:
Мажэйка Зінаіда Якаўлеўна
Паказваць як
Мажэйка Зінаіда Якаўлеўна
Поўнае імя на іншых мовах

Можейко Зинаида Яковлевна

Дачыненне да традыцыйнай культуры
даследчык
Род заняткаў
Біяграфія

Зінаіда Якаўлеўна Мажэйка (6 сьнежня 1933, Ворша — 8 сакавіка 2014, Мінск) — беларуская этнамузыказнаўца. Доктар мастацтвазнаўства (1992). Заслужаны дзяяч мастацтваў БССР (1987). Уваходзіць у сьпіс 200 найбольш вядомых жанчын-інтэлектуалаў сьвету.

У 1961 годзе скончыла Беларускую кансэрваторыю. 3 1962 году ў Інстытуце мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклёру НАН Беларусі. Працавала ў галіне тэарэтычнай этнамузыкалёгіі і практычнай фальклярыстыкі.

Асноўныя дасьледаваньні прысьвечаныя сыстэмнай тыпалёгіі беларускага песеннага фальклёру, яго арэальным і сацыялягічным аспэктам.

Арганізатар музычна-этнаграфічных канцэртаў, падрыхтавала грамплястынкі, у тым ліку „Музычны фальклёр Беларускага Палесься“ (Гран-пры ЮНЭСКА 1988 г.), распрацоўвала праграмы аўдыёвізуальнай антрапалёгіі (сцэнары да 6 музычна-этнаграфічных фільмаў).

Фота
Звязаныя лакацыі (месца паходжання, працы)
Спасылкі
дасяжна толькі ў поўнай версіі

Відэатэка 7 (праз поле „Аўтары“)

 1. 1972 - Палескія калядкі [дак. фільм]
 2. 1979 - Голоса веков [дак. фільм]
 3. 1982 - Память столетий [дак. фільм]
 4. 1986 - Полесские свадьбы / Палескія вяселлі [дак. фільм]
 5. 1990 - Пранясі, Божа, хмару [дак. фільм]
 6. 1993 - Крывыя вечары [дак. фільм]
 7. 1999 - Рух зямлі [дак. фільм]

Выданні 11 (праз поле „Аўтар(ы)“)

 1. Antology of folk music. Антология народной музыки
 2. Мажэйка З. Я. Народна-песенная культура Беларусі ў агульнаславянскім кантэксце. Мінск, 1998. 34 с.
 3. Мажэйка З. Я. Песні беларускага Паазер'я. Мінск: Навука і тэхніка, 1981. 494 с.
 4. Мажэйка З.Я., Варфаламеева Т.Б. Песні Беларускага Падняпроўя. Нац. акад. навук Беларусі. Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і...
 5. Мажэйка З.Я., Фядосік А.С. Каляндарна-песенныя, абрадавыя і гульнявыя традыцыі славян у мінулым і сучасным. Мінск: Навука і т...
 6. Можейко З. Песенная культура белорусского Полесья. Село Тонеж / рэд. Е.В. Гиппиус. Минск: Наука и техника, 1971. 264 с.
 7. Можейко З. Я. Песни белорусского Полесья. Вып. 1. М.: Всесоюзное изд-во "Советский композитор", 1983. 183 с.
 8. Можейко З. Я. Песни белорусского Полесья. Вып. 2. М.: Всесоюзное изд-во "Советский композитор", 1984. 152 с.
 9. Можейко З. Я. Экология традиционной народно-музыкальной культуры: нематериальная культура Беларуси в свете социально-экологич...
 10. Можейко З.Я. Календарно-песенная культура Белоруссии: опыт сист.-типол. исслед. Минск: Наука і техника, 1985. 247 с.
 11. фільмы З.Мажэйкі

Відэатэка 2 (праз поле „Звязаныя асобы“)

 1. 2002 - ''А я песню свою допою'' (фільм пра З. Я. Мажэйка) [перадача]
 2. 2014 - Святло далёкай зоркі - Зінаіда Мажэйка [перадача]

Прэса 1 (праз поле „Аўтар(ы)“)

 1. 2013.12.16 — Аўтэнтычны песенны фальклор і постфальклор / Навука / Веды - газета НАН РБ

Выданні 20 (праз поле „Звязаныя асобы“)

 1. Musiques traditionnelles.Т.Варфаламеева,З.Мажэйка,2008
 2. Аўтэнтычны фальклор: праблемы захавання, вывучэння, успрымання : (памяці антраполага Зінаіды Мажэйкі) : зборнік навуковых пра...
 3. Беларускі музычны фальклор/Musical folklore of Byelorussia, музыкальное творчество народов СССР (грампласцінка)
 4. Беларускі фальклор. Энцыклапедыя ў 2-х тамах. Том 1: А – К. — Мн.: Беларуская энцыклапедыя, 2005. — 766 с.: іл.
 5. Беларускі фальклор. Энцыклапедыя ў 2-х тамах. Том 2: Л – Я. — Мн.: Беларуская энцыклапедыя, 2006 — 832 с.: іл.
 6. Беларускія народныя песні. У 4 т. Т. 4. Вяселле. Запіс Р. Шырмы; рэдкал.: Я. Казека, З. Мажэйка, Г. Цітовіч. Мінск: Беларусь,...
 7. Белорусская этномузыкология: очерки истории (ХIX-XX вв.)/ З. Мажейко, Т. Якименко, Т. Варфоломеева и др..; под ред. З. Мажейк...
 8. Вяселле. Песні. У 6 кн. Кн. 1. / [Склад. Л. А. Малаш; Муз. дадат. 3. Я. Мажэйка; Рэд. М. Я. Грынблат, А. С. Фядосік]. — Мн.: ...
 9. Вяселле. Песні. У 6 кн. Кн. 2. / [Склад. Л. А. Малаш; Муз. дадат. 3. Я. Мажэйка; Рэд. М. Я. Грынблат, А. С. Фядосік]. — Мн.: ...
 10. Вяселле. Песні. У 6 кн. Кн. 3. / [Склад. Л. А. Малаш; Муз. дадат. 3. Я. Мажэйка; Рэд. М. Я. Грынблат, А. С. Фядосік]. — Мн.: ...
 11. Вяселле. Песні. У 6 кн. Кн. 4. / [Склад. Л. А. Малаш; Муз. дадат. 3. Я. Мажэйка; Рэд. А. С. Фядосік]. — Мн.: Навука і тэхніка...
 12. Вяселле. Песні. У 6 кн. Кн. 5. / [Склад. Л. А. Малаш; Муз. дадат. 3. Я. Мажэйка; Рэд. A. С. Фядосік]. — Мн.: Навука і тэхніка...
 13. Вяселле. Песні. У 6 кн. Кн. 6. / [Склад. Л. А. Малаш; Муз. дадат. 3. Я. Мажэйка; Рэд. А. С. Фядосік]. — Мн.: Навука і тэхніка...
 14. Вяселле: Абрад / [Уклад., уступ. арт. і камент. К. А. Цвіркі; Муз. дадат.: З. Я. Мажэйка]. 2-е выд. — Мн.: Беларуская навука,...
 15. Вяселле: Абрад / [Уклад., уступ. артыкул і камент. К. А. Цвіркі; муз. дадатак З. Я. Мажэйка; рэд. тома В. К. Бандарчык, А. С....
 16. Вяселле: Мелодыі / [Уклад. і сістэм. напеваў: З. Я. Мажэйка, Т. Б. Варфаламеева; Рэдагаванне напеваў З. Я. Мажэйка; Рэдкал.: ...
 17. Гиппиус Е.В. Избранные труды в контексте белорусской этномузыкологии/ ред.-сост. З. Можейко. Минск: Тэхналогія, 2004ю 285 с.
 18. Зімовыя песні. Калядкі і шчадроўкі / [Уклад., сістэм. тэкстаў, уступ. артыкул і каментарыі А. І. Гурскага; Уклад., сістэм., х...
 19. Мажэйка З.Я.: да 50-годдзя навуковай і творчай дзейнасці. -Мінск:Тэхналогія,2013 - 141 с.
 20. Эвальд З.В. Песни белорусского Полесья/ под ред. Е.В. Гиппиуса. М.: Всесоюзное изд-во "Советский композитор", 1979. 143 с.

Артыкулы 3 (праз поле „Аўтар(ы)“)

 1. Мажэйка З. Я. Жніўная песня беларускага Палесся // Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. №2 — Мінск : АН БССР, 1...
 2. Можейко, З. Аутентичное народно-песенное творчество в свете экологии руральной музыкальной культуры / З. Можейко // Современн...
 3. Можейко, З. Деятельность Л.С. Мухаринской сквозь призму этномузыкально-стратегической направленности / З. Можейко // Музычная...

Калектывы 1 (праз поле „Удзельнікі“)

 1. "Таняжанка", народны фальлорны калектыў, в. Тонеж Лельчыцкага р. (в. Тонеж, Лельчыцкі раён)

Артыкулы 6 (праз поле „Звязаныя персаналіі“)

 1. Даніловіч, Н.І. Мелагеаграфія каляндарных напеваў Верхняга Над’ясельдзя і яго сумежжаў / Н.І. Даніловіч // Весці Беларускай д...
 2. Лешкевич, Е. И. Белорусский масленичный обряд «Чырачка»: аутентичный вариант и реконструкция / Е. И. Лешкевич // Фальсификаци...
 3. Ляшкевіч, А. І. Даследаванні Масленіцы ў працах беларускіх этнамузыколагаў / А. І Ляшкевіч // Пытанні мастацтвазнаўства, этна...
 4. Ляшкевіч, А. І. Трансфармацыя святкавання беларускай Масленіцы ў савецкі час / А. І. Ляшкевіч // Веснік Магілёўскага дзяржаўн...
 5. Ляшкевіч, А. І. Тэмы провадаў зімы і сустрэчы вясны ў масленічных абрадах беларускага Палесся / А. І. Ляшкевіч // Весці Нацыя...
 6. Трапянок, У. А. Канал "Культура" як галоўны папулярызатар музычнага фальклору на сучасным беларускім радыё / Уладзімір Трапян...

Прэса 13 (праз поле „Звязаныя персаналіі“)

 1. 1989.03.29 — Фальклор Палесся і гран-пры ў Парыжы / Чырвоная змена
 2. 1989.08.06 — Музычны Фальклёр Палесся / Ніва — тыднёвік беларусаў у Польшчы
 3. 2013.12.16 — Сіла духу творчасці Зінаіды Мажэйкі. Да 80-годдзя заслужанага дзеяча мастацтваў Беларусі Зінаіды Мажэйкі. / Нацы...
 4. 2014.03.04 — Абрад "Чырачка" в. Тонеж Лельчыцкага раёна 2 сакавіка 2014 г. / Інвентар НКС / livingheritage.by
 5. 2014.03.10 — Памерла заснавальніца беларускай этнамузыкалогіі Зінаіда Мажэйка / Наша Ніва / nn.by
 6. 2014.03.15 — Чым сагрэемся? / Культура — штотыднёвая грамадска-асветнiцкая газета
 7. 2015.03.21 — Пасля Мажэйка / Культура — штотыднёвая грамадска-асветнiцкая газета
 8. 2015.04.11 — Экалогія грамады / Культура — штотыднёвая грамадска-асветнiцкая газета
 9. 2016.02.06 — Шлях “Чырачкі” / Культура — штотыднёвая грамадска-асветнiцкая газета
 10. 2017.04.08 — Энтузіязм хутка заканчваецца, але... / Культура — штотыднёвая грамадска-асветнiцкая газета
 11. 2018.01.19 — У Мінску зноў ажанілі Цярэшку (фота) / Газета "Новы Час" (novychas.by)
 12. 2018.03.20 — Спеўная традыцыя беларускіх мужчын / Газета "Новы Час" (novychas.by)
 13. 2018.12.25 — Доктар філасофіі Энгельс Дарашэвіч: Аўтэнтычнасць выратуе народы / "Літаратура і мастацтва", газета

Фальклор 26 (праз поле „Хто запісаў“)

 1. Із далёкіх із краёў шлі салдацікі дамоў (паваенная) / песня, аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 2. Добры тому хто вечэрок не знае, по ночы не ходзіць, ножак не збівае / песня, аўдыё — в. Тонеж, Лельчыцкі раён
 3. Каляда, бегла Калядка пэшком (калядная) / песня, аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 4. Косары косяць, вецер повівае / песня, аўдыё — аг. Глушкавічы, Лельчыцкі раён
 5. Накідай матко дрова, заставайся здорова (вясельная, ад’езд малдой) / песня, аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 6. О-го-го коза же, о-го-го сера / песня, аўдыё — в. Тонеж, Лельчыцкі раён
 7. Ой Божэ, Божэ я што ехала любая мая жынко (бяседная) / песня, аўдыё — в. Тонеж, Лельчыцкі раён
 8. Ой дайтэ мне раду (жніўная) / песня, аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 9. Ой жнеі, жнейкі (жніўная) / песня, аўдыё — в. Букча, Лельчыцкі раён
 10. Ой косів козак сено як була погода / песня, аўдыё — аг. Глушкавічы, Лельчыцкі раён
 11. Ой наш пан баран, не пускае ж домов зарань (жніўная) / песня, аўдыё — в. Велямічы, Столінскі раён
 12. Ой не росьці кропе (веснавы карагод) / песня, аўдыё — в. Семігосцічы, Столінскі раён
 13. Ой пойду я під ліпоньку, нашчэплю я ліпово лісту (вясельная, каравайная) / песня, аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 14. Ой пошла дзеўка до броду па воду (балада) / песня, аўдыё — в. Букча, Лельчыцкі раён
 15. Ой ты бабочко, стара галочко / песня, аўдыё — в. Тонеж, Лельчыцкі раён
 16. Ох пойду я на ту гору, гдзе зародзілась любоў (бяседная) / песня, аўдыё — аг. Глушкавічы, Лельчыцкі раён
 17. Ох, піду я на юлоньку молода, куды гляну ўсё чужая сторона / песня, аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 18. По-над цёмным лесом, стояла там ізба, у той маленькой ізбушке жыла адна ўдава (партызанская балада) / песня, аўдыё — в. Тонеж...
 19. Саловей, саловей смуцён невясёл (бяседная) / песня, аўдыё — в. Букча, Лельчыцкі раён
 20. У! Угу! Блыгаславі, Божа («загуканне вясны») / песня, аўдыё — в. Усполле, Мсціслаўскі раён
 21. Ходыло блудыло семсот молойцэв / песня, аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 22. Цвіла-цвіла чэрэмшына да ягод не мае, а хто ў прымах не бывае той гора не знае (прымацкая) / песня, аўдыё — в. Клятная, Пінск...
 23. Чаму свахы не спуваеце, чы вы голосу не маеце (вясельная, пад скрыпку) / песня, аўдыё — в. Дубенец, Столінскі раён
 24. Чарачка мая срэбраная / песня, аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 25. Частушкі (пад гармонік і бубен) / песня, аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 26. Што то братцы да за дзерэво (вясельная, свату, пра пчол) / песня, аўдыё — в. Тонеж, Лельчыцкі раён

Аўдыётэка 15 (праз поле „Звязаныя персаналіі (укладальнікі, арганізатары, вядоўцы, збіральнікі і інш)“)

 1. Biélorussie : musiques traditionnelles
 2. Byelorussia: Musical Folklore of the Polessye
 3. Musical atlas. Bielorussie: Musical Folklore of the Byelorussian Polessye.
 4. Антология народной музыки: Белорусская музыка (2 CD)
 5. Беларускі музычны фальклор (2 LP)
 6. Беларускі песенны фальклор: паўночна-усходняя зона
 7. Галасы стагоддзяў - Піліпаўскія песні + Сцяпан Дубейка (в. Тонеж)
 8. Фонахрэстаматыя. Дыск 1. Падзвінне - каляндарна-абрадавыя песні
 9. Фонахрэстаматыя. Дыск 2. Падзвінне - сямейна-абрадавыя і пазаабрадавыя песні
 10. Фонахрэстаматыя. Дыск 3. Панямонне - каляндарна-абрадавыя, сямейна-абрадавыя і пазаабрадавыя песні
 11. Фонахрэстаматыя. Дыск 4. Палессе Ч. I - каляндарна-абрадавыя і сямейна-абрадавыя песні
 12. Фонахрэстаматыя. Дыск 5. Палессе Ч. II - Пазаабрадавыя песні
 13. Фонахрэстаматыя. Дыск 6. Падняпроўе - каляндарна-абрадавыя, сямейна-абрадавыя і пазаабрадавыя песні
 14. Фонахрэстаматыя. Дыск 7. Цэнтральная Беларусь.Ч. I - Каляндарныя і сямейна-абрадавыя песні
 15. Фонахрэстаматыя. Дыск 8. Цэнтральная Беларусь.Ч. II - Пазаабрадавыя песні

Сэрыі 1 (праз поле „Звязаныя персаналіі“)

 1. Фонахрэстаматыя па беларускай народнай музыцы, музычная сэрыя
Гэта кэшаваныя старонка. Апошняя сінхранізацыя з базай - 09.09.2020 20:53:06

Запрашаем да абмеркавання! Звяртаем увагу, што каментары са спасылкамі і ад неаўтарызаваных аўтараў прэмадэруюцца.