Год/стагоддзе
2006
Тып
год
Выданні
47.0000
Аўдыётэка
17.0000

Аўдыётэка 17 (праз поле „Год публікацыі“)

 1. Authentic music from Belarus. Kaliady. Part I / Аўтэнтычная музыка Беларусі. Каляды. Ч. 1
 2. Biélorussie : musiques traditionnelles
 3. Osimira - Proshcha / Прошча
 4. Tylos Labanoro
 5. Ur'ia - Kali-Chakra
 6. Вячоркі - студыя аўтэнтычнага беларускага фальклору "Я нарадзіўся тут"
 7. Галасы стагоддзяў - Піліпаўскія песні + Сцяпан Дубейка (в. Тонеж)
 8. Джамбібум
 9. Музычныя традыцыі Масленіцы Беларускага Падняпроўя
 10. Натальля Матыліцкая - Пчолачка
 11. Палац - Дарожка
 12. Там по маёвуй росі (2006)
 13. Этнічная музыка беларусаў: Бялыніцкі і Клічаўскі раёны Магілёўскай вобласці
 14. Этнічная музыка беларусаў: Першы этнаграфічны канцэрт "Фальклор беларускай глыбінкі"
 15. Этнічная музыка беларусаў: Старадарожскі р-н Мінскай вобласці
 16. Этнічная музыка беларусаў: в. Казлы Ельскага раёна
 17. Этнічная музыка беларусаў: в. Шутавічы Смаргонскага р-на Гродзенскай вобласці

Фальклор 5 (праз поле „Год ці дэкада запісу (калі невядома, то першай публікацыі)“)

 1. Лявоніха / найгрыш, відэа — в. Барань, Барысаўскі раён
 2. Проведу я русалочку до межы, до межы / песня, аўдыё — аг. Кіраў, Нараўлянскі раён
 3. Цярэшка / песня, відэа — в. Барань, Барысаўскі раён
 4. Як пашла страла да й і ўдоўж сяла / песня, аўдыё — аг. Пірэвічы, Жлобінскі раён
 5. Як пушчу стралу по ўсяму сялу / песня, аўдыё — в. Кіцін, Жлобінскі раён

Сэрыі 4 (праз поле „Год заснавання“)

 1. Аўдыяатлас традыцыйнай музычнай культуры Беларусі (БДАМ), музычная сэрыя
 2. Етномузика, перыядычнае выданне
 3. Залаты фонд каляндарна-абрадавага фальлору Беларусі, музычная сэрыя
 4. Этнічная музыка беларусаў (БелІПК), музычная сэрыя

Калектывы 4 (праз поле „Год заснавання“)

 1. "АБ-БА" аб'яднанне ў карысць дзяцей і моладзі якія вывучаюць беларускую мову
 2. UNIA, рок-гурт (Беларусь)
 3. Заельскі дом рамёстваў
 4. Рада, гурт мужчынскага спеву (г. Мінск)

Сэрыі 2 (праз поле „Год заканчэння“)

 1. Энцыклапедыя "Беларускі фальклор", кніжная сэрыя
 2. Этнічная музыка беларусаў (БелІПК), музычная сэрыя

Артыкулы 16 (праз поле „Гады публікацыі“)

 1. Ільяшук, С. Песенна-меладыйныя тыпы беларускіх балад з сюжэтам "дачка-птушка" / С. Ільяшук // Этнапесенная традыцыя Беларусі ...
 2. Александровіч, І. Выканальніцкія версіі напеваў "купайло" ў святле арыенціраў носьбітаў этнатрадыцыі (вёскі Вулька Целяханска...
 3. Бярковіч, Т. На стыку практычнай і тэарэтычнай этнамузыкалогіі: Фонаархіў этнамузыкі БДАМ / Т. Бярковіч // Музычная культура ...
 4. Варфаламеева, Т. Беларуская полька ў сістэме танцавальнай аўтэнтыкі беларусаў / Т. Варфаламеева, М. Козенка // Музычная культ...
 5. Володина Т. «Няхрышчанае мясца»: женская грудь и грудное вскармливание в белорусских традиционных представлениях и языке (на ...
 6. Заблоцкая, Т. Напевы райкова-спарышовай групы дажыначных Беларускага Паазер'я / Т. Заблоцкая // Этнапесенная традыцыя Беларус...
 7. Канстанцінава, Т. Катэгорыя "абход" у вывучэнні абрадавых песенных практык беларусаў / Т. Канстанцінава // Музычная культура ...
 8. Катвіцкая, І. Тыпавыя напевы беларускага радзіннага абраду і тэрыторыі іх пашырэння / І. Катвіцкая // Этнапесенная традыцыя Б...
 9. Костюковец, Л. Псальма о святом Юрии и цмоке, записанная Г. Р. Ширмой / Л. Костюковец // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэ...
 10. Крывашэйцава, К. Каляндарна-песенная традыцыя Днепра-Друцка-Бярэзінскага міжрэчча: да пытання жанравай марфалогіі, мелагеагра...
 11. Кутырева-Чубаля, Г. Стилевые особенности переходных зон (к изучению диалектных градаций белорусского мелоса) / Г. Кутырева-Чу...
 12. Можейко, З. Деятельность Л.С. Мухаринской сквозь призму этномузыкально-стратегической направленности / З. Можейко // Музычная...
 13. Назіна, І. "Песеннае – інструментальнае" ў музычным фальклоры беларусаў / І. Назіна // Музычная культура Беларусі і свету: да...
 14. Прыбылова, В. Тыпалагізацыя музычных форм масленічнага абрадавага масіву ў перспектыве комплекснага вывучэння каляндарна-песе...
 15. Прыбылова, В. Чашніцка-аршанска-мсціслаўскі арэал абрадавых напеваў Масленіцы: да пытання межавання песенных традыцый верхняг...
 16. Чарнова, К. Песні групы "Авясец" у восеньска-каляндарнай традыцыі паўночнай Беларусі / К. Чарнова // Этнапесенная традыцыя Бе...

Выданні 47 (праз поле „Год выдання“)

 1. 1st International applied arts and crafts exhibition in Latvia\Baltica 2006, catalogue (каталог выставы+інф. буклет)
 2. Dudy : dzieje instrumentu w kulturze staropolskiej / Zbigniew Jerzy Przerembski. Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii...
 3. Hemslöjd. 2006. № 3. (часопіс, Швецыя)
 4. Hemslöjden. 2006. № 1 (часопіс, Швецыя)
 5. Hemslöjden. 2006. № 2 (часопіс, Швецыя)
 6. Hemslöjden. 2006. № 4 (часопіс, Швецыя)
 7. Hemslöjden. 2006. № 5 (часопіс, Швецыя)
 8. Ingrid Eggimann-Jonsson.Yllebroderier. Finland. 2006.(вышыўка)
 9. Karl-Gunnar Norén och Lars Enander. Klassiskt järnsmide. Solno, 2006 (класічныя інструменты, кавальства, Швецыя)
 10. Lyn Siler. The ultimate basket book.New York.2006.(пляценне розных кошыкаў)
 11. Oskary Kolberga, nagrody imenia Oskara Kolberga, cz. 2\katalog, 2006 (польскае мастацтва, узнагароды ім. О. Кальберга\ каталог)
 12. Pieśni Ziemi Bielskiej. Gmina Orla. Zebrał i opracovał Stefan Kopa. Bielsk Podlaski, Stowarzyszenie Muzeum Ojczyzny w Studziw...
 13. Punsko ir seinų krašto lietuviai: etninio ir kultūrinio taratumo bruožai: Straipsnių rinkinys. Punsko “Aušros” leidykla, 2006
 14. Tartumaa Mustrid: Patterns of Tartu County. Tartu, 2006 (альбом пра Тарту)
 15. Tautiška kapelija SUTARAS:mūsų instrumentai (альбом музычных інструментаў, Літва)
 16. Tautosakos darbai XXXII - Lietuviu literaturos ir tautasakos institutas, Vilnius 2006, 363 c.
 17. Tina Ignell.Transmattor & Andra inslag. Korotan ljubliana, Slovenien 2006 (скандынаўскія дыванкі)
 18. Беларуская міфалогія: энцыкл. давед. С. Санько і інш.; склад. І. Клімковіч. 2-е выд., дап. Мінск: Беларусь, 2006. 599 с.
 19. Беларускі дзяржаўны музей народнай архітэктуры і побыту = Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта. Мінс...
 20. Беларускі фальклор. Энцыклапедыя ў 2-х тамах. Том 2: Л – Я. — Мн.: Беларуская энцыклапедыя, 2006 — 832 с.: іл.
 21. Беларусы. Том 9: Антрапалогія // Л.I. Цягака [і інш.]; Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. — Мн.: Бел. навука 200...
 22. Бельскі павет/ Бельск,: Navigator studio, 2006.80 с.
 23. Верхнее Поднепровье и Белоруссия. Полное географическое описание нашего Отечества / Сост.: Семенеов В. П. (Тян-Шанский, Довна...
 24. Вклад молодежных организаций в становление гражданского общества в Беларуси / Фонд имени Фридриха Эберта. М., 2006. 104 с.
 25. Вялікае княств Літоўскае: Энцыклапедыя. У 2 т. Т.2. – Мн.: БелЭн, 2006. – 792 с.: іл.
 26. Вялікае княства Літоўскае: энцыклапедыя: У 2 т. Т. 2.: Кадэцкі корпус – Яцкевіч; рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) і інш. Мінс...
 27. Давне вбрання на Волині\Етнографічно-миcтецтвознавче дослідення\Відавніцтво Обласной друкарні - Луцьк,2006 - 276 с.
 28. Дети славянского поля. Выпуск 2./ Знамя 2006. 240 с.
 29. Дзіцячы фальклор: зб. фальклор. матэрыялаў / рэд. кал. У.А. Васілевіч (навук. рэд.) і інш. Мінск: БДПУ, 2006. 359 с.
 30. Жила С.М. Свята Земля Дерев: історія, звичаі, бортництва, природа. - Киів: Фітосоціоцентр, 2006. - 228 с.
 31. Лаўрэат Міжнародных і Рэспубліканскіх фестываляў Узорны фальклорны ансамбль “Дударыкі”. Model Folk Group “Dudaryki”. Мінск, 2006
 32. Меленко Л.И. Белорусский костюм ХIX—XX вв. Мінск: Бел. наука, 2006. 142 с.
 33. Музычныя традыцыі Масленіцы Беларускага Падняпроўя [Гуказапіс] : фонаархіў этнамузыкі Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі :...
 34. Народны костюм Смоленской губернии: Материалы научно-практической конференции (25-26 ноября 2005 г.) / Под. общ. ред. – Эрдма...
 35. Полацкі этнаграфічны зборнік. Вып. 1. Народная медыцына беларусаў Падзвіння. У 2 ч. Ч. 1. / склад. А.У. Лобач, У.С. Філіпенка...
 36. Полацкі этнаграфічны зборнік. Вып. 1. Народная медыцына беларусаў Падзвіння. У 2 ч. Ч. 2. / склад. А.У. Лобач, У.С. Філіпенка...
 37. Путилов, Б.Н. Теоретические проблемы современной фольклористики. Курс лекций для студентов Музыкально-этнографического отделе...
 38. Пчолачка. спявае Наталля Матыліцкая. Мінск 2006
 39. Русальная традыцыя беларусаў: міфапаэтычная сістэма, тыпалагічныя паралелі/ У.М. Сівіцкі. Мінск: Тэхналогія, 2006. 187 с.
 40. Русско-Латышский разговорник/ Санкт-Петербург, 2006
 41. Споведзь сэрца: каталог абласной выстаўкі інсітнага мастацтва (28 верасня – 11 кастрычніка 2006). Брэст, 2006
 42. Т.В. Володина, А.С.Федосик.Белорусский эротический фольклор.Москва: "Ладомир",2006,381с.
 43. Традиционный крестьянский костюм Смоленской губернии XIX–нач. XX вв., Козикова Л.М./Смоленск «Годы», 2006 (распечатка)
 44. Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т. Т. 3. Гродзенскае Панямонне. У 2 кн. Кн. 1 / В.І. Басько і інш.; аўт. ідэі Т...
 45. Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т. Т. 3. Гродзенскае Панямонне. У 2 кн. Кн. 2 / А.М. Боганева і інш.; аўт. ідэі...
 46. Трухан Т.М., Клімчук Ф.Д. Лексіка апрацоўкі льну: тэматычны слоўнік, лексічны атлас. Мінск: ВТАА “Права і эканоміка”, 2006. 2...
 47. Лобач У.А. Этнаграфія Беларусі: Вучэбна-метадычны комплекс для студ. спец. 1-21 03 01 “Гісторыя”, 1-02 01 02 “Гісторыя. Зам...

Відэатэка 5 (праз поле „Год публікацыі“)

 1. 2006 - Беларускі народны каляндар — Вялікдзень [перадача]
 2. 2006 - Беларускі народны каляндар — Дзяды [перадача]
 3. 2006 - Беларускі народны каляндар — Радаўніца [перадача]
 4. 2006 - Завядзёнка (дак. фільм) [дак. фільм]
 5. 2006 - Святло далёкай зоркі - Рыгор Шырма [перадача]

Экспедыцыі 2 (праз поле „Год правядзення“)

 1. Докшыцы-2006
 2. Ушачы-2006
Гэта кэшаваныя старонка. Апошняя сінхранізацыя з базай - 29.08.2020 15:04:52

Запрашаем да абмеркавання! Звяртаем увагу, што каментары са спасылкамі і ад неаўтарызаваных аўтараў прэмадэруюцца.