Тэма / тэг
абрады і святы каляндарныя
Бацькоўскія тэгі

Фотатэка 2 (праз поле „Тэмы“)

 1. Жанчыны трымаюць абраз Багамацеры падчас святочнай урачыстасці (1900-я, Гараднянскі). © Сымплікевіч Наталля
 2. Рэлігійная ўрачыстасць: святкаванне грамадою (1900-я, Гараднянскі). © Сымплікевіч Наталля

Тэмы 27 (праз поле „Бацькоўскія тэгі“)

 1. Ілля
 2. Апанасаў дзень, Апанас Гусейнік
 3. Галавасек
 4. Дзень св. Агаты
 5. Дзесятуха
 6. Звеставанне
 7. Марцінаў дзень, дзень святога Марціна
 8. Пакроў
 9. Пост
 10. Успенне, першая Прачыстая
 11. Юр'я
 12. абрады і святы веснавыя
 13. абрады і святы восеньскія
 14. абрады і святы зімовыя
 15. абрады і святы летнія
 16. абыход двароў
 17. жаніцьба Цярэшкі
 18. жаніцьба коміна
 19. каляды
 20. ката пячы гульня
 21. купалле
 22. провады зімы
 23. русалле
 24. свята Божага цела
 25. страла, пахванне/ваджэнне стралы, сула
 26. стрэчанне
 27. троіца / сёмуха / зялёныя святкі

Аўдыётэка 2 (праз поле „Тэмы“)

 1. НКС - Калядны абрад "Шчадрэц" в. Рог Салігорскага раёна Мінскай вобласці
 2. Як і чаму беларуская дэманічная яліна стала сьвяточным калядным дрэвам?

Артыкулы 24 (праз поле „Тэмы“)

 1. Leshkevich, Alena. Researching Calendar Holidays in Modern Belarus: Traditional Fests, Performative Practices and Intangible ...
 2. Анимелле Н. Быт белорусских крестьян // Этнографический сборник Имперского Русского географического общества. — СПб., 1854. —...
 3. Антропаў М. Этналінгвістычны кантынуум заходнепалеска-беларускага абрадавага КýстаБеларускі фальклор. Матэрыялы і даследаванн...
 4. Балкуце Р. З беларускіх экспедыцый // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. Збор. навук. прац. Вып. 7. – Мінск: Белар...
 5. В. В. Неверович. О праздниках, поверьях и обычаях у крестьян белорусского племени населяющих Смоленскую губернию // Памятная ...
 6. Внуковіч, Ю. Народная культура Віленшчыны ў палявых запісах пачатку ХХІ стагоддзя / Ю. Внуковіч // Беларускі фальклор: Матэры...
 7. Волкаў Ф. Кармленне душ у беларусаў // Беларускі фальклор. Матэрыялы і даследаванні. Зборнік навуковых прац. – Вып. 2. – Мінс...
 8. Володина Т.В. Как в белорусской деревне «кота пекут» // Живая старина. – 2016. – Вып. 3. – С. 27-28.
 9. Грыневіч, Я., Смірнова, І. Фальклорная спадчына А. Супінскага ў архіве ІМЭФ / Я. Грыневіч, І. Смірнова // Беларускі фальклор:...
 10. Даніловіч, Н. "Песенны каляндар" выганаўскай часткі заходнепалеска-панямонскага памежжа / Н. Даніловіч // Музычная культура Б...
 11. Кавалёва Р. Беларускія куставыя песні: функцыя, паэтыка, семантыка // Беларускі фальклор. Матэрыялы і даследаванні. Зборнік н...
 12. Казлоўскі Стафан-Яраслаў. Жаночая запустовая містэрыя 1947 г. // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. – Вып. 2. - Мі...
 13. Канстанцінава, Т. Л. Калядныя напевы Бярэзінска-Сожска-Заходнедзвінскага міжрэчча // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і ф...
 14. Лапацін Г. Фальклор адселенай вёскі Гарысты // Беларускі фальклор: Матэрыялы і даследаванні : зб. навук. прац. – Вып. 4. – Мі...
 15. Лаўрынкене Н. Літоўская багіня Круміне і яе адлюстраванні ў славянскіх традыцыях // Беларускі фальклор. Матэрыялы і даследава...
 16. Лозка А. Ю. Крытэрыі ідэнтыфікацыі каляндарных стыляў у беларускім фальклоры // Весці БДПУ. Серыя 1. 2013. № 2 — с. 75–79
 17. Ляшкевіч А. Масленічная калодка, сінанімічныя прадметы і пакаранне моладзі за неўступленне ў шлюб // Беларускі фальклор: матэ...
 18. Ляшкевіч, А. / Параўнанне сімвалічных функцый паясоў Валожыншчыны і паясоў Гродзенскай вобласці // Беларускія паясы: гістарыч...
 19. Мардоса Ё. Зеляніна святкаванняў Сёмухі і Дзявятніка ў літоўскай сельскай культуры першай паловы ХХ стагоддзя // Беларускі фа...
 20. Машыньскі Казімір. Святаянскія звычаі на Заходнім Палессі. З польскай пераклала Настасся ДаніловічБеларускі фальклор : Матэры...
 21. Попова, И.С. Календарно-обрядовый фольклор Восточного Полесья в записях Александра Ивановича Рубца (1837–1913) / И.С. Попова ...
 22. Сівіцкі У. Традыцыя гукання вясны ў беларусаў: міфасемантыка сезонна-каляндарнай змены // Беларускі фальклор: матэрыялы і дас...
 23. Шарая О. Западнополесский обряд «вождение Куста» как социокультурный феномен и проблемы его изучения // Беларускі фальклор. М...
 24. Шрубок, А. Першы выган жывёлы ў поле: арэальная характарыстыка і семантыка / А. Шрубок // Беларускі фальклор: матэрыялы і дас...

Прэса 26 (праз поле „Тэмы“)

 1. 2013.01.23 — Каляды прайшлі – каляда на дубе / Свайкста - svajksta.by
 2. 2013.11.30 — У Вяляцічах перанеслі свячу / Культура — штотыднёвая грамадска-асветнiцкая газета
 3. 2014.03.08 — Ой ты, чырачка-пташачка! / Культура — штотыднёвая грамадска-асветнiцкая газета
 4. 2014.10.25 — Хто эфектыўна зробіць рэкламу аўтэнтычнаму гурту? / Культура — штотыднёвая грамадска-асветнiцкая газета
 5. 2016.02.06 — Шлях “Чырачкі” / Культура — штотыднёвая грамадска-асветнiцкая газета
 6. 2016.04.27 — Этнавандроўкі ў глыбінку / СБ. Беларусь сегодня / Советская Белоруссия / Рабочий
 7. 2016.07.12 — Удивительное рядом: камни Беларуси, способные исполнять желания и исцелять недуги / minsknews.by / Минск-новости
 8. 2017.04.15 — Велікодныя і перадвелікодныя звычаі беларусаў / Газета "Новы Час" (novychas.by)
 9. 2017.05.08 — «Бога праслаўляем, Юр'я велічаем, ой венцы-венцы зялёны бярвенцы» / Газета "Новы Час" (novychas.by)
 10. 2017.06.06 — Што такое траецкі Куст і нашто яго водзяць (фота, відэа) / Газета "Новы Час" (novychas.by)
 11. 2017.06.08 — Навошта ў вёсцы свячу з дому ў дом пераносяць? / Belsat / Белсат — тэлеканал
 12. 2017.07.02 — Прошчы – перажыткі паганства? (фота, відэа) / Газета "Новы Час" (novychas.by)
 13. 2017.10.26 — Пяці элементам НКС нададзены статус гісторыка-культурнай каштоўнасці / Інвентар НКС / livingheritage.by
 14. 2017.11.11 — Статус для носьбітаў традыцыі / Культура — штотыднёвая грамадска-асветнiцкая газета
 15. 2018.02.09 — Фатограф, якому пасміхаюцца нават гуркі / Газета "Новы Час" (novychas.by)
 16. 2018.04.05 — Беларускі каляндар ажыў у дзіцячых малюнках (фота) / Газета "Новы Час" (novychas.by)
 17. 2018.04.16 — Палессе паміж Наўскім чацвяргом і Радаўніцай / Беларускае Радыё Рацыя (racyja.com)
 18. 2018.04.21 — Вёска, дзе жыве спрадвеку “яшчар” / Культура — штотыднёвая грамадска-асветнiцкая газета
 19. 2019.05.03 — Юрьев день отмечают во многих регионах страны / СБ. Беларусь сегодня / Советская Белоруссия / Рабочий
 20. 2019.07.04 — «Вы просили дождь?» Как в Чечерском районе местные жители призывают урожайную погоду / TUT.BY
 21. 2019.07.31 — Дажынкі па-падляшску: фестываль «Олень по бору ходіт» (фота, відэа) / Газета "Новы Час" (novychas.by)
 22. 2019.09.27 — Как празновали наши предки праздник урожая "Богач" / СБ. Беларусь сегодня / Советская Белоруссия / Рабочий
 23. 2019.10.11 — С Покрова начинались девичьи посиделки и время осенних свадеб / СБ. Беларусь сегодня / Советская Белоруссия / Ра...
 24. 2019.11.01 — Ноябрь - время молитвы об усопших / СБ. Беларусь сегодня / Советская Белоруссия / Рабочий
 25. 2019.11.09 — В Полоцком районе исполняют песни уникальным способом «в перехлест» / СБ. Беларусь сегодня / Советская Белорусси...
 26. 2019.12.07 — Астрамечава: паміж мінулым і будучыняй / Культура — штотыднёвая грамадска-асветнiцкая газета

Відэатэка 55 (праз поле „Тэмы“)

 1. 1972 - Палескія калядкі [дак. фільм]
 2. 1982 - Купальская ноч [мастацкі фільм]
 3. 1990 - Пранясі, Божа, хмару [дак. фільм]
 4. 1990-я - Прывэлы мы Куста з зэленэго клену... [перадача]
 5. 1994 - Радавод - Мотальскія суседзі. Каляды [перадача]
 6. 1995 - Радавод - Новы год у Салігорскім раёне [перадача]
 7. 1996 - Радавод - А на гарэ купала [перадача]
 8. 1996 - Радавод - Благавешчанне ў Чачэрскім раёне (пачатак) [перадача]
 9. 1996 - Радавод - Вялікдзень у Чачэрскім раёне [перадача]
 10. 1996 - Радавод - Казельчыкі (шчадраванне ў Салігорскім раёне) [перадача]
 11. 1996 - Радавод - Як пушчу стралу (Веткаўскі р-н) [перадача]
 12. 1997 - Радавод - Культ продкаў у беларусаў [перадача]
 13. 1997 - Радавод - Купалле на Полаччыне [перадача]
 14. 1998 - Радавод - Водгукі мінулага (Народны каляндар снежня, Замова, Чарвівы дуб, Божы дар, Зімовыя забавы, Шматкаленны вальс)...
 15. 1998 - Радавод - Вялесавы ўнукі [перадача]
 16. 1998 - Радавод - Дажынкі 1998 года [перадача]
 17. 1998 - Радавод - Каляды ў Жыткавіцкім раёне [перадача]
 18. 1998 - Радавод - Пахаванне дзеда і бабы (в. Маскаляняты, Гарадоцкі рн) [перадача]
 19. 1998 - Радавод - Шчадраванне ў Старажоўцах Жыткавіцкага р-на [перадача]
 20. 1999 - Радавод - Чаканне вясны [перадача]
 21. 1999 - Радавод - Шчадрэц (в. Грычынавічы Жыткавіцкі рн) [перадача]
 22. 2000 - Радавод - Валачобнікі [перадача]
 23. 2003 - Беларускі народны каляндар - Сёмуха [перадача]
 24. 2004 - Спрадвечнае (СТВ) - Абрад "Абворванне" [перадача]
 25. 2004 - Спрадвечнае (СТВ) - Каляды [перадача]
 26. 2004 - Спрадвечнае (СТВ) - Юр'я [перадача]
 27. 2005 - Беларускi народны каляндар — Масленіца [перадача]
 28. 2005 - Беларускі народны каляндар — Купалле [перадача]
 29. 2005 - Спрадвечнае (СТВ) - Гуканне вясны [перадача]
 30. 2006 - Беларускі народны каляндар — Вялікдзень [перадача]
 31. 2006 - Беларускі народны каляндар — Дзяды [перадача]
 32. 2006 - Беларускі народны каляндар — Радаўніца [перадача]
 33. 2007 - Беларускі народны каляндар — Юр’я [перадача]
 34. 2009 - "Палеская скарбонка" - Ваджэнне куста [перадача]
 35. 2009 - Як пушчу стралу [дак. фільм]
 36. 2010 - Як жанілі Цярэшку (дак. фільм) [дак. фільм]
 37. 2011 - Абрад "Жаніцьба коміна" [экспедыцыйнае відэа]
 38. 2011 - Беларускі народны каляндар — Тры каралі / Вадохрышча [перадача]
 39. 2014 - Вялікдзень. Жачкі [экспедыцыйнае відэа]
 40. 2014 - Зоры не спяць. Уладзімер Лобач пра Каляды [перадача]
 41. 2015 - Зьміцер Скварчэўскі - Сьвяты восеньскага раўнадзенства ў беларускім народным календары [лекцыі, майстар-класы]
 42. 2015 - Мова нанова - Каляды [перадача]
 43. 2015 - ОНТ - Обряд «Сороки» провели в деревне Костюшковичи Могилёвской области [сюжэт]
 44. 2016 - CTV.by - Беларускія традыцыі. «Жаніцьба Цярэшкі» [сюжэт]
 45. 2016 - Пахаванне стралы, рэпартаж, рэж. Марыя Булавінская [дак. фільм]
 46. 2017 - Жаніцьба Цярэшкі ў Каўшэлеве [сюжэт]
 47. 2017 - Лета ў «Аб'ектыве». Навошта ў вёсцы свячу з дому ў дом пераносяць? [сюжэт]
 48. 2017 - Мова Нанова - Гуканне вясны [перадача]
 49. 2017 - Прыват з Валярынай Куставай - Як па-беларуску адзначыць Каляды і Новы год [перадача]
 50. 2017 - Пятро Цалка — Каляндар традыцыйнага ткацтва [лекцыі, майстар-класы]
 51. 2017 - Утро (СТВ) — Гуканне вясны: народные традиции и обряды [сюжэт]
 52. 2018 - Жывая культура — Абрад "Юр'я" [перадача]
 53. 2018 - Пятро Цалка — Ад казы да міліцыянта: усё пра Каляды [лекцыі, майстар-класы]
 54. 2018 - Пятро Цалка — Гуканне вясны [лекцыі, майстар-класы]
 55. 2018 - Хто такі Зюзя, і як нашы продкі яго залагоджвалі? [перадача]

Элементы НКС 3 (праз поле „Ключавыя словы“)

 1. Абрад "Юр’я" (Абрад "Тураўскі карагод" на свята "Юр'я") (в. Пагост, Азяранскі с/с, Жыткавіцкі р-н, Гомельская вобл.)
 2. Абрад “Жаніцьба Цярэшкі” (Лепельскі р-н, Віцебская вобл.)
 3. Калядны абрад "Шчадрэц" в. Рог Салігорскага раёна Мінскай вобласці

Выданні 19 (праз поле „Тэмы“)

 1. Cимволічні коди народної культури (міфологія, фольклористика та етнологія) Бібліографічні матеріали з білоруської, російської...
 2. Беларускі народны каляндар/ Васілевіч У.А. Мінск: Ураджай, 1993.80 с.
 3. Беларускі фальклор у сучасных запісах: Традыцыйныя жанры: Гомельская вобл. / Уклад. Захарава В. А. і інш.; Уклад. муз. часткі...
 4. Беларускія народныя песні з абрадамі, звычаяміі павер'ямі / П.В. Шэйна. Санкт-Петербург: Тыпаграфія Майкова, 1874. 565с. (ксе...
 5. Беларусы. Том 6: Грамадскія традыцыі / В.Ф. Бацяеў, В.М. Бялявіна, А.У. Гурко і інш.; рэдкал.: В.М. Балявіна і інш.; Ін-т мас...
 6. Богданович, А. Е. Пережитки древнего миросозерцания у белоруссов. Этнографический очерк. Гродна : Губернская тип., 1895. 3, I...
 7. Жаніцьба Цярэшкі / [Уклад. тэкстаў, уступ. арт. і камент. Л. М. Салавей; Уклад., сістэм. і расшыфроўка муз. матэрыялу, уступ....
 8. Каляндарна-песенныя традыцыі заходнепалеска-панямонскага памежжа [Электронны рэсурс] / склад. Н. Даніловіч. — Электрон. дан. ...
 9. Киркор А. Этнографический взгляд на Виленскую губернию // Этнографический сборник (Императорского Русского географического об...
 10. Комплекснае даследаванне фальклору і этнакультуры Палесся: Матэрыялы другой Міжнароднай навуковай фальклорна-этналінгвістычна...
 11. Кухаронак Т.І. Маскі ў каляднай абраднасці беларусаў. Мінск: “Ураджай”, 2001
 12. Лозка Алесь. Беларускі фальклор. Мн.: Зміцер Колас 2017 — 160 с.
 13. Ліс А. С. Каляндарна-абрадавая творчасць беларусаў. Сістэма жанраў. Эстэтычны аспект. Мінск, "Беларуская навука", 1998 г., 18...
 14. Методыка арганізацыі работы па збору этнаграфічнага матэрыяла. Апублікавана ў рамках праекта “Жывая гісторыя майго краю” – 64 с.
 15. Нарысы гісторыі культуры Беларусі. У 4 т. Т. 3. Культура сяла ХIV – пачатку ХХ ст. Кн. 2. Духоўная культура / А. І. Лакотка [...
 16. Песни Псковской земли. Вып. 1: Календарно-обрядовые песни : по материалам фольк. экспедиций Ленинград. консерватории / сост. ...
 17. Раговіч У. І. Песенны фальклор Палесся: У 3 т. Т.1. Песні святочнага календара. Мінск: Чатыры чвэрці, 2001. 527 с.
 18. Романов, Е. Р. Белорусский сборник. Вып. 8-9 : Быт белоруса. Словарь условных языков / Е. Р. Романов. — Вильна : Типография А...
 19. Рэчыцкае Палессе / Часлаў Пяткевіч; Уклад., прадм. У. Васілевіча; Пер. с пол. Л. Салавей і У. Васілевіча. — Мн.: «Беларускі к...
Гэта кэшаваныя старонка. Апошняя сінхранізацыя з базай - 03.11.2020 17:40:45

Запрашаем да абмеркавання! Звяртаем увагу, што каментары са спасылкамі і ад неаўтарызаваных аўтараў прэмадэруюцца.