Год/стагоддзе
2009
Тып
год
Выданні
59.0000
Аўдыётэка
6.0000

Аўдыётэка 6 (праз поле „Год публікацыі“)

 1. Kolędy Starobiałoruskie z Podlasia
 2. Беларускія народныя казкі. Чытае Віктар Манаеў
 3. Брэсцкае Палессе ТМКБ Том 4. Кніга 2 (CD-дадатак да кнігі)
 4. Вясковая лірыка. Рамансы, дрындушкі
 5. Ехаў казачнік Бай. Беларускія народныя казкі і калыханкі.
 6. Моjа матул’а переборнічка. Kultura muzyczna wsi Zbucz

Фальклор 4 (праз поле „Год ці дэкада запісу (калі невядома, то першай публікацыі)“)

 1. Із-за лесу, лесу цёмнага / песня, аўдыё — в. Маркавічы, Гомельскі раён
 2. Провяду русалку до броду / песня, аўдыё — в. Дзёрнавічы (ліквідаваны), Нараўлянскі раён
 3. Русалку калі-та вадзілі / абрад, аўдыё — в. Глуховичи, Брагінскі раён
 4. Таццяна Лук’янаўна, раскажыце, калі ласка, як на Ўшэсце спраўлялі гэтае свята / проза, аўдыё — в. Янова, Веткаўскі раён

Сэрыі 1 (праз поле „Год заснавання“)

 1. Майстроўня, кніжная сэрыя

Калектывы 3 (праз поле „Год заснавання“)

 1. Kazalpin (Швейцарыя)
 2. Volya (ЗША)
 3. Музей нацыянальных культур у Іўі

Выданні 59 (праз поле „Год выдання“)

 1. Anette Tamm. Vikingar : kring hem och härd : pyssel, aktiviteter, fakta, myter, recept, hantverk. 2009
 2. Ann-Mari Nilsson. Sticka mössor, vantar, sockor! : Hemslöjdens förlag. Värnamo, 2009
 3. Gysinge centrum för byggnadsvard. Handbok#9. 2009 (рэстаўрацыя)
 4. Hemslöjden. 2009. № 1 (часопіс, Швецыя)
 5. Hemslöjden. 2009. № 2 (часопіс, Швецыя)
 6. Hemslöjden. 2009. № 3 (часопіс, Швецыя)
 7. Hemslöjden. 2009. № 4 (часопіс, Швецыя)
 8. Hemslöjden. 2009. № 5 (часопіс, Швецыя)
 9. Hemslöjden. 2009. № 6 (часопіс, Швецыя)
 10. Jerzy Cetera, wojciech kowalczuk. Papier w kulturze Ludowej. Wycinanka Podlaska z okolic Bielska Podlaskiego i Hainówki. Muze...
 11. Karl-Gunnar Norén & Lars Enander. Swedish blacksmithing. 2009 (кавальства)
 12. Kurser, 2008-2009. Eskilstuna Folkhögskola. (часопіс)
 13. Lietuviu traditiniai dailieji amatai. Lithuanian traditional handicrafts
 14. Lietuvos dvarai, t. 1, 2009
 15. Lituvis dvarai, t. 2, 2009
 16. Michał Rusinek. Mały Chopin
 17. Pintines juostos / Matilda Terese Juciene. - Vilnius: Petro ofsetas, 2009. - 96 p.
 18. Slöjdfröd. Hösten 2009.
 19. Spuścizna UNESCO: białoruskie perły w skarbu światowym. Мінск, 2009 (каталог для турыстаў)
 20. Traditional musical cultures in Central-Eastern Europe. Ecclesiastical and folk transmission\ed. Piotr Dahlig\ Warsaw, 2009
 21. Uppland 2009: Årsbok för medlemmarna i Upplands fornminnesförening och hembygdstörbund: Upplands fornminnesförenings förlag. ...
 22. Väike pärandkultuuri käsiraamat — Tartu : Eesti Loodusfoto, 2009
 23. Актуальныя праблемы тэорыі літаратуры і фальклору/ Працы членаў кафедры тэорыі літаратуры Белдзяржуніверсітэта, пад рэд. Раго...
 24. Аўтэнтычны фальклор: праблемы выучэння, захавання, пераймання: зб. навук. прац удзельнікаў ІІІ Міжнар. навук.-практ. канф. (М...
 25. Беларуска-літоўскі размоўнік=Baltarusių-lietuvių pasikalbėjimų knygelė / уклад. Алесь Мікус. Мінск: выдавец Зміцер Колас, 2009
 26. Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка палявых даследванняў. Наваполацк: ПДУ, 2009
 27. Валодзіна Т. Цела чалавека: слова, міф, рытуал. Мінск: Тэхналогія, 2009. 431 с.
 28. Вярэніч В. Л., Палескі архіў: лінгвістычныя, этнаграфічныя і гістарычныя матэрыялы, Мінск, выдавец ІП Вараксін А. Н., 2009, 6...
 29. Жытніца, народны фальклорны ансамбль,2009
 30. Зямля, дзе пачаўся мой лёс: з гісторыі паходжаньня назваў вёсак Клімавіцкага раёна. – 2-е выданне. / Клімавічы: Аб’яднанне кр...
 31. Карагодныя песні (карагоды): метад. указанні і іл. матэрыял да правядзення фальк. практыкі студэнтаў 1 курса філ. фак. / скла...
 32. Кацар М.С. Беларускі арнамент. Ткацтва. Вышыўка/ Навук. рэд. Я.М.Сахута. - 2-е выд. - Мн.: Беларуская энцыклапедыя iмя Петрус...
 33. Краснов В. П., Орлов О. О., Ведмідь М. М., Атлас рослин-індикаторів і типів лісорослинних умов українського полісся, Новоград...
 34. Культурное наследие в лесах Эстонии, малый справочник по культурному наследию —Тарту : Вали Пресс, 2009
 35. Лабачэўская В. А. Повязь часоў – беларускі ручнік=Bond of Times – Belarussian Towel: альбом. Мінск: Беларусь, 2009. 298 с.
 36. Лабынцев Ю. А., Щавинская Л. Л., Народная литература белорусско-русско-украинского пограничья, Москва, Институт славяноведени...
 37. Легенда Старога Мінска: камплект паштовак (12 штук) на бел. мове з укладышам (на рус. і ангд. мовах). Мінск: ТАА “Артыя груп”
 38. Лобач У. А. Этналогія: вуч.-метад. комеплекс для студэнтаў спец. 1-21 03 01 “Гісторыя”. Наваполацк: ПДУ, 2009. 132 с.
 39. Лобачевская О.А., Зимина З.И. Белорусский народный костюм: крой, вышивка и декоративные швы. Минск: Беларус. навука, 2009. --...
 40. Літва: культура і гісторыя: адукацыйная выстава, прысвечаная тысячагадоваму юбілею Літвы. Вільня, 2009
 41. Малое Палесьсе: краязнаўчы альманах Друцка-Бярэзінскага краю. 2009
 42. Малое палесье 2009. Краязнаўчы альманах Друцка-Бярэзінскага краю/ Галоўны рэдактар А. Аляхновіч.
 43. Народная кухня маталян. Кулінарныя традыцыі Беларускага Палесся\ Т.А. Навагродскі., БГА "Адпачынак у вёсцы", Мінск, 2009, 100с.
 44. Народныя рамёствы Міншчыны / Н. Буракоўская і інш. Мінск. Радыёла-плюс, 2009. 220 с.
 45. Новак, В.С. Славянская міфалогія (на матэрыялах Гомельскай вобласці) : манаграфія / В.С. Новак. – Мінск: «Права і экономіка»,...
 46. Ромодин А. Человек творящий. Музыкант в традиционной культуре. СПб.: РИИИ, 2009. 288 с.
 47. Рух зямлі (па матэр'ялая фальклорнай экспедыцыі ў Столінскі раён) Брэст 2009(буклет)/ Artline
 48. Сакральный символ.История свастики\А.В. Торунин\Белые альвы – Москва.2009 – 542 с.
 49. Сенненский район/ Витебск, 2009 (інфармацыйны буклет)
 50. Сержпутоўскі А.К. Русальная нядзеля. Прымхі і забабоны беларусаў-пелешукоў / уклад., уступ. арт., пасляслоўе, навук. рэд., лі...
 51. Ткацтва на дошчачках: практ. дапам./ В.І. Селівончык. Мінск: Медысот, 2009. 64 с.
 52. Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т. Т. 4. Брэсцкае Палессе. У 2 кн. Кн. 2. / А.М. Боганева і інш.; ідэя і агульн...
 53. Туристическая Карта Эстонии, 2009
 54. Фалькларыстычны калейдаскоп, Кавалёва Р.М. – зборнік артыкулаў/Мінск “Бестпрынт”, 2009, 265с.
 55. Фальклорная практыка. Метадычныя рэкамендацыі і праграма-апытальнік, Кавалёва Р.М., Прыемка В.В., Марозава Т.А., Мінск БДУ 20...
 56. Этнафонія спеўнай суполкі, вучэбная праграма па напрамку “Народная творчасць (фальклор)”, Мінск, БДУКІМ, 2009г.
 57. часопіс Алеся\работніца і сялянка\№12 ў 2009\ Беларускі дом друку - Мінск- 48с.
 58. часопіс Алеся\работніца і сялянка\№7 ў 2009\ Беларускі дом друку - Мінск- 46 с.
 59. часопіс Алеся\работніца і сялянка\№8 ў 2009\ Беларускі дом друку - Мінск- 48 с.

Відэатэка 3 (праз поле „Год публікацыі“)

 1. 2009 - "Палеская скарбонка" - Ваджэнне куста [перадача]
 2. 2009 - "Таямніцы Калядаў" — лекцыя Аляксея Дзерманта ў Лінгвістычным Універсітэце, Мінск, 23.12.2009 [лекцыі, майстар-класы]
 3. 2009 - Як пушчу стралу [дак. фільм]

Экспедыцыі 2 (праз поле „Год правядзення“)

 1. Калінкавічы-2009
 2. Сянно-2009
Гэта кэшаваныя старонка. Апошняя сінхранізацыя з базай - 17.07.2020 14:23:07

Запрашаем да абмеркавання! Звяртаем увагу, што каментары са спасылкамі і ад неаўтарызаваных аўтараў прэмадэруюцца.