Год/стагоддзе
2014
Тып
год
Выданні
38.0000
Аўдыётэка
8.0000

Аўдыётэка 8 (праз поле „Год публікацыі“)

 1. Białoruś - Śpiewy obrzędowe / Śpiewy z kołchozów
 2. Dorzecze Niemna. Śladami Oskara Kolberga
 3. Guda — Вясельле
 4. Volya — Long Journey (Вяліка дарога)
 5. Vuraj - Rajok
 6. Паўночная Сухадроўка - Калыханкі для Янкі
 7. Этнамузычныя традыцыі паўночнабеларускага рэгіёну: Сенненшчына [Электронны рэсурс] / склад. Т. Канстанцінава, В. Прыбылова. –...
 8. Юлія Літвінава і Васіль Грынь - «Дарожанька»

Фальклор 8 (праз поле „Год ці дэкада запісу (калі невядома, то першай публікацыі)“)

 1. Ай у заечкі а тры тропачкі / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 2. Асвяціў месіц і зямлю й ваду / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 3. Люлі, люлі, пашлі каты ў дулі / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 4. Масленка - вешаньне калодкі / абрад, відэа — в. Выхадцы, Лёзненскі раён
 5. Ой, мідзьведзю кошлаты господару богаты... / песня, відэа,тэкст — в. Міхалінак, Бярозаўскі раён
 6. Ох, ты думушка дума... / песня, відэа,тэкст — в. Граб’ё, Акцябрскі раён
 7. Пашла каліда калядуючы / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 8. Як табе, зорачка, як табе, зорачка / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён

Сэрыі 6 (праз поле „Год заснавання“)

 1. Dorzecze Niemna - Śladami Oskara Kolberga, цыкл відэа,экспедыцыя
 2. Mały Kolbierg, музычная сэрыя,праект
 3. Бабулі, сэрыя імпрэзаў
 4. Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні, перыядычнае выданне
 5. Маналог Майстра, цыкл відэа
 6. Традыцыйны лад жыцця, кніжная сэрыя

Калектывы 3 (праз поле „Год заснавання“)

 1. Sputnik Беларусь
 2. Рутвіца (Беларусь)
 3. Фонд Культурная спадчына і сучаснасць

Сэрыі 4 (праз поле „Год заканчэння“)

 1. Балто-славянские исследования, перыядычнае выданне
 2. Жывая гісторыя майго краю, праект
 3. Маналог Майстра, цыкл відэа
 4. Радыёклуб «Фальклор» / Час фальклору / Галасы стагоддзяў, цыкл радыёперадач

Артыкулы 10 (праз поле „Гады публікацыі“)

 1. Anastasiya Niakrasava: Belarusian Traditional Culture in the Legacy of Oskar Kolberg. W: „Musicology Today”, Vol. 11. Institu...
 2. Anastasiya Niakrasava. Białoruska kultura ludowa w spuściźnie Oskara Kolberga // MuzykaTradycyjna.pl
 3. Барышнікаў Я., «Месцы самыя дударскія»: спроба картаграфавання звестак аб дударскай традыцыі «рэгіёну ВКЛ» // Аўтэнтычны фаль...
 4. Володина Т. Ещe раз о «литовском колтуне», или мифосемантика болезни в межэтническом контексте // Baltai ir slavai: dvasinių ...
 5. Володина Т.В. Детские болезни: современные белорусские записи // Живая старина. – № 3. – 2014. – С. 17-20.
 6. Гаджиева, А.А. Опыт атрибуции пастушеских аэрофонов белорусов из собрания бывшего Музея народов СССР / А.А. Гаджиева // Музыч...
 7. Клименко, И.В. Весенне-троицкий напев Пинщины (к проблеме моделирования и внутривидового картографирования раннетрадиционных ...
 8. Лобач В. А. Волаты ­и асілкі в легендах и преданиях Витебщины // Живая старина, №3, 2014, М. Центр культурных стратегий и про...
 9. Назина, И.Д. Звуковые инструменты в похоронно-поминальной обрядности белорусов / И.Д. Назина // Музычная культура Беларусі і ...
 10. Хаздан, Е.В. Музыка и музыканты в свадебном обряде евреев и белорусов / Е.В. Хаздан // Музычная культура Беларусі і свету ў н...

Выданні 38 (праз поле „Год выдання“)

 1. Andrzej Bieńkowski ‎– Białoruś. Śpiewy obrzędowe / Śpiewy z Kołchozów — Muzyka Odnaleziona, Warszawa, 2014 + CD
 2. Colindatul de ceate barbateasca (пра Малдову)\UNESCO Moscow office - 160 с.+фоты
 3. Dorzecze Niemna. Śladami Oskara Kolberga (CD, DVD) - Stowarzyszenie Krusznia, 2014
 4. Kolberg 2014 (рэкламны буклет)
 5. Nongak.Community Band Music, Dance,and Rituals in the Republic of Corea\Corian Cultural heritage Foundation - 2014
 6. Ręcznik ludowy z okolic Birlska Podlaskiego. Haft I koronka уклад. Alina Deboska, Jerzy Sołub, Katarzyna Sołub, Białostok, 20...
 7. Wzornik/ узорнік гавт крыжыкам, Muzeum w Bielsk Podlaskim, 2014 (брашура)
 8. Актуальныя праблемы тэорыі літаратуры і фальклору. Працы кафедры тэорыі літаратуры БДУ, выпуск 3/ Мінск “Права і эканоміка” 2...
 9. Археалагічныя комплексы пасадаў Полацка IX - XVIII стст. (па выніках раскопак 2004 - 2012 гг.) : манаграфія / Дук Д. У. - Нав...
 10. Беларускі фальклор. матэрыялы і даследаванні. Вып 1. \ рэд Н. В. Якавенка, Т. В. Лапцёнак - Мінск: Беларус.навука,2014. - 462 с.
 11. Беларускія народныя паясы.Тэхнікі вырабу.Арнамент\Манахіня Васа(Селівончык) \Беларуская навука - Мінск,2014 – 303 с.
 12. Вілейскі павет, выпуск 1 уклад. Сяргей Макарэвіч, Дзяніс Канецкі, Мінск “Галіяфы”, 2014 179 с.
 13. Вушацкі словазбор Рыгора Барадуліна / укл. Н. Давыдзенкі. – 2-е выд. – Мінск : Кнігазбор, 2014. – 388 с.
 14. Жывая спадчына Беларусі\Living heritage of Belarus\Каталог\Інбелкульт - Мінск,2014 - 163 с.
 15. Калыханкі для Янкі.Гурт “Паўночная Сухадроўка”.2014
 16. Козловская О. Л. Ручное ткачество. Учебное пособие для студентов. Тюмень, РИЦ ТГАКИиСТ, 2014, 174 с.
 17. Методыка арганізацыі работы па збору этнаграфічнага матэрыяла. Апублікавана ў рамках праекта “Жывая гісторыя майго краю” – 64 с.
 18. Методыка шчасця.Настаўнікам і вучням\Алесь Белакоз\Сандрук – Гродна,2014 – 279 с.
 19. Народнае дойлідства / А. І. Лакотка. – Мінск : Беларуская навука, 2014. – 200 с.: іл. – (Традыцыйны лад жыцця).
 20. Непрыдуманыя партрэты. Лявон Валасюк2014/ААТ Брэсцкая друкарня
 21. Прастора музея. Рэаліі і магчымасці \ Матэрыялы міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі ў г. Мінск 2-3 кастрычніка 2013 –...
 22. Пытанні мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фалькларыстыкі. Выпуск 16 / Навук.рэд. А. І. Лакотка; Цэнтр даследаванняў беларускай ...
 23. Ремишевский К. И. История, ожившая в кадре. Белорусская кинолетопись: испытание временем. Книга 1. 1927–1953
 24. Сакрэты майстэрства. Пляценне традыцыйных кашоў / Дзяржаўная ўстанова "Мінскі абласны цэнтр народнай творчасці". - Мінск : ІП...
 25. Сакрэты майстэрства. Пляценне традыцыйных кошыкаў, Мінск 2014/ 32 с. паглядзець што дубль
 26. Своя основа/ Гораздин А./ Моска, 2014
 27. Скідзель і яго ваколіцы.Жывая гісторыя\С.Токць,М.Дзелянкоўскі - Мінск:Тэхналогія,2014 - 375 с.
 28. Современный городской фольклор – методические указания и иллюстрированный материал по проведению фольклорной практики, состав...
 29. Твары вёсак, якія знікаюць\Ларыса і Аляксандр Быцко\ Art Line City – 2014 – 50 с.
 30. Усходняе Палессе / Казімір Машынскі; уклад., прадм., камент. У. Васілевіча; пер. Л. Салавей. — Мінск: Беларуская навука, 2014...
 31. Учитель музыки\№1\2014(24) Масква- 55 с.
 32. фільмы З.Мажэйкі
 33. Фразеалагічны слоўнік Косаўшчыны\А. Зайка\ААТ "Брэсцкая друкарня",2014 - 307 с.
 34. Цветкова Н.Н. Искусство ручного ткачества; СПбКО; Москва; 2014
 35. Этнакультурныя і прыродныя турыстычныя рэсусы Гродзеншчыны і сувальшчыны + дыск
 36. Этнокультурные процессы Гродненского Понеманья в прошлом и настоящем. Александра Владимировна Гурко [и др.]; редколлегия: А. ...
 37. Юлія Літвінава і Васіль Грынь - «Дарожанька»
 38. Язэп Драздовіч. Праз церні да зорак: успаміны, артыкулы, прысвячэнні, мастацкія творы / уклад. Міхася Казлоўскага — Мінск: Ма...

Відэатэка 20 (праз поле „Год публікацыі“)

 1. 2014 - «Сейбіт» (Дарафей Фіёнік) [дак. фільм]
 2. 2014 - Dorzecze Niemna - Akordeonista z Naliboków [дак. фільм]
 3. 2014 - Dorzecze Niemna - Antoni Adamski (skrzypek) [дак. фільм]
 4. 2014 - Dorzecze Niemna - Człowiek-orkiestra [дак. фільм]
 5. 2014 - Dorzecze Niemna - Mandolinista z Białej Waki [дак. фільм]
 6. 2014 - Dorzecze Niemna - Śpiewaczki z Dubiny [дак. фільм]
 7. 2014 - Dorzecze Niemna - Tak się śpiewa w Marszałkach [дак. фільм]
 8. 2014 - Dorzecze Niemna - Wiktor Czapliński [дак. фільм]
 9. 2014 - Вышыванка / рэпартаж рэж. Горват Андрэй, 2014 [дак. фільм]
 10. 2014 - Вялікдзень. Жачкі [экспедыцыйнае відэа]
 11. 2014 - Дудар [дак. фільм]
 12. 2014 - Зоры не спяць. Уладзімер Лобач пра Каляды [перадача]
 13. 2014 - Криволес [дак. фільм]
 14. 2014 - Маналог Майстра — Дух Дрэва [дак. фільм]
 15. 2014 - Маналог Майстра — Карані [дак. фільм]
 16. 2014 - Маналог Майстра — Музыка непазнаная [дак. фільм]
 17. 2014 - Маналог Майстра — Покліч полымя [дак. фільм]
 18. 2014 - ОНТ - Языческий обряд «перепахивания речки» провели в деревне под Климовичами [сюжэт]
 19. 2014 - Святло далёкай зоркі - Зінаіда Мажэйка [перадача]
 20. 2014 - Чорным па белым — Нацыянальныя адаптацыі [перадача]

Экспедыцыі 5 (праз поле „Год правядзення“)

 1. -непазнаныя-
 2. Вялейка-2014
 3. Масты-2014
 4. Падарункі/Закупка
 5. Чавусы-2014
Гэта кэшаваныя старонка. Апошняя сінхранізацыя з базай - 06.02.2020 21:11:03

Каментароў — 0

Запрашаем да абмеркавання! Звяртаем увагу, што каментары са спасылкамі і ад неаўтарызаваных аўтараў прэмадэруюцца.