::
2017 - Беларускі фальклор : матэрыялы і даследаванні : зборнік навуковых прац / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, Філіял "Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя Кандрата Крапівы" ; [рэдкал. : Т.В. Валодзіна (гал. рэд.) і інш.]. – Выпуск 4. – Мінск : Беларуская навука, 2017. – 387, [4] с. : іл. [зборнік]
Усе звесткі адным радком
Беларускі фальклор : матэрыялы і даследаванні : зборнік навуковых прац / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, Філіял "Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя Кандрата Крапівы" ; [рэдкал. : Т.В. Валодзіна (гал. рэд.) і інш.]. – Выпуск 4. – Мінск : Беларуская навука, 2017. – 387, [4] с. : іл.
Наяўнасць
Асобнікаў — 0, электронных — 1
Вокладка
Тып выдання
зборнік
Аўтар(ы)
Звязаныя асобы
Калектывы (выдаўцы, установы)
Сэрыя
Анатацыя

Зборнік змяшчае раздзелы: «Даследаванні», «Беларускі фальклорна-этналінгвістычны атлас», «Беларускі фальклор у замежных публікацыях», «З Калекцыі фальклорных запісаў», «Матэрыялы палявых экспедыцый», «Фальклор беларусаў замежжа», «Рэцэнзіі», «Хроніка». Тэарэтычны блок адведзены перадусім этнолагам, якія ў сваіх доследах традыцыйнай культуры не абыходзяцца без фалькларыстычнага матэрыялу і метадалогіі. У рубрыцы «Беларускі фальклорна-этналінгвістычны атлас» аглядаецца блок легендаў, прысвечаных плямам на месяцы.

Публікуюцца ўнікальныя запісы, якія захоўваюцца ў архіве аддзела фалькларыстыкі і культуры славянскіх народаў Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі (запісы фальклору яўрэяў Беларусі; беларусаў Беласточчыны), а таксама матэрыялы з архіва Літаратурнага музея ў Тарту, сучасныя палявыя запісы з прыватных архіваў. Багата прадстаўлены фальклор беларусаў замежжа.

Зборнік разлічаны на фалькларыстаў, этнографаў, моваведаў, краязнаўцаў, а таксама ўсіх, хто цікавіцца народнай спадчынай.

Змест

Прадмова  5
Даследаванні  10

 • Фалькларыстычныя аспекты этналагічных даследаванняў 10
 • Уладзімір Лобач. Курганы, гарадзішчы, скарбы: «вясковая археалогія» на тэрыторыі Віцебшчыны
  ў ХІХ–ХХ стст.  — 10
 • Дзмітрый Скварчэўскі. Камяні з выявай знака ў выглядзе восі з паўсферай: да праблемы паходжання, арэала, класіфікацыі і датавання — 40
 • Сяргей Грунтоў. Смерць як структурны шок і механізмы яго пераадолення ў традыцыйнай культуры беларускіх сялян ХІХ – першай паловы ХХ ст.  — 55
 • Уладзімір Ганчар. Знахарства і народнае лекарства ў Беларусі ў канцы ХХ – пачатку ХХІ ст.: праблема дэфініцый — 70
 • Настасся Гулак. Неакадэмічныя нататкі да юбілею Алаізы Пашкевіч — 78
 • Таццяна Валодзіна. Беларускія замовы ад чэмеру: унутраныя і знешнія сувязі — 87

Беларускі фальклорна-этналінгвістычны атлас — 112

 • Алена Боганева, Цімафей Авілін. Плямы на месяцы: беларускія інтэрпрэтацыі — 112

Беларускі фальклор у замежных публікацыях — 150

 • Ганна Энгелькінг. «Паляшук» у нарадазнаўчым дыскурсе. Эскіз да партрэта паводле Ludu Кольберга. Пераклаў з польскай Сяргей Русецкі — 150
 • Некалькі беларускіх народных песень (першая публікацыя беларускага фальклору ў Вялікабрытаніі). Пераклад з англійскай, прадмова і падрыхтоўка матэрыялу да друку Яніны Грыневіч — 164
 • Рыгор Купчанка. Вясельныя абрады беларусаў. Пераклала з нямецкай Таццяна Валодзіна — 188

З Калекцыі фальклорных запісаў — 192

 • Эсхаталагічная паэма «Страшны суд». Падрыхтавалі Юры Пацюпа, Вячаслаў
  Мартысюк — 192
 • Казкі і былі Івана Качура. Да друку падрыхтавала Алёна Паўлава — 212
 • З нататнікаў Сержпутоўскага. Слугі, жанчыны і дзеці. Да друку падрыхтаваў
  Сяргей Грунтоў — 232
 • Ірына Смірнова, Аляксандр Астравух «Саветы загадалі нам быць вясёлымі і шчаслівымі…»: яўрэйскі фальклор на Беларусі — 234

Матэрыялы палявых экспедыцый — 294

 • Генадзь Лапацін. Фальклор адселенай вёскі Гарысты — 294

Фальклор беларусаў замежжа — 329

 • Казкі Беласточчыны. Прадмова і падрыхтоўка да друку Дар’і Алексенка — 329
 • Юрый Внуковіч. Народная культура Віленшчыны ў палявых запісах пачатку ХХІ стагоддзя — 349

Рэцэнзіі — 376

 • Тамара Якіменка. «Ваджэнне Казы», «Жаніцьба Цярэшкі», «Яшчар», «Барана» ў новым досведзе іх этнамузыкалагічнага даследавання — 376

Хроніка — 382

 • Таццяна Мармыш. Актуальныя пытанні даследавання нематэрыяльнай спадчыны: з нагоды Міжнароднай канферэнцыі «Нематэрыяльная спадчына горада. Музеалізацыя, ахова, адукацыя» — 382
 • Яніна Грыневіч, Ірына Васільева. Новыя перспектывы вывучэння фальклору ў «лічбавае стагоддзе». З нагоды Міжнароднай канферэнцыі «Насустрач дыгітальнай фалькларыстыцы» — 386
Год выдання
Звязаныя лакацыі
Тэмы

Электронныя 1 (праз поле „Выданне“)

 1. 2017 - Беларускі фальклор : матэрыялы і даследаванні : зборнік навуковых прац / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтр д...

Артыкулы 18 (праз поле „Выданне, дзе апублікаваны“)

 1. 2017 - Боганева А., Авілін Ц. Плямы на месяцы: беларускія інтэрпрэтацыі // Беларускі фальклор: Матэрыялы і даследаванні : зб....
 2. 2017 - Валодзіна Т. Беларускія замовы ад чэмеру: унутраныя і знешнія сувязі // Беларускі фальклор: Матэрыялы і даследаванні :...
 3. 2017 - Внуковіч Ю. Народная культура Віленшчыны ў палявых запісах пачатку ХХІ стагоддзя // Беларускі фальклор: Матэрыялы і да...
 4. 2017 - Ганчар У. Знахарства і народнае лекарства ў Беларусі ў канцы ХХ – пачатку ХХІ ст.: праблема дэфініцый // Беларускі фал...
 5. 2017 - Грунтоў С. Смерць як структурны шок і механізмы яго пераадолення ў традыцыйнай культуры беларускіх сялян ХІХ – першай ...
 6. 2017 - Гулак Н. Неакадэмічныя нататкі да юбілею Алаізы Пашкевіч // Беларускі фальклор: Матэрыялы і даследаванні : зб. навук. ...
 7. 2017 - З нататнікаў Сержпутоўскага. Слугі, жанчыны і дзеці. Да друку падрыхтаваў Сяргей Грунтоў // Беларускі фальклор: Матэры...
 8. 2017 - Казкі Беласточчыны. Прадмова і падрыхтоўка да друку Дар’і Алексенка // Беларускі фальклор: Матэрыялы і даследаванні : ...
 9. 2017 - Казкі і былі Івана Качура. Да друку падрыхтавала Алёна Паўлава // Беларускі фальклор: Матэрыялы і даследаванні : зб. н...
 10. 2017 - Купчанка Р. Вясельныя абрады беларусаў. Пераклала з нямецкай Т. Валодзіна // Беларускі фальклор: Матэрыялы і даследава...
 11. 2017 - Лапацін Г. Фальклор адселенай вёскі Гарысты // Беларускі фальклор: Матэрыялы і даследаванні : зб. навук. прац. – Вып. ...
 12. 2017 - Лобач У. Курганы, гарадзішчы, скарбы: «вясковая археалогія» на тэрыторыі Віцебшчыны ў ХІХ–ХХ стст. // Беларускі фалькл...
 13. 2017 - Некалькі беларускіх народных песень (першая публікацыя беларускага фальклору ў Вялікабрытаніі). Пераклад з англійскай,...
 14. 2017 - Пацюпа Ю., Мартысюк В. Эсхаталагічная паэма «Страшны суд» // Беларускі фальклор: Матэрыялы і даследаванні : зб. навук....
 15. 2017 - Скварчэўскі Дз. Камяні з выявай знака ў выглядзе восі з паўсферай: да праблемы паходжання, арэала, класіфікацыі і дата...
 16. 2017 - Смірнова І., Астравух А. «Саветы загадалі нам быць вясёлымі і шчаслівымі…»: яўрэйскі фальклор на Беларусі // Беларускі...
 17. 2017 - Энгелькінг Э. «Паляшук» у нарадазнаўчым дыскурсе. Эскіз да партрэта паводле Ludu Кольберга. Пераклаў з польскай Сяргей...
 18. 2017 - Якіменка Т. «Ваджэнне Казы», «Жаніцьба Цярэшкі», «Яшчар», «Барана» ў новым досведзе іх этнамузыкалагічнага даследаванн...
Гэта кэшаваныя старонка. Апошняя сінхранізацыя з базай - 15.01.2021 07:01:12

Запрашаем да абмеркавання! Звяртаем увагу, што каментары са спасылкамі і ад неаўтарызаваных аўтараў прэмадэруюцца.