:
Васілевіч Уладзімір Аляксандравіч
Паказваць як
Васілевіч Уладзімір Аляксандравіч
Дачыненне да традыцыйнай культуры
даследчык
Род заняткаў
Біяграфія

Уладзімір Аляксандравіч Васілевіч (нар. 1952 г. Мінск, БССР) — беларускі фалькларыст, этнограф, кандыдат філалагічных навук (1979 г.), загадчык кафедры этналогіі і фалькларыстыкі факультэта эстэтычнай адукацыі БДПУ імя М. Танка (па інфарм. на 2014 г.), дацэнт. Сфера навуковых інтарэсаў: беларуская фалькларыстыка; этнаграфія; беларуская міфалогія. Сын беларускай пісьменніцы Алены Васілевіч.

 1. Міфы бацькаўшчыны / Беларус.энцыкл. [Мн. : БелЭн, 1994. — 109 с. ISBN 5-85700-162-5][3]
 2. Беларуская міфалогія : Дапам. для студэнтаў філал. спецыяльнасцей ВНУ [Мн. : Выд. рэсп. унітар. прадпрыемства «Універсітэцкае», 2001. — 207 с. ISBN 985-09-0334-1][4]
 3. Зямля стаіць пасярод свету…: Бел. нар. прыкметы і павер'і [ 591 с. ISBN 985-02-0125-8][5]
 4. Беларуская міфалогія : энцыклапедычны слоўнік : [складальнік І.Клімковіч; рэдкалегія: С.Санько і інш.]. — Мінск : Беларусь, 2006. — 598 с., ISBN 985-01-0624-7]
 5. Дзіцячы фальклор : зборнік фальклорных матэрыялаў [Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі «Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя М.Танка»; [рэдкалегія: У. А. Васілевіч і інш.]. — Мінск : БДПУ, 2006. — 359 с. ISBN 985-501-018-3][6]
 6. Замовы [Мінск : Беларусь, 2009. 519 с. ISBN 978-985-01-0813-5][7]
 7. Залаты клубочак : загадкі, лічылкі, скорагаворкі [Мінск : Мастацкая літаратура, 2007. — 93 с. ISBN 978-985-02-0970-2][8]
 8. Беларускія народныя прыкметы і павер'і : [у 3 кн. Мінск : Беларусь, 2010.][9]
 9. Беларускі народны соннік : [Мн. : ВЦ «Бацькаўшчына», 1996. — 127 с. ISBN 985-6026-07-5][10]
  Зіма з летам сустракаецца : Фальклор. каляндар: [Для дашк. і малод. шк. узросту, Мн. : Юнацтва, 1995. — 31 с. ISBN 985-05-0209-9][11]
 10. Беларускі народны каляндар: [Мн. : Ураджай, 1993. — 79 с. ISBN 5-7860-0757-Х][12]
 11. Дзень добры, мама! : словы адданасці і любові: [зборнік вершаў беларускіх савецкіх паэтаў: для сярэдняга і старэйшага школьнага ўзросту, Мінск : Мастацкая літаратура, 1977. — 190 с.][13]
 12. Люблю будзённы дзень : вершы беларускіх паэтаў: [для сярэдняга і старэйшага школьнага ўзросту, Мінск : Мастацкая літаратура, 1976. — 287 с. ][14]
 13. Хто з'еў прасвірку : антырэлігійныя казкі і жарты рускага, украінскага і беларускага народаў [склалі: Ул. А. Васілевіч, А. С. Фядосік, Мінск : Мастацкая літаратура, 1979. — 238][15]
 14. Жыцця адвечны лад : Бел. нар. прыкметы і павер'і [аўт. прадм. і пер. У.Васілевіч, Мн. : Выд-ва дзярж. прадпрыемства «Маст. літ.», 1998.][16]
 15. Беларускае асветніцтва: вопыт тысячагоддзя : Матэрыялы міжнар. кангр. : [Мінск, 20-21 кастр. 1998 г. Рэдкал.: У. А. Васілевіч і інш.. — Мн., 1998.][17]
 16. Восточнославянская юмористическая песня [Мн. : Наука и техника, 1979.][18]
 17. Зямная дарога ў вырай : Бел. нар. прыкметы і павер'і : [Мн. : Выд. дзярж. прадпрыемства «Маст. літ.», 1999.][19]
 18. Белорусская юмористическая песня в сравнительном изучении с песнями восточных славян : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук:(10.01.09) [АН БССР. Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора. — Мн., 1976. — 21 с.][20]
 19. Дай божа знаць, з кім век векаваць : Бел. нар. варажба [Мн. : Бел. навука, 2002. — 61 с. ISBN 985-08-0394-0][21]
Фота
Звязаныя лакацыі (месца паходжання, працы)
Спасылкі
дасяжна толькі ў поўнай версіі

Выданні 16 (праз поле „Звязаныя асобы“)

 1. Ад парога ў свет дарога : народныя прыкметы і павер’і / уклад. Уладзіміра Васілевіча ; мастак Н. А. Сухая. — Мінск : Мастацка...
 2. Беларуская Фалькларыстыка. Збіранне і даследаванне народнай творчасці ў 60-х гадах XIX-пачатку XXст./ Пятроўская Г.А., Цішчан...
 3. Беларуская міфалогія: дапам. / уклад. У.А. Васілевіч. 2-е выд. Мінск: Універсітэцкае, 2002. -- 208 с.
 4. Беларускі народны каляндар/ Васілевіч У.А. Мінск: Ураджай, 1993.80 с.
 5. Беларускі народны соннік/ Укл. і прадм. У. Васілевіча; Маст. І. Гардзіенак. Мінск: Выд.цэнтр "Бацькаўшчына", 1995. 127 с.
 6. Дай Божа знаць, з кім век векаваць: Беларуская народная варажба/ Склад. У.А. Васілевіч. Мінск: Навука і тэхніка, 1993.63 с.
 7. Дзіцячы фальклор: зб. фальклор. матэрыялаў / рэд. кал. У.А. Васілевіч (навук. рэд.) і інш. Мінск: БДПУ, 2006. 359 с.
 8. Жыцця адвечны лад: беларускія народныя прыкметы і павер'і / уклад., прадм., пераклад, бібл. У. Васілевіча. -- Кн. 2. -- Мінск...
 9. Збіральнікі/ Васілевіч У. А. Мінск: Навука і тэхніка, 1991. 189 с.
 10. Зямля стаіць пасярод свету... Беларускія народныя прыкметы і павер'і / уклад., прадм., пераклад, бібл. У. Васілевіча. -- Кн. ...
 11. Зямная дарога ў вырай: Беларускія народныя прыкметы і павер’і. Кн. 3 / уклад., прадм., пер. і паказ. У. Васілевіча. Мінск: Ма...
 12. Зямная дарога ў вырай: беларускія народныя прыкметы і павер'і / уклад., прадм., пераклад, бібл. У. Васілевіча. -- Кн. 3. -- М...
 13. Пахаванні, памінкі, галашэнні / [Рэд. кал.: А. С. Фядосік (гал. рэд.) і інш.; Укладанне тэкстаў, уступ. артыкул і камент. У. ...
 14. Пяткевіч, Ч. Грамадская культура Рэчыцкага Палесся / Часлаў Пяткевіч ; пер. з пол. Уладзіміра Васілевіча і Ліі Салавей ; прад...
 15. Рэчыцкае Палессе / Часлаў Пяткевіч; Уклад., прадм. У. Васілевіча; Пер. с пол. Л. Салавей і У. Васілевіча. — Мн.: «Беларускі к...
 16. Усходняе Палессе / Казімір Машынскі; уклад., прадм., камент. У. Васілевіча; пер. Л. Салавей. — Мінск: Беларуская навука, 2014...

Артыкулы 2 (праз поле „Аўтар(ы)“)

 1. Васілевіч Уладзімір - Сага пра Палессе (прадмова да выдання "Рэчыцкае Палессе / Часлаў Пяткевіч; Уклад., прадм. У. Васілевіча...
 2. Песні, сабраныя Нінай Мацяш. Да друку падрыхтаваў Уладзімір Васілевіч // Беларускі фальклор : Матэрыялы і даследаванні : зб. ...

Выданні 2 (праз поле „Аўтар(ы)“)

 1. Беларускі фальклор. Матэрыялы і даследванні. Выпуск 5. Зборнік навуковых прац — Мн.: Беларуская навука, 2018 — 392 c.
 2. Васілевіч У. А. Міфы бацькаўшчыны / У.А.Васілевіч. Мінск: Беларуская Энцыклапедыя, 1994. — 109 с.
Гэта кэшаваныя старонка. Апошняя сінхранізацыя з базай - 30.08.2020 02:54:37

Запрашаем да абмеркавання! Звяртаем увагу, што каментары са спасылкамі і ад неаўтарызаваных аўтараў прэмадэруюцца.