Усе звесткі адным радком
Беларускі фальклор. матэрыялы і даследаванні. Вып 3. \ рэд Т. В. Лапцёнак - Мінск: Беларуская навука, 2016.
Наяўнасць
Асобнікаў — 0, электронных — 2
Вокладка
Тып выдання
зборнік
Звесткі аб адказанасці

Рэдакцыйная калегія: Т. В. Валодзіна (гал. рэд.), Г. А. Барташэвіч, А. С. Ліс, В. Т. В. Валодзіна (гал. рэд.), Г. А. Барташэвіч, А. С. Ліс, В. М. Шарая, І. А. Швед
Рэдакцыйная рада: М. П. Антропаў, А. М. Боганева, Ю. І. Внуковіч, Я. І. Грыневіч, А. А. Гулак, У. А. Лобач, С. В. Русецкі, С. І. Санько

Аўтар(ы)
Звязаныя асобы
Калектывы (выдаўцы, установы)
Сэрыя
Анатацыя

Зборнік змяшчае раздзелы: «Даследаванні», «Беларускі фальклорна-этналінгвістычны атлас», «З Калекцыі фальклорных запісаў», «Матэрыялы палявых экспедыцый», «Фальклор беларусаў замежжа», «Рэцэнзіі», «Юбілеі». Даследаванні прысвячаюцца рознабаковаму разгляду замоўна-заклінальнага комплексу беларусаў у яго знешніх і ўнутраных сувязях. У рубрыцы «Беларускі фальклорна-этналінгвістычны атлас» аглядаецца знешнасць самага папулярнага і неадназнач- нага міфалагічнага персанажа – русалак, а таксама найменні сурокаў. Публікуюцца ўнікальныя запісы, якія захоўваюцца ў архіве аддзела фалькларыстыкі і культуры славянскіх народаў Цэн- тра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі (запісы Я. Драздовіча, С. Сахарава), а таксама сучасныя палявыя запісы з прыватных архіваў. Багата прадстаўлены фальклор беларусаў замежжа. Зборнік разлічаны на фалькларыстаў, этнографаў, моваведаў, краязнаўцаў, а таксама ўсіх, хто цікавіцца народнай спадчынай.

Змест

Прадмова.

Даследаванні
— Сяргей Санько. Генеалогія і герменеўтыка матыву «міфічная істота на дрэве» ў замоўных тэкстах: светапоглядны і кампаратыўны аспекты.

— Таццяна Агапкіна, Уладзімір Карпаў, Андрэй Тапаркоў. Беларускія версіі Другога Мерзебургскага заклінання ў параўнанні з іншымі славянскімі і германскімі

— Марыя Заўялава. Канцэпцыя чалавека ў літоўскіх і беларускіх лекавых замовах.

— Таццяна Валодзіна. «Хлеб-соль прымі, а здароўе вярні»: этнамедыцынскія ўяўленні ў кантэксце ўзаемінаў чалавека і локуса

— Вераніка Масквіна. Сістэма магічных дзеянняў у замоўна-заклінальным тэксце.

— Магдалена Зоўчак. Народная малітва (Пераклад з польскай мовы А. Захарэвіч і Ю. Пацюпы)

— Юры Пацюпа. Вершаванне ў замовах: Паводле матэрыялаў Віцебшчыны і Гродзеншчыны

— Уладзімір Ганчар. Замоўная традыцыя ў знахарстве беларускага Палесся ў хх – пачатку ххі ст.: пераемнасць і змены.

— Генадзь Лапацін. «Не сама я вас прашу, прося вас месяц, краснае солнышка»: вопыт тэксталагічнага каментара да адной замовы

Беларускі фальклорна-этналінгвістычны атлас
— Цімафей Авілін, Мікалай Антропаў, Алена Боганева. Русалкі: знешні выгляд
— Аляксандра Шрубок. Сурокі: найменні і арэальная характарыстыка

З Калекцыі фальклорных запісаў
— Фальклорныя скарбы Язэпа Драздовіча. Падрыхтаваў да друку Вячаслаў Мартысюк. Прадмова Арсеня Ліса .

Матэрыялы палявых экспедыцый
— Сяргей Лескець. Бабка Алена: фота- і аўтапрэзентацыя вясковай лекаркі
— Таццяна Цяпкова. З архіўных сшыткаў. Замовы

Фальклор беларусаў замежжа
— Фальклор беларусаў Латгаліі. з рукапіснай спадчыны Сяргея Сахарава. Падрыхтавалі да друку Цімафей Авілін і Вячаслаў Мартысюк
— Юрый Внуковіч. Народная культура Віленшчыны ў палявых запісах пачатку ххі стагоддзя
— Пятро Цалка. Фальклор беларусаў Браншчыны (з экспедыцыйных запісаў)

Рэцэнзіі
— Таццяна Валодзіна. Вяртанне Часлава Пяткевіча
— Алена Ляшкевіч. Традыцыя зніклай вёскі ў аповедах яе апошняй жыхаркі .
— Сяргей Грунтоў. Могілкі на берагах Буга

Юбілеі
— Сцяпан Захаркевіч. Як гартавалася сталь: Станаўленне беларускага савецкага этнолага Маісея Якаўлевіча Грынблата

Горад, выдавецтва
Мінск: Беларуская навука
Год выдання
Дзе набыць
дасяжна толькі ў поўнай версіі
Звязаныя лакацыі

Электронныя 2 (праз поле „Выданне“)

 1. Беларускі фальклор. матэрыялы і даследаванні. Вып 3. \ рэд Т. В. Лапцёнак - Мінск: Беларуская навука, 2016.
 2. Беларускі фальклор. матэрыялы і даследаванні. Вып 3. \ рэд Т. В. Лапцёнак - Мінск: Беларуская навука, 2016.

Артыкулы 21 (праз поле „Выданне, дзе апублікаваны“)

 1. Авілін Ц., Антропаў М., Боганева А. Русалкі: знешні выгляд // Беларускі фальклор : Матэрыялы і даследаванні : зб. навук. прац...
 2. Агапкіна Т., Карпаў У., Тапаркоў А. Беларускія версіі Другога Мерзебургскага заклінання ў параўнанні з іншымі славянскімі і г...
 3. Валодзіна Т. «Хлеб-соль прымі, а здароўе вярні»: этнамедыцынскія ўяўленні ў кантэксце ўзаемінаў чалавека і локуса // Беларуск...
 4. Валодзіна Т. Вяртанне Часлава Пяткевіча. Рэцэнзія на выданне: Pietkiewicz, Czesław. Kultura społeczna Polesia Rzeczyckiego / ...
 5. Внуковіч Ю. Народная культура Віленшчыны ў палявых запісах пачатку XXI стагоддзя // Беларускі фальклор : Матэрыялы і даследав...
 6. Ганчар У. Замоўная традыцыя ў знахарстве беларускага Палесся ў ХХ – пачатку ХХІ ст.: пераемнасць і змены // Беларускі фалькло...
 7. Грунтоў С. Могілкі на берагах Буга. Рэцэнзія на выд.: Cmentarze po obu stronach Bugu / рod red. H. Arkuszyna, F. Czyżewskiego...
 8. Захаркевіч С. Як гартавалася сталь: Станаўленне беларускага савецкага этнолага Маісея Якаўлевіча Грынблата // Беларускі фальк...
 9. Заўялава М. Канцэпцыя чалавека ў літоўскіх і беларускіх лекавых замовах // Беларускі фальклор : Матэрыялы і даследаванні : зб...
 10. Зоўчак М. Народная малітва (Пераклад з польскай мовы А. Захарэвіч і Ю. Пацюпы) // Беларускі фальклор : Матэрыялы і даследаван...
 11. Лапацін Г. «Не сама я вас прашу, прося вас месяц, краснае солнышка»: вопыт тэксталагічнага каментара да адной замовы // Белар...
 12. Лескець С. Бабка Алена: фота- і аўтапрэзентацыя вясковай лекаркі // Беларускі фальклор : Матэрыялы і даследаванні : зб. навук...
 13. Ляшкевіч А. Традыцыя зніклай вёскі ў аповедах яе апошняй жыхаркі. Рэцэнзія на: Генадзь Лапацін. «Варвара Грэцкая як з’ява бел...
 14. Масквіна В. Сістэма магічных дзеянняў у замоўна-заклінальным тэксце // Беларускі фальклор : Матэрыялы і даследаванні : зб. на...
 15. Пацюпа Ю. Вершаванне ў замовах: Паводле матэрыялаў Віцебшчыны і Гродзеншчыны // Беларускі фальклор : Матэрыялы і даследаванні...
 16. Санько С. Генеалогія і герменеўтыка матыву «міфічная істота на дрэве» ў замоўных тэкстах: светапоглядны і кампаратыўны аспект...
 17. Фальклор беларусаў Латгаліі. з рукапіснай спадчыны Сяргея Сахарава. Падрых- тавалі да друку Цімафей Авілін і Вячаслаў Мартысю...
 18. Фальклорныя скарбы Язэпа Драздовіча. Падрыхтаваў да друку Вячаслаў Мартысюк. Прадмова Арсеня Ліса // Беларускі фальклор : Мат...
 19. Цалка П. Фальклор беларусаў Браншчыны (з экспедыцыйных запісаў) // Беларускі фальклор : Матэрыялы і даследаванні : зб. навук....
 20. Цяпкова Т. З архіўных сшыткаў. Замовы // Беларускі фальклор : Матэрыялы і даследаванні : зб. навук. прац. – Вып. 3. – Мінск :...
 21. Шрубок А. Сурокі: найменні і арэальная характарыстыка // Беларускі фальклор : Матэрыялы і даследаванні : зб. навук. прац. – В...
Гэта кэшаваныя старонка. Апошняя сінхранізацыя з базай - 25.12.2020 00:30:05

Запрашаем да абмеркавання! Звяртаем увагу, што каментары са спасылкамі і ад неаўтарызаваных аўтараў прэмадэруюцца.