Год/стагоддзе
2010
Тып
год
Выданні
52.0000
Аўдыётэка
6.0000

Аўдыётэка 6 (праз поле „Год публікацыі“)

 1. "Дзіцячы альбом. Частка першая"
 2. Ohulki dla Hanulki. Pieśni wiosenne podlaskich i poleskich Białorusinów
 3. Volya — Kаралеўна зямля (Queen Earth)
 4. Антология народной музыки: Белорусская музыка (2 CD)
 5. Песні і музыка Пудляшша і Полесся. Жэмэрва і сэстры Лук'яновічы
 6. Цэнтральная Беларусь.ТМКБ Том 5. Кніга 1 (CD-дадатак да кнігі)

Фальклор 1 (праз поле „Год ці дэкада запісу (калі невядома, то першай публікацыі)“)

 1. Ва мху, ва мшаренке расла журавінка (веснавая, «пакліканне») / песня, аўдыё — в. Пагост, Гарадоцкі раён

Сэрыі 1 (праз поле „Год заснавання“)

 1. Гэта мы (праект TUT.BY), цыкл відэа

Калектывы 3 (праз поле „Год заснавання“)

 1. Instytut Muzyki i Tańca / IMiT
 2. Zaranica / Зараніца, дуэт (в. Krynki, Powiat sokólski)
 3. Вурай / Vuraj (Беларусь)

Артыкулы 6 (праз поле „Гады публікацыі“)

 1. Варфоломеева, Т. Нематериальное культурное наследие белорусов: проблемы охраны, сохранения, трансляции / Т. Варфоломеева // С...
 2. Клименко, Ірина. Дискографія української автентичної етномузики: проблеми першопрохідця / І. Клименко // Вісник Львівського у...
 3. Лобачевская О. А. Коллекция фотографий белорусского этнографа Исаака Сербова в собрании отдела рукописей библиотеки Вильнюсск...
 4. Мациевский, И. Традиционная музыка белорусов как фактор этнической идентификации / И. Мациевский // Современное музыкознание ...
 5. Можейко, З. Аутентичное народно-песенное творчество в свете экологии руральной музыкальной культуры / З. Можейко // Современн...
 6. Назина, И. Белорусская народная музыкально-инструментальная культура в ее этнических константных проявлениях / И. Назина // С...

Выданні 52 (праз поле „Год выдання“)

 1. Antology of folk music. Антология народной музыки
 2. Artur Gaweł Zdobnictwo drewnianych domów na Białostocczyźnie ( Аздабленне драўляных пабудоў
 3. Bunad. № 2 mai 2010 (часопіс, Нарвегія)
 4. Bunad. № 3 september 2010 (часопіс, Нарвегія)
 5. Culture of the Armenian Khachkar (Cross-stone). / Yerevan. 2010
 6. Cоколова В. Ткачество бранных поясов: учеб.-метод. пособие для учителей и учащихся 8-10 кл. общеобр. школ и учреджений дополн...
 7. Drewniany świat Mikoła Tarasiuka. Stowarzyszenie Muzeu Małej Ojczyzny w Studziwodach, 2010 (брашура)
 8. Elżbieta Piskorz-Branekova. Polskie stroje ludowe. Cz. 2. Warszawa, 2007, 2010. 240 s. (Ocalić od zapomnienia) (Польскія стро...
 9. Gimbutas Jurgis. Lietuvos Kaimo trobesių puošmenys. Vilnius. 2010 (разьба па дрэве, Летува)
 10. Hemslöjden. 2010. № 2 (часопіс, Швецыя)
 11. Marcinkas Feliksas. Lietuvos ir pasaulio popieriaus karpinių menas=Искусство вырезки из бумаги в Литве и в мире: монография. ...
 12. Marit Ǻhlén. Runstenar I Uppsala län berättar. Uppsala, 2010 (Руны на камянях графства Уппсала)
 13. Sätergläntan. Korta Kurser 2010.
 14. Tvåändsstickat. Birgitta Dandanell, Ulla Danielsson, Kerstin Ankert (red). Värnamo, 2010.136 с. ( вязанне пруткамі, Швецыя)
 15. Wieś Swarycewycze
 16. Yllebroderier. Berättande folkkonst från Norden: Hemslöjdens förlag. 2010 (Швецыя, вышыўка гладдзю)
 17. Адамковіч А. Беларусы ў Літве: учора і сёння. Кн. 1. Вільня: Тав-ва Бел. культуры ў Літве, 2010. 200 с.
 18. Баладныя песні (Балады): метад. указанні і іл. матэрыял да правядзення фальк. практыкі студэнтаў І курс філал. фак. / Р.М. Ка...
 19. Виноградова Л. Н., Левкиевская Е. Е., Народная демонология Полесья, Том I, Публикации текстов в записях 80-90-х годов XX века...
 20. Внуковіч Ю. І. Літоўцы Беларусі. Этналагічнае даследаванне – Мінск : Беларус. навука, 2010. – 170 с.; іл.
 21. Віннікава М.М. Гарсэт, кабат, шнуроўка: безрукаўка ў беларускім народным адзенні: практ. дапам. Мінск: Медысонт, 2010. 64 с. ...
 22. Геаграфія традыцыйнага абрадавага фальклору беларусаў [Электронны рэсурс] : атлас нематэрыяльных культурных каштоўнасцей бела...
 23. Дайн Г. Детский народный календарь. Кн. 1. Сергиев Посад: Изд. дом "Весь Сергиев Посад", 2010. 184 с. (Коллекция книг "Игрушк...
 24. Единство и разнообразие славянского народного костюма: сборник статей по материалам межрегиональной (с международным участием...
 25. Жорсткі раманс: фальклорныя песні/ укл. А.М. Кукрэш. Мінск: Кнігазбор, 2010. 436 с.
 26. Жыцця адвечны лад: беларускія народныя прыкметы і павер'і / уклад., прадм., пераклад, бібл. У. Васілевіча. -- Кн. 2. -- Мінск...
 27. Зямля стаіць пасярод свету... Беларускія народныя прыкметы і павер'і / уклад., прадм., пераклад, бібл. У. Васілевіча. -- Кн. ...
 28. Зямная дарога ў вырай: беларускія народныя прыкметы і павер'і / уклад., прадм., пераклад, бібл. У. Васілевіча. -- Кн. 3. -- М...
 29. Зімовыя святы:зборнік сцэнарна-метадычных распрацовак - Мінск: Тры чвэрці, 2010 - 145 с.
 30. Клименко Ірина. Дискографія української етномузики (автентичне вико­нання). 1908-2010: Ілюстрований хронологічний реєстр з ан...
 31. Кола часу DVD/ Мінск, 2010
 32. Крамянёўка\Алесь Белакоз – Магілёў,2010 – 16 с.
 33. Крывашэйцава К. М., Музычны фальклор, праграма для ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне сяр.-спец. адукацыі ў сферы культуры...
 34. Кулінарная спадчына Белавежжа. Кулінарныя традыцыі Беларускага Палесся\ Т.А. Навагродскі., БГА "Адпачынак у вёсцы", Мінск,201...
 35. Кутенков П.И. Великоруская женская сряда (одежда). Сядемская и вяземская крестьянские родовые культуры (середина 19 – начало ...
 36. Ліс Арсень. Gloria victis! Збор твораў. — Мінск: І. П. Логвінаў, 2010. — 754 с. — (Кнігарня “Наша Ніва”).
 37. Маладосьць старажытнай зямі: з гісторыі вёскі Стары Дзедзін. / Клімавічы: УК “Клімавіцкі раённы краязнаўчы музэй”, 2010. 50 с.
 38. Малое Палесьсе: краязнаўчы альманах Друцка-Бярэзінскага краю. Крупкі, 2010. 240 с.
 39. Мая выцінанка/ В.В. Бабурына, Н.А. Сухая. Мінск: МАІРА, 2010, 78 с.
 40. Новак, В.С. Міфалагічныя ўяўленні беларусаў : манаграфія / В.С. Новак. – Мінск: «Права і экономіка», 2010. – 524 с.
 41. Огулькi для Ганулькi
 42. Пазаабрадавыя песні: метад. указанні і іл. матэрыял да правядзення фальк. практыкі студэнтаў І курса філал. фак. / склад. В.В...
 43. Перекресток: Шумячский альманах. Шестой выпуск/Морозов И. И, Максимчук В. П. и др.- Смоленск: Изд-во Шумячского общества крае...
 44. Традиционная культура народов Беларуси и России как источник развития белорусско-российских творческих связей. Могилёв, 2010 ...
 45. Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т. Т. 5. Цэнтральная Беларусь. У 2 кн. Кн. 1. / В.І. Басько (і інш.); ідэя і аг...
 46. У.Ляхоўскі.Школьная адукацыя ў Беларусі падчас нямецкай акупацыі (1915-1918г.). Беларускае гістарычнае таварыства Беласток. І...
 47. Феликсас Марцинкас. Искусствовырезки из бумаги в Литве и мире. Вильнюс, Almanachas “Tautodaile”, 2010. – 208 с.: ил.
 48. Хореография в зеркале критики. Ю.М. Чурко, Минск, Белорусский Государственный Университет культуры и искусств, 2010. - 356 с.
 49. Чароўны свет: з беларускіх міфаў, паданняў і казак/ рэдкал. Т.У. Бялова і інш.; маст. В.П. Слаук. -- 2-е выд. Мінск: Беларус....
 50. Эстония. Посмотри и ты увидишь - туристический буклет
 51. Этнокультурные процессы Восточного Полесья в прошлом и настоящем/ Гурко А. Вл. и др.; редкол.: А. Вл. Гурко, И.В. Чаквин, Г.И...
 52. “Цярэшка – святое дзела”: “Жаніцьба Цярэшкі” на Лепельшчыне (паводле суч. запісаў); склад. Т.В. Валодзіна. Віцеб. абл. друк.,...

Відэатэка 6 (праз поле „Год публікацыі“)

 1. 2010 - "Маляваны рай" (рэж. Г. Адамовіч) [дак. фільм]
 2. 2010 - Wieś Swarycewicze - "Сварицевичі" - фільм про народних співаків с. Сварицевичі Дубровицького р-ну Рівненської обл. [да...
 3. 2010 - Каменныя дзевачкі (дак. фільм) [дак. фільм]
 4. 2010 - ОНТ - Заклинатели дождя [сюжэт]
 5. 2010 - Это мы: Неизвестный Цитович [дак. фільм]
 6. 2010 - Як жанілі Цярэшку (дак. фільм) [дак. фільм]

Экспедыцыі 3 (праз поле „Год правядзення“)

 1. Клімавічы-2010
 2. Рэчыца-2010
 3. Светлагорск-2010
Гэта кэшаваныя старонка. Апошняя сінхранізацыя з базай - 21.07.2020 06:06:45

Запрашаем да абмеркавання! Звяртаем увагу, што каментары са спасылкамі і ад неаўтарызаваных аўтараў прэмадэруюцца.