Год/стагоддзе
2015
Тып
год
Выданні
26.0000
Аўдыётэка
8.0000

Аўдыётэка 8 (праз поле „Год публікацыі“)

 1. Ensemble Hilka - Chornobyl Songs Project: Living Culture from a Lost World
 2. Kazalpin - Снежкі / Schnee
 3. PAWA - Žyta
 4. Šuma - Žnivo
 5. Unia - Usled za Taboj (EP)
 6. Volya feat. Matt Blair - Goldberry / Златавіка
 7. Vuraj - Šeść zahadok
 8. Каляндарна-песенныя традыцыі заходнепалеска-панямонскага памежжа [Электронны рэсурс] / склад. Н. Даніловіч. — Электрон. дан. ...

Фальклор 15 (праз поле „Год ці дэкада запісу (калі невядома, то першай публікацыі)“)

 1. А гула пчолка гула / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 2. А сваха сваху хорошэ просіла.../вэсельная, як проважаюць молодую к молодому/ / песня, відэа — в. Бастынь, Лунінецкі раён
 3. Дайце вы, дзевычкі, помачы / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 4. Мамачка мая, баліць галава / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 5. Наварыў вірабей піва / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 6. Ня думай, Ганначка, ня думай / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 7. Ой па вуліцы сівы конь бяжыць / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 8. Ой, у мароза стаяла бероза / песня, аўдыё,тэкст — в. Вялікі Рожан, Салігорскі раён
 9. Ой, я жала й не лежала... / песня, відэа — в. Бастынь, Лунінецкі раён
 10. Пайшоў чарнец па ваду / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 11. Полетушча пташэчка, полеці да попэред нас... / песня, відэа — в. Бастынь, Лунінецкі раён
 12. Пра масьленічныя катанні / абрад, відэа,тэкст — в. Запруддзе, Віцебскі раён
 13. Праду я, праду, спацячкі хачу / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 14. Як была я молада, тады мяне муж любіў / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 15. Як паехаў Іван а на войну, на вайну / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён

Калектывы 1 (праз поле „Год заснавання“)

 1. Художественная галерея "Дом картин"

Сэрыі 1 (праз поле „Год заканчэння“)

 1. Sächsisch-erzgebirgischer Klöppelverband, Sitz Schneeberg e. V., перыядычнае выданне

Артыкулы 15 (праз поле „Гады публікацыі“)

 1. Баранкевич, Л. Некоторые аспекты появления и распространения колёсной лиры в странах Европы / Л. Баранкевич // Музычная культ...
 2. Бярковіч, Т. Да пытання тыпалогіі карагодна-гульнявых напеваў Днепра-Дзвінскай этнакультурнай зоны / Т. Бярковіч // Музычная ...
 3. Варфаламеева, Т. Спеўнае выканальніцтва беларускага Палесся / Т. Варфаламеева // Музычная культура Беларусі і свету: традыцыі...
 4. Володина Т.В. К проблеме указателей заговоров: количество, качество и перспективы // Традиционная культура. Альманах. – 2015....
 5. Володина Т.В. Люди и камни: метаморфозы и коммуникация (белорусская традиция) // Живой камень: от природы к культуре / Отв. р...
 6. Володина, Т.В. Аксиологический статус болезни в традиционной культуре белорусов / Т.В. Володина // Категория оценки и система...
 7. Данилович, А. Этномузыкальное пограничье: концепт и явление / А. Данилович // Музычная культура Беларусі і свету: традыцыі ву...
 8. Енговатова, М. Неизвестный тип жнива на территории русско-белорусского пограничья / М. Енговатова // Музычная культура Белару...
 9. Интерьеры жилья горожан Беларуси конца ХІХ начала ХХ вв.
 10. Новак, Т. Документация Оскара Кольберга, посвященная музыкальной этнокультуре Беларуси, и исследования других польских ученых...
 11. Ромодин, А. Диалектные свойства мышления северобелорусских традиционных музыкантов / А. Ромодин // Музычная культура Беларусі...
 12. Рыбак, Ю. Ареалогия обрядовых напевов Ровненско-Брестского пограничья / Ю. Рыбак // Музычная культура Беларусі і свету: трады...
 13. Трапянок, У. А. Канал "Культура" як галоўны папулярызатар музычнага фальклору на сучасным беларускім радыё / Уладзімір Трапян...
 14. Чарнова, К. Малітва "К Тебе, о Матерь Пресвятая" у спеўных практыках носьбітаў беларускай этнапесеннай традыцыі / К. Чарнова ...
 15. Шаркайте-Вилюмс, Л. Литовские формульные песни и формульные сказки: исполнительский аспект / Л. Шаркайте-Вилюмс // Музычная к...

Калектывы 1 (праз поле „Год спынення“)

 1. Litvintroll, метал-гурт (г. Мінск)

Выданні 26 (праз поле „Год выдання“)

 1. # Etno Wiki. Warszawa 2015(часопіс) 2экзмп.
 2. Brudkronor - Sommarutställning pa gästgivars, 2015 (каталог выставы)
 3. Duch religijnej tradycji w oleodrukach| Дух рэлігійнай традыцыі і друкаваная ікона, 2015 (альбом)
 4. Mulgi rahvarõivad, Tiina Jürgeni/Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, Viljandi, 2015
 5. Norsk Husflid. No 4-2015 (часопіс, Нарвегія)
 6. Osrodek pisankarski w Lipsku nad Biebrza\ буклет - 2015
 7. Авілін Ц. Паміж небам і зямлёй: энтаастраномія — Мінск: Тэхналогія, 2015. — 278 с.
 8. Барыс, С. В. Сцежкамі дзядоў: народны быт беларусаў / С. В. Барыс. – Мінск : Беларуская навука, 2015. – 295 с. : іл. – (Трады...
 9. Беженство. Дорога повороты 1915-1922, Дорофей Фiёнік, 2015, 222 c.
 10. Беларускі кулінарны сшытак № 1 / Ларыса Мятлеўская. - Мінск : Беловагрупп, 2015. - 136 с. : іл.
 11. Бярковіч Т. Л. Песенна-гульнявыя дзеі перыяду сонцавароту ў этнамузычнай традыцыі беларусаў. – Мінск: Беларуская дзяржаўная а...
 12. Валодзіна, Т. В. «Ядраное жыта гаспадара кліча...»: каляндарны год у абрадах і звычаях / Т. В. Валодзіна, Т. I. Кухаронак - М...
 13. Выскварка С. Беларускi танцавальны фaльклор — Мiнск, 2015 — 80с.
 14. Гісторыя беларускай фалькларыстыкі : вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасці 1-...
 15. Каляндарна-песенныя традыцыі заходнепалеска-панямонскага памежжа [Электронны рэсурс] / склад. Н. Даніловіч. — Электрон. дан. ...
 16. Краiна цудаў. Неглюбка/ набор паштовак 10 шт
 17. Лепель: память о еврейском местечке / Отв. ред. C. Амосова – М., 2015. – 496 с.
 18. Нарысы гісторыі культуры Беларусі. У 4 т. Т. 3. Культура сяла ХIV – пачатку ХХ ст. Кн. 1. Матэрыяльная культура / А. І. Лакот...
 19. Прыказкі і прымаўкі з Косаўшчыны, А.Зайка/ Вільня, 2015, 285 с.
 20. Пяткевіч, Ч. Грамадская культура Рэчыцкага Палесся / Часлаў Пяткевіч ; пер. з пол. Уладзіміра Васілевіча і Ліі Салавей ; прад...
 21. Пятровiца
 22. Сахута Я.М. Беларускае народнае кавальства. Мінск, 2015 / Беларусь
 23. Сахута, Я. М. Народнае мастацтва / Я. М. Сахута. – Мінск : Беларуская навука, 2015. – 180 с. : іл. – (Традыцыйны лад жыцця)
 24. Сергачев С.А. Белорусское народное зодчество\ Мінск беларуская энцыклапедыя імя П.Броўкі, 2015. 559 с.
 25. Станкевіч, А. А. Абрадавая лексіка ў гаворках Гомельшчыны: этналінгвістычны аналіз / А. А. Станкевіч, К. Л. Хазанава, А. М. В...
 26. Учебно-методические рекомендации для руководітелей кружков декоративно-прікладного искусства, Минск 2015

Відэатэка 15 (праз поле „Год публікацыі“)

 1. 2015 - "Заходнікі" / дак. фільм, сэрыя "Невядомая Беларусь" [дак. фільм]
 2. 2015 - "Палігон" / дак. фільм [дак. фільм]
 3. 2015 - "Чорным па белым" / Кірунак: Усход [перадача]
 4. 2015 - «Спадчына» — Глушкавічы (Бортніцтва) [перадача]
 5. 2015 - 21 слова - Уцеха. Крукоўскі [сюжэт]
 6. 2015 - CTV.BY: Беларускія традыцыі. Гісторыя ўзнікнення нацыянальнага беларускага касцюма [сюжэт]
 7. 2015 - Laboratorium Pieśni - Sztoj pa moru (Што й па мору) [кліп/ролік]
 8. 2015 - Зьміцер Скварчэўскі - Майстар-кляс па вырабе сьвечак "Сьвяча на Багач" [лекцыі, майстар-класы]
 9. 2015 - Зьміцер Скварчэўскі - Сьвяты восеньскага раўнадзенства ў беларускім народным календары [лекцыі, майстар-класы]
 10. 2015 - Мова нанова - Каляды [перадача]
 11. 2015 - Мова Нанова - Народны строй [перадача]
 12. 2015 - Мова Нанова - Спадчына [перадача]
 13. 2015 - ОНТ - Обряд «Сороки» провели в деревне Костюшковичи Могилёвской области [сюжэт]
 14. 2015 - Яўген Сахута - Беларускае народнае кавальства [лекцыі, майстар-класы]
 15. 2015 - Яўген Сахута - Традыцыйныя прамысловыя рамесныя заняткі беларусаў [лекцыі, майстар-класы]

Экспедыцыі 3 (праз поле „Год правядзення“)

 1. Ганцавічы-2015
 2. Пухавічы-2015
 3. Шуміліна-2015
Гэта кэшаваныя старонка. Апошняя сінхранізацыя з базай - 05.12.2019 08:01:48

Каментароў — 0

Запрашаем да абмеркавання! Звяртаем увагу, што каментары са спасылкамі і ад неаўтарызаваных аўтараў прэмадэруюцца.