Запісы 401–600 з 1493
 1. Актуальныя праблемы тэорыі літаратуры і фальклору/ Працы членаў кафедры тэорыі літаратуры Белдзяржуніверсітэта, пад рэд. Раго...
 2. Алексеев, Э. Раннефольклорное интонирование: звуковысотный аспект [Электронная версия книги: Алексеев, Э. Раннефольклорное ин...
 3. Алексеев, Э. Фольклор в контексте современной культуры: Рассуждения о судьбах народной песни / Э. Алексеев. – Москва, Сов. ко...
 4. Алексеев, Э. Фольклористическая нотация. Теория и практика [Электронная версия книги: Алексеев, Э. Нотная запись народной муз...
 5. Алексютович Л.К. Белорусские народные танцы, хороводы, игры / под ред. М.Я. Гринблата. Минск: Вышэйш. школа, 1978. 528 с.
 6. Алеся: часопіс жанчын Беларусі. 2012. №2.
 7. Английские и шотландские баллады / издание подготовили: В.М. Жирмунский, Н.Г. Елина, И.С Маршак. Издательство "Наука", москва...
 8. Аникевич К.Т. Сенненский уезд Могилевской губернии : опыт описания в географическом, историческом, этнографическом, бытовом, ...
 9. Анталогія беларускай народнай песні. Уклад., прадм., і камент. Г. Цітовіча. 1-е выд., дапоўн. Мінск: Беларусь, 1968. 557 с.
 10. Анталогія беларускай народнай песні. Уклад., прадм., і камент. Г. Цітовіча. 2-е выд., дапоўн. Мінск: Беларусь, 1975. 616 с.
 11. Антон Грыневіч. Беларускі дзіцячы сьпеўнік з беларускіх нар. матываў і лірыкі, сабраных у 1905 – 1924 г.г. Вільня, 1925
 12. Антонюк Георгий, Западные полешуки: их путь во всемирной истории, Збудінне (Zbudinnie), газэта громадсько-культурного згуртов...
 13. Антропологический форум. 2008. №8
 14. Апытальнік "Сучасны стан традыцыйнай мастацкай культуры беларусаў". Мінск. 1998 г. 16 с.
 15. Апытальнік для збору матэрыялаў па беларускаму танцавальнаму фальклору / Мінск: Міністэрства Культуры Рэспублікі Беларусь. Бе...
 16. Апытальнік для збору матэрыялаў па традыцыйнаму народнаму касцюму. І.Ю. Смірнова. (ксеракопія)
 17. Апытальнік па збору матэрыялаў па каляднай абраднасці беларусаў. Мінск. 1998. 32 с.
 18. Апытальнік па збору матэрыялаў па народнай прозе. Мінск. 1998. 32 с.
 19. Апытальнік па збору матэрыялаў па сямейнай абраднасці. Мінск. 1998. 32 с.
 20. Апытальнік па збору матэрыялаў: па беларускаму народнаму касцюму. Мінск. 1998. 28 с.
 21. Апытальнік па збору матэрыялаў: па мастацкіх рамёствах і промыслах; па народных музычных інструментах і інструментальнай музы...
 22. Апытальнік па збору матэрыялаў: па традыцыйным ткацтве. скл.І.Мазюк Мінск. 1998. 79 с.
 23. Апытальнік: Стилистический атлас Полесья (самадрук)
 24. Апытальнікдля збору матэрыялу па беларускай народнай вышыўцы. скл. Алёшына К.М.
 25. Аркин Е. Я. Роль женщины в сохранении традиционного русского песенного репертуара (на примере Омского Прииртышья) // Вестник ...
 26. Аркушин Григорій, Словник західнополіських говірок, Том 1, А - Н, Луцьк, Редакційно-видавничий відділ "Вежа" Волинського держ...
 27. Аркушин Григорій, Словник західнополіських говірок, Том 2, О - Я, Луцьк, Редакційно-видавничий відділ "Вежа" Волинського держ...
 28. Арнаменты Падняпроўя / аўт. тэксту Г.Р. Нячаева і інш.; навук. рэд. Я.М. Сахута; фота А.В. Чыжова, Г.Р. Нячаевай. - Мн.: Бел....
 29. Археалагічныя комплексы пасадаў Полацка IX - XVIII стст. (па выніках раскопак 2004 - 2012 гг.) : манаграфія / Дук Д. У. - Нав...
 30. Археалогія Беларусі: У 4 т. Т. 2. Жалезны век і ранняе сярэднявечча / А.А. Егарэйчанка, В.І. Шадыра, В.С. Вяргей. Мінск: Бел....
 31. Археалогія Беларусі. Энцыклапедыя ў двух тамах. 2 том. Л - Я, Мінск, "Беларуская энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2011
 32. Археалогія і нумізматыка Беларусі: энцыклапедыя. Рэдкал.: В.В. Гетаў. Мінск: БелЭн, 1993. 702 с.
 33. Архивные документы РБ - сокровищница социальной памяти государства: справочник/ сост. Т.И. Седляревич. Минск: НАРБ, 2005. 144 с.
 34. Асобнікаў 0
 35. Асобнікаў 0
 36. Асобнікаў 0
 37. Асобнікаў 0
 38. Асобнікаў 0
 39. Асобнікаў 0
 40. Асобнікаў 0
 41. Асобнікаў 0
 42. Асобнікаў 0
 43. Асобнікаў 0
 44. Асобнікаў 0
 45. Асобнікаў 0
 46. Асобнікаў 0
 47. Асобнікаў 0
 48. Асобнікаў 0
 49. Асобнікаў 0
 50. Асобнікаў 0
 51. Асобнікаў 0
 52. Асобнікаў 0
 53. Асобнікаў 0
 54. Асобнікаў 0
 55. Асобнікаў 0
 56. Асобнікаў 0
 57. Асобнікаў 0
 58. Асобнікаў 0
 59. Асобнікаў 0
 60. Асобнікаў 0
 61. Асобнікаў 0
 62. Асобнікаў 0
 63. Асобнікаў 0
 64. Асобнікаў 0
 65. Асобнікаў 0
 66. Асобнікаў 0
 67. Асобнікаў 0
 68. Асобнікаў 0
 69. Асобнікаў 0
 70. Асобнікаў 0
 71. Асобнікаў 0
 72. Асобнікаў 0
 73. Асобнікаў 0
 74. Асобнікаў 0
 75. Асобнікаў 0
 76. Асобнікаў 0
 77. Асобнікаў 0
 78. Асобнікаў 0
 79. Асобнікаў 0
 80. Асобнікаў 0
 81. Асобнікаў 0
 82. Асобнікаў 0
 83. Асобнікаў 0
 84. Асобнікаў 0
 85. Асобнікаў 0
 86. Асобнікаў 0
 87. Асобнікаў 0
 88. Асобнікаў 0
 89. Асобнікаў 0
 90. Асобнікаў 0
 91. Асобнікаў 0
 92. Асобнікаў 0
 93. Асобнікаў 0
 94. Асобнікаў 0
 95. Асобнікаў 0
 96. Асобнікаў 0
 97. Асобнікаў 0
 98. Асобнікаў 0
 99. Асобнікаў 0
 100. Асобнікаў 0
 101. Асобнікаў 0
 102. Асобнікаў 0
 103. Асобнікаў 0
 104. Асобнікаў 0
 105. Асобнікаў 0
 106. Асобнікаў 0
 107. Асобнікаў 0
 108. Асобнікаў 0
 109. Асобнікаў 0
 110. Асобнікаў 0
 111. Асобнікаў 0
 112. Асобнікаў 0
 113. Асобнікаў 0
 114. Асобнікаў 0
 115. Асобнікаў 0
 116. Асобнікаў 0
 117. Асобнікаў 0
 118. Асобнікаў 0
 119. Асобнікаў 0
 120. Асобнікаў 0
 121. Асобнікаў 0
 122. Асобнікаў 0
 123. Асобнікаў 0
 124. Асобнікаў 0
 125. Асобнікаў 0
 126. Асобнікаў 0
 127. Асобнікаў 0
 128. Асобнікаў 0
 129. Асобнікаў 0
 130. Асобнікаў 0
 131. Асобнікаў 0
 132. Асобнікаў 0
 133. Асобнікаў 0
 134. Асобнікаў 0
 135. Асобнікаў 0
 136. Асобнікаў 0
 137. Асобы, якія тварылі гісторыю. Кароткі праваднік. Зьміцер Санько/ Вільня: Наша будучыня, 2011.
 138. Атлас музыкальных инструментов народов СССР [Текст] / К. А. Вертков, Г. И. Благодатов, Э. Язовицкая ; Ленингр. гос. ин-т теат...
 139. Атлас музыкальных инструментов народов СССР [Текст] = Atlas of musical instruments of the peoples inhabiting the USSR / К. А....
 140. Аўдыяатлас традыцыйнай музычнай культуры Беларусі: Надзежда Адамаўна Швед
 141. Аўтэнтычны фалклор: праблемы захавання, вывучэння, успрымання: зборнік навуковых прац удзельнікаў VII Міжнароднай навуковай к...
 142. Аўтэнтычны фальклор: праблемы выучэння, захавання, пераймання: зб. навук. прац удзельнікаў ІІІ Міжнар. навук.-практ. канф. (М...
 143. Б.А. Рыбаков. Язычество древних славян. М.: Наука, 1981. 608 с.
 144. Бабуля так лячыла ...Замовы ад хвароб/ Склад. Г.А. Барташэвіч. Мінск: Навука і тэхніка, 1992. 53 с.
 145. Баладныя песні (Балады): метад. указанні і іл. матэрыял да правядзення фальк. практыкі студэнтаў І курс філал. фак. / Р.М. Ка...
 146. Балады ў 2 кн. Кн. 1. Рэд. К.П. Кабашнікаў, В.І. Ялатаў. Мінск: Навука і тэхніка, 1977. 784 с. (БНТ)
 147. Балады ў 2 кн. Кн. 2. Рэд. К.П. Кабашнікаў, В.І. Ялатаў. Мінск: Навука і тэхніка, 1978. 744 с. (БНТ)
 148. Балалайка. праграма для спецкласаў дзіцычых музычных школ і школ мастацтваў/ В.П. Шчарбак. Мінск6 БелІПК, 1996. 78 с.
 149. Балканский хоровод. Шедевры этнической музыки, 2004
 150. Балтия в эпоху викингов. Сборник докладов 1-й Балтийской археологической конференции. Калининград: Инф.-изд. отдел КИТ, 2007....
 151. Балто-славянские исследования. Том 1 - М. 1974
 152. Бандарэвіч В.В. Экскурсія да вытокаў горада Сянно: краязнаўчыя нарысы. Мінск: Литература и искусство, 2008
 153. Барташэвіч Г.А. Беларуская народная паэзія веснавога цыкла і славянская фальклорная традыцыя. Мінск: Навука і тэхніка, 1985. ...
 154. Барташэвіч Г.А. Магічнае слова: Вопыт даследавання светапогляднай і мастацкай асновы замоў — Мн.: Навука і тэхніка, 1990. — 1...
 155. Барыс, С. В. Сцежкамі дзядоў: народны быт беларусаў / С. В. Барыс. – Мінск : Беларуская навука, 2015. – 295 с. : іл. – (Трады...
 156. Барышаў, Г. І. Беларускі народны тэатр Батлейка / Г. І. Барышаў, А. К. Саннікаў; М-ва вышэйш., сярэд. спец. і праф. адукацыі ...
 157. Беженство. Дорога повороты 1915-1922, Дорофей Фiёнік, 2015, 222 c.
 158. Белакоз А. Музей у Гудзевічах, Мінск 2012
 159. Беларус. эпас/ пад рэд. акад. АН БССР П.Ф. Глебкі і чл.-кар. АН СССР І.В. Гутарава. Мінск: Выд-ва АН БССР, 1959. 320 с.
 160. Беларуска-літоўскі размоўнік=Baltarusių-lietuvių pasikalbėjimų knygelė / уклад. Алесь Мікус. Мінск: выдавец Зміцер Колас, 2009
 161. Беларуска-рускае культурнае ўзаемадзеянне канца XIX-пачатку XX ст: матэрыялы навуковай канферэнцыі, прысвечанай 150-годдзю з ...
 162. Беларускае кафлярства/ А.А. Трусаў. Мінск: Міністэрства культуры РБ, 1993. 56 с.
 163. Беларускае літаратурнае вымаўленне,Ф.Янкоўскі,МінскНародная асвета,1966, 92 с.
 164. Беларускае народнае адзенне. Мінск: “Навука і тэхніка”, 1975
 165. Беларускае народнае адзенне/ набор паштовак
 166. Беларускае народнае дэкаратыўна-прыкладное мастацтва: 2-ое выд. перапрац. і дап. / Я. Сахута, Мінск: Беларусь, 2001. 110 с.
 167. Беларускае народнае жыллё. Мінск: “Навука і тэхніка”, 1975
 168. Беларускае народнае мастацтва Белорусское народное искусство: Альбом / Акад. наук БССР, Ін-т гісторыі, Секцыя этнаграфіі і фа...
 169. Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка палявых даследванняў. Наваполацк: ПДУ, 2009
 170. Беларуская вуснапаэтычная творчасць / пад агульн. рэд. М.Р. Ларчанкі. Мінск: Вышэйшая школа, 1966. 188 с.
 171. Беларуская гліняная цацка/ Ржавуцкі М. Мінск: Полымя, 1991.142 с.
 172. Беларуская міфалогія: дапам. / уклад. У.А. Васілевіч. 2-е выд. Мінск: Універсітэцкае, 2002. -- 208 с.
 173. Беларуская міфалогія: энцыкл. давед. С. Санько і інш.; склад. І. Клімковіч. 2-е выд., дап. Мінск: Беларусь, 2006. 599 с.
 174. Беларуская міфалогія: энцыкл. давед. С. Санько і інш.; склад. І. Клімковіч. Мінск: Беларусь, 2004. 592 с.
 175. Беларуская мова і царква/ І.А. Чарота. Мінск, 2000. 176 с.
 176. Беларуская народная інструментальная музыка. Фоназапісы, натацыя, рэд. і сістэматызацыя найгрышаў, уступ. арт. і навук. камен...
 177. Беларуская народная педагогіка/ Арлова Г.П. Мінск: Нар. асвета, 1993.120 с.
 178. Беларуская пахавальная абраднасць\У.М. Сысоў - Мінск: Навука і тэхніка - 182 с.
 179. Беларуская савецкая фалькларыстыка/ Фядосік А.С. Мінск: Навука і тэхніка, 1987. 350 с.
 180. Беларуская Фалькларыстыка. Збіранне і даследаванне народнай творчасці ў 60-х гадах XIX-пачатку XXст./ Пятроўская Г.А., Цішчан...
 181. Беларуская хата, гурт "Крывічы", Іркуцк, 2013
 182. Беларуская этнаграфія і фалькларыстыка. бібліягр. паказальнік (1945-1970 гг)/ складальнік М.Я. Грынблант. Мінск: Навука і тэх...
 183. Беларускі гістарычны агляд: навуковы часопіс / навук. рэд. Г. Сагановіч. Вільня: Рэдакцыя БГА, 2005. Т. 12. Сшытак 1--2 (22--...
 184. Беларускі гістарычны агляд: навуковы часопіс. Снежань, 2011. Т. 18. Сшыткі 1-2 (34-35).
 185. Беларускі дзяржаўны музей народнай архітэктуры і побыту = Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта. Мінс...
 186. Беларускі дзяржаўны музей-запаведнік “Менка”: камплект паштовак на бел. мове (9 шт.)
 187. Беларускі казачны этнас/ склад. В. Анічэнка. Мінск: Выд-ва БДУ, 1976. 207 с.
 188. Беларускі клясычны правапіс: збор правілаў: суч. нармалізацыя. Вільня-Менск, 2005
 189. Беларускі кулінарны сшытак № 1 / Ларыса Мятлеўская. - Мінск : Беловагрупп, 2015. - 136 с. : іл.
 190. Беларускі музычны фальклор. А. М. Аляхновіч.Мінск: Універсітэцкае,1996,335 с.
 191. Беларускі музычны фальклор/Musical folklore of Byelorussia, музыкальное творчество народов СССР (грампласцінка)
 192. Беларускі народны арнамент/ Склад. К.І. Паўлава, А.Л. Анісовіч, Г.А. Ступіна, С.А. Гуткоўскі, М.Г. Галаўнін. Мінск, 1953.
 193. Беларускі народны календар. Аўт.-уклад. А. Ю. Лозка. Мінск: Полымя, 1993. 205 с.
 194. Беларускі народны каляндар. 2-е выд./ Лозка А.Ю.Мінск: Полымя, 2002. 240 с.
 195. Беларускі народны каляндар/ Васілевіч У.А. Мінск: Ураджай, 1993.80 с.
 196. Беларускі народны соннік/ Укл. і прадм. У. Васілевіча; Маст. І. Гардзіенак. Мінск: Выд.цэнтр "Бацькаўшчына", 1995. 127 с.
 197. Беларускі ручнік Вольга Фадзеева, 1994 Мінск
 198. Беларускі ручнік. Нацыянальная выстаўка: каталог. Мінск, 2008
 199. Беларускі ткацкі орнамэнт перабіранай і накладной тэхнікі / сабрала А. Астрэйка. Менск, 1929.
 200. Беларускі фальклор : матэрыялы і даследаванні : зборнік навуковых прац / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтр даследав...
Гэта кэшаваныя старонка. Апошняя сінхранізацыя з базай - 02.07.2018 16:52:11