Год/стагоддзе
2013
Тып
год
Выданні
58.0000
Аўдыётэка
14.0000

Аўдыётэка 14 (праз поле „Год публікацыі“)

 1. 2013 - "Песні мае, песні…" (Песні Беласточчыны). Памяці Міколы Гайдука. [аўдыё-CD]
 2. 2013 - Kriwi - Traukamurauka / Траўкамураўка [аўдыё-CD,інтэрнэт]
 3. 2013 - Muzyka źródeł vol. 13 Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce cz. I [аўдыё-CD]
 4. 2013 - Muzyka źródeł vol. 14 Kresy I (Wileńszczyzna, Grodzieńszczyzna) [аўдыё-CD]
 5. 2013 - PAWA - Cristatus [аўдыё-CD]
 6. 2013 - «Пад ясну зарыцу». Песенна-абрадавая традыцыя Міёршчыны па матэрыялах аўдыёкалекцыі С. Панізніка, запіс 1968-69 гадоў ...
 7. 2013 - Беларускі гарадскі раманс 20-30-ых гадоў ХХст. [аўдыё-CD,інтэрнэт]
 8. 2013 - Гомельскае Палессе і Падняпроўе. ТМКБ. Том 6. Кніга 2 (CD-дадатак да кнігі) [медыя-CD/DVD]
 9. 2013 - Гукасвет этнапесеннай культуры беларусаў у даследаваннях маладых музыказнаўцаў (CD-дадатак да зборніка артыкулаў) [аўд...
 10. 2013 - Лука - песні з глыбіні [аўдыё-CD]
 11. 2013 - Піесні біелорусув спуд Л'адскуj пушчы / Piesni Białorusinów z okolic Puszczy Ladzkiej [аўдыё-CD]
 12. 2013 - Рада - Гара [аўдыё-CD]
 13. 2013 - Фальклор Прыпяцкага запаведніка (CD-дадатак да кнігі) [аўдыё-CD]
 14. 2013 - Юрась Панкевіч — Дуда беларуская [аўдыё-CD]

Фальклор 1 (праз поле „Год ці дэкада запісу (калі невядома, то першай публікацыі)“)

 1. Перанос свячы в.Гусявіца / абрад, відэа — в. Новая Гусявіца, Буда-Кашалёўскі раён

Сэрыі 4 (праз поле „Год заснавання“)

 1. "Славутыя мастакі з Беларусі", кніжная сэрыя
 2. 100 выдатных дзеячаў, кніжная сэрыя
 3. Гісторыя беларускай страўні, цыкл відэа
 4. Дуды Еўропы: гісторыя і ўзаемаўплывы, канферэнцыя

Калектывы 3 (праз поле „Год заснавання“)

 1. Laboratorium Pieśni (Польшча)
 2. Беларусь-3 / БТ-3, тэлеканал
 3. Ягорава гара (г. Гомель)

Сэрыі 3 (праз поле „Год заканчэння“)

 1. Głosy Europy. Przekroczyć granice, праект
 2. Гісторыя беларускай страўні, цыкл відэа
 3. Традыцыйная мастацкая культура беларусаў (ТМКБ), кніжная сэрыя

Артыкулы 17 (праз поле „Гады публікацыі“)

 1. 2013 - Valodzina, Tacjana Kaimo daktaras ir jo praktika liaudiškojo religingumo požiūriu Baltarusijoje // Lietuvos etnologija....
 2. 2013 - Барышнікаў Я. Дуды на тэрыторыі Беларусі ў працах замежных аўтараў / Барышнікаў Я. // Аўтэнтычны фалклор: праблемы зах...
 3. 2013 - В. Калацей, К. Ремишевский. К вопросу о морфологии белорусской дуды (по видеоматериалам первой половины хх в.). // "Mu...
 4. 2013 - Володина Т.В. Вода в этноанатомических представлениях и фразеологии славян // «Вода» в славянской фразеологии и пареми...
 5. 2013 - Володина Т.В. Успехи и болевые точки белорусской фольклористики последних лет // Навстречу Третьему Всероссийскому кон...
 6. 2013 - Канстанцінава, Т.Л. Валачобныя напевы паўночнабеларускай традыцыі: арэальны аспект / Т.Л. Канстанцінава // Проблеми ет...
 7. 2013 - Лозка А. Ю. Крытэрыі ідэнтыфікацыі каляндарных стыляў у беларускім фальклоры // Весці БДПУ. Серыя 1. 2013. № 2 — с. 75–79
 8. 2013 - Лузько, Л. Выгуковая інтанацыйнасць у напевах вяснова-летняга і вясельнага цыклаў Заходняга Палесся: да пытання музычн...
 9. 2013 - Ляшкевіч, А. / Параўнанне сімвалічных функцый паясоў Валожыншчыны і паясоў Гродзенскай вобласці // Беларускія паясы: г...
 10. 2013 - М. Н. Винникова. Реконструкция локальных вариантов традиционного белорусского костюма с использованием материалов из с...
 11. 2013 - Макарэвіч, В. Аб некаторых асаблівасцях гукавога праяўлення ідэі закліку ў беларускіх абрадавых напевах пачатку вясны ...
 12. 2013 - Максімава, Я. Рытуал гушкання на арэлях і гушкальныя напевы Заходняга Паазер'я / Я. Максімава // Гукасвет этнапесенный...
 13. 2013 - Манько, Г. З назіранняў над этнафаніяй вуснатрадыцыйнай песні Піншчыны / Г. Манько // Гукасвет этнапесенный культуры б...
 14. 2013 - Рыдкіна, В. Гукавышыннасць у артыкуляцыйным фондзе беларускай этнапесеннай культуры (па аўдыяматэрыялах экспедыцыйных ...
 15. 2013 - Старикова, В. В. Звукозаписи белорусского музыкального искусства 20-30-х годов ХХ века в Российском государственном ар...
 16. 2013 - Шпакоўская, Л. Напевы тыпу "страла" ў веснавым песенным цыкле паўднева-ўсходняй Беларусі // Гукасвет этнапесенный куль...
 17. 2013 - Шуман, Н. Русальныя песні Гомельскага Палесся / Н. Шуман // Гукасвет этнапесенный культуры беларусаў у даследаваннях м...

Выданні 58 (праз поле „Год выдання“)

 1. 2013 - "Ікона звалась Свячой..." Абрад "Свяча" ў прасторы традыцыйнай культуры Гомельшчыны / Генадзь Лапацін. - Гомель: Барк,...
 2. 2013 - "Асобны адбітак": Мовазнаўства, Літаратуразнаўства, фалькларыстыка/ ХV міжнародны з'езд славістаў: даклады беларускай ...
 3. 2013 - "Беларускія паясы: гістарычныя шляхі развіцця і сучасная практыка. Матэрыялы рэспубліканскай навукова-практычнай канфе...
 4. 2013 - "Возвращение к истокам" Ёрдынские игры 2013,Л. Ерошенко, "Время странствий"86 с. [кніга]
 5. 2013 - Anete Karlsone Dziemu svėtki un tautiskā tėrpa attistiba Latvijā (народны строй, Латвія) [кніга]
 6. 2013 - Czas swietowania. Warszawa 2013/ Panstwowe muzeumetnograficzne w Warszawe [невядома]
 7. 2013 - Czasopis 2\13 [часопіс]
 8. 2013 - Czasopis 3\13 [часопіс]
 9. 2013 - Czasopis 5\13 [часопіс]
 10. 2013 - Folkloro ansamblis Kuršių Ainiai [CD]
 11. 2013 - Guda. Вясельле [CD]
 12. 2013 - Krzyz kowalski na Podlasiu\W/Kowalczuk - Bialastok 2013 - 143 c. [кніга]
 13. 2013 - Tajemniczy ręcznok, Muzeum w Bielsk Podlaskim, 2013 (брашура) [буклет]
 14. 2013 - Tyndyryndy - do tańca [CD]
 15. 2013 - Ідэнтыфікацыя і інвентарызацыя нематэрыяльнай культурнай спадчыны Беларусі. Практычнае кіраўніцтва\ Bdentifikation and...
 16. 2013 - Ідэнтыфікацыя і інвентарызацыя нематэрыяльнай культурнай спадчыны Беларусі:Практычнае кіраўніцтва/А. Сташкевіч - Мінск...
 17. 2013 - А што ў лузе? - па матывах гомельскіх этнаграфічных экспедыцый, ГМКГА"Талака",2013 [CD]
 18. 2013 - А. Марціновіч Ігнат Буйніцкі: з кагорты першапраходцаў — Минск : Харвест, 2013 [кніга]
 19. 2013 - Аркин Е. Я. Роль женщины в сохранении традиционного русского песенного репертуара (на примере Омского Прииртышья) // В...
 20. 2013 - Аўтэнтычны фалклор: праблемы захавання, вывучэння, успрымання: зборнік навуковых прац удзельнікаў VII Міжнароднай наву...
 21. 2013 - Беларуская хата, гурт "Крывічы", Іркуцк, 2013 [CD]
 22. 2013 - Белая кніга па міжкультурнаму дыялогу" Жыць разам у роўнасці годнасці",Мінск,2013,101с. [кніга]
 23. 2013 - Белорусский народный тестиль. Художественые основы, взаимосвязи, иновации / О.А.Лобачевская - Минск:бел.наука, 2013 - ...
 24. 2013 - Былички Белорусского Поозерья: сборник текстов / сост.: В. Н. Поклонская, О. В. Лапатинская. – Витебск: ВГУ им. П. М. ...
 25. 2013 - Винникова М. Н., Реконструкция локальных вариантов традиционного белорусского костюма с использованием материалов из с...
 26. 2013 - Временник Зубовского института. Вып. 11. Фольклористика в Зубовском институте. - ред. С. В. Кучепатова. Санкт-Петербур...
 27. 2013 - Гара гурт "Рада",2013 [CD]
 28. 2013 - Гукасвет этнапесеннай культуры беларусаў у даследаваннях маладых музыказнаўцаў: музычная міфапаэтыка, артыкуляцыя, ты...
 29. 2013 - Даклады бел.дэлегацыі на XV міжнародным з ездзе славістаў "Мовазнаўства.Літаратуразнаўства.Фалькларыстыка"Асобны адбіт...
 30. 2013 - Дело мастера. Александр Зіновьев. Очеркі. Мінск, 2013 / Кавалер (кніга успамінаў пра беларускіх майстроў) [кніга]
 31. 2013 - Дзе Байна сустракаецца з Эсай. Народная проза Лепельшчыны\ Укладальнік В.У. Тухта Мінск, Медісонт, 2013. [кніга]
 32. 2013 - Журнал "Учитель музыки "№2\2013 (21) ред. М.Д.Кабалевская. Москва: Beart Print, 2013. 69 с. [часопіс]
 33. 2013 - З. Вайцюшкевіч. Варанок. Беларускі шансон [CD]
 34. 2013 - Кацар М. С. Беларускі арнамент. Ткацтва. Вышыўка ― 3-е выд. ― Мінск : Беларуская Энцыклапедыя, 2013. — 223 с. : іл., к...
 35. 2013 - Легенды і паданні Слонімшчыны / склад. С. Чыгрын. — Мінск : Кні- газбор, 2013. — 124 с. [кніга]
 36. 2013 - Лобач, У. А. Міф. Прастора. Чалавек : традыцыйны культурны ландшафт беларусаў у семіятычнай перспектыве : [манаграфія]...
 37. 2013 - Лобачевская О. А., Белорусский народный текстиль. Художественные основы, взаимосвязи, новации, Минск, "Беларуская наву...
 38. 2013 - Літоўская кухарка. Першая беларуская кулінарная кніга / Вінцэнта Завадская; пер. з пол. мовы Н. Бабінай. – Мінск : Хар...
 39. 2013 - Мажэйка З.Я.: да 50-годдзя навуковай і творчай дзейнасці. -Мінск:Тэхналогія,2013 - 141 с. [кніга]
 40. 2013 - Матэрыялы рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі “Беларускія паясы: гістарычныя шляхі развіцця і сучасная пра...
 41. 2013 - Нататкі з краязнаўчага сшытка, В.Тухта,Мінск: Медысонт,2013,125 с. [кніга]
 42. 2013 - Нематэрыяльная культурная спадчына Міншчыны\ДУ "Мінскі абласны цэнтр народнай творчасці" - Мінск,2013 - 76 с. [кніга]
 43. 2013 - Пад ясну зарыцу. Песенна-абрадавая традыцыя Міёршчыны,запіс 1968-69г.,kovcheg, 2013 [CD]
 44. 2013 - Памяць продкаў праз музейны свет.Праграма музейных чытанняў 4 снежня 2012. Выпуск 2\ - Мінск,2013 - 100 с. [кніга]
 45. 2013 - Польская кераміка XVIII-XX ст.ст са збораў Верхнесілезскага музея ў Бытаме/ укл. Абламовіч Д., Моль І/ Мінск, Віцебск,...
 46. 2013 - Піесні біелорусув спуд Л’ядскуй пушчы. Надіеja, Марыja і Владімір Дмітрукі [CD]
 47. 2013 - Сахута, Я. Беларускае народнае ганчарства / Я. М. Сахута. – Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2013. ...
 48. 2013 - Сівер. Альманах вялікай поўначы/ Рэдактар: А. Дзермант. Мінск, 2013. 246 с. [часопіс]
 49. 2013 - Традиционная культура белорусов во времени и пространстве\ А. В. Титовец и др.,под науч. ред. а. В. Титовца. - Минск: ...
 50. 2013 - Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т. Т. 6. Гомельскае Палессе і Падняпроўе. У 2 кн. Кн. 2 / А. М. Боганева...
 51. 2013 - Узоры памежжа. Польска-беларускае народнае мастацтва (альбом на польскай і беларускай мовах)/ Беласток “Друмля”, 2013 ...
 52. 2013 - Фальклор Прыпяцкага запаведніка (па матэрыялах даследавання вёсак Азяраны, Перароў, Перароўскі Млынок, Хваенск, Хлупін...
 53. 2013 - Фальклорныя песні Прыбяседскага краю / уклад. Л. Ф. Вырко. — Мінск : Кнігазбор, 2013. — 116 с. [кніга]
 54. 2013 - Ц. Авілін, Беларускі гарадскі раманс 20-30-х гг ХХ ст. 2013 [CD]
 55. 2013 - Цітоў А. Краіна майстроў. Рамесныя цэхі Беларусі: 16 -- канец 18 ст. Мінск: Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі. 2013, 160 ...
 56. 2013 - Я вярнуўся,бо ты чакала, В.Тухта,Мінск: Медысонт,2013,128 с. [кніга]
 57. 2013 - буклет "Там по маjовуj росі". Товарыство Музіеj Малеjі Баткувшчыны в. Студзіводах,Бяласток, 2013, 95 с. [буклет]
 58. 2013 - даклады бел.дэлегацыі на XV міжнародным з ездзе славістаў "Мовазнаўства.Літаратуразнаўства.Фалькларыстыка", Мінск,"Бел...

Відэатэка 9 (праз поле „Год публікацыі“)

 1. 2013 - Аўтаспынам па Беларусі - Аграгарадкі (Докшыцкі р-н) + візіт да Т. Кашкурэвіча [перадача]
 2. 2013 - Белсат - Як выглядае традыцыйнае беларускае вяселле? Рэпартаж. [сюжэт]
 3. 2013 - Валянціна Лойка: «Зорка пры калядоўшчыках ці..." [сюжэт]
 4. 2013 - Гісторыка-культурны клуб Княжыч Купальле 1997 Возера Сердава [архіўнае відэа]
 5. 2013 - Гісторыя беларускай страўні. Мясныя прысмакі. [мастацкі фільм]
 6. 2013 - Завадатар традыцыйных танцаў Аляксей Крукоўскі: «Мы ня робім шоў і мы ня робім канцэртаў» [сюжэт]
 7. 2013 - ОНТ - Кто такие бондари? [сюжэт]
 8. 2013 - Сергей Неклюдов — Введение в теоретическую фольклористику (курс) [лекцыі, майстар-класы]
 9. 2013 - Тодар Кашкурэвіч: "Спаміж ці пасярод. Традыцыйная культура ў горадзе" [лекцыі, майстар-класы]

Экспедыцыі 1 (праз поле „Год правядзення“)

 1. Горкі-2013
Гэта кэшаваныя старонка. Апошняя сінхранізацыя з базай - 01.08.2022 12:58:49

Маеце пытанне ці заўвагу? Напішыце ў каментары. Звяртаем увагу, што каментары са спасылкамі і ад неаўтарызаваных аўтараў прэмадэруюцца.

Відэакурсы па этнаграфіі

Самы час вучыцца анлайн! Нашы відэакурсы размешчаны на адукацыйнай платформе Stepik.org і акрамя відэа утрымліваюць праверачныя тэсты для самакантролю.

Запісацца

Выкладчык: Уладзімір Лобач

Аб’ём: 70 урокаў, 14 гадзін відэа, 127 тэставых пытанняў

Курс прапануе паглыбленае азнаямленне з этнічнай гісторыяй і этнакультурнай спецыфікай Беларусі. Прадстаўлены лекцыі па раздзелах і тэмах вучэбнай праграмы "Этнаграфія Беларусі", якая выкладаецца аўтарам у Полацкім дзяржаўным універсітэце.

Запісацца

Выкладчык: Зміцер Скварчэўскі

Аб’ём: 13 урокаў, 2 гадзіны відэа, 100 тэставых пытанняў

Сярод разнастайных аспектаў беларускай міфалогіі, прадметам курсу абраны персанажны код: боствы, духі, дэманічныя істоты, героі і т.п.