Год/стагоддзе
2009
Тып
год
Выданні
59.0000
Аўдыётэка
8.0000

Аўдыётэка 8 (праз поле „Год публікацыі“)

 1. 2009 - Kolędy Starobiałoruskie z Podlasia [аўдыё-CD]
 2. 2009 - Алесь Жура — Дуднік [інтэрнэт]
 3. 2009 - Беларускія народныя казкі. Чытае Віктар Манаеў [аўдыё-CD]
 4. 2009 - Брэсцкае Палессе ТМКБ Том 4. Кніга 2 (CD-дадатак да кнігі) [медыя-CD/DVD]
 5. 2009 - Вясковая лірыка. Рамансы, дрындушкі [аўдыё-CD]
 6. 2009 - Ехаў казачнік Бай. Беларускія народныя казкі і калыханкі. [аўдыё-CD]
 7. 2009 - Моjа матул’а переборнічка. Kultura muzyczna wsi Zbucz [аўдыё-CD]
 8. 2009 - Человек творящий (наигрыши цимбалистов) [аўдыё-CD]

Відэатэка 3 (праз поле „Год публікацыі“)

 1. 2009 - "Палеская скарбонка" - Ваджэнне куста [перадача]
 2. 2009 - "Таямніцы Калядаў" — лекцыя Аляксея Дзерманта ў Лінгвістычным Універсітэце, Мінск, 23.12.2009 [лекцыі, майстар-класы]
 3. 2009 - Як пушчу стралу [дак. фільм]

Сэрыі 1 (праз поле „Год заснавання“)

 1. Майстроўня, кніжная сэрыя

Калектывы 3 (праз поле „Год заснавання“)

 1. Kazalpin (Швейцарыя)
 2. Volya (ЗША)
 3. Музей нацыянальных культур у Іўі

Экспедыцыі 2 (праз поле „Год правядзення“)

 1. Калінкавічы-2009
 2. Сянно-2009

Выданні 59 (праз поле „Год выдання“)

 1. 2009 - Anette Tamm. Vikingar : kring hem och härd : pyssel, aktiviteter, fakta, myter, recept, hantverk. 2009 [кніга]
 2. 2009 - Ann-Mari Nilsson. Sticka mössor, vantar, sockor! : Hemslöjdens förlag. Värnamo, 2009 [кніга]
 3. 2009 - Gysinge centrum för byggnadsvard. Handbok#9. 2009 (рэстаўрацыя) [кніга]
 4. 2009 - Hemslöjden. 2009. № 1 (часопіс, Швецыя) [часопіс]
 5. 2009 - Hemslöjden. 2009. № 2 (часопіс, Швецыя) [часопіс]
 6. 2009 - Hemslöjden. 2009. № 3 (часопіс, Швецыя) [часопіс]
 7. 2009 - Hemslöjden. 2009. № 4 (часопіс, Швецыя) [часопіс]
 8. 2009 - Hemslöjden. 2009. № 5 (часопіс, Швецыя) [часопіс]
 9. 2009 - Hemslöjden. 2009. № 6 (часопіс, Швецыя) [часопіс]
 10. 2009 - Jerzy Cetera, wojciech kowalczuk. Papier w kulturze Ludowej. Wycinanka Podlaska z okolic Bielska Podlaskiego i Hainówk...
 11. 2009 - Karl-Gunnar Norén & Lars Enander. Swedish blacksmithing. 2009 (кавальства) [кніга]
 12. 2009 - Kurser, 2008-2009. Eskilstuna Folkhögskola. (часопіс) [часопіс]
 13. 2009 - Lietuviu traditiniai dailieji amatai. Lithuanian traditional handicrafts [DVD]
 14. 2009 - Lietuvos dvarai, t. 1, 2009 [кніга]
 15. 2009 - Lituvis dvarai, t. 2, 2009 [кніга]
 16. 2009 - Michał Rusinek. Mały Chopin [CD]
 17. 2009 - Pintines juostos / Matilda Terese Juciene. - Vilnius: Petro ofsetas, 2009. - 96 p. [альбом]
 18. 2009 - Slöjdfröd. Hösten 2009. [кніга]
 19. 2009 - Spuścizna UNESCO: białoruskie perły w skarbu światowym. Мінск, 2009 (каталог для турыстаў) [каталог]
 20. 2009 - Traditional musical cultures in Central-Eastern Europe. Ecclesiastical and folk transmission\ed. Piotr Dahlig\ Warsaw,...
 21. 2009 - Uppland 2009: Årsbok för medlemmarna i Upplands fornminnesförening och hembygdstörbund: Upplands fornminnesförenings f...
 22. 2009 - Väike pärandkultuuri käsiraamat — Tartu : Eesti Loodusfoto, 2009 [кніга]
 23. 2009 - Актуальныя праблемы тэорыі літаратуры і фальклору/ Працы членаў кафедры тэорыі літаратуры Белдзяржуніверсітэта, пад рэ...
 24. 2009 - Аўтэнтычны фальклор: праблемы выучэння, захавання, пераймання: зб. навук. прац удзельнікаў ІІІ Міжнар. навук.-практ. к...
 25. 2009 - Беларуска-літоўскі размоўнік=Baltarusių-lietuvių pasikalbėjimų knygelė / уклад. Алесь Мікус. Мінск: выдавец Зміцер Кол...
 26. 2009 - Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка палявых даследванняў. Наваполацк: ПДУ, 2009 [кніга]
 27. 2009 - Валодзіна Т. Цела чалавека: слова, міф, рытуал. Мінск: Тэхналогія, 2009. 431 с. [кніга]
 28. 2009 - Вярэніч В. Л., Палескі архіў: лінгвістычныя, этнаграфічныя і гістарычныя матэрыялы, Мінск, выдавец ІП Вараксін А. Н., ...
 29. 2009 - Жытніца, народны фальклорны ансамбль,2009 [CD]
 30. 2009 - Зямля, дзе пачаўся мой лёс: з гісторыі паходжаньня назваў вёсак Клімавіцкага раёна. – 2-е выданне. / Клімавічы: Аб’ядн...
 31. 2009 - Карагодныя песні (карагоды): метад. указанні і іл. матэрыял да правядзення фальк. практыкі студэнтаў 1 курса філ. фак....
 32. 2009 - Кацар М.С. Беларускі арнамент. Ткацтва. Вышыўка/ Навук. рэд. Я.М.Сахута. - 2-е выд. - Мн.: Беларуская энцыклапедыя iмя...
 33. 2009 - Краснов В. П., Орлов О. О., Ведмідь М. М., Атлас рослин-індикаторів і типів лісорослинних умов українського полісся, Н...
 34. 2009 - Культурное наследие в лесах Эстонии, малый справочник по культурному наследию —Тарту : Вали Пресс, 2009 [буклет]
 35. 2009 - Лабачэўская В. А. Повязь часоў – беларускі ручнік=Bond of Times – Belarussian Towel: альбом. Мінск: Беларусь, 2009. 29...
 36. 2009 - Лабынцев Ю. А., Щавинская Л. Л., Народная литература белорусско-русско-украинского пограничья, Москва, Институт славян...
 37. 2009 - Легенда Старога Мінска: камплект паштовак (12 штук) на бел. мове з укладышам (на рус. і ангд. мовах). Мінск: ТАА “Арты...
 38. 2009 - Лобач У. А. Этналогія: вуч.-метад. комеплекс для студэнтаў спец. 1-21 03 01 “Гісторыя”. Наваполацк: ПДУ, 2009. 132 с. ...
 39. 2009 - Лобачевская О.А., Зимина З.И. Белорусский народный костюм: крой, вышивка и декоративные швы. Минск: Беларус. навука, 2...
 40. 2009 - Літва: культура і гісторыя: адукацыйная выстава, прысвечаная тысячагадоваму юбілею Літвы. Вільня, 2009 [кніга]
 41. 2009 - Малое Палесьсе: краязнаўчы альманах Друцка-Бярэзінскага краю. 2009 [кніга]
 42. 2009 - Малое палесье 2009. Краязнаўчы альманах Друцка-Бярэзінскага краю/ Галоўны рэдактар А. Аляхновіч. [часопіс]
 43. 2009 - Народная кухня маталян. Кулінарныя традыцыі Беларускага Палесся\ Т.А. Навагродскі., БГА "Адпачынак у вёсцы", Мінск, 20...
 44. 2009 - Народныя рамёствы Міншчыны / Н. Буракоўская і інш. Мінск. Радыёла-плюс, 2009. 220 с. [кніга]
 45. 2009 - Новак, В.С. Славянская міфалогія (на матэрыялах Гомельскай вобласці) : манаграфія / В.С. Новак. – Мінск: «Права і экон...
 46. 2009 - Ромодин А. Человек творящий. Музыкант в традиционной культуре. СПб.: РИИИ, 2009. 288 с. [кніга]
 47. 2009 - Рух зямлі (па матэр'ялая фальклорнай экспедыцыі ў Столінскі раён) Брэст 2009(буклет)/ Artline [буклет]
 48. 2009 - Сакральный символ.История свастики\А.В. Торунин\Белые альвы – Москва.2009 – 542 с. [кніга]
 49. 2009 - Сенненский район/ Витебск, 2009 (інфармацыйны буклет) [буклет]
 50. 2009 - Сержпутоўскі А.К. Русальная нядзеля. Прымхі і забабоны беларусаў-пелешукоў / уклад., уступ. арт., пасляслоўе, навук. р...
 51. 2009 - Ткацтва на дошчачках: практ. дапам./ В.І. Селівончык. Мінск: Медысот, 2009. 64 с. [кніга]
 52. 2009 - Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т. Т. 4. Брэсцкае Палессе. У 2 кн. Кн. 2. / А.М. Боганева і інш.; ідэя і...
 53. 2009 - Туристическая Карта Эстонии, 2009 [мапа/атлас]
 54. 2009 - Фалькларыстычны калейдаскоп, Кавалёва Р.М. – зборнік артыкулаў/Мінск “Бестпрынт”, 2009, 265с. [кніга]
 55. 2009 - Фальклорная практыка. Метадычныя рэкамендацыі і праграма-апытальнік, Кавалёва Р.М., Прыемка В.В., Марозава Т.А., Мінск...
 56. 2009 - Этнафонія спеўнай суполкі, вучэбная праграма па напрамку “Народная творчасць (фальклор)”, Мінск, БДУКІМ, 2009г. [артыкул]
 57. 2009 - часопіс Алеся\работніца і сялянка\№12 ў 2009\ Беларускі дом друку - Мінск- 48с. [часопіс]
 58. 2009 - часопіс Алеся\работніца і сялянка\№7 ў 2009\ Беларускі дом друку - Мінск- 46 с. [часопіс]
 59. 2009 - часопіс Алеся\работніца і сялянка\№8 ў 2009\ Беларускі дом друку - Мінск- 48 с. [часопіс]

Артыкулы 1 (праз поле „Гады публікацыі“)

 1. 2009 - Традыцыйныя забароны беларусаў як аспект статусу "пераходнасці"

Фальклор 36 (праз поле „Год ці дэкада запісу (калі невядома, то першай публікацыі)“)

 1. Із-за лесу, лесу цёмнага / песня, аўдыё — в. Маркавічы, Гомельскі раён
 2. Асенні ліст / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 3. Астрачка / песня, тэкст,аўдыё — в. Феліксава, Лідскі раён
 4. Баль / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 5. Вальсок вальс / найгрыш, тэкст,аўдыё — г. Шчучын, Шчучынскі раён
 6. Вецер вее / песня, тэкст,аўдыё — в. Запясочча, Жыткавіцкі раён
 7. Да в​о​й г​р​у​ш​а м​а​я р​а​з​к​у​д​р​а​в​а​я / песня, тэкст,аўдыё — в. Гаўрыльчыцы, Салігорскі раён
 8. Дрындушкі / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 9. Жорсткі раманс (Надзя-данцістка) / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 10. З віном / песня, тэкст,аўдыё — в. Феліксава, Лідскі раён
 11. Зайшло сонцо, закацiлася / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 12. Каценька-Кацюша / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 13. Крылья / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 14. Кіпарысы / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 15. Над рэчанькай / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 16. Не сплю я / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 17. Ой, чаго я сохну / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 18. Падыспань / найгрыш, тэкст,аўдыё — Беларусь
 19. Паехаў мілы / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 20. Полька (ver.2) / найгрыш, тэкст,аўдыё — Беларусь
 21. Полька / найгрыш, тэкст,аўдыё — Беларусь
 22. Пра Зою / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 23. Пра матроса / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 24. Провяду русалку до броду / песня, аўдыё — в. Дзёрнавічы (ліквідаваны), Нараўлянскі раён
 25. Русалку калі-та вадзілі / абрад, аўдыё — в. Глуховичи, Брагінскі раён
 26. Салавейко / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 27. Стаканчыкі / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 28. Страданні / найгрыш, тэкст,аўдыё — Беларусь
 29. Сэрца / найгрыш, тэкст,аўдыё — Вілейскі раён
 30. Сямёнаўна / песня, тэкст,аўдыё — в. Кавалевічы, Пухавіцкі раён
 31. Танга Маленчыка / найгрыш, тэкст,аўдыё — г. Шчучын, Шчучынскі раён
 32. Таццяна Лук’янаўна, раскажыце, калі ласка, як на Ўшэсце спраўлялі гэтае свята / проза, аўдыё — в. Янова, Веткаўскі раён
 33. Цыганачка Аза / песня, тэкст,аўдыё — в. Буразь, Жыткавіцкі раён
 34. Червона калина (псальма) / песня, тэкст,відэа — с. Трембачів, Навапскоўскі раён
 35. Чырвона каліна да й од сонца зов’яла / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 36. Як выйду я / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
Гэта кэшаваныя старонка. Апошняя сінхранізацыя з базай - 30.07.2023 19:18:57

Маеце пытанне ці заўвагу? Напішыце ў каментары. Звяртаем увагу, што каментары са спасылкамі і ад неаўтарызаваных аўтараў прэмадэруюцца.

Відэакурсы па этнаграфіі

Самы час вучыцца анлайн! Нашы відэакурсы размешчаны на адукацыйнай платформе Stepik.org і акрамя відэа утрымліваюць праверачныя тэсты для самакантролю.

Запісацца

Выкладчык: Уладзімір Лобач

Аб’ём: 70 урокаў, 14 гадзін відэа, 127 тэставых пытанняў

Курс прапануе паглыбленае азнаямленне з этнічнай гісторыяй і этнакультурнай спецыфікай Беларусі. Прадстаўлены лекцыі па раздзелах і тэмах вучэбнай праграмы "Этнаграфія Беларусі", якая выкладаецца аўтарам у Полацкім дзяржаўным універсітэце.

Запісацца

Выкладчык: Зміцер Скварчэўскі

Аб’ём: 13 урокаў, 2 гадзіны відэа, 100 тэставых пытанняў

Сярод разнастайных аспектаў беларускай міфалогіі, прадметам курсу абраны персанажны код: боствы, духі, дэманічныя істоты, героі і т.п.