Пра часопіс

Зборнік «Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні» — першае перыядычнае выданне, прысвечанае беларускаму фальклору.

Складацца з наступных раздзелаў: «Даследаванні», «Беларускі фальклорна-этналінгвістычны атлас», «З рукапіснай фальклорнай спадчыны», «Матэрыялы і вынікі палявых даследаванняў», «Фальклор беларусаў замежжа», «Рэцэнзіі», «Агляды і рэцэнзіі».

Даследаванні дэманструюць асноўныя кірункі беларускай фалькларыстыкі. Прыярытэтная праблематыка — фальклор і тр'nадыцыйная культура беларусаў. Сярод актуальных задач — комплекснае вывучэнне народнай культуры: паэтычнага і празаічнага фальклору, музычнага мастацтва, абрадавых практык, у тым ліку ў іх сучасных формах.

У зборніку друкуюцца ўнікальныя запісы, якія захоўваюцца ў Архіве аддзела фалькларыстыкі і культуры славянскіх народаў Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. Важнае месца адведзена матэрыялам экспедыцый у розныя раёны пражывання беларускага этнасу, у тым ліку за межамі краіны. Друкуюцца агляды і рэцэнзіі на найноўшыя выданні па беларускаму фальклору, хронікі канферэнцый па фалькларыстыцы і традыцыйнай народнай культуры.

Разлічана на фалькларыстаў, этнографаў, моваведаў, краязнаўцаў, а таксама ўсіх, хто цікавіцца народнай спадчынай.

Выданне ўключана ў Пералік выданняў ВАК Беларусі.

Выдаецца з 2014 г. Выходзіць раз на год, на беларускай мове.

ISSN 2411-2763

Рэдкалегія

Рэдакцыйная калегія: 

Рэдакцыйная рада:

М. П. Антропаў, А. М. Боганева, Ю. І. Внуковіч, А. А. Гулак, Ю. А. Крашаніннікава, С. В. Русецкі, С. І. Санько

Я. І. Грыневіч (сакратар) – кандыдат філал. навук, НАН Беларусі

Аўтарам

 1. Да друку прымаюцца арыгінальныя даследаванні або матэрыялы (за выняткам перакладаў з замежных моў). Мова выдання – беларуская. Тэкст падаецца ў рэдакцыю ў электронным выглядзе на электронны адрас falklor@belcentre.by ці ў іншы спосаб. Аўтар абавязкова падае імя, прозвішча ці псеўданім, назву ўстановы, якую ён прадстаўляе, уласны электронны адрас, а таксама вызначаны да артыкула індэкс Універсальнай дзесятковай класіфікацыі (УДК).

 2. Аб'ём артыкула (тэкст, бібліяграфія, ключавыя словы (ад 5 да 10), рэферат на рускай мове, рэзюмэ на англійскай мове) не павінен перавышаць 40 старонак, набраных праз 1,5 інтэрвалы, кегель 12.

 3. Спасылкі ў тэксце даюцца паводле прыкладу: [Никифоровский 1895, 23]. Бібліяграфічны спіс падаецца ў канцы артыкула ў алфавітным парадку. Бібліяграфічныя запісы афармляюцца ў адпаведнасці з патрабаваннямі дзяржаўных стандартаў.
  У спіс літаратуры ўключаюцца дадзеныя з англамоўных метададзеных артыкула, якія размешчаны адным блокам на тытульнай старонцы або ў канцы артыкула: Прозвішча, імя аўтараў на лацінцы; загаловак артыкула на лацінцы; загаловак артыкула на англійскай мове ў квадратных дужках; назва кнігі альбо часопіса на лацінцы; назва кнігі альбо часопіса на англійскай мове ў квадратных дужках; выходныя дадзеныя (год, том, выпуск, нумар, частка (калі ёсць), нумары старонак «ад - да»); указанне на мову артыкула, калі яна выйшла не на англійскай мове (напрыклад, in Russian); DOI артыкула (пры наяўнасці) або адрас доступу пры адсутнасці DOI, калі артыкул размешчаны ў інтэрнэце ў адкрытым доступе.

 4. Артыкулы рэцэнзуюцца.

Выдавецкая этыка

„Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні” – гэта штогадовы рэцэнзаваны зборнік навуковых артыкулаў. Аўтар, рэдакцыйная калегія і рэцэнзенты павінны выконваць этычныя стандарты на ўсіх этапах ад падачы артыкула да публікацыі. У аснове ніжэйпададзеных этычных правілаў ляжыць шэраг міжнародных кодэксаў выдавецкай этыкі, у тым ліку: Cambridge Journals Ethical Standards, COPE Code of Conduct.

ЭТЫКА

Абавязкі галоўнага рэдактара і рэдакцыйнай калегіі

 • Дзейнічаць збалансавана, аб'ектыўна і справядліва, выконваючы абавязкі, без дыскрымінацыі па прыкмеце полу, сэксуальнай арыентацыі, рэлігійных ці палітычных перакананняў альбо этнічнага альбо геаграфічнага паходжання аўтараў і, такім чынам, каб выключыць канфлікт інтарэсаў.
 • Апрацоўваць заяўкі на матэрыялы так, каб артыкулы разглядаліся і прымаліся выключна паводле акадэмічных заслуг і без уліку камерцыйных ці іншых неінтэлектуальных фактараў.
 • Прымаць і прытрымлівацца разумных працэдур у выпадку скаргаў, даючы аўтарам і рэцэнзентам разумную магчымасць адказаць на любыя скаргі. Усе скаргі будуць расследаваны незалежна ад таго, калі была зацверджана арыгінальная публікацыя. Дакументацыя, звязаная з любымі такімі скаргамі, будзе захоўвацца.
 • Мы захоўваем ананімнасць рэцэнзентаў, выступаем у якасці трэцяй асобы ў выпадку канфлікту паміж аўтарам (аўтарамі) і рэцэнзентам (рэцэнзентамі) і, у выпадку выяўлення памылкі, садзейнічаем публікацыі выпраўленняў або адкліканняў.
 • Рэдактары, якія публікуюцца ў сваім часопісе, не павінны выкарыстоўваць сваю пазіцыю (працэс рэцэнзавання павінен весціся незалежна ад аўтара);
 • Рэцэнзенты павінны своечасова ацаніць рукапіс.
 • Рэдактары павінны імкнуцца задаволіць патрэбы чытачоў і аўтараў; пастаянна ўдасканальваць часопіс; забяспечыць якасць матэрыялу, які яны публікуюць;
 • Рэдактары нясуць поўную адказнасць і паўнамоцтвы адхіліць / прыняць артыкул на аснове аб'ектыўных акадэмічных крытэрыяў (такіх як арыгінальнасць, важнасць, імавернасць і г.д.);
 • Рэдактары павінны прыняць права аўтараў абскарджваць іх рашэнні;
 • У рэдактараў не павінна быць канфлікту інтарэсаў у дачыненні да артыкулаў, якія яны адхіляюць / прымаюць;
 • Рэдактары павінны апублікаваць даты падачы і прыняцця артыкулаў, апісанне працэсу экспертнай ацэнкі і пастаянна прадастаўляць актуальныя рэкамендацыі аўтарам адносна ўсяго, што ад іх чакаецца;
 • Рашэнні аб прыняцці артыкулаў не могуць быць адменены рэдактарамі без сур'ёзных прычын; новыя рэдактары не павінны адмяняць рашэнні аб публікацыі матэрыялаў, зробленых папярэднімі рэдактарамі, без сур'ёзных прычын;
 • Рэдактары садзейнічаюць публікацыі выпраўленняў, калі ў тэксце ўзнікаюць памылкі ці недакладнасці;
 • Што тычыцца рэцэнзентаў і працэсу экспертнай ацэнкі, рэдактары абавязаны прадастаўляць рэкамендацыі экспертнай ацэнкі; патрабаваць раскрыцця любых канфліктаў інтарэсаў рэцэнзента; захаваць ананімнасць рэцэнзентаў; забяспечыць захаванне канфідэнцыяльнасці матэрыялаў, прадстаўленых у "Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні", падчас разгляду.
 • Што тычыцца членаў рэдкалегіі, рэдактары павінны прадастаўляць новым членам рэдакцыйнай калегіі рэкамендацыі па ўсім, што ад іх чакаецца, і пастаянна інфармаваць існуючых членаў аб новай рэдактарскай палітыцы і яе распрацоўцы;
 • Рэдактары павінны падтрымліваць цэласнасць акадэмічнай дакументацыі; рэдактары таксама гатовыя прадухіліць бізнес-патрэбы парушаць інтэлектуальныя і этычныя стандарты;
 • Рэдактары заўсёды гатовы кантраляваць і ахоўваць усе пытанні этыкі публікацый і аператыўна мець зносіны з аўтарамі / рэцэнзентамі / чытачамі ў выпадку магчымых памылак пры публікацыі тэкстаў; падазрэнні ў здзяйсненні правапарушэнняў (скаргі на аўтарства, плагіят, фабрыкацыя дадзеных, парушэнне стандартаў даследаванняў, прысваенне вынікаў даследаванняў і г.д.).

Абавязкі рэцэнзентаў

 • Уносіць свой уклад у працэс прыняцця рашэнняў і дапамагаць у паляпшэнні якасці публікуемай працы, аб'ектыўна і своечасова ацэньваючы рукапіс.
 • Захоўваць канфідэнцыяльнасць любой інфармацыі, прадстаўленай рэдактарам альбо аўтарам. Не выкарыстоўваць несправядліва любыя высновы альбо іншыя матэрыялы, якія ў іх утрымліваюцца.
 • Папярэдзіць рэдактара аб любым апублікаваным матэрыяле, які зместам падобны на разглядаемы.
 • Адзначаць адпаведныя апублікаваныя працы па тэме, якія не цытуюцца.
 • Быць у курсе любых магчымых канфліктаў інтарэсаў (фінансавых, інстытуцыйных, якія тычацца сумесных адносін, апякунтва альбо іншых адносін узаемнай залежнасці рэцэнзента і аўтара) і папярэджваць рэдактара пра іх, пры неабходнасці адмаўляючыся ад прагляду рукапісу.

Абавязкі аўтараў

 • Усе аўтары павінны ўносіць значны ўклад у даследаванне. Наяўнасць аўтараў, якія ўносяць істотны ўклад, але не называюцца, альбо, з іншага боку, аўтары, якія названы, але на самой справе не мелі заўважных вынікаў, расцэньваюцца як парушэнне правілаў.
 • Аўтары павінны заявіць пра крыніцу фінансавай падтрымкі даследаванняў (пры неабходнасці) і пра сваю прафесійную прыналежнасць.
 • Усе формы плагіяту, а таксама выкарыстанне непраўдзівых дадзеных недапушчальныя.
 • Аўтары абавязаны публікаваць толькі сапраўдныя дадзеныя.
 • Пацвердзіць, што прадстаўлены рукапіс не разглядаецца і не прымаецца да друку ў іншым месцы і што ён не паўтарае сутнасці папярэдніх публікацый аўтара. Калі часткі зместу перакрываюцца з раней апублікаванымі матэрыяламі, то гэта трэба прызнаць.
 • Пацвердзіць, што ўся праца ў прадстаўленым рукапісе з'яўляецца арыгінальнай, і старанна працытаваць увесь кантэнт, узяты з іншых крыніц. Атрымаць дазвол на выкарыстанне любога кантэнту з іншых крыніц, абароненага нацыянальным і міжнародным заканадаўствам аб аўтарскіх правах.
 • Забяспечыць адпаведнасць любых даследаванняў з удзелам людзей нацыянальным, мясцовым і інстытуцыянальным законам і патрабаванням (напрыклад, Этычнаму кодэксу Амерыканскай антрапалагічнай асацыяцыі, Этычнаму кодэксу Міжнароднай сацыялагічнай асацыяцыі і г.д.). Аўтары павінны забяспечыць захаванне прыватнасці чалавечых суб'ектаў.
 • Заявіць аб любых патэнцыяльных канфліктах інтарэсаў (напрыклад, калі ў аўтара ёсць канкуруючыя інтарэсы (рэальныя альбо відавочныя), якія могуць аказваць неправамернае ўздзеянне на яго абавязкі на любым этапе працэсу публікацыі).
 • Аператыўна паведамляць рэдактару альбо выдавецтву часопіса аб выяўленні істотнай памылкі ў публікацыі. Супрацоўнічаць з рэдактарам і выдаўцом з мэтай апублікавання паведамлення аб выпраўленні альбо адклікання публікацыі, калі гэта будзе неабходна.

Працэдуры барацьбы з неэтычным паводзінамі

Выяўленне неэтычных паводзін

 • Аб нядобрасумленных, неэтычных паводзінах усіх удзельнікаў выдавецкага працэсу рэдактару або выдаўцу можа паведаміць любы чалавек і ў любы час.
 • Нядобрасумленныя і неэтычныя ўчынкі ўсіх удзельнікаў выдавецкага працэсу могуць уключаць прыклады, апісаныя вышэй, але не абмяжоўваюцца імі.
 • Расследаванне выпадкаў неэтычных паводзін будзе пачата толькі калі паведамленне пра яго суправаджаецца аб'ектыўным правяраемым абгрунтаваннем. Галаслоўныя абвінавачванні могуць пацягнуць расследаванне дзеянняў абвінаваўцы.

Расследаванне

 • Рашэнне пра расследаванне прымае рэдактар, пры неабходнасці ён можа пракансультавацца з выдавецтвам.
 • Расследаванне павінна праводзіцца са строгім захаваннем прыватнасці.
 • Аўтару трэба даць магчымасць адказаць на любыя абвінавачванні.
 • Па завяршэнні расследавання галоўны рэдактар, рэдакцыя і рэдкалегія распачнуць належныя дзеянні згодна з яго вынікамі.

Магчымыя наступствы

 • Асабісты ліст аўтару альбо рэцэнзенту, у якім падрабязна расказваецца пра характар ​​правапарушэння і раскрываецца яго непрымальнасць з пункту гледжання этычных норм.
 • Публікацыя афіцыйнага паведамлення з падрабязным указаннем на парушэнні правілаў.
 • Публікацыя рэдактарскага артыкула з падрабязнай інфармацыяй аб парушэнні правілаў.
 • Афіцыйны ліст кіраўніку падраздзялення, дзе працуе аўтар або рэцэнзент, або арганізацыю, што фінансуе даследаванне.
 • Афіцыйнае абвяржэнне або адмова ад публікацыі ў часопісе ў спалучэнні з інфармаваннем кіраўніка падраздзялення, дзе працуе аўтар або рэцэнзент, службаў, якія займаюцца індэксацыяй і рэферыраваннем, і чытацкай аўдыторыі часопіса.
 • Афіцыйная забарона на прыём матэрыялаў да друку ад парушальніка на пэўны або нявызначаны перыяд.
 • Паведамленне аб парушэнні і яго наступствах ў прафесійную арганізацыю для далейшага расследавання.
 •  

Кантакты

Тэлeфон: +375172702383
E-mail: falklor@belcentre.by

Belarusian Folklore: data and research

Double-blind peer reviewed collection of scientific articles “Belarusian Folklore: data and research” is the first periodical mainly devoted to Belarusian folklore. The collection publishes original studies into folklore, ethnology, cultural anthropology and related fields. The collection focuses on the theoretical and empirical studies, evaluative review articles with a purpose to promote the theoretical knowledge of folklore studies and related fields. “Belarusian Folklore” publishes articles on any aspects and all genres of folklore, and articles on mythology, folk religion and customs, narratives, poetic folklore, ethnomusicology, etc.

A separate section presents overviews and reports of specialized literature, audio materials, etc., comments on conferences and fieldwork, etc. The collection is issued in print.

The collection publishes unique records stored in the Archives of the Department of Folklore and Culture of Slavic Peoples of the Center for the Belarusian Culture, Language and Literature Research of the National Academy of Sciences of Belarus.

The journal publishes occasional special issues devoted to particular topics, which merit special attention.

Editorial board

Main Editorial Board:

Editorial Board:

Mikalai P. Antropau, Alena M. Bohanieva, Yury I. Vnukovich, Anastasia A. Hulak, Yulia Krasheninnikova, Siarhiej V. Rusiecki, Siarhei I. Sanko

Manuscript submission

“Belarusian Folklore: data and research” requests the submission of manuscripts in electronic format. Articles can be sent as attachments to e-mails falklor@belcentre.by, but if the text contains unconventional special characters, a pdf with embedded fonts is required. Submission of articles and article processing is free of charge.

For the purpose of reviewing, articles for publication should initially be submitted to e-mail: falklor@belcentre.by

The author needs to provide author(s) name(s) and surname(s), affiliation(s), e-mail address and the index of the Universal Decimal Classification (UDC) defined for the article.

The collection‘s language is Belarusian.

Scientific Contributions (15 to 40 pages, 1 p. = 1800 characters with spaces): Original articles with an extended and argued exposition of problems, topics or problem areas. These should include an abstract in Russian, key words, summary in both Belarusian and English, bibliography.

Please provide a short abstract of 100 to 250 words. The abstract should not contain any undefined abbreviations or unspecified references. Please provide 5 to 10 keywords or short phrases in alphabetical order. Since the abstract and the keywords will be used to select appropriate reviewers, it is essential to make them as informative as possible.

Abbreviations should be explained at first occurrence.

In the text, a reference identified by means of an author‘s name should be followed by the date of the reference in square brackets and page number(s) where appropriate. In the event that the author cited has had two or more works published during the same year, the citation and the reference should contain a lower case letter like a and b after the date to distinguish the works. For example: [Никифоровский 1895, 23].

References to books, journal articles, articles in collections and conference or workshop proceedings should be collected in a list at the end of the paper and listed in alphabetical order following the examples: https://vak.gov.by/bibliographicDescription. Please add DOIs (digital object identifier) of articles or books if available, to enhance the visibility and quotability.

Ethics

„Belarusian folklore: data and research” is a double-blinded peer reviewed collection of scientific articles published once a year. The author, the journal editor and the peer-reviewers must all comply with expected ethical standards at all stages from submission to publication of an article. The statement below is based on Cambridge Journals Ethical Standards, COPE Code of Conduct, and others.

 1. ETHICAL EXPECTATIONS

 Responsibilities of the Editor-in-Chief, Editorial Board and Editorial Staff

 • We will act in a balanced, objective, and fair way while carrying out our expected duties, without discrimination on grounds of gender, sexual orientation, religious or political beliefs, or the ethnic or geographical origin of the authors, and so as to exclude conflicts of interest.
 • We will handle submissions for sponsored supplements or special issues in the same way as other submissions, so that articles are considered and accepted solely on their academic merit and without regard to commercial or other non-intellectual factors.
 • We will adopt and follow reasonable procedures in the event of complaints, giving authors and reviewers a reasonable opportunity to respond to any complaints, and allowing the authors of all books reviewed a right of reply. All complaints will be investigated no matter when the original publication was approved. Documentation associated with any such complaints will be retained.
 • We preserve anonymity of reviewers, act as third party in case of conflict between the author(s) and the reviewer(s) and, should an error be found, promote publication of corrections or retractions.
 • Editors publishing in their own collection of articles must not exploit their position (the process of peer review must be handled independently of the author);
 • Reviewers shall assess the manuscript in a timely manner.
 • Editors shall strive to meet the needs of readers and authors; constantly improve the collection of articles; ensure the quality of the material they publish;
 • Editors shall have complete responsibility and authority to reject/accept an article on the basis of objective academic criteria (such as originality, importance, clarity, etc.);
 • Editors shall accept the right of authors to appeal against their decisions;
 • Editors have no conflict of interest with respect to articles they reject/accept;
 • Editors shall publish submission and acceptance dates for articles, description of the peer review process, and to provide continually actualised guidance to authors on everything that is expected of them (including guidance about authorship criteria);
 • Decisions of acceptance of the articles cannot be reversed by editors without serious reasons; new editors shall not overturn decisions to publish submissions made by previous editors without serious reasons;
 • Editors promote the publication of corrections or retractions of the text if errors or inaccuracies occur in the text;
 • As regards reviewers and the peer review process, editors are obliged to provide peer-review guidance; require the disclosure of any reviewer’s conflict of interests; preserve the anonymity of reviewers; to ensure that the material submitted to "Belarusian Folklore: data and research" remains confidential while under review. 
 • As regards members of the editorial board, editors shall provide new editorial board members with guidelines on everything that is expected of them and keep existing members updated on new policies and developments;
 • Editors shall maintain integrity of the academic record; editors are also willing to preclude business needs from compromising intellectual and ethical standards;
 • Editors are always prepared to monitor and safeguard all issues of publishing ethics and promptly communicate with authors/reviewers/readers in cases of possible errors in publishing of the texts; suspected misconducts (authorship complaints, plagiarism, fabrication of data, research standards violations, research result misappropriations, etc.).

Reviewers’ responsibilities

 • To contribute to the decision-making process, and to assist in improving the quality of the published paper by reviewing the manuscript objectively, in a timely manner.
 • To maintain the confidentiality of any information supplied by the editor or author. Not to make unfair use of any findings or other material contained in it.
 • To alert the editor to any published or submitted content that is substantially similar to that under review.
 • Reviewers shall point out relevant published work which is not yet cited. 
 • To be aware of any potential conflicts of interest (financial, institutional, relating to collaborative, tutelary, or other relationships of mutual dependence or patronage between the reviewer and author) and to alert the editor to these, if necessary declining to review the manuscript.

 Authors’ responsibilities

 • All authors have to present a significant contribution to the research. The occurrence of authors who contribute substantially but are not explicitly acknowledged, or, on the other hand, authors that are acknowledged but in fact are not involved in the research, is regarded as misconduct.
 • Authors have to declare the source of financial support for the research (if relevant) and their professional affiliation.
 • All forms of plagiarism as well as use of fraudulent data is unacceptable.
 • Authors are obliged to publish only real and authentic data.
 • To guarantee that all data are real and authentic, to maintain accurate records of data associated with their submitted manuscript. Where appropriate and possible, to deposit data in a suitable repository or storage location, for sharing and further use by others. The collection ofscientific articles regularly publishes research data online.
 • To confirm/assert that the manuscript as submitted is not under consideration or accepted for publication elsewhere and that it does not substantively reproduce any previous publication by the author. Where portions of the content overlap with published or submitted content, this should be acknowledged. 
 • To confirm that all the work in the submitted manuscript is original and to cite all content reproduced from other sources punctiliously. To obtain permission to reproduce any content from other sources that is protected by national and international copyright law.
 • To ensure that any studies involving human subjects conform to national, local and institutional laws and requirements (e.g. Code of Ethics of American Anthropological Association, Codes of Ethics of the International Sociological Association, etc.). Authors should ensure that the privacy of human subjects is respected.
 • To declare any potential conflicts of interest (e.g. where the author has a competing interest (real or apparent) that could be considered or viewed as exerting an undue influence on his or her duties at any stage during the publication process).
 • To notify promptly the journal editor or publisher if a significant error in their publication is identified. To cooperate with the editor and publisher to publish an erratum, addendum, corrigendum notice, or to retract the findings published in the paper, where this is deemed necessary. 

 2. PROCEDURES FOR DEALING WITH UNETHICAL BEHAVIOUR

 Identification of unethical behaviour

 • Misconduct and unethical behaviour may be identified and brought to the attention of the editor and publisher at any time, by anyone.
 • Misconduct and unethical behaviour may include, but need not be limited to, examples as outlined above. 
 • Whoever informs the editor or publisher of such conduct should provide sufficient objectively verifiable evidence in order for an investigation to be initiated. All allegations will be taken seriously and arbitrated in the same way.

 Investigation

 • An initial decision should be taken by the editor, who should consult with or seek advice from the publishing bodies, if appropriate.
 • Evidence should be gathered on a strictly confidential basis.
 • The author should be given the opportunity to respond to any allegations.
 • The General Editor, Editorial Staff, and Editorial Board will take action at the conclusion of an investigation as appropriate.

Responses (may be applied separately or in combination)

 • A private letter to the author or reviewer detailing the nature of the offence and making clear its unacceptability in terms of ethical standards.
 • Publication of a formal notice detailing the misconduct.
 • Publication of an editorial detailing the misconduct.
 • A formal letter to the head of the author’s or reviewer’s department or funding agency.
 • Formal retraction or withdrawal of a publication from the journal, in conjunction with informing the head of the author or reviewer’s department, Abstracting & Indexing services and the readership of the publication.
 • Imposition of a formal embargo on contributions from an individual for a defined or indefinite period.
 • Reporting the case and outcome to a professional organisation for further investigation and action.

Contact

Phone: +375172702383
e-mail: falklor@belcentre.by

 1. 2021 - У натхненні з палескіх экспедыцый. Да юбілея Вольгі Бяловай. Гутарылі Алена Боганева і Таццяна Валодзіна // Беларускі ...
 2. 2021 - Скварчэўскі Д., Быль В. Запісы з Бернардзінскага архіва 1764 г. як этна- графічная крыніца // Беларускі фальклор: матэ...
 3. 2021 - Паўлава, А. Уладзімір Урбановіч і яго апісанне вяселля / А. Паўлава // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні: з...
 4. 2021 - Мяснікова С. Прынцыпы складання сістэматычнага паказальніка зместавых элементаў песень абраду-гульні «Жаніцьба Цярэшкі...
 5. 2021 - Ліхадзіеўская, В. Хто аўтар манускрыпту? Прыказкі і мудрагель Радзімічаў Старавялейшчыны / В. Ліхадзіеўская // Беларус...
 6. 2021 - Лапацін, Г. «Лячыць людзей – эта самая цяжолая работа»: да партрэта вясковага знахара / Г. Лапацін // Беларускі фалькл...
 7. 2021 - Лабачэўская, В. Патрыятычная міфалогія беларускага арнаменту прафесара М. С. Кацара / В. Лабачэўская // Беларускі фаль...
 8. 2021 - Касміна, А. Стварэнне міфа пра традыцыйную вышыўку і яго развіццё ў сучаснай навуковай і медыйнай прасторы / А. Касмін...
 9. 2021 - Гулак, Н. «Нефарматныя» людзі і песні вайны / А. Гулак // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні: зб. навук. пр....
 10. 2021 - Грунтоў, С., Кухаронак, Т. Святкаванне Вялікадня ў савецкай Беларусі (1960–1980-я гг.) / С. Грунтоў, Т. Кухаронак // Б...
 11. 2021 - Внуковіч, Ю., Грыневіч, Я. Беларускія народныя песні з вёскі Брыксічы Баранавіцкага павета, сабраныя У. Паўлюкоўскім /...
 12. 2021 - Внуковіч, Ю. Народная культура Віленшчыны ў палявых запісах пачатку ХХІ стагоддзя / Ю. Внуковіч // Беларускі фальклор:...
 13. 2021 - Валодзіна, Т. Канструяванне традыцыі. У пошуках цмока / Т. Валодзіна // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні: ...
 14. 2021 - Бутаў І. Згадкi пра культавыя і гістарычныя камянi ў архівах Беларусі і Літвы // Беларускі фальклор: матэрыялы і дасле...
 15. 2021 - Андруніна М. Міфалагічная і прагматычная роля агню ў славянскай пахавальнай абраднасці // Беларускі фальклор: матэрыял...
 16. 2021 - «Старана мая вясёленькая...» З фальклорнай спадчыны вёскі Цясова Салігорскага раёна. Да друку падрыхтавала Ірына Васіл...
 17. 2021 - «Кропку ставіць яшчэ рана. Наперадзе ў нас яшчэ многа работы!..» Да юбілея Мікалая Антропава. Гутарыла Таццяна Аліферч...
 18. 2020 - Янковяк М. Традыцыйная медыцына ва ўспамінах беларускамоўных жыхароў вёсак паўднёва-ўсходняй Латвіі (выбраныя тэксты) ...
 19. 2020 - Якубенока Л. Тэкстыль у латышскіх абрадах пераходу з беларускімі пара- лелямі // Беларускі фальклор: матэрыялы і дасле...
 20. 2020 - Слюжынскас Р. Асаблівасці мелодыкі літоўскіх (дзукскіх) калядак: матэрыялы для параўнальных даследаванняў // Беларускі...
 21. 2020 - Скварчэўскі Дз. Міфалагічныя вобразы ў народнай культуры беларуска-літоўскага памежжа: Сёрба, Сярбай, Serbojus // Бела...
 22. 2020 - Скварчэўскі Дз. Гісторыя каменных крыжоў // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. Збор. навук. прац. Вып. 7. –...
 23. 2020 - Разаўскас Д., Швед І. Міфасемантыка і функцыянальнасць вобраза дрэва-маці ў фальклоры народаў свету // Беларускі фальк...
 24. 2020 - Мардоса Ё. Зеляніна святкаванняў Сёмухі і Дзявятніка ў літоўскай сельскай культуры першай паловы ХХ стагоддзя // Белар...
 25. 2020 - Ляшкевіч А. Масленічная калодка, сінанімічныя прадметы і пакаранне моладзі за неўступленне ў шлюб // Беларускі фалькло...
 26. 2020 - Лаўрынкене Н. Міф пра нябеснае вяселле ў балцкай традыцыі // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні: зб. навук. ...
 27. 2020 - Лапацін Г. Да пытання народнахрысціянскай аксіялогіі знахарства: вопыт Ніны Шкрабавай // Беларускі фальклор: матэрыялы...
 28. 2020 - Зайкоўскі Э. Жаночыя міфалагічныя персанажы ў мікратапаніміі: Дзявочыя, Бабіны і Мар’іны горы // Беларускі фальклор: м...
 29. 2020 - Вілкойць Б. Беларускія народныя песні. Падрыхтавалі да друку Юрый Внуковіч і Яніна Грыневіч // Беларускі фальклор: мат...
 30. 2020 - Внуковіч Ю., Грыневіч Я. «Я шаную ўсё, што ёсць беларускае наша роднае». Фальклорныя запісы Баляслава Вілкойця са збор...
 31. 2020 - Внуковіч Ю. Народная культура Віленшчыны ў палявых запісах пачатку ХХІ стагоддзя // Беларускі фальклор: матэрыялы і да...
 32. 2020 - Валодзіна Т. Латышскія і беларускія лекавыя замовы: у пошуках паралеляў // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванн...
 33. 2020 - Валодзіна Т. Будзем памятаць мы // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. Збор. навук. прац. Вып. 7. – Мінск: Б...
 34. 2020 - Бутаў І. Матэрыялы аб аб’яўленнях Божай Маці, Ісуса Хрыста і святых у XIX – пачатку XXI стагоддзя (па звестках гістары...
 35. 2020 - Бальсіс Р. Дахрысціянскія іерафаніі літоўскай і прускай рэлігіі. Пераклаў з літоўскай Юрый Внуковіч // Беларускі фальк...
 36. 2020 - Балкуце Р. З беларускіх экспедыцый // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. Збор. навук. прац. Вып. 7. – Мінск...
 37. 2020 - Бажок Ю. Апатрапейныя сродкі і дзеянні супраць нябожчыкаў, якія ходзяць, у міфалагічных наратывах, павер’ях і імператы...
 38. 2019 - Шрубок А. Этнабіялагічныя нататкі з вёскі Санюкі Ельскага раёна // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. Збор....
 39. 2019 - Скварчэўскі Дз. Сакральныя камяні Усходняй Еўропы // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. Збор.навуковых прац...
 40. 2019 - Руплівец нашай Віцебшчыны: Анатоль Серафімавіч Емяльянаў Гутарыў Сяргей Русецкі // Беларускі фальклор: матэрыялы і дас...
 41. 2019 - Пацюпа Ю. Ян Баршчэўскі і рэканструкцыя аўтарскіх тэкстаў паводле вусных запісаў. Рэканструяваныя тэксты. Гістарычны к...
 42. 2019 - Мікус А. Ці пазычыў Ян Баршчэўскі сюжэт у езуітаў? // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. Збор.навуковых пра...
 43. 2019 - Мармыш Т. Легенды Себежаўшчыны ў запісах П. Ф. Альхімовіча // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. Збор.навук...
 44. 2019 - Мазурына Н. Улюбёнасць у родныя песні: да 80-годдзя са дня нараджэння фалькларыста і дырыжора Уладзіміра Іосіфавіча Ра...
 45. 2019 - Лапацін Г. «Праклёнам праклясць». Праклёны ва ўяўленнях і парэміях жыхароў пасёлка Амяльное на Веткаўшчыне // Беларуск...
 46. 2019 - Крыжэвіч А. Святая крыніца: унікальны водны аб’ект Крычаўшчыны // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. Збор.н...
 47. 2019 - Калкаева Г. Кот Варгін, рамантыкі і фальклорны субстрат у аповесці Яна Баршчэўскага «Чараўнік ад прыроды і кот Варгін»...
 48. 2019 - Кавальчук Н. Звычай выправоджваць русалак: лакальныя формы і арэалына тэрыторыі Палесся Украіны і Беларусі // Беларуск...
 49. 2019 - Гулак Н. Да праблемы асэнсавання фальклору ваеннага часу // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. Збор.навуков...
 50. 2019 - Высоцкая А. «Жыццё» і «смерць»: канатацыя сімвалічных пазіцый у беларускім народным сонніку і наратывах пра сон канца ...
 51. 2019 - Внуковіч Ю., Грыневіч Я. Фальклорная спадчына Смаленшчыны ў Архіве ІМЭФ імя К. Крапівы НАН Беларусі // Беларускі фальк...
 52. 2019 - Валодзіна В., Санько З. Ён сам быў установай… У памяць пра Алеся Зайку // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні...
 53. 2019 - Бутаў І. Апалыя аблокi як фальклорны матыў // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. Збор.навуковых прац. Вып. ...
 54. 2019 - Боганева А. «Пры цвёрдасці ўрада <...> трэба было б прыняць меры супраць гэтых абнаўленняў» // Беларускі фальклор: мат...
 55. 2018 - Ян Чачот – збіральнік беларускіх народных казак. Прадмова і падрыхтоўка да друку Вячаслава Мартысюка // Беларускі фаль...
 56. 2018 - Якіменка Т. Аб мелагеаграфічных вектарах і тэрытарыяльным размеркаванні функцыянальна-жанравых груп обальска-ўсвяцкага...
 57. 2018 - Энгелькінг Г. Паляшук дэгуманізаваны. Польскае стаўленне да Палесся ў святле міфа. З польскай пераклалі Сяргей Русецкі...
 58. 2018 - Тычына С. Матывы сну ў мастацкім свеце Я. Баршчэўскага і іх фальклорна-міфалагічная аснова // Беларускі фальклор: матэ...
 59. 2018 - Песні, сабраныя Нінай Мацяш. Да друку падрыхтаваў Уладзімір Васілевіч // Беларускі фальклор : Матэрыялы і даследаванні...
 60. 2018 - Песні Станіславы Трацяк. Уступ і падрыхтоўка да друку Ю. Пацюпы // Беларускі фальклор : Матэрыялы і даследаванні : зб....
 61. 2018 - Някрасава Н. Асаблівасці традыцыйнай музычнай культуры палякаў Гродзеншчыны (Гродзенскі раён) // Беларускі фальклор : ...
 62. 2018 - Машыньскі Казімір. Святаянскія звычаі на Заходнім Палессі. З польскай пераклала Настасся ДаніловічБеларускі фальклор :...
 63. 2018 - Мазурына Н. Індывідуалізацыя тыповага ў варыянтах пазаабрадавых песень (на прыкладзе беларускай сямейнай песні «Ой, жу...
 64. 2018 - Лобач У. Балада Яна Баршчэўскага «Дзявочая крыніца» і фальклорныя рэаліі Паўночнай Беларусі // Беларускі фальклор: мат...
 65. 2018 - Лапацін Г. «Сон Багародзіцы» ў побытавай і рэлігійнай практыцы жыхароў Гомельской вобласці // Беларускі фальклор : Мат...
 66. 2018 - Кузняцова В. Беларускі сібірскі запіс казкі пра Марка Багатага (AaTh 930) і ўсходнеславянскія разнавіднасці гэтага сюж...
 67. 2018 - Каянідзі Леанід. Асаблівасці смаленскіх фальклорных казак, сабраных В. К. Яфрэменкавым: сюжэтная сінтагматыка, семанты...
 68. 2018 - Казлова Н. Беларускія сюжэты, матывы і вобразы ў кантэксце народнай міфалагічнай прозы Омскага Прыіртышша // Беларускі...
 69. 2018 - Кабакова Г. Размеркаванне долі і дарункаў у еўрапейскіх этыялагічных казках і легендах // Беларускі фальклор : Матэрыя...
 70. 2018 - Зайкоўскі Э. Апатрапеічныя практыкі ў доме, на могілках і на месцах культу // Беларускі фальклор : Матэрыялы і даследа...
 71. 2018 - Даніловіч Н. Каляндарна-песенная традыцыя ў Свіслацка-Зэльвенскім локусе // Беларускі фальклор : Матэрыялы і даследава...
 72. 2018 - Вінаходаў Дз. Загадкі Яна Баршчэўскага: асноўнае пытанне шляхціца Завальні // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследав...
 73. 2018 - Внуковіч Ю. Фальклор беларусаў Віленшчыны // Беларускі фальклор : Матэрыялы і даследаванні : зб. навук. прац. – Вып. 5...
 74. 2018 - Бярковіч Т., Канстанцінава Т. У прасторы высокіх ісцін і вяршэнства інтэлекту (да юбілею этнамузыколага Тамары Якіменк...
 75. 2018 - Бутаў І. «Святы камень» з в. Пацэвічы // Беларускі фальклор : Матэрыялы і даследаванні : зб. навук. прац. – Вып. 5. – ...
 76. 2018 - Боганева А. Вавілонская вежа ў беларускай вуснай Бібліі: матывы, этыялогіі, паралелі, вобразы // Беларускі фальклор : ...
 77. 2018 - Беларускія казкі з архіва М. В. Доўнар-Запольскага Прадмова і падрыхтоўка да друку В. Мартысюка // Беларускі фальклор ...
 78. 2018 - Авілін Ц., Аліферчык Т., Боганева А. Беларускія міфалагічныя наратывы і павер’і пра ваўкалакаў // Беларускі фальклор :...
 79. 2017 - Якіменка Т. «Ваджэнне Казы», «Жаніцьба Цярэшкі», «Яшчар», «Барана» ў новым досведзе іх этнамузыкалагічнага даследаванн...
 80. 2017 - Энгелькінг Э. «Паляшук» у нарадазнаўчым дыскурсе. Эскіз да партрэта паводле Ludu Кольберга. Пераклаў з польскай Сяргей...
 81. 2017 - Смірнова І., Астравух А. «Саветы загадалі нам быць вясёлымі і шчаслівымі…»: яўрэйскі фальклор на Беларусі // Беларускі...
 82. 2017 - Скварчэўскі Дз. Камяні з выявай знака ў выглядзе восі з паўсферай: да праблемы паходжання, арэала, класіфікацыі і дата...
 83. 2017 - Пацюпа Ю., Мартысюк В. Эсхаталагічная паэма «Страшны суд» // Беларускі фальклор: Матэрыялы і даследаванні : зб. навук....
 84. 2017 - Некалькі беларускіх народных песень (першая публікацыя беларускага фальклору ў Вялікабрытаніі). Пераклад з англійскай,...
 85. 2017 - Лобач У. Курганы, гарадзішчы, скарбы: «вясковая археалогія» на тэрыторыі Віцебшчыны ў ХІХ–ХХ стст. // Беларускі фалькл...
 86. 2017 - Лапацін Г. Фальклор адселенай вёскі Гарысты // Беларускі фальклор: Матэрыялы і даследаванні : зб. навук. прац. – Вып. ...
 87. 2017 - Купчанка Р. Вясельныя абрады беларусаў. Пераклала з нямецкай Т. Валодзіна // Беларускі фальклор: Матэрыялы і даследава...
 88. 2017 - Казкі і былі Івана Качура. Да друку падрыхтавала Алёна Паўлава // Беларускі фальклор: Матэрыялы і даследаванні : зб. н...
 89. 2017 - Казкі Беласточчыны. Прадмова і падрыхтоўка да друку Дар’і Алексенка // Беларускі фальклор: Матэрыялы і даследаванні : ...
 90. 2017 - З нататнікаў Сержпутоўскага. Слугі, жанчыны і дзеці. Да друку падрыхтаваў Сяргей Грунтоў // Беларускі фальклор: Матэры...
 91. 2017 - Гулак Н. Неакадэмічныя нататкі да юбілею Алаізы Пашкевіч // Беларускі фальклор: Матэрыялы і даследаванні : зб. навук. ...
 92. 2017 - Грунтоў С. Смерць як структурны шок і механізмы яго пераадолення ў традыцыйнай культуры беларускіх сялян ХІХ – першай ...
 93. 2017 - Ганчар У. Знахарства і народнае лекарства ў Беларусі ў канцы ХХ – пачатку ХХІ ст.: праблема дэфініцый // Беларускі фал...
 94. 2017 - Внуковіч Ю. Народная культура Віленшчыны ў палявых запісах пачатку ХХІ стагоддзя // Беларускі фальклор: Матэрыялы і да...
 95. 2017 - Валодзіна Т. Беларускія замовы ад чэмеру: унутраныя і знешнія сувязі // Беларускі фальклор: Матэрыялы і даследаванні :...
 96. 2017 - Боганева А., Авілін Ц. Плямы на месяцы: беларускія інтэрпрэтацыі // Беларускі фальклор: Матэрыялы і даследаванні : зб....
 97. 2016 - Шрубок А. Сурокі: найменні і арэальная характарыстыка // Беларускі фальклор : Матэрыялы і даследаванні : зб. навук. пр...
 98. 2016 - Цяпкова Т. З архіўных сшыткаў. Замовы // Беларускі фальклор : Матэрыялы і даследаванні : зб. навук. прац. – Вып. 3. – ...
 99. 2016 - Цалка П. Фальклор беларусаў Браншчыны (з экспедыцыйных запісаў) // Беларускі фальклор : Матэрыялы і даследаванні : зб....
 100. 2016 - Фальклорныя скарбы Язэпа Драздовіча. Падрыхтаваў да друку Вячаслаў Мартысюк. Прадмова Арсеня Ліса // Беларускі фалькло...
 101. 2016 - Фальклор беларусаў Латгаліі. з рукапіснай спадчыны Сяргея Сахарава. Падрых- тавалі да друку Цімафей Авілін і Вячаслаў ...
 102. 2016 - Санько С. Генеалогія і герменеўтыка матыву «міфічная істота на дрэве» ў замоўных тэкстах: светапоглядны і кампаратыўны...
 103. 2016 - Пацюпа Ю. Вершаванне ў замовах: Паводле матэрыялаў Віцебшчыны і Гродзеншчыны // Беларускі фальклор : Матэрыялы і дасле...
 104. 2016 - Масквіна В. Сістэма магічных дзеянняў у замоўна-заклінальным тэксце // Беларускі фальклор : Матэрыялы і даследаванні :...
 105. 2016 - Ляшкевіч А. Традыцыя зніклай вёскі ў аповедах яе апошняй жыхаркі. Рэцэнзія на: Генадзь Лапацін. «Варвара Грэцкая як з’...
 106. 2016 - Лескець С. Бабка Алена: фота- і аўтапрэзентацыя вясковай лекаркі // Беларускі фальклор : Матэрыялы і даследаванні : зб...
 107. 2016 - Лапацін Г. «Не сама я вас прашу, прося вас месяц, краснае солнышка»: вопыт тэксталагічнага каментара да адной замовы /...
 108. 2016 - Зоўчак М. Народная малітва (Пераклад з польскай мовы А. Захарэвіч і Ю. Пацюпы) // Беларускі фальклор : Матэрыялы і дас...
 109. 2016 - Заўялава М. Канцэпцыя чалавека ў літоўскіх і беларускіх лекавых замовах // Беларускі фальклор : Матэрыялы і даследаван...
 110. 2016 - Захаркевіч С. Як гартавалася сталь: Станаўленне беларускага савецкага этнолага Маісея Якаўлевіча Грынблата // Беларуск...
 111. 2016 - Грунтоў С. Могілкі на берагах Буга. Рэцэнзія на выд.: Cmentarze po obu stronach Bugu / рod red. H. Arkuszyna, F. Czyże...
 112. 2016 - Ганчар У. Замоўная традыцыя ў знахарстве беларускага Палесся ў ХХ – пачатку ХХІ ст.: пераемнасць і змены // Беларускі ...
 113. 2016 - Внуковіч Ю. Народная культура Віленшчыны ў палявых запісах пачатку XXI стагоддзя // Беларускі фальклор : Матэрыялы і д...
 114. 2016 - Валодзіна Т. Вяртанне Часлава Пяткевіча. Рэцэнзія на выданне: Pietkiewicz, Czesław. Kultura społeczna Polesia Rzeczyck...
 115. 2016 - Валодзіна Т. «Хлеб-соль прымі, а здароўе вярні»: этнамедыцынскія ўяўленні ў кантэксце ўзаемінаў чалавека і локуса // Б...
 116. 2016 - Агапкіна Т., Карпаў У., Тапаркоў А. Беларускія версіі Другога Мерзебургскага заклінання ў параўнанні з іншымі славянск...
 117. 2016 - Авілін Ц., Антропаў М., Боганева А. Русалкі: знешні выгляд // Беларускі фальклор : Матэрыялы і даследаванні : зб. наву...
 118. 2015 - Яшчэ за імі слова: гутарка з Арсенем Лісам: да 80-годдзя даследчыка. Гутарыла А. Гулак // Беларускі фальклор: матэрыял...
 119. 2015 - Шрубок, А. Першы выган жывёлы ў поле: арэальная характарыстыка і семантыка / А. Шрубок // Беларускі фальклор: матэрыял...
 120. 2015 - Шарая О. Западнополесский обряд «вождение Куста» как социокультурный феномен и проблемы его изучения // Беларускі фаль...
 121. 2015 - Сівіцкі У. Традыцыя гукання вясны ў беларусаў: міфасемантыка сезонна-каляндарнай змены // Беларускі фальклор: матэрыял...
 122. 2015 - Песні, далучаныя да вечнасці: са збораў Сяргея Панізьніка // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. Вып. 2 – Мі...
 123. 2015 - Ліс, А.С. З архіва Аркадзя Смоліча / А.С. Ліс // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. – Вып. 2. - Мінск : Бел...
 124. 2015 - Лобач У. Аўтэнтычны фальклор і прафесійная этыка фалькларыстаў. Рэц. Былички Белорусского Поозерья: сборник текстов / ...
 125. 2015 - Лаўрынкене Н. Літоўская багіня Круміне і яе адлюстраванні ў славянскіх традыцыях // Беларускі фальклор. Матэрыялы і да...
 126. 2015 - Лапацін Г. «Былі ведзьмы...»: Уяўленні пра вядзьмарства ў традыцыйнай культуры Гомельшчыны (па матэрыялах экспедыцый В...
 127. 2015 - Казлоўскі Стафан-Яраслаў. Жаночая запустовая містэрыя 1947 г. // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. – Вып. ...
 128. 2015 - Кавалёва Р. Беларускія куставыя песні: функцыя, паэтыка, семантыка // Беларускі фальклор. Матэрыялы і даследаванні. Зб...
 129. 2015 - Ганчар У. «Мати знала, робила, да умерла, да ходила ужэ» (або народная дэманалогія Палесся ў запісах 80–90-х гг. ХХ ст...
 130. 2015 - Габрусь Т. Захавальніца таямніцы слова: да 80-годдзя Ліі Салавей // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. Вып....
 131. 2015 - Віннікава М., Валодзіна Т. Палатно, арнамент, слова. Рэц. Лобачевская О. А. Белорусский народный текстиль: художествен...
 132. 2015 - Волкаў Ф. Кармленне душ у беларусаў // Беларускі фальклор. Матэрыялы і даследаванні. Зборнік навуковых прац. – Вып. 2....
 133. 2015 - Внуковіч Ю. Народная культура Віленшчыны ў палявых запісах пачатку ХХІ стагоддзя // Беларускі фальклор: матэрыялы і да...
 134. 2015 - Боганева А. Беларускія версіі легенды пра колас: варыянтнасць, тыпавыя і рэдкія матывы, геаграфія распаўсюджання // Бе...
 135. 2015 - Антропаў М. Этналінгвістычны кантынуум заходнепалеска-беларускага абрадавага КýстаБеларускі фальклор. Матэрыялы і дасл...
 136. 2014 - Швед І.А. Фалькларыстычныя даследаванні на пачатку ХХІ стагоддзя : традыцыі, навацыі, перспектывы // Беларускі фалькло...
 137. 2014 - Харытанюк-Міхей Гражына . Традыцыі памінання продкаў у беларусаў на Беласточчыне //Беларускі фальклор. Матэрыялы і дас...
 138. 2014 - Санько С. Беларускі баладны сюжэт «удава, яе дачка і сыны-карабельшчыкі» і індаеўрапейскі «царскі наратыў» // Беларуск...
 139. 2014 - Паўлава А. Пра палескае вяселле з любоўю (Ф. Д. Клімчук. «Традыцыйнае вяселле вёскі Сіманавічы Драгічынскага раёна Брэ...
 140. 2014 - Пацюпа Ю. Рытмавыя структуры беларускай народнай песні: подступы да праблемы (на матэрыяле в. Дамэйкі Лідскага раёна) ...
 141. 2014 - Пацюпа Ю. Каля брамы скарбаў. На 120-я ўгодкі народзінаў Максіма Гарэцкага // Беларускі фальклор. Матэрыялы і даследав...
 142. 2014 - Лобач У. Феномен вайны ў міфапаэтычнай карціне свету беларусаў / У.Лобач // Беларускі фальклор. Матэрыялы і даследаван...
 143. 2014 - Гулак А. Шырыня дыскурсу ці глыбіня сэнсу? (В. И. Коваль. «Текст и язык: поиски истоков») // Беларускі фальклор. Матэр...
 144. 2014 - Гулак А. Рэабілітацыі не патрабуе: да 190-годдзя Паўла Шпілеўскага // Беларускі фальклор. Матэрыялы і даследаванні : з...
 145. 2014 - Грыневіч, Я., Смірнова, І. Фальклорная спадчына А. Супінскага ў архіве ІМЭФ / Я. Грыневіч, І. Смірнова // Беларускі фа...
 146. 2014 - Внуковіч, Ю. Народная культура Віленшчыны ў палявых запісах пачатку ХХІ стагоддзя / Ю. Внуковіч // Беларускі фальклор:...
 147. 2014 - Валодзіна, Т. Сушчы/старошчы: этналінгвістычны анамнез і тэрапія(беларуская традыцыя ў еўрапейскім кантэксце)/ Т. Вало...
 148. 2014 - Валодзіна Т. Пакуль гарыць свяча… (Г. Лапацін. «“Ікона звалась свячой...». Абрад “Свяча” ў прасторы традыцыйнай культу...
 149. 2014 - Брыцына А. Да характарыстыкі сюжэтнага складу народнай прозы ўкраінска-беларускага памежжа: Зарычненскі і Ракітнаўскі ...
 150. 2014 - Боганева А. Біблейскія вусныя народныя пераказы: разнавіднасці, тэматыка, механізмы фалькларызацыі / А. Боганева // Бе...
 151. 2014 - Бартэльс Паўль. Плоднасць, роды і хрэсьбіны ў традыцыях і вераваннях беларускага вясковага насельніцтва. Пераклала з н...
 152. 2014 - Бадаланава Ф. Слова Божае. З вуснаў у вусны (беларускія фальклорныя версіі Кнігі Быцця). Пераклаў з англ. К. Старадубе...
 153. 2014 - Атрошчанка Ю. З палявых запісаў М. Анцукевіча // Беларускі фальклор. Матэрыялы і даследаванні : зб. навук. прац. Вып. ...
 154. 2014 - Антропаў М., Валодзіна Т. Беларускі фальклорна-этналінгвістычны атлас: набыткі і перспектывы / М. Антропаў, Т. Валодзі...
 1. 2021 - Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні: зб. навук. пр. / гал. рэд. Т. Валодзіна. – Мінск: Беларус. навука, 2021....
 2. 2020 - Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. Збор. навук. прац. Вып. 7 / гал. рэд. Валодзіна Т. – Мінск: Беларус. нав...
 3. 2019 - Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. Збор.навуковых прац. Вып. 6 . – Мінск: Беларус. навука, 2019. – 391 с. [...
 4. 2018 - Беларускі фальклор. Матэрыялы і даследванні. Выпуск 5. Зборнік навуковых прац — Мн.: Беларуская навука, 2018 — 392 c. ...
 5. 2017 - Беларускі фальклор : матэрыялы і даследаванні : зборнік навуковых прац / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтр д...
 6. 2016 - Беларускі фальклор. матэрыялы і даследаванні. Вып 3. \ рэд Т. В. Лапцёнак - Мінск: Беларуская навука, 2016. [зборнік]
 7. 2015 - Беларускі фальклор. Матэрыялы і даследаванні. Зборнік навуковых прац. – Вып. 2. – Мінск : Бел. навука, 2015. – 463 с. ...
 8. 2014 - Беларускі фальклор : матэрыялы і даследаванні. Збор. навук. прац. Вып. 1 / гал. рэд. Валодзіна Т. – Мінск : Беларус. н...
Гэта кэшаваныя старонка. Апошняя сінхранізацыя з базай - 07.05.2021 08:34:33

Маеце пытанне ці заўвагу? Напішыце ў каментары. Звяртаем увагу, што каментары са спасылкамі і ад неаўтарызаваных аўтараў прэмадэруюцца.

Відэакурсы па этнаграфіі

Самы час вучыцца анлайн! Нашы відэакурсы размешчаны на адукацыйнай платформе Stepik.org і акрамя відэа утрымліваюць праверачныя тэсты для самакантролю.

Запісацца

Выкладчык: Уладзімір Лобач

Аб’ём: 70 урокаў, 14 гадзін відэа, 127 тэставых пытанняў

Курс прапануе паглыбленае азнаямленне з этнічнай гісторыяй і этнакультурнай спецыфікай Беларусі. Прадстаўлены лекцыі па раздзелах і тэмах вучэбнай праграмы "Этнаграфія Беларусі", якая выкладаецца аўтарам у Полацкім дзяржаўным універсітэце.

Запісацца

Выкладчык: Зміцер Скварчэўскі

Аб’ём: 13 урокаў, 2 гадзіны відэа, 100 тэставых пытанняў

Сярод разнастайных аспектаў беларускай міфалогіі, прадметам курсу абраны персанажны код: боствы, духі, дэманічныя істоты, героі і т.п.