Запісы 1401–1444 з 1444
 1. Чурко Ю.М. Белорусский хореографический фольклор. Минск: Выш. шк., 1990. -- 415 с.
 2. Шамак А.А. Міфалогія Старажытнай Беларусі. Мінск: Сэр-Віт, 2004. 240 с.
 3. Шесть белорусских народных танцев.Изд.2- Минск: Гос.изд.БССР,1960 - 151 с.
 4. Шлюбскі А.Л. Матар’ялы да вывучэньня фольклёру і мовы Віцебшчыны. Ч. 1. Менск: Выданьне інстытуту беларускае культуры у Менск...
 5. Шлюбскі А.Л. Матар’ялы да вывучэньня фольклёру і мовы Віцебшчыны. Ч.11. Менск: Выданьне інстытуту беларускае культуры у Менск...
 6. Штудыі Рэспубліканскай сезоннай фальклорнай школы / уклад. В.В. Калацэй; рэд.кал. В. Калацэй (адк. рэд.) і інш. -- Мінск: БДУ...
 7. Шулаеў Андрэй. Праект інтэрпрэтацыі аб'екта гісторыка-культурнай спадчыны "Тэрыторыя былога капішча" ў г. Мінска. Мінск, 2012
 8. Эвальд З.В. Песни белорусского Полесья/ под ред. Е.В. Гиппиуса. М.: Всесоюзное изд-во "Советский композитор", 1979. 143 с.
 9. Экскурсія да вытокаў г. Сянно: Краязнаўчы маршрут па раенным цэнтры Віцебскай вобласці/ В.В. Бандарэвіча. Віцебск, 2000. 216с.
 10. Экспедиционные открытия последних лет \ Народная музыка, словесность, обряды в записях 1970х-1990х годов \ серия «Фольклор и ...
 11. Эксперыментальная база валуноў/акадэмія навук Беларускай ССР Інтытут Геахіміі і геафізікі. Мінск: Навука і тэхніка, 1990
 12. Экспозиции и коллекции\ Кунсткамера РАН (каталог музея)
 13. Эрдман Э. О. Методика сбора и обработки материалов по народному костюму. / Смоленск: Смоленкский областной методический центр...
 14. Эстония. Посмотри и ты увидишь - туристический буклет
 15. Эстонский государственный парк-музей/ Таллин, 1979
 16. Этнаграфічная спадчына: Беларусь: Краіна і людзі/ В. С. Цітоў.— 2-ое выд.— Мн.: Беларусь, 2001.— 208 с.: іл
 17. Этнаграфічная спадчына: Беларусь: Традыцыйна-бытавая культура/ В. С. Цітоў.— 2-ое выд.— Мн.: Беларусь, 2001.— 207 с.: іл
 18. Этнаграфічная экспедыцыя "Сцеп-камень", 1993.63 с.
 19. Этнаграфія Беларусі: энцыклапедыя. Рэдкал.: І.П. Шамякін (гал. рэд.) і інш. Мінск: БелСЭ, 1989. 575 с.
 20. Этнаграфія Беларусскага Падняпроўя: Матэрыялы навуковай канферэнцыі 30 лістапада-1 снежня 1999г. / склад В.М. Аненкаў, Л.А. С...
 21. Этнакультурныя і прыродныя турыстычныя рэсусы Гродзеншчыны і сувальшчыны + дыск
 22. Этнапесенныя традыцыі Беларусі ў экспедыцыйна-палявых запісах Л.С. Мухарынскай
 23. Этнафонія спеўнай суполкі, вучэбная праграма па напрамку “Народная творчасць (фальклор)”, Мінск, БДУКІМ, 2009г.
 24. Этнічныя традыцыі ў духоўнай культуры беларусаў/ Казакова І.В. Мінск.: Універсітэцкае, 1995. 151 с.
 25. Этнографический обзор Витебской губернии / А. Сементовский. - Санкт-Петербург : Типография М. Хана, 1872. - 69 с. : ил., табл...
 26. Этнографический сборник. Выпуск 2. — СПб, 1854
 27. Этнографическое обозрение. 2002. № 2 (часопіс)
 28. Этнокультурные процессы Восточного Полесья в прошлом и настоящем/ Гурко А. Вл. и др.; редкол.: А. Вл. Гурко, И.В. Чаквин, Г.И...
 29. Этнокультурные процессы Гродненского Понеманья в прошлом и настоящем. Александра Владимировна Гурко [и др.]; редколлегия: А. ...
 30. Этнокультурные процессы Центральной Беларуси в прошлом и настоящем / А. Вл. Гурко [и др.] ; науч. ред. А. Викт. Гурко ; Нац. ...
 31. Этнопсихолингвистика/ под ред. Сорокина Ю.А/ Москва, "Наука", 1988
 32. Юлія Літвінава і Васіль Грынь - «Дарожанька»
 33. Я вярнуўся,бо ты чакала, В.Тухта,Мінск: Медысонт,2013,128 с.
 34. Я. Станкевіч. Этноґрафічныя й гісторычныя тэрыторыі й граніцы Беларусі — Нью-Йорк, 1953
 35. Язычество Древней Руси/ Рыбаков Б.А./Москва «Наука», 1987, 782 с.
 36. Язэп Драздовіч. Праз церні да зорак: успаміны, артыкулы, прысвячэнні, мастацкія творы / уклад. Міхася Казлоўскага — Мінск: Ма...
 37. Як сын твой родны. Міхась Райчонак\рэд. Райчонак А.\Наваполацк, 2002
 38. Яканюк Н.П. - Лекцыі: Беларуская традыцыйная народна-інструментальная музычная культура
 39. Якімовіч Ю.А. Драўлянае дойлідства Беларускага палесся: ХVII-XIX стст. Мінск: Навука і тэхніка, 1978. 152 с.
 40. Яленскі Мікола. Слоўнік з малюнкамі / пад рэд. доктар філ. навук прафес. П.П. Шубы. Мінск: Нар. асвета, 1995. 264 с.
 41. Ян-Эйвинд Сван. Майское дерево, раки и Люсия. Вернамо, 2002
 42. Янкоўскі, Ф. М. Беларускія прыказкі, прымаўкі, фразеалагізмы / Ф. М. Янкоўскі. — Мінск: Выд-ва АН БССР, 1962 г.
 43. Янтарь из архивов археологических памятников Беларуси/ М.А. Богдасаров. Брест: Талер, 1995. 76 с.
 44. Ятвяжския могильники Беларуси (к. XI - XVII в.в.) Ala Kviatkouskaja.Vilnius. 1998/ Diemedzio letoykla
Гэта кэшаваныя старонка. Апошняя сінхранізацыя з базай - 20.01.2020 02:20:49