Год/стагоддзе
2018
Тып
год
Выданні
13.0000
Аўдыётэка
27.0000

Аўдыётэка 27 (праз поле „Год публікацыі“)

 1. BBC - Heart and Soul - Dying Whispers
 2. Pieśni nie tylko święte. Tradycja muzyczna Podlasia
 3. Podlasie. Muzyka do zabaw i tańcow — Mały Kolberg. Niezbędnik. Część 2.
 4. Sneguole (feat Vuraj) - Plyvie Čoven
 5. Tradycyja. Мужчынская традыцыя спеву
 6. Volya — Forest Tweets (Лясныя гуканні)
 7. Vuraj - Lito
 8. Бабуліны песні: Антаніна Аляксеева (Бекарэва)
 9. Беларуская этнафонія — Яўген Барышнікаў пра архіўныя запісы дудаў
 10. Валачобныя музычна-абрадавыя традыцыі беларусаў [Электронны рэсурс] / склад. Т. Канстанцінава. – Мінск : Беларус. дзярж. акад...
 11. Варган — Зялён явар, дуброва. Музыка Полаччыны
 12. Віктар Прыбышчук: скрыповыя найгрышы (з архіва Міколы Козенкі, 1984, в. Гараватая, Іванаўскі раён)
 13. Ганцавічы-2015 - Экспедыцыя СЭТ
 14. Дыялогі пра культуру — Праект "Этнаакадэмія", гутарка з Я. Барышнікавым і З. Скварчэўскім
 15. Каляндарна-песенная традыцыя Беларускага Панямоння ў экспедыцыйна-палявых запісах Л. П. Касцюкавец [Электронны рэсурс] / скла...
 16. Капэла „На таку“ & СІТА — Беларускія народныя танцы для забавы і навучання
 17. Песні Вілейшчыны ў запісах 2004-2005 гг. Архіў Зінаіды Крупскай
 18. Пра праекты «Этнаўсё» і «Этнаакадэмія»
 19. Продкі.by - 2018-01-03
 20. Продкі.by - 2018-01-10
 21. Продкі.by - 2018-01-17
 22. Продкі.by - 2018-01-24
 23. Продкі.by - 2018-01-31
 24. Продкі.by - 2018-02-07
 25. Продкі.by - 2018-02-14
 26. Продкі.by - 2018-02-21
 27. Троіца - Цар-агонь

Фальклор 6 (праз поле „Год ці дэкада запісу (калі невядома, то першай публікацыі)“)

 1. Ідзець Вялічка, нету надзеці / песня, аўдыё — в. Лашанцы, Крупскі раён
 2. Люлі люлі люлі / песня, аўдыё — в. Лашанцы, Крупскі раён
 3. На вуліцы дзеўкі гулялі, гулялі / песня, відэа — в. Лашанцы, Крупскі раён
 4. Ой бяроза, бяроза ты кудрава, проці сонца на холадзе стаяла / песня, відэа — в. Лашанцы, Крупскі раён
 5. Я хадзіла па садочку ды шчыпала вінаград / песня, аўдыё — в. Лашанцы, Крупскі раён
 6. Як пайду я дарогаю / песня, аўдыё — в. Лашанцы, Крупскі раён

Фотатэка 9 (праз поле „Год“)

 1. Бортнік творыць вулей-калоду вясной (2018, аг. Глушкавічы, Лельчыцкі раён). © Нікіценка Мікалай
 2. Валачобнікі (2018, в. Закальное, Любанскі раён). © Мікус Альфрэд
 3. Малады бортнік глядзіць пчол (рыхтуе вуллі-калоды да зімы і здабывае мёд) (2018, аг. Глушкавічы, Лельчыцкі раён). © Халадзілі...
 4. Працэс падрыхтоўкі і пад'ёму вулля-калоды на дрэва (2018, аг. Мілашавічы, Лельчыцкі раён). © Халадзілін Сяргей
 5. Свята Троіцы (2018, в. Пласток, Любанскі раён). © Мікус Альфрэд
 6. Стары бортнік паказвае свае калоды і інвентар (2018, аг. Мілашавічы, Лельчыцкі раён). © Нікіценка Мікалай
 7. Традыцыя "вузельчык на смерць" (2018, в. Дзяржынск, Лельчыцкі раён). © Мікус Альфрэд
 8. Цягнуць Каляду на дуба (2018, в. Новіны, Бярэзінскі раён). © Мікус Альфрэд
 9. Юр'еў дзень (2018, в. Вобчын, Любанскі раён). © Мікус Альфрэд

Сэрыі 5 (праз поле „Год заснавання“)

 1. Год малой родины, цыкл тэлеперадач
 2. Жывая культура, цыкл тэлеперадач
 3. Фальклор нашага краю, кніжная сэрыя
 4. Этнаакадэмія — Анлайн-курсы па этнаграфіі, народных рамёствах і народным мастацтве, праект
 5. “Вытокі”, адкрыты фальклорны фестываль, сэрыя імпрэзаў

Артыкулы 31 (праз поле „Гады публікацыі“)

 1. Leshkevich, A. Shrovetide Female Mysteries in Belarus: Erotic That Is Not About Sex / A. Leshkevich // Does Gender Matter? Ab...
 2. Leshkevich, A. The controversy over the interpretation of a traditional song that almost came to court / Alena Leshkevich // ...
 3. Leshkevich, Alena. Informed Consent on Inscribing Elements on Belarusian National Inventory of the Intangible Cultural Herita...
 4. Marmysh, Tatsiana. Ethical Challenges of Intangible Heritage Safeguarding in Belarus // Reflecting on Disciplinary Ethics in ...
 5. А. Leškevitš, A. Valgevene võinädal: paiksed tunnused ja hetkeseis / A. Leškevitš // Mäetagused. – Tartu : Eesti Kirjandusmuu...
 6. Авілін Ц., Аліферчык Т., Боганева А. Беларускія міфалагічныя наратывы і павер’і пра ваўкалакаў // Беларускі фальклор : Матэры...
 7. Беларускія казкі з архіва М. В. Доўнар-Запольскага Прадмова і падрыхтоўка да друку В. Мартысюка // Беларускі фальклор : Матэр...
 8. Боганева А. Вавілонская вежа ў беларускай вуснай Бібліі: матывы, этыялогіі, паралелі, вобразы // Беларускі фальклор : Матэрыя...
 9. Бутаў І. «Святы камень» з в. Пацэвічы // Беларускі фальклор : Матэрыялы і даследаванні : зб. навук. прац. – Вып. 5. – Мінск :...
 10. Бярковіч Т., Канстанцінава Т. У прасторы высокіх ісцін і вяршэнства інтэлекту (да юбілею этнамузыколага Тамары Якіменка) // Б...
 11. Внуковіч Ю. Фальклор беларусаў Віленшчыны // Беларускі фальклор : Матэрыялы і даследаванні : зб. навук. прац. – Вып. 5. – Мін...
 12. Вінаходаў Дз. Загадкі Яна Баршчэўскага: асноўнае пытанне шляхціца Завальні // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. З...
 13. Даніловіч Н. Каляндарна-песенная традыцыя ў Свіслацка-Зэльвенскім локусе // Беларускі фальклор : Матэрыялы і даследаванні : з...
 14. Даніловіч, Н. Каляндарна-песенная традыцыя Сярэдняга Пашчар’я ў кантэксце этнарэгіянальнага памежжа / Н. Даніловіч // Етномуз...
 15. Зайкоўскі Э. Апатрапеічныя практыкі ў доме, на могілках і на месцах культу // Беларускі фальклор : Матэрыялы і даследаванні :...
 16. Кабакова Г. Размеркаванне долі і дарункаў у еўрапейскіх этыялагічных казках і легендах // Беларускі фальклор : Матэрыялы і да...
 17. Казлова Н. Беларускія сюжэты, матывы і вобразы ў кантэксце народнай міфалагічнай прозы Омскага Прыіртышша // Беларускі фалькл...
 18. Каянідзі Леанід. Асаблівасці смаленскіх фальклорных казак, сабраных В. К. Яфрэменкавым: сюжэтная сінтагматыка, семантыка, стр...
 19. Кузняцова В. Беларускі сібірскі запіс казкі пра Марка Багатага (AaTh 930) і ўсходнеславянскія разнавіднасці гэтага сюжэта // ...
 20. Лапацін Г. «Сон Багародзіцы» ў побытавай і рэлігійнай практыцы жыхароў Гомельской вобласці // Беларускі фальклор : Матэрыялы ...
 21. Лобач У. Балада Яна Баршчэўскага «Дзявочая крыніца» і фальклорныя рэаліі Паўночнай Беларусі // Беларускі фальклор: матэрыялы ...
 22. Мазурына Н. Індывідуалізацыя тыповага ў варыянтах пазаабрадавых песень (на прыкладзе беларускай сямейнай песні «Ой, журавка, ...
 23. Машыньскі Казімір. Святаянскія звычаі на Заходнім Палессі. З польскай пераклала Настасся ДаніловічБеларускі фальклор : Матэры...
 24. Някрасава Н. Асаблівасці традыцыйнай музычнай культуры палякаў Гродзеншчыны (Гродзенскі раён) // Беларускі фальклор : Матэрыя...
 25. Песні Станіславы Трацяк. Уступ і падрыхтоўка да друку Ю. Пацюпы // Беларускі фальклор : Матэрыялы і даследаванні : зб. навук....
 26. Песні, сабраныя Нінай Мацяш. Да друку падрыхтаваў Уладзімір Васілевіч // Беларускі фальклор : Матэрыялы і даследаванні : зб. ...
 27. Тычына С. Матывы сну ў мастацкім свеце Я. Баршчэўскага і іх фальклорна-міфалагічная аснова // Беларускі фальклор: матэрыялы і...
 28. Чавус, С. Беларуская дуда ў аўдыёвізуальных крыніцах 1939 г. Новыя звесткі / Станіслаў Чавус // Аўтэнтычны фальклор: праблемы...
 29. Энгелькінг Г. Паляшук дэгуманізаваны. Польскае стаўленне да Палесся ў святле міфа. З польскай пераклалі Сяргей Русецкі і Тацц...
 30. Якіменка Т. Аб мелагеаграфічных вектарах і тэрытарыяльным размеркаванні функцыянальна-жанравых груп обальска-ўсвяцкага «песен...
 31. Ян Чачот – збіральнік беларускіх народных казак. Прадмова і падрыхтоўка да друку Вячаслава Мартысюка // Беларускі фальклор : ...

Выданні 13 (праз поле „Год выдання“)

 1. Angermaier (рэкламны буклет дызайнерскага адзення, Германія)
 2. Reflecting on Disciplinary Ethics in Folkloristics. 8th International Conference of Young Folklorists (Riga, September 19-21,...
 3. Арганы Беларусі. The organs of Belarus (сэрыя "Энцыклапедыя рарытэтаў") — Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі...
 4. Беларускі фальклор. Матэрыялы і даследванні. Выпуск 5. Зборнік навуковых прац — Мн.: Беларуская навука, 2018 — 392 c.
 5. Валодзіна Т.В., Залатуха М.. Лісіца С. Песні Велеўшчыны ў запісках Залатухі. З электронным дадаткам (Фальклор нашага краю) Мн...
 6. Восіпаў І. Бортныя хронікі: усё пра бортніцтва і бортнікаў тутэйшых. электроннае выданне. 2018. 66 с.
 7. Зинаида Сергейчик. Жизнь продолжается / под ред. Р. М. Ковалевой, Т. В. Лукьяновой / [предисловие Т. Лукьяновой] Учебно-научн...
 8. И. С. Бутов. Ареал чудес: волны обновлений икон в XIX ‒ первой половине XX века / науч. ред. Л. В. Дучиц. ‒ Минск: Колорград,...
 9. Культовые камни Восточной Европы: Беларусь, Латвия, Литва, Россия / под общ. ред. В. Г. Мизина. – СПб.: Гуманитарная академия...
 10. Мужчынская традыцыя спеву, CD
 11. Ненадавец, А. М. Легенды старых млыноў / А. Ненадавец. – Мінск : Беларуская навука, 2018. – 278 с. : іл. – (Традыцыйны лад жы...
 12. Понять Беларусь. Записки странствующих социологов / Сергей Борисов, Юлия Юшкова-Борисова. — [б. м.] : Издательские решения, 2...
 13. Потравнов А. Л., Хмельник Т. Ю. Безмолвные стражи прошлого. Монументальные каменные кресты. – М.: Вече, 2018. – 368 с.

Відэатэка 59 (праз поле „Год публікацыі“)

 1. 2018 - "Да свідання, мілы друг!": палявы відэадзённік пошуку апошніх падбарысаўкіх музыкаў (рэж. Н. Голава) [дак. фільм]
 2. 2018 - Актуальны мікрафон: Беларускі Будслаўскі фэст прызнаны ўнікальнай з'явай сусвету [перадача]
 3. 2018 - Алена Ляшкевіч расказала пра Каляды. Online-конференция [перадача]
 4. 2018 - Андрэй Лебедзеў — Каталіцтва на Гомельшчыне ў XX ст. [лекцыі, майстар-класы]
 5. 2018 - Андрэй Лебедзеў — Стараверы на Гомельшчыне [лекцыі, майстар-класы]
 6. 2018 - Выстава пра традыцыйнае бортніцтва ў Гомелі [сюжэт]
 7. 2018 - Вяскоўцы - Раз на год вёска ператваралася ў Лас-Вегас (в. Гінтаўшчына, Валожынскі р-н) [перадача]
 8. 2018 - Вяскоўцы - Рачэнь [перадача]
 9. 2018 - Вяскоўцы - Як супакойвалі ваўкоў і прываблівалі дзяўчат [перадача]
 10. 2018 - Вяскоўцы — Першы тэлевізар у беларускай вёсцы [перадача]
 11. 2018 - Вяскоўцы — Песня, якая дапаможа знайсці пару [перадача]
 12. 2018 - Вяскоўцы — Усмешкі і пазітыў на Шчодрык [перадача]
 13. 2018 - Жывая культура — Абрад "Юр'я" [перадача]
 14. 2018 - Жывая культура — Ваджэнне і пахаванне Стралы [перадача]
 15. 2018 - Жывая культура — Котчынская кадрыля [перадача]
 16. 2018 - Жывая культура — Неглюбскія народныя тэкстыльныя традыцыі [перадача]
 17. 2018 - Жывая культура — Падвойныя дываны [перадача]
 18. 2018 - Жывая культура — Песенны стыль выканання традыцыйных твораў калектывам "Палескія напевы" [перадача]
 19. 2018 - Жывая культура — Побытавы танец "Полька спораўская" вёскі Спорава Бярозаўскага раёна [перадача]
 20. 2018 - Жывая культура — Прыгатаванне традыцыйнай стравы "Масляны баран" [перадача]
 21. 2018 - Жывая культура — Спеўны стыль Тураўскага міжрэчча Прыпяці - Сцвігі [перадача]
 22. 2018 - Жывая культура — Творчасць Мар'яна Скрамблевіча, майстра па вырабе музычных інструментаў [перадача]
 23. 2018 - Жывая культура — Творчасць майстра па вырабу габеленаў Алены Шунейка [перадача]
 24. 2018 - Жывая культура — Творчасць майстроў-шапавалаў [перадача]
 25. 2018 - Жывая культура — Традыцыйнае мастацтва маляваных дываноў Віцебскага Паазер'я [перадача]
 26. 2018 - Жывая культура — Традыцыйная рэгіянальная кухня аграгарадка Адэльск [перадача]
 27. 2018 - Жывая культура — Традыцыйная страва "Клёцкі з душамі" [перадача]
 28. 2018 - Жывая культура — Традыцыйная тэхналогія выпечкі жытняга хлеба ў вёсцы Дзеркаўшчына [перадача]
 29. 2018 - Жывая культура — Традыцыя пакланення каменным крыжам "Каменныя дзевачкі" [перадача]
 30. 2018 - Жывая культура — Тэхналогія вырабу шчэпавай птушкі-абярэга [перадача]
 31. 2018 - Лекцыя пра Каляды - Алена Ляшкевіч [лекцыі, майстар-класы]
 32. 2018 - Мова Нанова — Вусная гісторыя [перадача]
 33. 2018 - Мова Нанова — Драўляная архітэктура [перадача]
 34. 2018 - Мова Нанова — Кавальства [перадача]
 35. 2018 - Мова Нанова — Калядныя сімвалы [перадача]
 36. 2018 - Мова Нанова — Кераміка [перадача]
 37. 2018 - Мова Нанова — Куцця [перадача]
 38. 2018 - Мова Нанова — Мужчынскія спевы [перадача]
 39. 2018 - Мова Нанова — Пчолы [перадача]
 40. 2018 - Мова Нанова — Хлеб [перадача]
 41. 2018 - Мова Нанова — Як сустракалі Новы год нашыя продкі? [перадача]
 42. 2018 - Навошта беларусу тканы пояс? [сюжэт]
 43. 2018 - Неверагодна прыгожае свята – русалле [сюжэт]
 44. 2018 - Новае хобі на Гомельшчыне: бытавы танец [сюжэт]
 45. 2018 - ОНТ - Супруги-пенсионеры открыли этнографический музей и создали деревенский ансамбль [сюжэт]
 46. 2018 - Першая ў Беларусі выстава, прысвечаная традыцыйнаму бортніцтву: пчолачкі гудуць, хатку будуюць [сюжэт]
 47. 2018 - Пра Масьленку і Каляды на Форуме Этнаўсё 27.05.2018 [лекцыі, майстар-класы]
 48. 2018 - Пятро Цалка — Ад казы да міліцыянта: усё пра Каляды [лекцыі, майстар-класы]
 49. 2018 - Пятро Цалка — Гуканне вясны [лекцыі, майстар-класы]
 50. 2018 - СЭТ — Вайцяшынскі музей этнаграфіі [сюжэт]
 51. 2018 - Сяржук Доўгушаў: Я ўзяў сваю ліру і паехаў у Польшчу [сюжэт]
 52. 2018 - Традыцыйнае бортніцтва, або адзін дзень з жыцця 'босага' бортніка [сюжэт]
 53. 2018 - Троіца - "Святая зямля" [кліп/ролік]
 54. 2018 - Утро (СТВ) — Як нашы продкі варажылі ў ночь на Стары Новы год? [сюжэт]
 55. 2018 - Утро (СТВ) — Які быў традыцыйны калядны стол нашых продкаў? [сюжэт]
 56. 2018 - Хто такі Зюзя, і як нашы продкі яго залагоджвалі? [перадача]
 57. 2018 - Этнаграфічная вандроўка да Аляксандра Рышкевіча. [сюжэт]
 58. 2018 - Як жывецца пчолкам на Палессі? [сюжэт]
 59. 2018 - Якія традыцыі былі на Хрышчэнне ў нашых продкаў? [сюжэт]

Экспедыцыі 2 (праз поле „Год правядзення“)

 1. Краснаполле-2018
 2. Смаргонь-2018
Гэта кэшаваныя старонка. Апошняя сінхранізацыя з базай - 10.10.2020 04:22:30

Запрашаем да абмеркавання! Звяртаем увагу, што каментары са спасылкамі і ад неаўтарызаваных аўтараў прэмадэруюцца.