Год/стагоддзе
2015
Тып
год
Выданні
30.0000
Аўдыётэка
8.0000

Аўдыётэка 8 (праз поле „Год публікацыі“)

 1. 2015 - Ensemble Hilka - Chornobyl Songs Project: Living Culture from a Lost World [аўдыё-CD]
 2. 2015 - Kazalpin - Снежкі / Schnee [аўдыё-CD]
 3. 2015 - PAWA - Žyta [аўдыё-CD]
 4. 2015 - Unia - Usled za Taboj (EP) [інтэрнэт]
 5. 2015 - Volya feat. Matt Blair - Goldberry / Златавіка [інтэрнэт]
 6. 2015 - Vuraj - Šeść zahadok [аўдыё-CD]
 7. 2015 - Šuma - Žnivo [інтэрнэт]
 8. 2015 - Каляндарна-песенныя традыцыі заходнепалеска-панямонскага памежжа [Электронны рэсурс] / склад. Н. Даніловіч. — Электрон...

Фальклор 15 (праз поле „Год ці дэкада запісу (калі невядома, то першай публікацыі)“)

 1. А гула пчолка гула / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 2. А сваха сваху хорошэ просіла.../вэсельная, як проважаюць молодую к молодому/ / песня, відэа — в. Бастынь, Лунінецкі раён
 3. Была ў бабкі курка-рабушка / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 4. Дайце вы, дзевычкі, помачы / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 5. Наварыў вірабей піва / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 6. Ня думай, Ганначка, ня думай / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 7. Ой па вуліцы сівы конь бяжыць / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 8. Ой, у мароза стаяла бероза / песня, аўдыё,тэкст — в. Вялікі Рожан, Салігорскі раён
 9. Ой, я жала й не лежала... / песня, відэа — в. Бастынь, Лунінецкі раён
 10. Пайшоў чарнец па ваду / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 11. Полетушча пташэчка, полеці да попэред нас... / песня, відэа — в. Бастынь, Лунінецкі раён
 12. Пра масьленічныя катанні / абрад, відэа,тэкст — в. Запруддзе, Віцебскі раён
 13. Праду я, праду, спацячкі хачу / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 14. Як была я молада, тады мяне муж любіў / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 15. Як паехаў Іван а на войну, на вайну / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён

Сэрыі 1 (праз поле „Год заснавання“)

 1. Культурная спадчына Беларусі, кніжная сэрыя

Калектывы 3 (праз поле „Год заснавання“)

 1. Bractwo Bartne
 2. Колісьнія / Koliśnija (г. Мінск)
 3. Художественная галерея "Дом картин"

Сэрыі 2 (праз поле „Год заканчэння“)

 1. Sächsisch-erzgebirgischer Klöppelverband, Sitz Schneeberg e. V., перыядычнае выданне
 2. Памяць. Гісторыка-дакументальныя хронікі гарадоў і раёнаў Беларусі, кніжная сэрыя

Артыкулы 35 (праз поле „Гады публікацыі“)

 1. 2015 - Антропаў М. Этналінгвістычны кантынуум заходнепалеска-беларускага абрадавага КýстаБеларускі фальклор. Матэрыялы і дасл...
 2. 2015 - Баранкевич, Л. Некоторые аспекты появления и распространения колёсной лиры в странах Европы / Л. Баранкевич // Музычна...
 3. 2015 - Боганева А. Беларускія версіі легенды пра колас: варыянтнасць, тыпавыя і рэдкія матывы, геаграфія распаўсюджання // Бе...
 4. 2015 - Бярковіч, Т. Да пытання тыпалогіі карагодна-гульнявых напеваў Днепра-Дзвінскай этнакультурнай зоны / Т. Бярковіч // Му...
 5. 2015 - Варфаламеева, Т. Спеўнае выканальніцтва беларускага Палесся / Т. Варфаламеева // Музычная культура Беларусі і свету: т...
 6. 2015 - Внуковіч Ю. Народная культура Віленшчыны ў палявых запісах пачатку ХХІ стагоддзя // Беларускі фальклор: матэрыялы і да...
 7. 2015 - Волкаў Ф. Кармленне душ у беларусаў // Беларускі фальклор. Матэрыялы і даследаванні. Зборнік навуковых прац. – Вып. 2....
 8. 2015 - Володина Т.В. К проблеме указателей заговоров: количество, качество и перспективы // Традиционная культура. Альманах. ...
 9. 2015 - Володина Т.В. Люди и камни: метаморфозы и коммуникация (белорусская традиция) // Живой камень: от природы к культуре /...
 10. 2015 - Володина, Т.В. Аксиологический статус болезни в традиционной культуре белорусов / Т.В. Володина // Категория оценки и ...
 11. 2015 - Віннікава М., Валодзіна Т. Палатно, арнамент, слова. Рэц. Лобачевская О. А. Белорусский народный текстиль: художествен...
 12. 2015 - Габрусь Т. Захавальніца таямніцы слова: да 80-годдзя Ліі Салавей // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. Вып....
 13. 2015 - Ганчар У. «Мати знала, робила, да умерла, да ходила ужэ» (або народная дэманалогія Палесся ў запісах 80–90-х гг. ХХ ст...
 14. 2015 - Данилович, А. Этномузыкальное пограничье: концепт и явление / А. Данилович // Музычная культура Беларусі і свету: трад...
 15. 2015 - Енговатова, М. Неизвестный тип жнива на территории русско-белорусского пограничья / М. Енговатова // Музычная культура...
 16. 2015 - Интерьеры жилья горожан Беларуси конца ХІХ начала ХХ вв.
 17. 2015 - Кавалёва Р. Беларускія куставыя песні: функцыя, паэтыка, семантыка // Беларускі фальклор. Матэрыялы і даследаванні. Зб...
 18. 2015 - Казлоўскі Стафан-Яраслаў. Жаночая запустовая містэрыя 1947 г. // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. – Вып. ...
 19. 2015 - Лапацін Г. «Былі ведзьмы...»: Уяўленні пра вядзьмарства ў традыцыйнай культуры Гомельшчыны (па матэрыялах экспедыцый В...
 20. 2015 - Лаўрынкене Н. Літоўская багіня Круміне і яе адлюстраванні ў славянскіх традыцыях // Беларускі фальклор. Матэрыялы і да...
 21. 2015 - Лешкевич, Е. И. Масленичный обряд «Чырачка» в деревне Тонеж Лельчицкого района Гомельской области / Е. И. Лешкевич // ...
 22. 2015 - Лобач У. Аўтэнтычны фальклор і прафесійная этыка фалькларыстаў. Рэц. Былички Белорусского Поозерья: сборник текстов / ...
 23. 2015 - Ляшкевіч, А. Масленічная абрадавая гульня "Пахаванне дзеда": вобразы, семантыка, прагматыка / Алена Ляшкевіч // Аўтэнт...
 24. 2015 - Ліс, А.С. З архіва Аркадзя Смоліча / А.С. Ліс // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. – Вып. 2. - Мінск : Бел...
 25. 2015 - Новак, Т. Документация Оскара Кольберга, посвященная музыкальной этнокультуре Беларуси, и исследования других польских...
 26. 2015 - Песні, далучаныя да вечнасці: са збораў Сяргея Панізьніка // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. Вып. 2 – Мі...
 27. 2015 - Ромодин, А. Диалектные свойства мышления северобелорусских традиционных музыкантов / А. Ромодин // Музычная культура Б...
 28. 2015 - Рыбак, Ю. Ареалогия обрядовых напевов Ровненско-Брестского пограничья / Ю. Рыбак // Музычная культура Беларусі і свету...
 29. 2015 - Сівіцкі У. Традыцыя гукання вясны ў беларусаў: міфасемантыка сезонна-каляндарнай змены // Беларускі фальклор: матэрыял...
 30. 2015 - Трапянок, У. А. Канал "Культура" як галоўны папулярызатар музычнага фальклору на сучасным беларускім радыё / Уладзімір...
 31. 2015 - Чарнова, К. Малітва "К Тебе, о Матерь Пресвятая" у спеўных практыках носьбітаў беларускай этнапесеннай традыцыі / К. Ч...
 32. 2015 - Шарая О. Западнополесский обряд «вождение Куста» как социокультурный феномен и проблемы его изучения // Беларускі фаль...
 33. 2015 - Шаркайте-Вилюмс, Л. Литовские формульные песни и формульные сказки: исполнительский аспект / Л. Шаркайте-Вилюмс // Муз...
 34. 2015 - Шрубок, А. Першы выган жывёлы ў поле: арэальная характарыстыка і семантыка / А. Шрубок // Беларускі фальклор: матэрыял...
 35. 2015 - Яшчэ за імі слова: гутарка з Арсенем Лісам: да 80-годдзя даследчыка. Гутарыла А. Гулак // Беларускі фальклор: матэрыял...

Калектывы 1 (праз поле „Год спынення“)

 1. Litvintroll, метал-гурт (г. Мінск)

Выданні 30 (праз поле „Год выдання“)

 1. 2015 - # Etno Wiki. Warszawa 2015(часопіс) 2экзмп. [часопіс]
 2. 2015 - Brudkronor - Sommarutställning pa gästgivars, 2015 (каталог выставы) [каталог]
 3. 2015 - Duch religijnej tradycji w oleodrukach| Дух рэлігійнай традыцыі і друкаваная ікона, 2015 (альбом) [альбом]
 4. 2015 - Mulgi rahvarõivad, Tiina Jürgeni/Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, Viljandi, 2015 [кніга]
 5. 2015 - Norsk Husflid. No 4-2015 (часопіс, Нарвегія) [часопіс]
 6. 2015 - Osrodek pisankarski w Lipsku nad Biebrza\ буклет - 2015 [буклет]
 7. 2015 - Авілін Ц. Паміж небам і зямлёй: энтаастраномія — Мінск: Тэхналогія, 2015. — 278 с. [кніга]
 8. 2015 - Аўтэнтычны фальклор: праблемы захавання, вывучэння, успрымання : (памяці антраполага Зінаіды Мажэйкі) : зборнік навуко...
 9. 2015 - Барыс, С. В. Сцежкамі дзядоў: народны быт беларусаў / С. В. Барыс. – Мінск : Беларуская навука, 2015. – 295 с. : іл. –...
 10. 2015 - Беженство. Дорога повороты 1915-1922, Дорофей Фiёнік, 2015, 222 c. [кніга]
 11. 2015 - Беларускі кулінарны сшытак № 1 / Ларыса Мятлеўская. - Мінск : Беловагрупп, 2015. - 136 с. : іл. [кніга]
 12. 2015 - Беларускі фальклор. Матэрыялы і даследаванні. Зборнік навуковых прац. – Вып. 2. – Мінск : Бел. навука, 2015. – 463 с. ...
 13. 2015 - Бярковіч Т. Л. Песенна-гульнявыя дзеі перыяду сонцавароту ў этнамузычнай традыцыі беларусаў. – Мінск: Беларуская дзярж...
 14. 2015 - Бісерапляценне ў беларускай народнай традыцыі В.Пярмінава/ Мінск “Медысонт”, 2015, 20 с. [кніга]
 15. 2015 - Валодзіна, Т. В. «Ядраное жыта гаспадара кліча...»: каляндарны год у абрадах і звычаях / Т. В. Валодзіна, Т. I. Кухаро...
 16. 2015 - Выскварка С. Беларускi танцавальны фaльклор — Мiнск, 2015 — 80с. [кніга]
 17. 2015 - Гісторыя беларускай фалькларыстыкі : вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльн...
 18. 2015 - Каляндарна-песенныя традыцыі заходнепалеска-панямонскага памежжа [Электронны рэсурс] / склад. Н. Даніловіч. — Электрон...
 19. 2015 - Краiна цудаў. Неглюбка/ набор паштовак 10 шт [паштоўкі]
 20. 2015 - Лепель: память о еврейском местечке / Отв. ред. C. Амосова – М., 2015. – 496 с. [кніга]
 21. 2015 - Нарысы гісторыі культуры Беларусі. У 4 т. Т. 3. Культура сяла ХIV – пачатку ХХ ст. Кн. 1. Матэрыяльная культура / А. І...
 22. 2015 - Палессе Луізы Бойд (фотаальбом) — Інфармацыйна-асветніцкая установа «Інстытуцыйнага развіцця», 2015 [альбом]
 23. 2015 - Прыказкі і прымаўкі з Косаўшчыны, А.Зайка/ Вільня, 2015, 285 с. [кніга]
 24. 2015 - Пяткевіч, Ч. Грамадская культура Рэчыцкага Палесся / Часлаў Пяткевіч ; пер. з пол. Уладзіміра Васілевіча і Ліі Салавей...
 25. 2015 - Пятровiца [DVD-Video]
 26. 2015 - Сахута Я.М. Беларускае народнае кавальства. Мінск, 2015 / Беларусь [кніга]
 27. 2015 - Сахута, Я. М. Народнае мастацтва / Я. М. Сахута. – Мінск : Беларуская навука, 2015. – 180 с. : іл. – (Традыцыйны лад ж...
 28. 2015 - Сергачев С.А. Белорусское народное зодчество\ Мінск беларуская энцыклапедыя імя П.Броўкі, 2015. 559 с. [кніга]
 29. 2015 - Станкевіч, А. А. Абрадавая лексіка ў гаворках Гомельшчыны: этналінгвістычны аналіз / А. А. Станкевіч, К. Л. Хазанава, ...
 30. 2015 - Учебно-методические рекомендации для руководітелей кружков декоративно-прікладного искусства, Минск 2015 [кніга]

Відэатэка 16 (праз поле „Год публікацыі“)

 1. 2015 - "Заходнікі" / дак. фільм, сэрыя "Невядомая Беларусь" [дак. фільм]
 2. 2015 - "Палігон" / дак. фільм [дак. фільм]
 3. 2015 - "Чорным па белым" / Кірунак: Усход [перадача]
 4. 2015 - 21 слова - Уцеха. Крукоўскі [сюжэт]
 5. 2015 - CTV.BY: Беларускія традыцыі. Гісторыя ўзнікнення нацыянальнага беларускага касцюма [сюжэт]
 6. 2015 - Laboratorium Pieśni - Sztoj pa moru (Што й па мору) [кліп/ролік]
 7. 2015 - «Спадчына» — Адэльск (майстар інструментаў Мар’ян Скрамблевіч) [перадача]
 8. 2015 - «Спадчына» — Глушкавічы (Бортніцтва) [перадача]
 9. 2015 - Зьміцер Скварчэўскі - Майстар-кляс па вырабе сьвечак "Сьвяча на Багач" [лекцыі, майстар-класы]
 10. 2015 - Зьміцер Скварчэўскі - Сьвяты восеньскага раўнадзенства ў беларускім народным календары [лекцыі, майстар-класы]
 11. 2015 - Мова Нанова - Народны строй [перадача]
 12. 2015 - Мова Нанова - Спадчына [перадача]
 13. 2015 - Мова нанова - Каляды [перадача]
 14. 2015 - ОНТ - Обряд «Сороки» провели в деревне Костюшковичи Могилёвской области [сюжэт]
 15. 2015 - Яўген Сахута - Беларускае народнае кавальства [лекцыі, майстар-класы]
 16. 2015 - Яўген Сахута - Традыцыйныя прамысловыя рамесныя заняткі беларусаў [лекцыі, майстар-класы]

Экспедыцыі 3 (праз поле „Год правядзення“)

 1. Ганцавічы-2015
 2. Пухавічы-2015
 3. Шуміліна-2015
Гэта кэшаваныя старонка. Апошняя сінхранізацыя з базай - 10.05.2021 12:52:56

Маеце пытанне ці заўвагу? Напішыце ў каментары. Звяртаем увагу, што каментары са спасылкамі і ад неаўтарызаваных аўтараў прэмадэруюцца.

Відэакурсы па этнаграфіі

Самы час вучыцца анлайн! Нашы відэакурсы размешчаны на адукацыйнай платформе Stepik.org і акрамя відэа утрымліваюць праверачныя тэсты для самакантролю.

Запісацца

Выкладчык: Уладзімір Лобач

Аб’ём: 70 урокаў, 14 гадзін відэа, 127 тэставых пытанняў

Курс прапануе паглыбленае азнаямленне з этнічнай гісторыяй і этнакультурнай спецыфікай Беларусі. Прадстаўлены лекцыі па раздзелах і тэмах вучэбнай праграмы "Этнаграфія Беларусі", якая выкладаецца аўтарам у Полацкім дзяржаўным універсітэце.

Запісацца

Выкладчык: Зміцер Скварчэўскі

Аб’ём: 13 урокаў, 2 гадзіны відэа, 100 тэставых пытанняў

Сярод разнастайных аспектаў беларускай міфалогіі, прадметам курсу абраны персанажны код: боствы, духі, дэманічныя істоты, героі і т.п.