Запісы 1201–1400 з 1426
 1. Слоўнік назваў населенных пунктаў Вітебскай вобласці/ Рапановіч Я.Н. Мінск: Навука і тэхніка,1977. 504 с.
 2. Слоўнік назваў населенных пунктаў Гомельскай вобласці/ Рапановіч Я.Н. Мінск: Навука і тэхніка,1986. 240 с.
 3. Слоўнік назваў населенных пунктаў Гродзенскай вобласці/ Рапановіч Я.Н. Мінск: Навука і тэхніка,1982. 319 с.
 4. Слоўнік назваў населенных пунктаў Магілеўскай вобласці/ Рапановіч Я.Н. Мінск: Навука і тэхніка,1983. 240 с.
 5. Слоўнік назваў населенных пунктаў Мінскай вобласці/ Рапановіч Я.Н. Мінск: Навука і тэхніка,1981. 360 с.
 6. Советская этнография № 1 1981 (январь-февраль)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 7. Советская этнография № 1 1982 (январь-февраль)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 8. Советская этнография № 1 1983 (январь-февраль)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 9. Советская этнография № 1 1984 (январь-февраль)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 10. Советская этнография № 1 1985 (январь-февраль)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 11. Советская этнография № 1 1986 (январь-февраль)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 12. Советская этнография № 1 1987 (январь-февраль)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 13. Советская этнография № 1 1989 (январь-февраль)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 14. Советская этнография № 1 1990 (январь-февраль)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 15. Советская этнография № 1 1991 (январь-февраль)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 16. Советская этнография № 2 1981(март-апрель)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 17. Советская этнография № 2 1982 (март-апрель)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 18. Советская этнография № 2 1983 (март-апрель)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 19. Советская этнография № 2 1984 (март-апрель)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 20. Советская этнография № 2 1985 (март-апрель)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 21. Советская этнография № 2 1986 (март-апрель)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 22. Советская этнография № 2 1987 (март-апрель)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 23. Советская этнография № 2 1989 (март-апрель)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 24. Советская этнография № 2 1990 (март-апрель)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 25. Советская этнография № 2 1991 (март-апрель)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 26. Советская этнография № 3 1981 (май-июнь)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 27. Советская этнография № 3 1982 (май-июнь)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 28. Советская этнография № 3 1983 (май-июнь)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 29. Советская этнография № 3 1984 (май-июнь)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 30. Советская этнография № 3 1985 (май-июнь)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 31. Советская этнография № 3 1986 (май-июнь)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 32. Советская этнография № 3 1987 (май-июнь)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 33. Советская этнография № 3 1989 (май-июнь)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 34. Советская этнография № 3 1990 (май-июнь)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 35. Советская этнография № 3 1991 (май-июнь)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 36. Советская этнография № 4 1981 (июль-август)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 37. Советская этнография № 4 1982 (июль-август)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 38. Советская этнография № 4 1983 (июль-август)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 39. Советская этнография № 4 1984 (июль-август)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 40. Советская этнография № 4 1985 (июль-август)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 41. Советская этнография № 4 1986 (июль-август)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 42. Советская этнография № 4 1987 (июль-август)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 43. Советская этнография № 4 1988 (июль-август)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 44. Советская этнография № 4 1989 (июль-август)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 45. Советская этнография № 4 1990 (июль-август)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 46. Советская этнография № 4 1991 (июль-август)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 47. Советская этнография № 5 1981 (сентябрь-октябрь)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 48. Советская этнография № 5 1982 (сентябрь-октябрь)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 49. Советская этнография № 5 1983 (сентябрь-октябрь)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 50. Советская этнография № 5 1984 (сентябрь-октябрь)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 51. Советская этнография № 5 1985 (сентябрь-октябрь)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 52. Советская этнография № 5 1986 (сентябрь-октябрь)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 53. Советская этнография № 5 1987 (сентябрь-октябрь)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 54. Советская этнография № 5 1989 (сентябрь-октябрь)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 55. Советская этнография № 5 1990 (сентябрь-октябрь)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 56. Советская этнография № 6 1981 (ноябрь-декабрь)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 57. Советская этнография № 6 1982 (ноябрь-декабрь)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 58. Советская этнография № 6 1983 (ноябрь-декабрь)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 59. Советская этнография № 6 1984 (ноябрь-декабрь)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 60. Советская этнография № 6 1985 (ноябрь-декабрь)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 61. Советская этнография № 6 1986 (ноябрь-декабрь)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 62. Советская этнография № 6 1987 (ноябрь-декабрь)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 63. Советская этнография № 6 1988 (ноябрь-декабрь)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 64. Советская этнография № 6 1989 (ноябрь-декабрь)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 65. Советская этнография № 6 1990 (ноябрь-декабрь)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 66. Современный городской фольклор – методические указания и иллюстрированный материал по проведению фольклорной практики, состав...
 67. Сотвар святы. № 3 (1) 2000
 68. Софія Йосипівна Грица. Творчий портрет\авт. Іваницький А.
 69. Спевы Беларусі,прадзюсар А.Вележ, 2008
 70. Споведзь сэрца: каталог абласной выстаўкі інсітнага мастацтва (28 верасня – 11 кастрычніка 2006). Брэст, 2006
 71. Спявае народны хор [Ноты] : апрацоўкі беларускіх народных песень : для ўстаноў сярэдняй спецыяльнай адукацыі па спецыяльнасця...
 72. Старец Паисий Святогорец. Слова. Семейная жизнь/ монастырь святого апостала и евангелиста Иоанна Богослова. Суроти, Салоники....
 73. Старообрядчество на белорусских землях: Монография / А.А. Горбацкий. – Брест: Изд-во УО «БрГУ им. А.С. Пушкина», 2004. – 237 с.
 74. Сучасная культурная антрапалогія\ аўт. Майкл Говард\Мінск "Тэхналогія", 1995
 75. Сысоў У.М. З крыніц спрадвечных. Мінск: Выш. шк., 1997. 415 с.
 76. Сямейна-абрадавая паэзія. Народны тэатр / А.С. Фядосік, А.С. Емяльянаў, У.М. Сысоў, М.А. Каладзінскі; навук. рэд. К.П. Кабашн...
 77. Сямейна-бытавыя песні / [Склад. І. К. Цішчанка; Склад муз. часткі Г. В. Таўлай; Рэд. тома А. С. Фядосік]. — Мн.: Навука і тэх...
 78. Т. Варфаламеева. Сямейныя абрады і звычаі / Т. Б. Варфаламеева. – Мінск : Вышэйшая школа, 2017. – 719 с. : каляр. іл. + 1 эле...
 79. Т.В. Володина, А.С.Федосик.Белорусский эротический фольклор.Москва: "Ладомир",2006,381с.
 80. Тавлай Г.В. Белоруское купалье. Минск: Наука и техника,1986
 81. Таленты зямлі берасцейскай: каталог-буклет. Брэст, 2012. 23 с.
 82. Твары вёсак, якія знікаюць\Ларыса і Аляксандр Быцко\ Art Line City – 2014 – 50 с.
 83. Тетюцкая Л.В. Ткачество поясов на ниту (сволочке): метод. пособие. Новосибирск: Книжица, 2004. 20 с.
 84. Техника рукоделия: в 2 ч. ч.1 Вязание на спицах. Вязание крючком. Вышивание крестом. Цветное вышивание./ Т.Н. Дорожкиной 2-е ...
 85. Титов В.С. Народные деревообрабатывающие промыслы Белоруссии (1917--1941 гг.): Этнографич. очерки бондарского промысла и изго...
 86. Ткацтва на дошчачках: практ. дапам./ В.І. Селівончык. Мінск: Медысот, 2009. 64 с.
 87. Толстой Н. И., Лексика Полесья, Москва, издательство "Наука", 1968, 476 с.
 88. Толстой Н. И., Полесский этнолингвистический сборник, Москва, издательство "Наука", 1983, 288 с.
 89. Топография дорог и памятников / Рудковский Б.Ф. Братство Молодежи Православной. Бельск Подляский, 1996. 81 с.
 90. Традиционная культура белорусов во времени и пространстве\ А. В. Титовец и др.,под науч. ред. а. В. Титовца. - Минск: Беларус...
 91. Традиционная культура народов Беларуси и России как источник развития белорусско-российских творческих связей. Могилёв, 2010 ...
 92. Традиционная музыка русского Поозерья: по материалам экспедиций 1971-1992 гг. / сост. и коммент. Е.Н. Разумовской. - СПб. : С...
 93. Традиционная одежда уймонских старообрядцев, под ред. Е. Ф. Фурсова, Горно-Алтайск 2005
 94. Традиционный крестьянский костюм Смоленской губернии XIX–нач. XX вв., Козикова Л.М./Смоленск «Годы», 2006 (распечатка)
 95. Традиционный фольклор и современность: Тезисы Всероссийской конференции молодых фольклористов. М., 1978
 96. Традиційний одяг Черкащини кінця ХІХ - початку ХХ ст. / Черкасы, 1993, 31 с.
 97. Традыцыі беларускага народа М. Котаў
 98. Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў: Матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі (10-11ліст 2011 г.Мінск)...
 99. Традыцыйнае вяселле – зрабі сам. Рэканструкцыя вясельнага абраду паводле Брагінскай традыцыі ( з дыскам)/ Гомель, 2007, 22 с.
 100. Традыцыйная беларуская вышыўка (альбом) / уклад. Глушко Н., Ярмалінская Н., РМГА Студэнцкае этнаграфічнае таварыства — Мінск ...
 101. Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т. Т. 1. Магілёўскае Падняпроўе / Т.Б. Варфаламеева, В.І. Басько, М.А. Козенка ...
 102. Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т. Т. 2. Віцебскае Падзвінне / Т.Б. Варфаламеева, А. М. Боганева, М.А. Козенка ...
 103. Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т. Т. 3. Гродзенскае Панямонне. У 2 кн. Кн. 1 / В.І. Басько і інш.; аўт. ідэі Т...
 104. Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т. Т. 3. Гродзенскае Панямонне. У 2 кн. Кн. 2 / А.М. Боганева і інш.; аўт. ідэі...
 105. Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т. Т. 4. Брэсцкае Палессе. У 2 кн. Кн. 1 / В.І. Басько і інш.; ідэя і агульн. р...
 106. Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т. Т. 4. Брэсцкае Палессе. У 2 кн. Кн. 2. / А.М. Боганева і інш.; ідэя і агульн...
 107. Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т. Т. 5. Цэнтральная Беларусь. У 2 кн. Кн. 1. / В.І. Басько (і інш.); ідэя і аг...
 108. Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т. Т. 5. Цэнтральная Беларусь. У 2 кн. Кн. 2 / А.М. Боганева (і інш.); ідэя і а...
 109. Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т. Т. 6. Гомельскае Палессе і Падняпроўе. У 2 кн. Кн. 1 / Т.В. Валодзіна і інш....
 110. Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т. Т. 6. Гомельскае Палессе і Падняпроўе. У 2 кн. Кн. 2 / А. М. Боганева [і інш...
 111. Трухан Т.М., Клімчук Ф.Д. Лексіка апрацоўкі льну: тэматычны слоўнік, лексічны атлас. Мінск: ВТАА “Права і эканоміка”, 2006. 2...
 112. Трэція Лепельскія чытанні. Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі. Лепель: Лепельскі музей, 2008.153 с.
 113. Трэцяя праўда. Дакументальны фільм заснаваны на ўспамінах сведкаў Другой сусветнай вайны. "ПОСТ", В.Грынь
 114. Тураўшчына: Мінулае, сучаснасць, будучыня. Вып. 4. Мінск: Бел. навука, 2005. 278 с.
 115. Туристическая Карта Эстонии, 2009
 116. Тэкстыль сярэдневечча на землях беларусаў.Г.А. Барвенава,Мінск,2008,245c.
 117. У новай айчыне/ пад рэд. Луба В./ Беласток, 2001, 300 с.
 118. У.Ляхоўскі.Школьная адукацыя ў Беларусі падчас нямецкай акупацыі (1915-1918г.). Беларускае гістарычнае таварыства Беласток. І...
 119. Узаемадзеянне цэнтра і рэгіёнаў у сферы культуры: Матэрыялы рэсп. навук.-практ. канф.., 1-2 чэрв. 2005 г., г. Мінск. Мінск: Б...
 120. Узоры памежжа. Польска-беларускае народнае мастацтва (альбом на польскай і беларускай мовах)/ Беласток “Друмля”, 2013
 121. Украінскі народны одяг. Етнографічный словник\Катерина Матейко\Киів:Навукова думка,1996 - 196 с.
 122. Украінське народне декоративне мистецтво/ пад рэдакцыяй: В.Г. Заболотного, В.І. Касіяна, Э.І. Катоніна, Н.Д. Манучаровой. Кіе...
 123. Украінські народні думи та історичні пісні\Видовництво академіі наук Украінськоі РСР - Киів,1955 - 659 с.
 124. Уладзімір Ляхоўскі.Ад гоманаўцаў да гайсакоў. Чыннасць беларускіх маладзёвых арганізацый у 2й палове ХIХст.-1й палове ХХст.(д...
 125. Усеагульная дэкларацыя правоў чалавека. Калекцыя паштовак. Вільнюс, Gudas. 2012. (выцінанкі В. Бабурынай)
 126. Усходняе Палессе / Казімір Машынскі; уклад., прадм., камент. У. Васілевіча; пер. Л. Салавей. — Мінск: Беларуская навука, 2014...
 127. Учебно-методические рекомендации для руководітелей кружков декоративно-прікладного искусства, Минск 2015
 128. Учимся вышивать Л. П. Дубовицкая, Е. И. Красичкова — Минск : Полымя, 1989
 129. Учитель музыки\№1\2014(24) Масква- 55 с.
 130. Уяўленні аб прасторы і часе ў традыцыйным светапоглядзе беларусаў... аўтарэферат дысертацыі - Мінск,2003 - 19 с.
 131. Уяўленні аб прасторы і часе ў традыцыйным светапоглядзе беларусаў(па этнаграфічных і фальклорных матэрыялах ХІХ-пач. ХХст.)/ ...
 132. Фадзеева, В. Я. Беларуская народная вышыўка Мінск : Навука i тэхнiка, 1991 . – 199 с.
 133. Фалькларыстычны калейдаскоп, Кавалёва Р.М. – зборнік артыкулаў/Мінск “Бестпрынт”, 2009, 265с.
 134. Фалькларыстычныя даследаванні, Кантэкст.Тыпалогія. Сувязі, выпуск 2/ зборнік артыкулаў пад рэдакцыяй Кавалёвай Р.М. і Прыемка...
 135. Фальклор y запісах Яна Чачота і братоў Тышкевічаў / [Уклад., сістэм. тэкстаў і камент. В. I. Скідана i A. М. Хрушчовай, уступ...
 136. Фальклор y запісах Яна Чачота і братоў Тышкевічаў / [Укладанне, сістэматызацыя тэкстаў і каментарыі: В. І. Скідан, А. М. Хруш...
 137. Фальклор і сучасная культура. Матэрыялы III мижнароднай навукова-практычнай канферэнцыі 21-22 красавіка 2011г., Мінск, у дзвю...
 138. Фальклор Магілёўшчыны: матэрыялы з раёнаў, пацярпелых ад аварыі на ЧАЭС / склад. А.І. Гурскі, А.У. Марозаў, Н.Г. Мазурына. Мі...
 139. Фальклорная практыка. Метадычныя рэкамендацыі і праграма-апытальнік, Кавалёва Р.М., Прыемка В.В., Марозава Т.А., Мінск БДУ 20...
 140. Фальклорны гурт "Сунічка" [Гуказапіс] : абрадавыя, пазаабрадавыя песні / Фальклорны гурт "Сунічка", кіраўнік Ганна Захарына.
 141. Фальклорныя песні Прыбяседскага краю / уклад. Л. Ф. Вырко. — Мінск : Кнігазбор, 2013. — 116 с.
 142. Феликсас Марцинкас. Искусствовырезки из бумаги в Литве и мире. Вильнюс, Almanachas “Tautodaile”, 2010. – 208 с.: ил.
 143. Фестиваль искусств национальных обществ эстонии 1996г.брашура
 144. Финно-Угорская экспозиция "Эхо Урала", 2016 (каталог выставы)
 145. фільмы З.Мажэйкі
 146. Фольклор белорусов Сибири и Дальнего Востока. Ч. 1, Семейно-обрядовые песни и причитания. — 2011. — 530, [17] с., [8] л. цв. ...
 147. Фольклор Смоленского края/ П.М. Соболев. Смоленск: СКНИИ, 1946. 124 с.
 148. Фольклорное движение в современном мире: Сборник статей. — М.: Государственный республиканский центр русского фольклора, 2016...
 149. Фольлористичні зошити: зб. наукових праць. Вип. 4. 2001. Луцьк: Полісько-Волинський народознавчий центр, 2001. 136 с.
 150. фота розных артыкулаў(магчыма архіўных) ў чырвоным канверце
 151. Фотаэтнаграфічная выстаўка: Палессе, якога не ведаем/ 1997.30 с.
 152. Фразеалагічны слоўнік Косаўшчыны\А. Зайка\ААТ "Брэсцкая друкарня",2014 - 307 с.
 153. Фурман І.П. Крашаніна : матэрыялы да гісторыі яе ў Віцебшчыне. - Віцебск : Т-ва краязнаўства, 1925
 154. Фядосік А. С. Ілюзорнасць і сапраднасць: "Белыя плямы" ў гісторыі фалькларыстыцы 20-30-х гг. Мінск: Навука і тэхніка, 1991. 7...
 155. Фядосік А.С., Пятроўская Г.А. Народная спадчына. Мінск: Нар. асвета, 1984. 208 с.
 156. Хомольски мотиви: folk songs, dances and instruments from various regions of Serbia CD
 157. Хореография в зеркале критики. Ю.М. Чурко, Минск, Белорусский Государственный Университет культуры и искусств, 2010. - 356 с.
 158. Хрэстаматыя па беларускай народнай музычнай творчасці [Ноты] : для ўстаноў адукацыі сферы культуры / Інстытут культуры Белару...
 159. Художественное вышивание / Гасюк Е. О., Степан М. Г. , альбом 6-е издание, Киев, 1989
 160. Ц. Авілін, Беларускі гарадскі раманс 20-30-х гг ХХ ст. 2013
 161. Цветкова Н.Н. Искусство ручного ткачества; СПбКО; Москва; 2014
 162. Цітоў А. Краіна майстроў. Рамесныя цэхі Беларусі: 16 -- канец 18 ст. Мінск: Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі. 2013, 160 с.
 163. Цішчанка І. З творчай спадчыны: нав. арт., літ. тв. / Іван Цішчанка. Мінск: Беларускі кнігазбор, 2004. 288 с.
 164. Цыганское музыкальное исполнительство и творчество в России/Т. Щербакова/Москва "Музыка", 1984
 165. Цэнтар Этнакасмалегіі "Крыўя" №1(2) / Менск: НВФ "Ваўкалака", 1996.122с.
 166. Цэнтар Этнакасмалегіі "Крыўя" №1/ Менск: НВФ "Ваўкалака", 1994.224 с.
 167. Цэнтр Этнакасмалёгіі "Крыўя" №1(3)/ Менск: НВФ "Ваўкалака", 1998. 164с.
 168. Цярэшкі - гісторыя вёскі і ваколіц\краязнаўцы Віцебшчыны аб любым краі, в. 4,\аўт. Тухта В., Рабцэвіч В.\ Наваполацк, Маладзе...
 169. Чаго на свеце не бывае: антырэлігійн. казкі, анекдоты, прыказкі ўсходнеслав. народаў/ склад. А.С. Фядосік, Г.А. Пятроўская. М...
 170. Чалавек. Супольнасць. Грамадства: тэматычны зборнік для лідэраў навучальных гурткоў. Мінск, 2007 (Studieförbundet Vuxenskolan...
 171. Чарадзейныя казкі: У 2 ч. Ч 2 / [Склад. К. П. Кабашнікаў, Г. A. Барташэвіч; Рэд. тома В. К. Бандарчык]. 2-е выд., выпр. i дап...
 172. Чарадзейныя казкі: У 2 ч. Ч. 1 / [Склад. К. П. Кабашнікаў, Г. А. Барташэвіч, рэд. выд. В. К. Бандарчык]. 2-е выд., выпр. і да...
 173. Чарадзейныя казкі. Ч. 2 / [Рэд. В. К. Бандарчык. Склад.: К. П. Кабашнікаў, Г. А. Барташэвіч]. — Мн.: Навука і тэхніка, 1978. ...
 174. Чарадзейныя казкі. Частка І / [Складальнікі К. П. Кабашнікаў, Г. А. Барташэвіч; рэд. В. К. Бандарчык]. — Мн.: Навука і тэхнік...
 175. Чарнобыль і духоўная спадчына беларускага народа. матэрыялы навуковай канферэнцыі/ Гомель, 1997. 87 с.
 176. Чароўны свет: з беларускіх міфаў, паданняў і казак/ рэдкал. Т.У. Бялова і інш.; маст. В.П. Слаук. -- 2-е выд. Мінск: Беларус....
 177. часопіс Алеся\работніца і сялянка\№12 ў 2009\ Беларускі дом друку - Мінск- 48с.
 178. часопіс Алеся\работніца і сялянка\№7 ў 2009\ Беларускі дом друку - Мінск- 46 с.
 179. часопіс Алеся\работніца і сялянка\№8 ў 2009\ Беларускі дом друку - Мінск- 48 с.
 180. Черты изъ исторіи и жизни литовскаго народа. Iszrynkimaj isz Limenima ir Apraszima Letuwiu. Вильно, в Типографіи Осипа Завадс...
 181. Чтенія по исторіи Западной Росіи, проф. Коялович М.О., изданіе четвертое, Санкт-Петербургъ, 1884.
 182. Чумацькі пісні. Київ: Наукова думка, 1976. 444 с.(Українська народна творчисть).
 183. Чурко Ю.М. Белорусский хореографический фольклор. Минск: Выш. шк., 1990. -- 415 с.
 184. Шамак А.А. Міфалогія Старажытнай Беларусі. Мінск: Сэр-Віт, 2004. 240 с.
 185. Шесть белорусских народных танцев.Изд.2- Минск: Гос.изд.БССР,1960 - 151 с.
 186. Шлюбскі А.Л. Матар’ялы да вывучэньня фольклёру і мовы Віцебшчыны. Ч. 1. Менск: Выданьне інстытуту беларускае культуры у Менск...
 187. Шлюбскі А.Л. Матар’ялы да вывучэньня фольклёру і мовы Віцебшчыны. Ч.11. Менск: Выданьне інстытуту беларускае культуры у Менск...
 188. Штудыі Рэспубліканскай сезоннай фальклорнай школы / уклад. В.В. Калацэй; рэд.кал. В. Калацэй (адк. рэд.) і інш. -- Мінск: БДУ...
 189. Шулаеў Андрэй. Праект інтэрпрэтацыі аб'екта гісторыка-культурнай спадчыны "Тэрыторыя былога капішча" ў г. Мінска. Мінск, 2012
 190. Эвальд З.В. Песни белорусского Полесья/ под ред. Е.В. Гиппиуса. М.: Всесоюзное изд-во "Советский композитор", 1979. 143 с.
 191. Экскурсія да вытокаў г. Сянно: Краязнаўчы маршрут па раенным цэнтры Віцебскай вобласці/ В.В. Бандарэвіча. Віцебск, 2000. 216с.
 192. Экспедиционные открытия последних лет \ Народная музыка, словесность, обряды в записях 1970х-1990х годов \ серия «Фольклор и ...
 193. Эксперыментальная база валуноў/акадэмія навук Беларускай ССР Інтытут Геахіміі і геафізікі. Мінск: Навука і тэхніка, 1990
 194. Экспозиции и коллекции\ Кунсткамера РАН (каталог музея)
 195. Эрдман Э. О. Методика сбора и обработки материалов по народному костюму. / Смоленск: Смоленкский областной методический центр...
 196. Эстония. Посмотри и ты увидишь - туристический буклет
 197. Эстонский государственный парк-музей/ Таллин, 1979
 198. Этнаграфічная спадчына: Беларусь: Краіна і людзі/ В. С. Цітоў.— 2-ое выд.— Мн.: Беларусь, 2001.— 208 с.: іл
 199. Этнаграфічная спадчына: Беларусь: Традыцыйна-бытавая культура/ В. С. Цітоў.— 2-ое выд.— Мн.: Беларусь, 2001.— 207 с.: іл
 200. Этнаграфічная экспедыцыя "Сцеп-камень", 1993.63 с.
Гэта кэшаваныя старонка. Апошняя сінхранізацыя з базай - 06.08.2019 14:19:54