 23. Шрубок А. Этнабіялагічныя нататкі з вёскі Санюкі Ельскага раёна // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. Збор.навуков...

Выданні 8 (праз поле „Год выдання“)

 1. Іванова Вольга. Ліпляны. Біяграфія і штодзённасць беларускай вёскі (+ CD-дыск) - Мінск, 2019
 2. Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. Збор.навуковых прац. Вып. 6 . – Мінск: Беларус. навука, 2019. – 391 с.
 3. З. Санько, Ю. Санько. Слаўнае сяло Азярычына : Свет нашых продкаў. Мінск : Тэхналогія, 2019. ‒ 352 с., [16] арк. іл.
 4. Кнурэва, Я. С. Дзікарослы раслінны свет у традыцыйных уяўленнях і сучасным жыцці беларусаў / Я. С. Кнурэва; Нац. акад. навук ...
 5. Народныя вытокі. Рэпертуарны зборнік песень. Выпуск VII
 6. Никифоровский Н., Очерки Витебской Белоруссии — Беларусь : Минск, 2019 — 217 с.
 7. Плытніцтва: тэматычны слоўнік/Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Ін-т мовазнаўства імя ...
 8. Скварчэўскі, Зм. Па слядах багоў: нарысы беларускай міфалогіі / Зм. Скварчэўскі. – Мінск : Медысонт, 2019. – 157 с.

Відэатэка 37 (праз поле „Год публікацыі“)

 1. 2019 - 1 блін: насуперак радыяцыі, людзі жывуць і спяваюць [дак. фільм]
 2. 2019 - Ігнат Буйніцкі – шляхціч, які зрабіў шалёна папулярным беларускі фальклор [перадача]
 3. 2019 - Алена Ляшкевіч пра масленку на курсах Мова Нанова [лекцыі, майстар-класы]
 4. 2019 - Бортнікі [дак. фільм]
 5. 2019 - Гуканьне вясны-2019 (СЭТ у Вязынцы) [сюжэт]
 6. 2019 - Жывая культура — Абрад "Бразгун" [перадача]
 7. 2019 - Жывая культура — Абрад "Жаніцьба Цярэшкі" [перадача]
 8. 2019 - Жывая культура — Абрад "Цягнуць Каляду на дуба" [перадача]
 9. 2019 - Жывая культура — Абрад гукання вясны "Чырачка" [перадача]
 10. 2019 - Жывая культура — Выцінанка-выбіванка [перадача]
 11. 2019 - Жывая культура — Ганчарныя вырабы майстроў Бабруйскага раёна [перадача]
 12. 2019 - Жывая культура — Закладная тэхніка ткацтва чырвона-белых рушнікоў [перадача]
 13. 2019 - Жывая культура — Калядны абрад "Цары" [перадача]
 14. 2019 - Жывая культура — Масленічная абрадавая гульня "Пахаванне дзеда" [перадача]
 15. 2019 - Жывая культура — Мясцовы стыль выканання песень гуртамі "Журавушка", "Глыбокія крыніцы", "Павалякі" [перадача]
 16. 2019 - Жывая культура — Спеўная традыцыя міжрэчча вярхоўяў Пцічы і Случы [перадача]
 17. 2019 - Жывая культура — Творчасць майстра Аляксандра Харкевіча [перадача]
 18. 2019 - Жывая культура — Традыцыйнае белаўзорыстае ткацтва Панямоння [перадача]
 19. 2019 - Жывая культура — Традыцыйная тэхналогія пляцення лапцей [перадача]
 20. 2019 - Жывая культура — Традыцыя вырабу валёнак [перадача]
 21. 2019 - Жывая культура — Традыцыя вырабу саламяных павукоў [перадача]
 22. 2019 - Жывая культура — Традыцыя ткацтва паясоў [перадача]
 23. 2019 - Жывая культура — Традыцыя шанавання Святога каменя [перадача]
 24. 2019 - Загадкі беларускай гісторыі — Язэп Драздовіч. Творца беларускага космасу [перадача]
 25. 2019 - МОВА: як гаворыць краiна (1 - Мiншчына) [перадача]
 26. 2019 - МОВА: як гаворыць краiна (2 - Віцебшчына) [перадача]
 27. 2019 - МОВА: як гаворыць краiна (3 - Магілёўшчына) [перадача]
 28. 2019 - МОВА: як гаворыць краiна (4 - Усходняе Палессе) [перадача]
 29. 2019 - Мова Нанова — Варожбы [перадача]
 30. 2019 - Народны майстар - Бондар Уладзімір Станкевіч [перадача]
 31. 2019 - Памыцца да ўсходу сонца. Што яшчэ паспець зрабіць да Вялікадня? [перадача]
 32. 2019 - Прэзентацыя "Каляды - жывая традыцыя Беларусі" [лекцыі, майстар-класы]
 33. 2019 - Рытуальныя пераапрананьні на Масьленку й Каляды [лекцыі, майстар-класы]
 34. 2019 - Традыцыі масьленічнага тыдня. Online-конференция [перадача]
 35. 2019 - Утро (СТВ) — Як варажылі нашы продкі на Каляды? [сюжэт]
 36. 2019 - Чатыры жыцці Язэпа Драздовіча [перадача]
 37. 2019 - Як спяваюць аўтэнтычныя спевы Палесся? [перадача]
Гэта кэшаваныя старонка. Апошняя сінхранізацыя з базай - 08.10.2020 10:05:58

Запрашаем да абмеркавання! Звяртаем увагу, што каментары са спасылкамі і ад неаўтарызаваных аўтараў прэмадэруюцца.