Год/стагоддзе
2013
Тып
год
Выданні
57.0000
Аўдыётэка
14.0000

Аўдыётэка 14 (праз поле „Год публікацыі“)

 1. "Песні мае, песні…" (Песні Беласточчыны). Памяці Міколы Гайдука.
 2. Kriwi - Traukamurauka / Траўкамураўка
 3. Muzyka źródeł vol. 13 Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce cz. I
 4. Muzyka źródeł vol. 14 Kresy I (Wileńszczyzna, Grodzieńszczyzna)
 5. PAWA - Cristatus
 6. «Пад ясну зарыцу». Песенна-абрадавая традыцыя Міёршчыны па матэрыялах аўдыёкалекцыі С. Панізніка, запіс 1968-69 гадоў
 7. Беларускі гарадскі раманс 20-30-ых гадоў ХХст.
 8. Гомельскае Палессе і Падняпроўе. ТМКБ. Том 6. Кніга 2 (CD-дадатак да кнігі)
 9. Гукасвет этнапесеннай культуры беларусаў у даследаваннях маладых музыказнаўцаў (CD-дадатак да зборніка артыкулаў)
 10. Лука - песні з глыбіні
 11. Піесні біелорусув спуд Л'адскуj пушчы / Piesni Białorusinów z okolic Puszczy Ladzkiej
 12. Рада - Гара
 13. Фальклор Прыпяцкага запаведніка (CD-дадатак да кнігі)
 14. Юрась Панкевіч — Дуда беларуская

Фальклор 1 (праз поле „Год ці дэкада запісу (калі невядома, то першай публікацыі)“)

 1. Перанос свячы в.Гусявіца / абрад, відэа — в. Новая Гусявіца, Буда-Кашалёўскі раён

Сэрыі 3 (праз поле „Год заснавання“)

 1. "Славутыя мастакі з Беларусі", кніжная сэрыя
 2. 100 выдатных дзеячаў, кніжная сэрыя
 3. Гісторыя беларускай страўні, цыкл відэа

Калектывы 3 (праз поле „Год заснавання“)

 1. Laboratorium Pieśni (Польшча)
 2. Беларусь-3 / БТ-3, тэлеканал
 3. Ягорава гара (г. Гомель)

Сэрыі 3 (праз поле „Год заканчэння“)

 1. Głosy Europy. Przekroczyć granice, праект
 2. Гісторыя беларускай страўні, цыкл відэа
 3. Традыцыйная мастацкая культура беларусаў (ТМКБ), кніжная сэрыя

Артыкулы 17 (праз поле „Гады публікацыі“)

 1. Valodzina, Tacjana Kaimo daktaras ir jo praktika liaudiškojo religingumo požiūriu Baltarusijoje // Lietuvos etnologija. 2013 1...
 2. Барышнікаў Я. Дуды на тэрыторыі Беларусі ў працах замежных аўтараў / Барышнікаў Я. // Аўтэнтычны фалклор: праблемы захавання,...
 3. В. Калацей, К. Ремишевский. К вопросу о морфологии белорусской дуды (по видеоматериалам первой половины хх в.). // "Musicus"....
 4. Володина Т.В. Вода в этноанатомических представлениях и фразеологии славян // «Вода» в славянской фразеологии и паремиологии....
 5. Володина Т.В. Успехи и болевые точки белорусской фольклористики последних лет // Навстречу Третьему Всероссийскому конгрессу ...
 6. Канстанцінава, Т.Л. Валачобныя напевы паўночнабеларускай традыцыі: арэальны аспект / Т.Л. Канстанцінава // Проблеми етномузик...
 7. Лозка А. Ю. Крытэрыі ідэнтыфікацыі каляндарных стыляў у беларускім фальклоры // Весці БДПУ. Серыя 1. 2013. № 2 — с. 75–79
 8. Лузько, Л. Выгуковая інтанацыйнасць у напевах вяснова-летняга і вясельнага цыклаў Заходняга Палесся: да пытання музычнай міфа...
 9. Ляшкевіч, А. / Параўнанне сімвалічных функцый паясоў Валожыншчыны і паясоў Гродзенскай вобласці // Беларускія паясы: гістарыч...
 10. М. Н. Винникова. Реконструкция локальных вариантов традиционного белорусского костюма с использованием материалов из собраний...
 11. Макарэвіч, В. Аб некаторых асаблівасцях гукавога праяўлення ідэі закліку ў беларускіх абрадавых напевах пачатку вясны / В. Ма...
 12. Максімава, Я. Рытуал гушкання на арэлях і гушкальныя напевы Заходняга Паазер'я / Я. Максімава // Гукасвет этнапесенный культу...
 13. Манько, Г. З назіранняў над этнафаніяй вуснатрадыцыйнай песні Піншчыны / Г. Манько // Гукасвет этнапесенный культуры беларуса...
 14. Рыдкіна, В. Гукавышыннасць у артыкуляцыйным фондзе беларускай этнапесеннай культуры (па аўдыяматэрыялах экспедыцыйных запісаў...
 15. Старикова, В. В. Звукозаписи белорусского музыкального искусства 20-30-х годов ХХ века в Российском государственном архиве фо...
 16. Шпакоўская, Л. Напевы тыпу "страла" ў веснавым песенным цыкле паўднева-ўсходняй Беларусі // Гукасвет этнапесенный культуры бе...
 17. Шуман, Н. Русальныя песні Гомельскага Палесся / Н. Шуман // Гукасвет этнапесенный культуры беларусаў у даследаваннях маладых ...

Выданні 57 (праз поле „Год выдання“)

 1. "Ікона звалась Свячой..." Абрад "Свяча" ў прасторы традыцыйнай культуры Гомельшчыны / Генадзь Лапацін. - Гомель: Барк, 2013. ...
 2. "Асобны адбітак": Мовазнаўства, Літаратуразнаўства, фалькларыстыка/ ХV міжнародны з'езд славістаў: даклады беларускай дэлегац...
 3. "Беларускія паясы: гістарычныя шляхі развіцця і сучасная практыка. Матэрыялы рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі ...
 4. "Возвращение к истокам" Ёрдынские игры 2013,Л. Ерошенко, "Время странствий"86 с.
 5. Anete Karlsone Dziemu svėtki un tautiskā tėrpa attistiba Latvijā (народны строй, Латвія)
 6. Czas swietowania. Warszawa 2013/ Panstwowe muzeumetnograficzne w Warszawe
 7. Czasopis 2\13
 8. Czasopis 3\13
 9. Czasopis 5\13
 10. Folkloro ansamblis Kuršių Ainiai
 11. Guda. Вясельле
 12. Krzyz kowalski na Podlasiu\W/Kowalczuk - Bialastok 2013 - 143 c.
 13. Tajemniczy ręcznok, Muzeum w Bielsk Podlaskim, 2013 (брашура)
 14. Tyndyryndy - do tańca
 15. Ідэнтыфікацыя і інвентарызацыя нематэрыяльнай культурнай спадчыны Беларусі. Практычнае кіраўніцтва\ Bdentifikation and Invent...
 16. Ідэнтыфікацыя і інвентарызацыя нематэрыяльнай культурнай спадчыны Беларусі:Практычнае кіраўніцтва/А. Сташкевіч - Мінск:Інстыт...
 17. А што ў лузе? - па матывах гомельскіх этнаграфічных экспедыцый, ГМКГА"Талака",2013
 18. А. Марціновіч Ігнат Буйніцкі: з кагорты першапраходцаў — Минск : Харвест, 2013
 19. Аркин Е. Я. Роль женщины в сохранении традиционного русского песенного репертуара (на примере Омского Прииртышья) // Вестник ...
 20. Аўтэнтычны фалклор: праблемы захавання, вывучэння, успрымання: зборнік навуковых прац удзельнікаў VII Міжнароднай навуковай к...
 21. Беларуская хата, гурт "Крывічы", Іркуцк, 2013
 22. Белая кніга па міжкультурнаму дыялогу" Жыць разам у роўнасці годнасці",Мінск,2013,101с.
 23. Белорусский народный тестиль. Художественые основы, взаимосвязи, иновации / О.А.Лобачевская - Минск:бел.наука, 2013 - 527 с.
 24. Былички Белорусского Поозерья: сборник текстов / сост.: В. Н. Поклонская, О. В. Лапатинская. – Витебск: ВГУ им. П. М. Машеров...
 25. Винникова М. Н., Реконструкция локальных вариантов традиционного белорусского костюма с использованием материалов из собраний...
 26. Временник Зубовского института. Вып. 11. Фольклористика в Зубовском институте. - ред. С. В. Кучепатова. Санкт-Петербург: Росс...
 27. Гара гурт "Рада",2013
 28. Гукасвет этнапесеннай культуры беларусаў у даследаваннях маладых музыказнаўцаў: музычная міфапаэтыка, артыкуляцыя, тыпалогія...
 29. Даклады бел.дэлегацыі на XV міжнародным з ездзе славістаў "Мовазнаўства.Літаратуразнаўства.Фалькларыстыка"Асобны адбітак, Мін...
 30. Дело мастера. Александр Зіновьев. Очеркі. Мінск, 2013 / Кавалер (кніга успамінаў пра беларускіх майстроў)
 31. Дзе Байна сустракаецца з Эсай. Народная проза Лепельшчыны\ Укладальнік В.У. Тухта Мінск, Медісонт, 2013.
 32. Журнал "Учитель музыки "№2\2013 (21) ред. М.Д.Кабалевская. Москва: Beart Print, 2013. 69 с.
 33. З. Вайцюшкевіч. Варанок. Беларускі шансон
 34. Легенды і паданні Слонімшчыны / склад. С. Чыгрын. — Мінск : Кні- газбор, 2013. — 124 с.
 35. Лобач, У. А. Міф. Прастора. Чалавек : традыцыйны культурны ландшафт беларусаў у семіятычнай перспектыве : [манаграфія] / У. А...
 36. Лобачевская О. А., Белорусский народный текстиль. Художественные основы, взаимосвязи, новации, Минск, "Беларуская навука", 20...
 37. Літоўская кухарка. Першая беларуская кулінарная кніга / Вінцэнта Завадская; пер. з пол. мовы Н. Бабінай. – Мінск : Харвест, 2...
 38. Мажэйка З.Я.: да 50-годдзя навуковай і творчай дзейнасці. -Мінск:Тэхналогія,2013 - 141 с.
 39. Матэрыялы рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі “Беларускія паясы: гістарычныя шляхі развіцця і сучасная практыка”:...
 40. Нататкі з краязнаўчага сшытка, В.Тухта,Мінск: Медысонт,2013,125 с.
 41. Нематэрыяльная культурная спадчына Міншчыны\ДУ "Мінскі абласны цэнтр народнай творчасці" - Мінск,2013 - 76 с.
 42. Пад ясну зарыцу. Песенна-абрадавая традыцыя Міёршчыны,запіс 1968-69г.,kovcheg, 2013
 43. Памяць продкаў праз музейны свет.Праграма музейных чытанняў 4 снежня 2012. Выпуск 2\ - Мінск,2013 - 100 с.
 44. Польская кераміка XVIII-XX ст.ст са збораў Верхнесілезскага музея ў Бытаме/ укл. Абламовіч Д., Моль І/ Мінск, Віцебск, 2013
 45. Піесні біелорусув спуд Л’ядскуй пушчы. Надіеja, Марыja і Владімір Дмітрукі
 46. Сахута, Я. Беларускае народнае ганчарства / Я. М. Сахута. – Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2013. – 224 с.
 47. Сівер. Альманах вялікай поўначы/ Рэдактар: А. Дзермант. Мінск, 2013. 246 с.
 48. Традиционная культура белорусов во времени и пространстве\ А. В. Титовец и др.,под науч. ред. а. В. Титовца. - Минск: Беларус...
 49. Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т. Т. 6. Гомельскае Палессе і Падняпроўе. У 2 кн. Кн. 2 / А. М. Боганева [і інш...
 50. Узоры памежжа. Польска-беларускае народнае мастацтва (альбом на польскай і беларускай мовах)/ Беласток “Друмля”, 2013
 51. Фальклор Прыпяцкага запаведніка (па матэрыялах даследавання вёсак Азяраны, Перароў, Перароўскі Млынок, Хваенск, Хлупін Жыткав...
 52. Фальклорныя песні Прыбяседскага краю / уклад. Л. Ф. Вырко. — Мінск : Кнігазбор, 2013. — 116 с.
 53. Ц. Авілін, Беларускі гарадскі раманс 20-30-х гг ХХ ст. 2013
 54. Цітоў А. Краіна майстроў. Рамесныя цэхі Беларусі: 16 -- канец 18 ст. Мінск: Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі. 2013, 160 с.
 55. Я вярнуўся,бо ты чакала, В.Тухта,Мінск: Медысонт,2013,128 с.
 56. буклет "Там по маjовуj росі". Товарыство Музіеj Малеjі Баткувшчыны в. Студзіводах,Бяласток, 2013, 95 с.
 57. даклады бел.дэлегацыі на XV міжнародным з ездзе славістаў "Мовазнаўства.Літаратуразнаўства.Фалькларыстыка", Мінск,"Беларуская...

Відэатэка 9 (праз поле „Год публікацыі“)

 1. 2013 - Аўтаспынам па Беларусі - Аграгарадкі (Докшыцкі р-н) + візіт да Т. Кашкурэвіча [перадача]
 2. 2013 - Белсат - Як выглядае традыцыйнае беларускае вяселле? Рэпартаж. [сюжэт]
 3. 2013 - Валянціна Лойка: «Зорка пры калядоўшчыках ці..." [сюжэт]
 4. 2013 - Гісторыка-культурны клуб Княжыч Купальле 1997 Возера Сердава [архіўнае відэа]
 5. 2013 - Гісторыя беларускай страўні. Мясныя прысмакі. [мастацкі фільм]
 6. 2013 - Завадатар традыцыйных танцаў Аляксей Крукоўскі: «Мы ня робім шоў і мы ня робім канцэртаў» [сюжэт]
 7. 2013 - ОНТ - Кто такие бондари? [сюжэт]
 8. 2013 - Сергей Неклюдов — Введение в теоретическую фольклористику (курс) [лекцыі, майстар-класы]
 9. 2013 - Тодар Кашкурэвіч: "Спаміж ці пасярод. Традыцыйная культура ў горадзе" [лекцыі, майстар-класы]

Экспедыцыі 1 (праз поле „Год правядзення“)

 1. Горкі-2013
Гэта кэшаваныя старонка. Апошняя сінхранізацыя з базай - 06.01.2021 04:48:33

Маеце пытанне ці заўвагу? Напішыце ў каментары. Звяртаем увагу, што каментары са спасылкамі і ад неаўтарызаваных аўтараў прэмадэруюцца.

Відэакурсы па этнаграфіі

Самы час вучыцца анлайн! Нашы відэакурсы размешчаны на адукацыйнай платформе Stepik.org і акрамя відэа утрымліваюць праверачныя тэсты для самакантролю.

Запісацца

Выкладчык: Уладзімір Лобач

Аб’ём: 70 урокаў, 14 гадзін відэа, 127 тэставых пытанняў

Курс прапануе паглыбленае азнаямленне з этнічнай гісторыяй і этнакультурнай спецыфікай Беларусі. Прадстаўлены лекцыі па раздзелах і тэмах вучэбнай праграмы "Этнаграфія Беларусі", якая выкладаецца аўтарам у Полацкім дзяржаўным універсітэце.

Запісацца

Выкладчык: Зміцер Скварчэўскі

Аб’ём: 13 урокаў, 2 гадзіны відэа, 100 тэставых пытанняў

Сярод разнастайных аспектаў беларускай міфалогіі, прадметам курсу абраны персанажны код: боствы, духі, дэманічныя істоты, героі і т.п.