Пра часопіс

Зборнік «Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні» — першае перыядычнае выданне, прысвечанае беларускаму фальклору.

Складацца з наступных раздзелаў: «Даследаванні», «Беларускі фальклорна-этналінгвістычны атлас», «З рукапіснай фальклорнай спадчыны», «Матэрыялы і вынікі палявых даследаванняў», «Фальклор беларусаў замежжа», «Рэцэнзіі», «Агляды і рэцэнзіі».

Даследаванні дэманструюць асноўныя кірункі беларускай фалькларыстыкі. Прыярытэтная праблематыка — фальклор і тр'nадыцыйная культура беларусаў. Сярод актуальных задач — комплекснае вывучэнне народнай культуры: паэтычнага і празаічнага фальклору, музычнага мастацтва, абрадавых практык, у тым ліку ў іх сучасных формах.

У зборніку друкуюцца ўнікальныя запісы, якія захоўваюцца ў Архіве аддзела фалькларыстыкі і культуры славянскіх народаў Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. Важнае месца адведзена матэрыялам экспедыцый у розныя раёны пражывання беларускага этнасу, у тым ліку за межамі краіны. Друкуюцца агляды і рэцэнзіі на найноўшыя выданні па беларускаму фальклору, хронікі канферэнцый па фалькларыстыцы і традыцыйнай народнай культуры.

Разлічана на фалькларыстаў, этнографаў, моваведаў, краязнаўцаў, а таксама ўсіх, хто цікавіцца народнай спадчынай.

Выданне ўключана ў Пералік выданняў ВАК Беларусі.

Выдаецца з 2014 г. Выходзіць раз на год, на беларускай мове.

ISSN 2411-2763

Рэдкалегія

Рэдакцыйная калегія:

Т. В. Валодзіна (гал. рэд.), С. П. Віцязь, У. А. Лобач, Т. А. Навагродскі, В. М. Шарая, І. А. Швед, Фларэнціна Бадаланава-Гелер (Германія), Марэ Кыйва (Эстонія), А. Б. Мароз (Расія), Станіслава Небжэгоўска-Бартміньска (Польшча), Любінка Радэнкавіч (Сербія)

Рэдакцыйная рада:

М. П. Антропаў, А. М. Боганева, Ю. І. Внуковіч, Я. І. Грыневіч, А. А. Гулак, Ю. А. Крашаніннікава, С. В. Русецкі, С. І. Санько

Аўтарам

 1. Да друку прымаюцца арыгінальныя даследаванні або матэрыялы (за выняткам перакладаў з замежных моў). Мова выдання – беларуская. Тэкст падаецца ў рэдакцыю ў электронным выглядзе на электронны адрас tanja_volodina@tut.by ці ў іншы спосаб. Аўтар абавязкова падае імя, прозвішча ці псеўданім, назву ўстановы, якую ён прадстаўляе, уласны электронны адрас, а таксама вызначаны да артыкула індэкс Універсальнай дзесятковай класіфікацыі (УДК).

 2. Аб'ём артыкула (тэкст, бібліяграфія, ключавыя словы (ад 5 да 10), рэферат на рускай мове, рэзюмэ на англійскай мове) не павінен перавышаць 40 старонак, набраных праз 1,5 інтэрвалы, кегель 12.

 3. Спасылкі ў тэксце даюцца паводле прыкладу: [Никифоровский 1895, 23]. Бібліяграфічны спіс падаецца ў канцы артыкула ў алфавітным парадку. Бібліяграфічныя запісы афармляюцца ў адпаведнасці з патрабаваннямі дзяржаўных стандартаў.
  У спіс літаратуры ўключаюцца дадзеныя з англамоўных метададзеных артыкула, якія размешчаны адным блокам на тытульнай старонцы або ў канцы артыкула: Прозвішча, імя аўтараў на лацінцы; загаловак артыкула на лацінцы; загаловак артыкула на англійскай мове ў квадратных дужках; назва кнігі альбо часопіса на лацінцы; назва кнігі альбо часопіса на англійскай мове ў квадратных дужках; выходныя дадзеныя (год, том, выпуск, нумар, частка (калі ёсць), нумары старонак «ад - да»); указанне на мову артыкула, калі яна выйшла не на англійскай мове (напрыклад, in Russian); DOI артыкула (пры наяўнасці) або адрас доступу пры адсутнасці DOI, калі артыкул размешчаны ў інтэрнэце ў адкрытым доступе.

 4. Артыкулы рэцэнзуюцца.

Выдавецкая этыка

 1. Усе аўтары павінны прадставіць значны ўклад у даследаванне. З'яўленне аўтараў, якія ўносяць істотны ўклад, але не называюцца, альбо, з іншага боку, аўтары, якія названы, але на самой справе не ўдзельнічаюць у даследаванні, расцэньваюцца як парушэнне правілаў.
 2. Аўтары павінны заявіць пра крыніцу фінансавай падтрымкі даследаванняў (пры неабходнасці) і пра сваю прафесійную прыналежнасць.
 3. Усе формы плагіяту, а таксама выкарыстанне непраўдзівых дадзеных недапушчальныя.
 4. Забараняецца публікаваць адно і тое ж даследаванне ў больш чым адным часопісе.
 5. Аўтары абавязаны публікаваць толькі сапраўдныя дадзеныя.
 6. Ад аўтараў патрабуецца паважаць этычны падыход да суб'ектаў даследавання (ён таксама ўключае інфармаваную згоду на ўдзел чалавечых суб'ектаў у даследаваннях і публікацыі іх асабістых дадзеных).
 7. Аўтары гарантуюць атрыманы дазвол на выкарыстанне абароненых аўтарскім правам матэрыялаў.
 8. Усе аўтары павінны супрацоўнічаць у выпраўленні памылак.
 9. Аўтары абавязаны ўдзельнічаць у працэсе экспертнай ацэнкі ў якасці рэцэнзентаў.
 10. Усе рашэнні павінны быць аб'ектыўнымі;
 11. Асабістая крытыка аўтара недарэчная;
 12. Рэцэнзаваныя артыкулы разглядаюцца ў канфідэнцыйным парадку;
 13. Рэцэнзенты не павінны мець канфлікту інтарэсаў у дачыненні да разглядаемых артыкулаў;
 14. Рэцэнзэнты адзначаюць адпаведную апублікаваную працу, якая яшчэ не цытуецца;
 15. Рэдактары, якія публікуюць у сваім часопісе, не павінны выкарыстоўваць сваю пазіцыю (працэс экспертнай ацэнкі павінен ажыццяўляцца незалежна ад аўтара);
 16. Рэцэнзэнты павінны своечасова ацаніць рукапіс.
 17. Рэдактары імкнуцца задаволіць патрэбы чытачоў і аўтараў; пастаянна ўдасканальваць часопіс; забяспечваць якасць матэрыялаў, якія яны публікуюць;
 18. Рэдактары нясуць поўную адказнасць і паўнамоцтвы адхіляць / прыняць артыкул на аснове аб'ектыўных акадэмічных крытэрыяў (напрыклад, арыгінальнасць, важнасць, яснасць і г.д.);
 19. Рэдактары прымаюць права аўтараў на абскарджанне сваіх рашэнняў;
 20. У рэдактараў няма канфлікту інтарэсаў адносна артыкулаў, якія яны адхіляюць / прымаюць;
 21. Рэдактары публікуюць даты падачы і прыняцця артыкулаў, апісанне працэсу экспертнай ацэнкі і прадастаўляюць аўтарам пастаянна актуалізаваныя ўказанні па ўсім, што ад іх чакаецца (уключаючы ўказанні па крытэрыях аўтарства);
 22. Рэдактары павінны быць абсалютна ўпэўнены, што прымаюць артыкулы;
 23. Рашэнне аб прыняцці артыкулаў рэдактары не могуць адмяняць без сур'ёзных прычын; новыя рэдактары не могуць адмяняць рашэнні аб публікацыі матэрыялаў папярэдніх рэдактараў без сур'ёзных прычын;
 24. Рэдактары садзейнічаюць апублікаванню выпраўленняў або аднаўлення тэксту, калі ў тэксце адбываюцца памылкі альбо недакладнасці;
 25. Што тычыцца рэцэнзентаў і працэдуры экспертнай ацэнкі, рэдактары абавязаны прадастаўляць рэкамендацыі экспертнай ацэнкі; патрабуюць раскрыцця канфлікту інтарэсаў любога рэцэнзента; захаваць ананімнасць рэцэнзентаў; гарантаваць, што матэрыялы, прадстаўленыя ў "Беларускім фальклоры: дадзеныя і даследаванні", застаюцца канфідэнцыйнымі падчас разгляду.
 26. Што датычыцца членаў рэдкалегіі, рэдакцыі прадастаўляюць новым членам рэдкалегіі рэкамендацыі адносна ўсяго, што ад іх чакаецца, і пастаянна паведамляюць існуючых членаў аб новай палітыцы і распрацоўках;
 27. Рэдактары павінны захоўваць цэласнасць акадэмічнага запісу; рэдактары таксама выключаюць, каб прадпрымальніцкія патрэбы не парушалі інтэлектуальныя і этычныя нормы;
 28. Рэдактары заўсёды гатовыя сачыць і ахоўваць усе пытанні выдавецкай этыкі і своечасова мець зносіны з аўтарамі / рэцэнзентамі / чытачамі ў выпадку магчымых памылак у публікацыі тэкстаў; падазрэнні ў правінах (скаргі на аўтарства, плагіят, фальсіфікацыя дадзеных, парушэнне стандартаў даследаванняў, незаконныя прысваенні вынікаў даследаванняў і г.д.).

Кантакты

Тэлeфон: +375172702383
E-mail: falklor@belcentre.by

Description

Double-blind peer reviewed collection of scientific articles “Belarusian Folklore: data and research” is the first periodical mainly devoted to Belarusian folklore. The collection publishes original studies into folklore, ethnology, cultural anthropology and related fields. The collection focuses on the theoretical and empirical studies, evaluative review articles with a purpose to promote the theoretical knowledge of folklore studies and related fields. “Belarusian Folklore” publishes articles on any aspects and all genres of folklore, and articles on mythology, folk religion and customs, narratives, poetic folklore, ethnomusicology, etc.

A separate section presents overviews and reports of specialized literature, audio materials, etc., comments on conferences and fieldwork, etc. The collection is issued in print.

The collection publishes unique records stored in the Archives of the Department of Folklore and Culture of Slavic Peoples of the Center for the Belarusian Culture, Language and Literature Research of the National Academy of Sciences of Belarus.

The journal publishes occasional special issues devoted to particular topics, which merit special attention.

Editorial board

Editor T. V. Valodzina (editor-in-chief),

Editorial Board

S.P. Viciaź, U. A. Lobač, T.A. Navahrodski, V. M. Šaraja, I. A. Švied, M. P. Antropaŭ, A. M. Bohanieva, JU. I. Vnukovič, JA. I. Hrynievič, A. A. Hulak, JU. A. Krašaninnikava, S. V. Rusiecki, S. I. Sańko, Florentina Badalanova Geller (Hiermanija), Mare Kõiva (Estonija), A. B. Moroz (Rasija), Stanislawa Niebžegowska-Bartmińska (Poĺšča), Ljubinko Radenković (Serbia)

Manuscript submission

“Belarusian Folklore: data and research” requests the submission of manuscripts in electronic format. Articles can be sent as attachments to e-mails, but if the text contains unconventional special characters, a pdf with embedded fonts is required. Submission of articles and article processing is free of charge.

For the purpose of reviewing, articles for publication should initially be submitted to e-mail: falklor@belcentre.by 

The author needs to provide author(s) name(s) and surname(s), affiliation(s), e-mail address and the index of the Universal Decimal Classification (UDC) defined for the article.

The collection‘s language is Belarusian.

Scientific Contributions (15 to 40 pages, 1 p. = 1800 characters with spaces): Original articles with an extended and argued exposition of problems, topics or problem areas. These should include an abstract in Russian, key words, summary in both Belarusian and English, bibliography.

Please provide a short abstract of 100 to 250 words. The abstract should not contain any undefined abbreviations or unspecified references. Please provide 5 to 10 keywords or short phrases in alphabetical order. Since the abstract and the keywords will be used to select appropriate reviewers, it is essential to make them as informative as possible.

Abbreviations should be explained at first occurrence.

In the text, a reference identified by means of an author‘s name should be followed by the date of the reference in square brackets and page number(s) where appropriate. In the event that the author cited has had two or more works published during the same year, the citation and the reference should contain a lower case letter like a and b after the date to distinguish the works. For example: [Никифоровский 1895, 23].

References to books, journal articles, articles in collections and conference or workshop proceedings should be collected in a list at the end of the paper and listed in alphabetical order following the examples: https://vak.gov.by/bibliographicDescription. Please add DOIs (digital object identifier) of articles or books if available, to enhance the visibility and quotability.

Ethics

 1. All authors have to present a significant contribution to the research. The occurrence of authors who contribute substantially but are not explicitly acknowledged, or, on the other hand, authors that are acknowledged but in fact are not involved in the research, is regarded as misconduct.
 2. Authors have to declare the source of financial support for the research (if relevant) and their professional affiliation.
 3. All forms of plagiarism as well as use of fraudulent data is unacceptable.
 4. It is forbidden to publish the same research in more than one journal.
 5. Authors are obliged to publish only real and authentic data.
 6. Authors are required to respect an ethical approach towards research subjects (it also includes informed consent for participation of human subjects in research and publishing of their personal data). 
 7. Authors shall guarantee obtained permission for the use of copyrighted materials.
 8. All authors shall cooperate in providing retractions or corrections of mistakes.
 9. Authors are obliged to participate in the peer-review process as reviewers.
 10. All reviewing judgments shall be objective;
 11. Personal criticism of the author is inappropriate;
 12. Reviewed articles shall be treated confidentially;
 13. Reviewers shall have no conflict of interest with respect to reviewed articles;
 14. Reviewers shall point out relevant published work which is not yet cited;
 15. Editors publishing in their own journal must not exploit their position (the process of peer review must be handled independently of the author);
 16. Reviewers shall assess the manuscript in a timely manner.
 17. Editors shall strive to meet the needs of readers and authors; constantly improve the journal; ensure the quality of the material they publish;
 18. Editors shall have complete responsibility and authority to reject/accept an article on the basis of objective academic criteria (such as originality, importance, clarity, etc.);
 19. Editors shall accept the right of authors to appeal against their decisions;
 20. Editors have no conflict of interest with respect to articles they reject/accept;
 21. Editors shall publish submission and acceptance dates for articles, description of the peer review process, and to provide continually actualised guidance to authors on everything that is expected of them (including guidance about authorship criteria);
 22. Editors shall be reasonably certain of accepting articles;
 23. Decisions of acceptance of the articles cannot be reversed by editors without serious reasons; new editors shall not overturn decisions to publish submissions made by previous editors without serious reasons;
 24. Editors promote the publication of corrections or retractions of the text if errors or inaccuracies occur in the text;
 25. As regards reviewers and the peer review process, editors are obliged to provide peer-review guidance; require the disclosure of any reviewer’s conflict of interests; preserve the anonymity of reviewers; to ensure that the material submitted to "Belarusian Folklore: data and research" remains confidential while under review. 
 26. As regards members of the editorial board, editors shall provide new editorial board members with guidelines on everything that is expected of them and keep existing members updated on new policies and developments;
 27. Editors shall maintain integrity of the academic record; editors are also willing to preclude business needs from compromising intellectual and ethical standards;
 28. Editors are always prepared to monitor and safeguard all issues of publishing ethics and promptly communicate with authors/reviewers/readers in cases of possible errors in publishing of the texts; suspected misconducts (authorship complaints, plagiarism, fabrication of data, research standards violations, research result misappropriations, etc.).

Contact

Phone: +375172702383
e-mail: falklor@belcentre.by 1. Авілін Ц., Аліферчык Т., Боганева А. Беларускія міфалагічныя наратывы і павер’і пра ваўкалакаў // Беларускі фальклор : Матэры...
 2. Авілін Ц., Антропаў М., Боганева А. Русалкі: знешні выгляд // Беларускі фальклор : Матэрыялы і даследаванні : зб. навук. прац...
 3. Агапкіна Т., Карпаў У., Тапаркоў А. Беларускія версіі Другога Мерзебургскага заклінання ў параўнанні з іншымі славянскімі і г...
 4. Антропаў М. Этналінгвістычны кантынуум заходнепалеска-беларускага абрадавага КýстаБеларускі фальклор. Матэрыялы і даследаванн...
 5. Антропаў М., Валодзіна Т. Беларускі фальклорна-этналінгвістычны атлас: набыткі і перспектывы / М. Антропаў, Т. Валодзіна // Б...
 6. Атрошчанка Ю. З палявых запісаў М. Анцукевіча // Беларускі фальклор. Матэрыялы і даследаванні : зб. навук. прац. Вып. 1. ; га...
 7. Бадаланава Ф. Слова Божае. З вуснаў у вусны (беларускія фальклорныя версіі Кнігі Быцця). Пераклаў з англ. К. Старадубец // Бе...
 8. Бажок Ю. Апатрапейныя сродкі і дзеянні супраць нябожчыкаў, якія ходзяць, у міфалагічных наратывах, павер’ях і імператывах // ...
 9. Балкуце Р. З беларускіх экспедыцый // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. Збор. навук. прац. Вып. 7. – Мінск: Белар...
 10. Бальсіс Р. Дахрысціянскія іерафаніі літоўскай і прускай рэлігіі. Пераклаў з літоўскай Юрый Внуковіч // Беларускі фальклор: ма...
 11. Бартэльс Паўль. Плоднасць, роды і хрэсьбіны ў традыцыях і вераваннях беларускага вясковага насельніцтва. Пераклала з ням. І. ...
 12. Беларускія казкі з архіва М. В. Доўнар-Запольскага Прадмова і падрыхтоўка да друку В. Мартысюка // Беларускі фальклор : Матэр...
 13. Боганева А. «Пры цвёрдасці ўрада <...> трэба было б прыняць меры супраць гэтых абнаўленняў» // Беларускі фальклор: матэрыялы ...
 14. Боганева А. Беларускія версіі легенды пра колас: варыянтнасць, тыпавыя і рэдкія матывы, геаграфія распаўсюджання // Беларускі...
 15. Боганева А. Біблейскія вусныя народныя пераказы: разнавіднасці, тэматыка, механізмы фалькларызацыі / А. Боганева // Беларускі...
 16. Боганева А. Вавілонская вежа ў беларускай вуснай Бібліі: матывы, этыялогіі, паралелі, вобразы // Беларускі фальклор : Матэрыя...
 17. Боганева А., Авілін Ц. Плямы на месяцы: беларускія інтэрпрэтацыі // Беларускі фальклор: Матэрыялы і даследаванні : зб. навук....
 18. Брыцына А. Да характарыстыкі сюжэтнага складу народнай прозы ўкраінска-беларускага памежжа: Зарычненскі і Ракітнаўскі раёны Р...
 19. Бутаў І. «Святы камень» з в. Пацэвічы // Беларускі фальклор : Матэрыялы і даследаванні : зб. навук. прац. – Вып. 5. – Мінск :...
 20. Бутаў І. Апалыя аблокi як фальклорны матыў // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. Збор.навуковых прац. Вып. 6. – Мі...
 21. Бутаў І. Матэрыялы аб аб’яўленнях Божай Маці, Ісуса Хрыста і святых у XIX – пачатку XXI стагоддзя (па звестках гістарычных і ...
 22. Бярковіч Т., Канстанцінава Т. У прасторы высокіх ісцін і вяршэнства інтэлекту (да юбілею этнамузыколага Тамары Якіменка) // Б...
 23. Валодзіна В., Санько З. Ён сам быў установай… У памяць пра Алеся Зайку // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. Збор....
 24. Валодзіна Т. «Хлеб-соль прымі, а здароўе вярні»: этнамедыцынскія ўяўленні ў кантэксце ўзаемінаў чалавека і локуса // Беларуск...
 25. Валодзіна Т. Беларускія замовы ад чэмеру: унутраныя і знешнія сувязі // Беларускі фальклор: Матэрыялы і даследаванні : зб. на...
 26. Валодзіна Т. Будзем памятаць мы // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. Збор. навук. прац. Вып. 7. – Мінск: Беларус....
 27. Валодзіна Т. Вяртанне Часлава Пяткевіча. Рэцэнзія на выданне: Pietkiewicz, Czesław. Kultura społeczna Polesia Rzeczyckiego / ...
 28. Валодзіна Т. Латышскія і беларускія лекавыя замовы: у пошуках паралеляў // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні: зб. ...
 29. Валодзіна Т. Пакуль гарыць свяча… (Г. Лапацін. «“Ікона звалась свячой...». Абрад “Свяча” ў прасторы традыцыйнай культуры Гоме...
 30. Валодзіна, Т. Сушчы/старошчы: этналінгвістычны анамнез і тэрапія(беларуская традыцыя ў еўрапейскім кантэксце)/ Т. Валодзіна /...
 31. Внуковіч Ю. Народная культура Віленшчыны ў палявых запісах пачатку XXI стагоддзя // Беларускі фальклор : Матэрыялы і даследав...
 32. Внуковіч Ю. Народная культура Віленшчыны ў палявых запісах пачатку ХХІ стагоддзя // Беларускі фальклор: Матэрыялы і даследава...
 33. Внуковіч Ю. Народная культура Віленшчыны ў палявых запісах пачатку ХХІ стагоддзя // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследава...
 34. Внуковіч Ю. Народная культура Віленшчыны ў палявых запісах пачатку ХХІ стагоддзя // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследава...
 35. Внуковіч Ю. Фальклор беларусаў Віленшчыны // Беларускі фальклор : Матэрыялы і даследаванні : зб. навук. прац. – Вып. 5. – Мін...
 36. Внуковіч Ю., Грыневіч Я. «Я шаную ўсё, што ёсць беларускае наша роднае». Фальклорныя запісы Баляслава Вілкойця са збораў Віле...
 37. Внуковіч Ю., Грыневіч Я. Фальклорная спадчына Смаленшчыны ў Архіве ІМЭФ імя К. Крапівы НАН Беларусі // Беларускі фальклор: ма...
 38. Внуковіч, Ю. Народная культура Віленшчыны ў палявых запісах пачатку ХХІ стагоддзя / Ю. Внуковіч // Беларускі фальклор: Матэры...
 39. Волкаў Ф. Кармленне душ у беларусаў // Беларускі фальклор. Матэрыялы і даследаванні. Зборнік навуковых прац. – Вып. 2. – Мінс...
 40. Высоцкая А. «Жыццё» і «смерць»: канатацыя сімвалічных пазіцый у беларускім народным сонніку і наратывах пра сон канца ХІХ ‒ п...
 41. Вілкойць Б. Беларускія народныя песні. Падрыхтавалі да друку Юрый Внуковіч і Яніна Грыневіч // Беларускі фальклор: матэрыялы ...
 42. Вінаходаў Дз. Загадкі Яна Баршчэўскага: асноўнае пытанне шляхціца Завальні // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. З...
 43. Віннікава М., Валодзіна Т. Палатно, арнамент, слова. Рэц. Лобачевская О. А. Белорусский народный текстиль: художественные осн...
 44. Габрусь Т. Захавальніца таямніцы слова: да 80-годдзя Ліі Салавей // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. Вып. 2. ‒ М...
 45. Ганчар У. «Мати знала, робила, да умерла, да ходила ужэ» (або народная дэманалогія Палесся ў запісах 80–90-х гг. ХХ ст.) // Б...
 46. Ганчар У. Замоўная традыцыя ў знахарстве беларускага Палесся ў ХХ – пачатку ХХІ ст.: пераемнасць і змены // Беларускі фалькло...
 47. Ганчар У. Знахарства і народнае лекарства ў Беларусі ў канцы ХХ – пачатку ХХІ ст.: праблема дэфініцый // Беларускі фальклор: ...
 48. Грунтоў С. Могілкі на берагах Буга. Рэцэнзія на выд.: Cmentarze po obu stronach Bugu / рod red. H. Arkuszyna, F. Czyżewskiego...
 49. Грунтоў С. Смерць як структурны шок і механізмы яго пераадолення ў традыцыйнай культуры беларускіх сялян ХІХ – першай паловы ...
 50. Грыневіч, Я., Смірнова, І. Фальклорная спадчына А. Супінскага ў архіве ІМЭФ / Я. Грыневіч, І. Смірнова // Беларускі фальклор:...
 51. Гулак А. Рэабілітацыі не патрабуе: да 190-годдзя Паўла Шпілеўскага // Беларускі фальклор. Матэрыялы і даследаванні : зб. наву...
 52. Гулак А. Шырыня дыскурсу ці глыбіня сэнсу? (В. И. Коваль. «Текст и язык: поиски истоков») // Беларускі фальклор. Матэрыялы і ...
 53. Гулак Н. Да праблемы асэнсавання фальклору ваеннага часу // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. Збор.навуковых прац...
 54. Гулак Н. Неакадэмічныя нататкі да юбілею Алаізы Пашкевіч // Беларускі фальклор: Матэрыялы і даследаванні : зб. навук. прац. –...
 55. Даніловіч Н. Каляндарна-песенная традыцыя ў Свіслацка-Зэльвенскім локусе // Беларускі фальклор : Матэрыялы і даследаванні : з...
 56. З нататнікаў Сержпутоўскага. Слугі, жанчыны і дзеці. Да друку падрыхтаваў Сяргей Грунтоў // Беларускі фальклор: Матэрыялы і д...
 57. Зайкоўскі Э. Апатрапеічныя практыкі ў доме, на могілках і на месцах культу // Беларускі фальклор : Матэрыялы і даследаванні :...
 58. Зайкоўскі Э. Жаночыя міфалагічныя персанажы ў мікратапаніміі: Дзявочыя, Бабіны і Мар’іны горы // Беларускі фальклор: матэрыял...
 59. Захаркевіч С. Як гартавалася сталь: Станаўленне беларускага савецкага этнолага Маісея Якаўлевіча Грынблата // Беларускі фальк...
 60. Заўялава М. Канцэпцыя чалавека ў літоўскіх і беларускіх лекавых замовах // Беларускі фальклор : Матэрыялы і даследаванні : зб...
 61. Зоўчак М. Народная малітва (Пераклад з польскай мовы А. Захарэвіч і Ю. Пацюпы) // Беларускі фальклор : Матэрыялы і даследаван...
 62. Кабакова Г. Размеркаванне долі і дарункаў у еўрапейскіх этыялагічных казках і легендах // Беларускі фальклор : Матэрыялы і да...
 63. Кавальчук Н. Звычай выправоджваць русалак: лакальныя формы і арэалына тэрыторыі Палесся Украіны і Беларусі // Беларускі фальк...
 64. Кавалёва Р. Беларускія куставыя песні: функцыя, паэтыка, семантыка // Беларускі фальклор. Матэрыялы і даследаванні. Зборнік н...
 65. Казкі Беласточчыны. Прадмова і падрыхтоўка да друку Дар’і Алексенка // Беларускі фальклор: Матэрыялы і даследаванні : зб. нав...
 66. Казкі і былі Івана Качура. Да друку падрыхтавала Алёна Паўлава // Беларускі фальклор: Матэрыялы і даследаванні : зб. навук. п...
 67. Казлова Н. Беларускія сюжэты, матывы і вобразы ў кантэксце народнай міфалагічнай прозы Омскага Прыіртышша // Беларускі фалькл...
 68. Казлоўскі Стафан-Яраслаў. Жаночая запустовая містэрыя 1947 г. // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. – Вып. 2. - Мі...
 69. Калкаева Г. Кот Варгін, рамантыкі і фальклорны субстрат у аповесці Яна Баршчэўскага «Чараўнік ад прыроды і кот Варгін» // Бел...
 70. Каянідзі Леанід. Асаблівасці смаленскіх фальклорных казак, сабраных В. К. Яфрэменкавым: сюжэтная сінтагматыка, семантыка, стр...
 71. Крыжэвіч А. Святая крыніца: унікальны водны аб’ект Крычаўшчыны // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. Збор.навуковы...
 72. Кузняцова В. Беларускі сібірскі запіс казкі пра Марка Багатага (AaTh 930) і ўсходнеславянскія разнавіднасці гэтага сюжэта // ...
 73. Купчанка Р. Вясельныя абрады беларусаў. Пераклала з нямецкай Т. Валодзіна // Беларускі фальклор: Матэрыялы і даследаванні : з...
 74. Лапацін Г. «Былі ведзьмы...»: Уяўленні пра вядзьмарства ў традыцыйнай культуры Гомельшчыны (па матэрыялах экспедыцый Веткаўск...
 75. Лапацін Г. «Не сама я вас прашу, прося вас месяц, краснае солнышка»: вопыт тэксталагічнага каментара да адной замовы // Белар...
 76. Лапацін Г. «Праклёнам праклясць». Праклёны ва ўяўленнях і парэміях жыхароў пасёлка Амяльное на Веткаўшчыне // Беларускі фальк...
 77. Лапацін Г. «Сон Багародзіцы» ў побытавай і рэлігійнай практыцы жыхароў Гомельской вобласці // Беларускі фальклор : Матэрыялы ...
 78. Лапацін Г. Да пытання народнахрысціянскай аксіялогіі знахарства: вопыт Ніны Шкрабавай // Беларускі фальклор: матэрыялы і дасл...
 79. Лапацін Г. Фальклор адселенай вёскі Гарысты // Беларускі фальклор: Матэрыялы і даследаванні : зб. навук. прац. – Вып. 4. – Мі...
 80. Лаўрынкене Н. Літоўская багіня Круміне і яе адлюстраванні ў славянскіх традыцыях // Беларускі фальклор. Матэрыялы і даследава...
 81. Лаўрынкене Н. Міф пра нябеснае вяселле ў балцкай традыцыі // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні: зб. навук. пр. – М...
 82. Лескець С. Бабка Алена: фота- і аўтапрэзентацыя вясковай лекаркі // Беларускі фальклор : Матэрыялы і даследаванні : зб. навук...
 83. Лобач У. Аўтэнтычны фальклор і прафесійная этыка фалькларыстаў. Рэц. Былички Белорусского Поозерья: сборник текстов / сост.: ...
 84. Лобач У. Балада Яна Баршчэўскага «Дзявочая крыніца» і фальклорныя рэаліі Паўночнай Беларусі // Беларускі фальклор: матэрыялы ...
 85. Лобач У. Курганы, гарадзішчы, скарбы: «вясковая археалогія» на тэрыторыі Віцебшчыны ў ХІХ–ХХ стст. // Беларускі фальклор: Мат...
 86. Лобач У. Феномен вайны ў міфапаэтычнай карціне свету беларусаў / У.Лобач // Беларускі фальклор. Матэрыялы і даследаванні : зб...
 87. Ляшкевіч А. Масленічная калодка, сінанімічныя прадметы і пакаранне моладзі за неўступленне ў шлюб // Беларускі фальклор: матэ...
 88. Ляшкевіч А. Традыцыя зніклай вёскі ў аповедах яе апошняй жыхаркі. Рэцэнзія на: Генадзь Лапацін. «Варвара Грэцкая як з’ява бел...
 89. Ліс, А.С. З архіва Аркадзя Смоліча / А.С. Ліс // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. – Вып. 2. - Мінск : Беларус. н...
 90. Мазурына Н. Індывідуалізацыя тыповага ў варыянтах пазаабрадавых песень (на прыкладзе беларускай сямейнай песні «Ой, журавка, ...
 91. Мазурына Н. Улюбёнасць у родныя песні: да 80-годдзя са дня нараджэння фалькларыста і дырыжора Уладзіміра Іосіфавіча Раговіча ...
 92. Мардоса Ё. Зеляніна святкаванняў Сёмухі і Дзявятніка ў літоўскай сельскай культуры першай паловы ХХ стагоддзя // Беларускі фа...
 93. Мармыш Т. Легенды Себежаўшчыны ў запісах П. Ф. Альхімовіча // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. Збор.навуковых пр...
 94. Масквіна В. Сістэма магічных дзеянняў у замоўна-заклінальным тэксце // Беларускі фальклор : Матэрыялы і даследаванні : зб. на...
 95. Машыньскі Казімір. Святаянскія звычаі на Заходнім Палессі. З польскай пераклала Настасся ДаніловічБеларускі фальклор : Матэры...
 96. Мікус А. Ці пазычыў Ян Баршчэўскі сюжэт у езуітаў? // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. Збор.навуковых прац. Вып....
 97. Некалькі беларускіх народных песень (першая публікацыя беларускага фальклору ў Вялікабрытаніі). Пераклад з англійскай, прадмо...
 98. Някрасава Н. Асаблівасці традыцыйнай музычнай культуры палякаў Гродзеншчыны (Гродзенскі раён) // Беларускі фальклор : Матэрыя...
 99. Пацюпа Ю. Вершаванне ў замовах: Паводле матэрыялаў Віцебшчыны і Гродзеншчыны // Беларускі фальклор : Матэрыялы і даследаванні...
 100. Пацюпа Ю. Каля брамы скарбаў. На 120-я ўгодкі народзінаў Максіма Гарэцкага // Беларускі фальклор. Матэрыялы і даследаванні : ...
 101. Пацюпа Ю. Рытмавыя структуры беларускай народнай песні: подступы да праблемы (на матэрыяле в. Дамэйкі Лідскага раёна) / Ю. Па...
 102. Пацюпа Ю. Ян Баршчэўскі і рэканструкцыя аўтарскіх тэкстаў паводле вусных запісаў. Рэканструяваныя тэксты. Гістарычны каментар...
 103. Пацюпа Ю., Мартысюк В. Эсхаталагічная паэма «Страшны суд» // Беларускі фальклор: Матэрыялы і даследаванні : зб. навук. прац. ...
 104. Паўлава А. Пра палескае вяселле з любоўю (Ф. Д. Клімчук. «Традыцыйнае вяселле вёскі Сіманавічы Драгічынскага раёна Брэсцкай в...
 105. Песні Станіславы Трацяк. Уступ і падрыхтоўка да друку Ю. Пацюпы // Беларускі фальклор : Матэрыялы і даследаванні : зб. навук....
 106. Песні, далучаныя да вечнасці: са збораў Сяргея Панізьніка // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. Вып. 2 – Мінск : Б...
 107. Песні, сабраныя Нінай Мацяш. Да друку падрыхтаваў Уладзімір Васілевіч // Беларускі фальклор : Матэрыялы і даследаванні : зб. ...
 108. Разаўскас Д., Швед І. Міфасемантыка і функцыянальнасць вобраза дрэва-маці ў фальклоры народаў свету // Беларускі фальклор: ма...
 109. Руплівец нашай Віцебшчыны: Анатоль Серафімавіч Емяльянаў Гутарыў Сяргей Русецкі // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаван...
 110. Санько С. Беларускі баладны сюжэт «удава, яе дачка і сыны-карабельшчыкі» і індаеўрапейскі «царскі наратыў» // Беларускі фальк...
 111. Санько С. Генеалогія і герменеўтыка матыву «міфічная істота на дрэве» ў замоўных тэкстах: светапоглядны і кампаратыўны аспект...
 112. Скварчэўскі Дз. Гісторыя каменных крыжоў // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. Збор. навук. прац. Вып. 7. – Мінск:...
 113. Скварчэўскі Дз. Камяні з выявай знака ў выглядзе восі з паўсферай: да праблемы паходжання, арэала, класіфікацыі і датавання /...
 114. Скварчэўскі Дз. Міфалагічныя вобразы ў народнай культуры беларуска-літоўскага памежжа: Сёрба, Сярбай, Serbojus // Беларускі ф...
 115. Скварчэўскі Дз. Сакральныя камяні Усходняй Еўропы // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. Збор.навуковых прац. Вып. ...
 116. Слюжынскас Р. Асаблівасці мелодыкі літоўскіх (дзукскіх) калядак: матэрыялы для параўнальных даследаванняў // Беларускі фалькл...
 117. Смірнова І., Астравух А. «Саветы загадалі нам быць вясёлымі і шчаслівымі…»: яўрэйскі фальклор на Беларусі // Беларускі фалькл...
 118. Сівіцкі У. Традыцыя гукання вясны ў беларусаў: міфасемантыка сезонна-каляндарнай змены // Беларускі фальклор: матэрыялы і дас...
 119. Тычына С. Матывы сну ў мастацкім свеце Я. Баршчэўскага і іх фальклорна-міфалагічная аснова // Беларускі фальклор: матэрыялы і...
 120. Фальклор беларусаў Латгаліі. з рукапіснай спадчыны Сяргея Сахарава. Падрых- тавалі да друку Цімафей Авілін і Вячаслаў Мартысю...
 121. Фальклорныя скарбы Язэпа Драздовіча. Падрыхтаваў да друку Вячаслаў Мартысюк. Прадмова Арсеня Ліса // Беларускі фальклор : Мат...
 122. Харытанюк-Міхей Гражына . Традыцыі памінання продкаў у беларусаў на Беласточчыне //Беларускі фальклор. Матэрыялы і даследаван...
 123. Цалка П. Фальклор беларусаў Браншчыны (з экспедыцыйных запісаў) // Беларускі фальклор : Матэрыялы і даследаванні : зб. навук....
 124. Цяпкова Т. З архіўных сшыткаў. Замовы // Беларускі фальклор : Матэрыялы і даследаванні : зб. навук. прац. – Вып. 3. – Мінск :...
 125. Шарая О. Западнополесский обряд «вождение Куста» как социокультурный феномен и проблемы его изучения // Беларускі фальклор. М...
 126. Швед І.А. Фалькларыстычныя даследаванні на пачатку ХХІ стагоддзя : традыцыі, навацыі, перспектывы // Беларускі фальклор. Матэ...
 127. Шрубок А. Сурокі: найменні і арэальная характарыстыка // Беларускі фальклор : Матэрыялы і даследаванні : зб. навук. прац. – В...
 128. Шрубок А. Этнабіялагічныя нататкі з вёскі Санюкі Ельскага раёна // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. Збор.навуков...
 129. Шрубок, А. Першы выган жывёлы ў поле: арэальная характарыстыка і семантыка / А. Шрубок // Беларускі фальклор: матэрыялы і дас...
 130. Энгелькінг Г. Паляшук дэгуманізаваны. Польскае стаўленне да Палесся ў святле міфа. З польскай пераклалі Сяргей Русецкі і Тацц...
 131. Энгелькінг Э. «Паляшук» у нарадазнаўчым дыскурсе. Эскіз да партрэта паводле Ludu Кольберга. Пераклаў з польскай Сяргей Русецк...
 132. Якубенока Л. Тэкстыль у латышскіх абрадах пераходу з беларускімі пара- лелямі // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні...
 133. Якіменка Т. «Ваджэнне Казы», «Жаніцьба Цярэшкі», «Яшчар», «Барана» ў новым досведзе іх этнамузыкалагічнага даследавання // Бе...
 134. Якіменка Т. Аб мелагеаграфічных вектарах і тэрытарыяльным размеркаванні функцыянальна-жанравых груп обальска-ўсвяцкага «песен...
 135. Ян Чачот – збіральнік беларускіх народных казак. Прадмова і падрыхтоўка да друку Вячаслава Мартысюка // Беларускі фальклор : ...
 136. Янковяк М. Традыцыйная медыцына ва ўспамінах беларускамоўных жыхароў вёсак паўднёва-ўсходняй Латвіі (выбраныя тэксты) // Бела...
 137. Яшчэ за імі слова: гутарка з Арсенем Лісам: да 80-годдзя даследчыка. Гутарыла А. Гулак // Беларускі фальклор: матэрыялы і дас...

Гэта кэшаваныя старонка. Апошняя сінхранізацыя з базай - 06.08.2020 12:09:46

Запрашаем да абмеркавання! Звяртаем увагу, што каментары са спасылкамі і ад неаўтарызаваных аўтараў прэмадэруюцца.