Год/стагоддзе
2011
Тып
год
Выданні
50.0000
Аўдыётэка
7.0000

Аўдыётэка 7 (праз поле „Год публікацыі“)

 1. 2011 - FolkRoll i Nasta Niakrasava - Vir [аўдыё-CD]
 2. 2011 - Kazalpin - East Side Story [аўдыё-CD]
 3. 2011 - PAWA - NIKO_S feat Testamentum Terrae [аўдыё-CD]
 4. 2011 - Дударская музыка Беларусі [аўдыё-CD]
 5. 2011 - Троіца - Зімачка [аўдыё-CD]
 6. 2011 - Фольклор белорусов Сибири и Дальнего Востока (приложение к книге) [аўдыё-CD]
 7. 2011 - Цэнтральная Беларусь.ТМКБ Том 5. Кніга 2 (CD-дадатак да кнігі) [медыя-CD/DVD]

Фальклор 10 (праз поле „Год ці дэкада запісу (калі невядома, то першай публікацыі)“)

 1. Ішоў міленькі лужочкам, а я млода беражком / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 2. А ні кукуй, а зязюлячка, рана / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 3. Ай, белая бярозачка ваду замуціла / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 4. Зашумела дубравушэнька, зашумела зеляная / песня, відэа — в. Камень, Кобрынскі раён
 5. Каліна-маліна, ні сладка ні горка, ой там заплакала салдацкая жонка / песня, відэа — в. Казлы, Ельскі раён
 6. Купала на Йвана / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 7. Пра русалку і бортніка / проза, відэа — в. Альманы, Столінскі раён
 8. Разлілася вадзіца / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 9. Рано на Йвана, дзеўчына ўстала / песня, відэа — аг. Лобча, Лунінецкі раён
 10. Як пайду я па ваду / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён

Сэрыі 5 (праз поле „Год заснавання“)

 1. Głosy Europy. Przekroczyć granice, праект
 2. Временник Зубовского института, перыядычнае выданне
 3. Краязнаўчыя кропкі (радыё Рацыя), цыкл радыёперадач
 4. Міжнародны Кангрэс даследчыкаў Беларусі / ICBS, сэрыя імпрэзаў
 5. Фольк-брама (Радыё Рацыя), цыкл радыёперадач

Калектывы 3 (праз поле „Год заснавання“)

 1. PAWA (г. Мінск)
 2. Банк Развіцця Рэспублікі Беларусь
 3. Беларускі архіў вуснай гісторыі (http://www.nashapamiac.org/)

Артыкулы 4 (праз поле „Гады публікацыі“)

 1. 2011 - Rūta Žarskienė. Užmirštieji muzikos instrumentai: dūdmaišis ir Lietuva, Tautosakos darbai, t. XLII. Vilnius: Lietuvių ...
 2. 2011 - Валодзіна Т. Лекавальная магія ў кантэксце каляндарнага свята // ARCHE. – 2011. – № 7-8. – С. 262-285.
 3. 2011 - Симонова И.С. ИСТОРИЯ ЭТНОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ТРАДИЦИОННОГО ЭТИКЕТА БЕЛОРУСОВ
 4. 2011 - Скварчэўскі, Д.В. Планета Венера ў традыцыйных уяўленнях беларусаў / Д.В. Скварчэўскі // Рэха мінуўшчыны: зб. навук. а...

Выданні 50 (праз поле „Год выдання“)

 1. 1990 - Алексеев, Э. Фольклористическая нотация. Теория и практика [Электронная версия книги: Алексеев, Э. Нотная запись народ...
 2. 2011 - "Хто, калі не я..."да 60-годдзя М. Козенкі, Мінск,"Чатыры чвэрці", 2011, 363 с. [кніга]
 3. 2011 - Druvis: almanach centru etnakasmalogiji Kryuja. 2011. № 3 [часопіс]
 4. 2011 - Eduard Wolter's cylinders recorder in Lithuania (1908-1909) held in the Berlin Phonogramm-archiv [CD+кнiга]
 5. 2011 - Hemslöjden. 2011№ 2 (часопіс, Швецыя) (артыкул пра СЭТ) [часопіс]
 6. 2011 - Hemslöjden. 2011№ 4 (часопіс, Швецыя) [часопіс]
 7. 2011 - Hugh Cheape. Bagpipes: A National Collection of a National Treasure - National Museums Of Scotland, 2011 [кніга]
 8. 2011 - Okrens Jorgis. Mozeka. [CD]
 9. 2011 - Polesie – Pieśni i Ludzie [Ukraina archaiczna] [DVD]
 10. 2011 - Rzecz o dziedzictwie na WSI\FundacijawspomaganiaWSI - Warsawa 2011 - 215 c. [кніга]
 11. 2011 - Småslöjd: Barn slöjdar med vuxna.2011 (Швецыя, дзеці майструюць з дарослымі) [кніга]
 12. 2011 - Spiewy gwiazdy krzyki. A. Bienkowski [CD+кнiга]
 13. 2011 - Tartumaa pärandkultuurist — Tartu, 2011 (турыстычны даведнік, Эстонія),199 с [кніга]
 14. 2011 - Vakaromai Ladziju kraste XX a. [DVD]
 15. 2011 - Zinat Raudat Dziedat. Ramana Jarasa dziesmas. Minska, 2011 [CD]
 16. 2011 - Археалогія Беларусі. Энцыклапедыя ў двух тамах. 2 том. Л - Я, Мінск, "Беларуская энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2011...
 17. 2011 - Асобы, якія тварылі гісторыю. Кароткі праваднік. Зьміцер Санько/ Вільня: Наша будучыня, 2011. [кніга]
 18. 2011 - Беларускі гістарычны агляд: навуковы часопіс. Снежань, 2011. Т. 18. Сшыткі 1-2 (34-35). [часопіс]
 19. 2011 - Булыко А.Н., Булыко Х.П. Современный белорусско-русский, русско-белорусский словарь. Минск: Радиола-плюс, 2011. 608 с....
 20. 2011 - Ганцаўшчына: край леганд і талентаў народных. Мінск: Літаратура і мастацтва, 2011. 168 с. [кніга]
 21. 2011 - Да 90-годдзя прыняцця Рыжскага дагавору 1921 г. Матэрыялы з гісторыі польска-беларускіх узаемаадносін у ХХ ст. Зб. нав...
 22. 2011 - Дайн Г. Сергиев Посад - мастерская игрушки. Кн. 3. Живая традиция на рубеже веков: ХХ -- ХХІ. Сергиев Посад: Изд. дом ...
 23. 2011 - Дайн Г. Сергиев Посад - столица русской игрушки. Кн. 2. Кукольный промысел: из ХІХ -- в ХХ век. Сергиев Посад: Изд. до...
 24. 2011 - Дучыц Л., Клімковіч І. Сакральная геаграфія Беларусі. Мінск: Літ. і маст., 2011. -- 384 с. [кніга]
 25. 2011 - Зайка, А. Дыялектны слоўнік Косаўшчыны / Алесь Зайка. – Слонім : Слонімская друкарня, 2011. – 272 с. [кніга]
 26. 2011 - Калядніца,сп. Н.Дуброва, ГМКГА"Талака",2011 [CD]
 27. 2011 - Канкарданс К.Крапівы, С.М. Сянкевіч, 2011 - эл. даведнiк [DVD]
 28. 2011 - Керамика и фарфор Китая\ буклет выставы, 2011 [буклет]
 29. 2011 - Коваленко В.И. Искусство вытинанки: пособие для учителей учреждений общ. сред. образования с бел. и рус. яз. обучения/...
 30. 2011 - Культавыя і гістарычныя валуны Беларусі / А.К. Карабанаў і інш.; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т прыродакарыстання. Мі...
 31. 2011 - Лабачэўская В. А. Бібліяграфія навуковых прац і публікацый за 1981 -- 2011 гг.: паказальнік/ склад. В. А. Лабачэўская;...
 32. 2011 - Лук'янава Т.В. Няказкавыя жанры беларускай фальклорнай прозы: фенаменалагічныаналіз: дапам. для студэнтаў філал. фак.,...
 33. 2011 - Літары ў расе,С.Панізнік (Папар), выд. В. Хурсіка,Мінск,2011,71 с. [кніга]
 34. 2011 - Малое Палесьсе: краязнаўчы альманах Друцка-Бярэзінскага краю. Крупкі, 2011. 250 с. [кніга]
 35. 2011 - Можейко З. Я. Экология традиционной народно-музыкальной культуры: нематериальная культура Беларуси в свете социально-э...
 36. 2011 - Міфалогія беларусаў: энцыкладпедычны слоўнік / склад. І. Клімковіч, В. Аўтушка; навук. рэд. Т. Валодзіна, С. Санько. —...
 37. 2011 - Назвы адзення ў гаворках беларускай мовы\Н.В.Сівіцкая - Мінск:Бел.навука,2011 - 215 с. [кніга]
 38. 2011 - Народная проза беларусаў Падзвіння ч. 1.Полацкі этнаграфічны зборнік.Выпуск 2.Наваполацк,ПДУ,2011,290 с. [кніга]
 39. 2011 - Народная проза беларусаў Падзвіння ч.2.Полацкі этнаграфічны зборнік.Выпуск 2.Наваполацк,ПДУ,2011,366 с. [кніга]
 40. 2011 - Народныя майстры і мастакі Віцебшчыны / калектыў аўт.: Л.У. Вакар і інш. Віцебск: Віцеб. абл. друк., 2011. 440 с. [кніга]
 41. 2011 - Народныя песні з радзімы Н. Гілевіча - Мінск6 выдавецкі цэнтрБДУ,2011 -79 с. [кніга]
 42. 2011 - Нематэрыяльная культурная спадчына: стан, формы і метады захавання [DVD-Video]
 43. 2011 - Памяць продкаў праз музейны свет.Праграма музейных чытанняў 7 снежня 2010\ - Мінск,2011 -164 с. [кніга]
 44. 2011 - Рэха мінуўшчыны : зб. навук. арт. / рэдкал.: А.С. Горны [і інш.]. – Гродна: ГрДУ імя Я. Купалы, 2011 – 283 c. [зборнік]
 45. 2011 - Самарослая методыка \ Алесь Белакоз – Магілёў, 2011 – 45 с. [кніга]
 46. 2011 - Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т. Т. 5. Цэнтральная Беларусь. У 2 кн. Кн. 2 / А.М. Боганева (і інш.); і...
 47. 2011 - Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў: Матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі (10-11ліст 2011 г...
 48. 2011 - Фальклор Магілёўшчыны: матэрыялы з раёнаў, пацярпелых ад аварыі на ЧАЭС / склад. А.І. Гурскі, А.У. Марозаў, Н.Г. Мазур...
 49. 2011 - Фальклор і сучасная культура. Матэрыялы III мижнароднай навукова-практычнай канферэнцыі 21-22 красавіка 2011г., Мінск,...
 50. 2011 - Фольклор белорусов Сибири и Дальнего Востока. Ч. 1, Семейно-обрядовые песни и причитания. — 2011. — 530, [17] с., [8] ...

Відэатэка 10 (праз поле „Год публікацыі“)

 1. 2011 - "І тчэ жыццё свае ўзоры", дак. фільм, рэж. Ю. Цімафееў [дак. фільм]
 2. 2011 - "Мару каб мае косьці супакоіліся на гэтай зямлі" Міхась Басякоў [сюжэт]
 3. 2011 - GUDA— За горэю крэмянэю [кліп/ролік]
 4. 2011 - Nowa opowieść o kolędzie [кліп/ролік]
 5. 2011 - Абрад "Жаніцьба коміна" [экспедыцыйнае відэа]
 6. 2011 - Алла Сташкевіч пра імплементацыю Канвенцыі ЮНЭСКА [сюжэт]
 7. 2011 - Беларускі народны каляндар — Тры каралі / Вадохрышча [перадача]
 8. 2011 - Гучанне мінуўшчыны [дак. фільм]
 9. 2011 - Драўляны народ [дак. фільм]
 10. 2011 - Узоры лёсу [дак. фільм]

Экспедыцыі 3 (праз поле „Год правядзення“)

 1. Бяразіно-2011
 2. Клічаў-2011
 3. Кіраўск-2011
Гэта кэшаваныя старонка. Апошняя сінхранізацыя з базай - 21.10.2021 21:33:56

Маеце пытанне ці заўвагу? Напішыце ў каментары. Звяртаем увагу, што каментары са спасылкамі і ад неаўтарызаваных аўтараў прэмадэруюцца.

Відэакурсы па этнаграфіі

Самы час вучыцца анлайн! Нашы відэакурсы размешчаны на адукацыйнай платформе Stepik.org і акрамя відэа утрымліваюць праверачныя тэсты для самакантролю.

Запісацца

Выкладчык: Уладзімір Лобач

Аб’ём: 70 урокаў, 14 гадзін відэа, 127 тэставых пытанняў

Курс прапануе паглыбленае азнаямленне з этнічнай гісторыяй і этнакультурнай спецыфікай Беларусі. Прадстаўлены лекцыі па раздзелах і тэмах вучэбнай праграмы "Этнаграфія Беларусі", якая выкладаецца аўтарам у Полацкім дзяржаўным універсітэце.

Запісацца

Выкладчык: Зміцер Скварчэўскі

Аб’ём: 13 урокаў, 2 гадзіны відэа, 100 тэставых пытанняў

Сярод разнастайных аспектаў беларускай міфалогіі, прадметам курсу абраны персанажны код: боствы, духі, дэманічныя істоты, героі і т.п.