Год/стагоддзе
2010
Тып
год
Выданні
52.0000
Аўдыётэка
6.0000

Аўдыётэка 6 (праз поле „Год публікацыі“)

 1. 2010 - "Дзіцячы альбом. Частка першая" [аўдыё-CD]
 2. 2010 - Ohulki dla Hanulki. Pieśni wiosenne podlaskich i poleskich Białorusinów [аўдыё-CD]
 3. 2010 - Volya — Kаралеўна зямля (Queen Earth) [аўдыё-CD]
 4. 2010 - Антология народной музыки: Белорусская музыка (2 CD) [аўдыё-CD]
 5. 2010 - Песні і музыка Пудляшша і Полесся. Жэмэрва і сэстры Лук'яновічы [аўдыё-CD]
 6. 2010 - Цэнтральная Беларусь.ТМКБ Том 5. Кніга 1 (CD-дадатак да кнігі) [медыя-CD/DVD]

Фальклор 1 (праз поле „Год ці дэкада запісу (калі невядома, то першай публікацыі)“)

 1. Ва мху, ва мшаренке расла журавінка (веснавая, «пакліканне») / песня, аўдыё — в. Пагост, Гарадоцкі раён

Сэрыі 1 (праз поле „Год заснавання“)

 1. Гэта мы (праект TUT.BY), цыкл відэа

Калектывы 3 (праз поле „Год заснавання“)

 1. Instytut Muzyki i Tańca / IMiT
 2. Zaranica / Зараніца, дуэт (в. Krynki, Powiat sokólski)
 3. Вурай / Vuraj (Беларусь)

Артыкулы 6 (праз поле „Гады публікацыі“)

 1. 2010 - Варфоломеева, Т. Нематериальное культурное наследие белорусов: проблемы охраны, сохранения, трансляции / Т. Варфоломее...
 2. 2010 - Клименко, Ірина. Дискографія української автентичної етномузики: проблеми першопрохідця / І. Клименко // Вісник Львівс...
 3. 2010 - Лобачевская О. А. Коллекция фотографий белорусского этнографа Исаака Сербова в собрании отдела рукописей библиотеки Ви...
 4. 2010 - Мациевский, И. Традиционная музыка белорусов как фактор этнической идентификации / И. Мациевский // Современное музыко...
 5. 2010 - Можейко, З. Аутентичное народно-песенное творчество в свете экологии руральной музыкальной культуры / З. Можейко // Со...
 6. 2010 - Назина, И. Белорусская народная музыкально-инструментальная культура в ее этнических константных проявлениях / И. Нази...

Выданні 52 (праз поле „Год выдання“)

 1. 2007 - Elżbieta Piskorz-Branekova. Polskie stroje ludowe. Cz. 2. Warszawa, 2007, 2010. 240 s. (Ocalić od zapomnienia) (Польск...
 2. 2010 - Antology of folk music. Антология народной музыки [CD]
 3. 2010 - Artur Gaweł Zdobnictwo drewnianych domów na Białostocczyźnie ( Аздабленне драўляных пабудоў [кніга]
 4. 2010 - Bunad. № 2 mai 2010 (часопіс, Нарвегія) [часопіс]
 5. 2010 - Bunad. № 3 september 2010 (часопіс, Нарвегія) [часопіс]
 6. 2010 - Culture of the Armenian Khachkar (Cross-stone). / Yerevan. 2010 [кніга]
 7. 2010 - Cоколова В. Ткачество бранных поясов: учеб.-метод. пособие для учителей и учащихся 8-10 кл. общеобр. школ и учреджений...
 8. 2010 - Drewniany świat Mikoła Tarasiuka. Stowarzyszenie Muzeu Małej Ojczyzny w Studziwodach, 2010 (брашура) [буклет]
 9. 2010 - Gimbutas Jurgis. Lietuvos Kaimo trobesių puošmenys. Vilnius. 2010 (разьба па дрэве, Летува) [кніга]
 10. 2010 - Hemslöjden. 2010. № 2 (часопіс, Швецыя) [часопіс]
 11. 2010 - Marcinkas Feliksas. Lietuvos ir pasaulio popieriaus karpinių menas=Искусство вырезки из бумаги в Литве и в мире: моног...
 12. 2010 - Marit Ǻhlén. Runstenar I Uppsala län berättar. Uppsala, 2010 (Руны на камянях графства Уппсала) [кніга]
 13. 2010 - Sätergläntan. Korta Kurser 2010. [кніга]
 14. 2010 - Tvåändsstickat. Birgitta Dandanell, Ulla Danielsson, Kerstin Ankert (red). Värnamo, 2010.136 с. ( вязанне пруткамі, Шв...
 15. 2010 - Wieś Swarycewycze [DVD-Video]
 16. 2010 - Yllebroderier. Berättande folkkonst från Norden: Hemslöjdens förlag. 2010 (Швецыя, вышыўка гладдзю) [кніга]
 17. 2010 - Адамковіч А. Беларусы ў Літве: учора і сёння. Кн. 1. Вільня: Тав-ва Бел. культуры ў Літве, 2010. 200 с. [кніга]
 18. 2010 - Баладныя песні (Балады): метад. указанні і іл. матэрыял да правядзення фальк. практыкі студэнтаў І курс філал. фак. / ...
 19. 2010 - Виноградова Л. Н., Левкиевская Е. Е., Народная демонология Полесья, Том I, Публикации текстов в записях 80-90-х годов ...
 20. 2010 - Внуковіч Ю. І. Літоўцы Беларусі. Этналагічнае даследаванне – Мінск : Беларус. навука, 2010. – 170 с.; іл. [кніга]
 21. 2010 - Віннікава М.М. Гарсэт, кабат, шнуроўка: безрукаўка ў беларускім народным адзенні: практ. дапам. Мінск: Медысонт, 2010....
 22. 2010 - Геаграфія традыцыйнага абрадавага фальклору беларусаў [Электронны рэсурс] : атлас нематэрыяльных культурных каштоўнасц...
 23. 2010 - Дайн Г. Детский народный календарь. Кн. 1. Сергиев Посад: Изд. дом "Весь Сергиев Посад", 2010. 184 с. (Коллекция книг ...
 24. 2010 - Единство и разнообразие славянского народного костюма: сборник статей по материалам межрегиональной (с международным у...
 25. 2010 - Жорсткі раманс: фальклорныя песні/ укл. А.М. Кукрэш. Мінск: Кнігазбор, 2010. 436 с. [кніга]
 26. 2010 - Жыцця адвечны лад: беларускія народныя прыкметы і павер'і / уклад., прадм., пераклад, бібл. У. Васілевіча. -- Кн. 2. -...
 27. 2010 - Зямля стаіць пасярод свету... Беларускія народныя прыкметы і павер'і / уклад., прадм., пераклад, бібл. У. Васілевіча. ...
 28. 2010 - Зямная дарога ў вырай: беларускія народныя прыкметы і павер'і / уклад., прадм., пераклад, бібл. У. Васілевіча. -- Кн. ...
 29. 2010 - Зімовыя святы:зборнік сцэнарна-метадычных распрацовак - Мінск: Тры чвэрці, 2010 - 145 с. [кніга]
 30. 2010 - Клименко Ірина. Дискографія української етномузики (автентичне вико­нання). 1908-2010: Ілюстрований хронологічний реєс...
 31. 2010 - Кола часу DVD/ Мінск, 2010 [DVD]
 32. 2010 - Крамянёўка\Алесь Белакоз – Магілёў,2010 – 16 с. [кніга]
 33. 2010 - Крывашэйцава К. М., Музычны фальклор, праграма для ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне сяр.-спец. адукацыі ў сферы к...
 34. 2010 - Кулінарная спадчына Белавежжа. Кулінарныя традыцыі Беларускага Палесся\ Т.А. Навагродскі., БГА "Адпачынак у вёсцы", Мі...
 35. 2010 - Кутенков П.И. Великоруская женская сряда (одежда). Сядемская и вяземская крестьянские родовые культуры (середина 19 – ...
 36. 2010 - Ліс Арсень. Gloria victis! Збор твораў. — Мінск: І. П. Логвінаў, 2010. — 754 с. — (Кнігарня “Наша Ніва”). [кніга]
 37. 2010 - Маладосьць старажытнай зямі: з гісторыі вёскі Стары Дзедзін. / Клімавічы: УК “Клімавіцкі раённы краязнаўчы музэй”, 201...
 38. 2010 - Малое Палесьсе: краязнаўчы альманах Друцка-Бярэзінскага краю. Крупкі, 2010. 240 с. [кніга]
 39. 2010 - Мая выцінанка/ В.В. Бабурына, Н.А. Сухая. Мінск: МАІРА, 2010, 78 с. [кніга]
 40. 2010 - Новак, В.С. Міфалагічныя ўяўленні беларусаў : манаграфія / В.С. Новак. – Мінск: «Права і экономіка», 2010. – 524 с. [к...
 41. 2010 - Огулькi для Ганулькi [CD]
 42. 2010 - Пазаабрадавыя песні: метад. указанні і іл. матэрыял да правядзення фальк. практыкі студэнтаў І курса філал. фак. / скл...
 43. 2010 - Перекресток: Шумячский альманах. Шестой выпуск/Морозов И. И, Максимчук В. П. и др.- Смоленск: Изд-во Шумячского общест...
 44. 2010 - Традиционная культура народов Беларуси и России как источник развития белорусско-российских творческих связей. Могилёв...
 45. 2010 - Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т. Т. 5. Цэнтральная Беларусь. У 2 кн. Кн. 1. / В.І. Басько (і інш.); ід...
 46. 2010 - У.Ляхоўскі.Школьная адукацыя ў Беларусі падчас нямецкай акупацыі (1915-1918г.). Беларускае гістарычнае таварыства Бела...
 47. 2010 - Феликсас Марцинкас. Искусствовырезки из бумаги в Литве и мире. Вильнюс, Almanachas “Tautodaile”, 2010. – 208 с.: ил. [...
 48. 2010 - Хореография в зеркале критики. Ю.М. Чурко, Минск, Белорусский Государственный Университет культуры и искусств, 2010. -...
 49. 2010 - Чароўны свет: з беларускіх міфаў, паданняў і казак/ рэдкал. Т.У. Бялова і інш.; маст. В.П. Слаук. -- 2-е выд. Мінск: Б...
 50. 2010 - Эстония. Посмотри и ты увидишь - туристический буклет [буклет]
 51. 2010 - Этнокультурные процессы Восточного Полесья в прошлом и настоящем/ Гурко А. Вл. и др.; редкол.: А. Вл. Гурко, И.В. Чакв...
 52. 2010 - “Цярэшка – святое дзела”: “Жаніцьба Цярэшкі” на Лепельшчыне (паводле суч. запісаў); склад. Т.В. Валодзіна. Віцеб. абл....

Відэатэка 6 (праз поле „Год публікацыі“)

 1. 2010 - "Маляваны рай" (рэж. Г. Адамовіч) [дак. фільм]
 2. 2010 - Wieś Swarycewicze - "Сварицевичі" - фільм про народних співаків с. Сварицевичі Дубровицького р-ну Рівненської обл. [да...
 3. 2010 - Каменныя дзевачкі (дак. фільм) [дак. фільм]
 4. 2010 - ОНТ - Заклинатели дождя [сюжэт]
 5. 2010 - Это мы: Неизвестный Цитович [дак. фільм]
 6. 2010 - Як жанілі Цярэшку (дак. фільм) [дак. фільм]

Экспедыцыі 3 (праз поле „Год правядзення“)

 1. Клімавічы-2010
 2. Рэчыца-2010
 3. Светлагорск-2010
Гэта кэшаваныя старонка. Апошняя сінхранізацыя з базай - 08.01.2021 11:37:32

Маеце пытанне ці заўвагу? Напішыце ў каментары. Звяртаем увагу, што каментары са спасылкамі і ад неаўтарызаваных аўтараў прэмадэруюцца.

Відэакурсы па этнаграфіі

Самы час вучыцца анлайн! Нашы відэакурсы размешчаны на адукацыйнай платформе Stepik.org і акрамя відэа утрымліваюць праверачныя тэсты для самакантролю.

Запісацца

Выкладчык: Уладзімір Лобач

Аб’ём: 70 урокаў, 14 гадзін відэа, 127 тэставых пытанняў

Курс прапануе паглыбленае азнаямленне з этнічнай гісторыяй і этнакультурнай спецыфікай Беларусі. Прадстаўлены лекцыі па раздзелах і тэмах вучэбнай праграмы "Этнаграфія Беларусі", якая выкладаецца аўтарам у Полацкім дзяржаўным універсітэце.

Запісацца

Выкладчык: Зміцер Скварчэўскі

Аб’ём: 13 урокаў, 2 гадзіны відэа, 100 тэставых пытанняў

Сярод разнастайных аспектаў беларускай міфалогіі, прадметам курсу абраны персанажны код: боствы, духі, дэманічныя істоты, героі і т.п.