Год/стагоддзе
2011
Тып
год
Выданні
49.0000
Аўдыётэка
7.0000

Аўдыётэка 7 (праз поле „Год публікацыі“)

 1. FolkRoll i Nasta Niakrasava - Vir
 2. Kazalpin - East Side Story
 3. PAWA - NIKO_S feat Testamentum Terrae
 4. Дударская музыка Беларусі
 5. Троіца - Зімачка
 6. Фольклор белорусов Сибири и Дальнего Востока (приложение к книге)
 7. Цэнтральная Беларусь.ТМКБ Том 5. Кніга 2 (CD-дадатак да кнігі)

Фальклор 10 (праз поле „Год ці дэкада запісу (калі невядома, то першай публікацыі)“)

 1. Ішоў міленькі лужочкам, а я млода беражком / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 2. А ні кукуй, а зязюлячка, рана / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 3. Ай, белая бярозачка ваду замуціла / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 4. Зашумела дубравушэнька, зашумела зеляная / песня, відэа — в. Камень, Кобрынскі раён
 5. Каліна-маліна, ні сладка ні горка, ой там заплакала салдацкая жонка / песня, відэа — в. Казлы, Ельскі раён
 6. Купала на Йвана / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 7. Пра русалку і бортніка / проза, відэа — в. Альманы, Столінскі раён
 8. Разлілася вадзіца / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 9. Рано на Йвана, дзеўчына ўстала / песня, відэа — аг. Лобча, Лунінецкі раён
 10. Як пайду я па ваду / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён

Сэрыі 5 (праз поле „Год заснавання“)

 1. Głosy Europy. Przekroczyć granice, праект
 2. Временник Зубовского института, перыядычнае выданне
 3. Краязнаўчыя кропкі (радыё Рацыя), цыкл радыёперадач
 4. Міжнародны Кангрэс даследчыкаў Беларусі / ICBS, сэрыя імпрэзаў
 5. Фольк-брама (Радыё Рацыя), цыкл радыёперадач

Калектывы 2 (праз поле „Год заснавання“)

 1. PAWA (г. Мінск)
 2. Беларускі архіў вуснай гісторыі (http://www.nashapamiac.org/)

Артыкулы 3 (праз поле „Гады публікацыі“)

 1. Rūta Žarskienė. Užmirštieji muzikos instrumentai: dūdmaišis ir Lietuva, Tautosakos darbai, t. XLII. Vilnius: Lietuvių literat...
 2. Валодзіна Т. Лекавальная магія ў кантэксце каляндарнага свята // ARCHE. – 2011. – № 7-8. – С. 262-285.
 3. Симонова И.С. ИСТОРИЯ ЭТНОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ТРАДИЦИОННОГО ЭТИКЕТА БЕЛОРУСОВ

Выданні 49 (праз поле „Год выдання“)

 1. "Хто, калі не я..."да 60-годдзя М. Козенкі, Мінск,"Чатыры чвэрці", 2011, 363 с.
 2. Druvis: almanach centru etnakasmalogiji Kryuja. 2011. № 3
 3. Eduard Wolter's cylinders recorder in Lithuania (1908-1909) held in the Berlin Phonogramm-archiv
 4. Hemslöjden. 2011№ 2 (часопіс, Швецыя) (артыкул пра СЭТ)
 5. Hemslöjden. 2011№ 4 (часопіс, Швецыя)
 6. Hugh Cheape. Bagpipes: A National Collection of a National Treasure - National Museums Of Scotland, 2011
 7. Okrens Jorgis. Mozeka.
 8. Polesie – Pieśni i Ludzie [Ukraina archaiczna]
 9. Rzecz o dziedzictwie na WSI\FundacijawspomaganiaWSI - Warsawa 2011 - 215 c.
 10. Småslöjd: Barn slöjdar med vuxna.2011 (Швецыя, дзеці майструюць з дарослымі)
 11. Spiewy gwiazdy krzyki. A. Bienkowski
 12. Tartumaa pärandkultuurist — Tartu, 2011 (турыстычны даведнік, Эстонія),199 с
 13. Vakaromai Ladziju kraste XX a.
 14. Zinat Raudat Dziedat. Ramana Jarasa dziesmas. Minska, 2011
 15. Алексеев, Э. Фольклористическая нотация. Теория и практика [Электронная версия книги: Алексеев, Э. Нотная запись народной муз...
 16. Археалогія Беларусі. Энцыклапедыя ў двух тамах. 2 том. Л - Я, Мінск, "Беларуская энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2011
 17. Асобы, якія тварылі гісторыю. Кароткі праваднік. Зьміцер Санько/ Вільня: Наша будучыня, 2011.
 18. Беларускі гістарычны агляд: навуковы часопіс. Снежань, 2011. Т. 18. Сшыткі 1-2 (34-35).
 19. Булыко А.Н., Булыко Х.П. Современный белорусско-русский, русско-белорусский словарь. Минск: Радиола-плюс, 2011. 608 с.
 20. Ганцаўшчына: край леганд і талентаў народных. Мінск: Літаратура і мастацтва, 2011. 168 с.
 21. Да 90-годдзя прыняцця Рыжскага дагавору 1921 г. Матэрыялы з гісторыі польска-беларускіх узаемаадносін у ХХ ст. Зб. навук. пра...
 22. Дайн Г. Сергиев Посад - мастерская игрушки. Кн. 3. Живая традиция на рубеже веков: ХХ -- ХХІ. Сергиев Посад: Изд. дом "Весь С...
 23. Дайн Г. Сергиев Посад - столица русской игрушки. Кн. 2. Кукольный промысел: из ХІХ -- в ХХ век. Сергиев Посад: Изд. дом "Весь...
 24. Дучыц Л., Клімковіч І. Сакральная геаграфія Беларусі. Мінск: Літ. і маст., 2011. -- 384 с.
 25. Зайка, А. Дыялектны слоўнік Косаўшчыны / Алесь Зайка. – Слонім : Слонімская друкарня, 2011. – 272 с.
 26. Калядніца,сп. Н.Дуброва, ГМКГА"Талака",2011
 27. Канкарданс К.Крапівы, С.М. Сянкевіч, 2011 - эл. даведнiк
 28. Керамика и фарфор Китая\ буклет выставы, 2011
 29. Коваленко В.И. Искусство вытинанки: пособие для учителей учреждений общ. сред. образования с бел. и рус. яз. обучения/ 2-е из...
 30. Культавыя і гістарычныя валуны Беларусі / А.К. Карабанаў і інш.; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т прыродакарыстання. Мінск: Бе...
 31. Лабачэўская В. А. Бібліяграфія навуковых прац і публікацый за 1981 -- 2011 гг.: паказальнік/ склад. В. А. Лабачэўская; рэд. б...
 32. Лук'янава Т.В. Няказкавыя жанры беларускай фальклорнай прозы: фенаменалагічныаналіз: дапам. для студэнтаў філал. фак., якія н...
 33. Літары ў расе,С.Панізнік (Папар), выд. В. Хурсіка,Мінск,2011,71 с.
 34. Малое Палесьсе: краязнаўчы альманах Друцка-Бярэзінскага краю. Крупкі, 2011. 250 с.
 35. Можейко З. Я. Экология традиционной народно-музыкальной культуры: нематериальная культура Беларуси в свете социально-экологич...
 36. Міфалогія беларусаў: энцыкладпедычны слоўнік / склад. І. Клімковіч, В. Аўтушка; навук. рэд. Т. Валодзіна, С. Санько. — Мн.: Б...
 37. Назвы адзення ў гаворках беларускай мовы\Н.В.Сівіцкая - Мінск:Бел.навука,2011 - 215 с.
 38. Народная проза беларусаў Падзвіння ч. 1.Полацкі этнаграфічны зборнік.Выпуск 2.Наваполацк,ПДУ,2011,290 с.
 39. Народная проза беларусаў Падзвіння ч.2.Полацкі этнаграфічны зборнік.Выпуск 2.Наваполацк,ПДУ,2011,366 с.
 40. Народныя майстры і мастакі Віцебшчыны / калектыў аўт.: Л.У. Вакар і інш. Віцебск: Віцеб. абл. друк., 2011. 440 с.
 41. Народныя песні з радзімы Н. Гілевіча - Мінск6 выдавецкі цэнтрБДУ,2011 -79 с.
 42. Нематэрыяльная культурная спадчына: стан, формы і метады захавання
 43. Памяць продкаў праз музейны свет.Праграма музейных чытанняў 7 снежня 2010\ - Мінск,2011 -164 с.
 44. Самарослая методыка \ Алесь Белакоз – Магілёў, 2011 – 45 с.
 45. Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т. Т. 5. Цэнтральная Беларусь. У 2 кн. Кн. 2 / А.М. Боганева (і інш.); ідэя і а...
 46. Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў: Матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі (10-11ліст 2011 г.Мінск)...
 47. Фальклор Магілёўшчыны: матэрыялы з раёнаў, пацярпелых ад аварыі на ЧАЭС / склад. А.І. Гурскі, А.У. Марозаў, Н.Г. Мазурына. Мі...
 48. Фальклор і сучасная культура. Матэрыялы III мижнароднай навукова-практычнай канферэнцыі 21-22 красавіка 2011г., Мінск, у дзвю...
 49. Фольклор белорусов Сибири и Дальнего Востока. Ч. 1, Семейно-обрядовые песни и причитания. — 2011. — 530, [17] с., [8] л. цв. ...

Відэатэка 10 (праз поле „Год публікацыі“)

 1. 2011 - "І тчэ жыццё свае ўзоры", дак. фільм, рэж. Ю. Цімафееў [дак. фільм]
 2. 2011 - "Мару каб мае косьці супакоіліся на гэтай зямлі" Міхась Басякоў [сюжэт]
 3. 2011 - GUDA— За горэю крэмянэю [кліп/ролік]
 4. 2011 - Nowa opowieść o kolędzie [кліп/ролік]
 5. 2011 - Абрад "Жаніцьба коміна" [экспедыцыйнае відэа]
 6. 2011 - Алла Сташкевіч пра імплементацыю Канвенцыі ЮНЭСКА [сюжэт]
 7. 2011 - Беларускі народны каляндар — Тры каралі / Вадохрышча [перадача]
 8. 2011 - Гучанне мінуўшчыны [дак. фільм]
 9. 2011 - Драўляны народ [дак. фільм]
 10. 2011 - Узоры лёсу [дак. фільм]

Экспедыцыі 3 (праз поле „Год правядзення“)

 1. Бяразіно-2011
 2. Клічаў-2011
 3. Кіраўск-2011
Гэта кэшаваныя старонка. Апошняя сінхранізацыя з базай - 14.11.2020 16:20:23

Запрашаем да абмеркавання! Звяртаем увагу, што каментары са спасылкамі і ад неаўтарызаваных аўтараў прэмадэруюцца.