Тэма / тэг text
абрады і святы, звычаі

Тэмы 6 (праз поле „Бацькоўскія тэгі“)

 1. абрады і святы каляндарныя
 2. абрады і святы сямейныя
 3. аброкі
 4. Звеставанне
 5. звычаі
 6. Пакроў

Артыкулы 5 (праз поле „Тэмы“)

 1. Анимелле Н. Быт белорусских крестьян // Этнографический сборник Имперского Русского географического общества. — СПб., 1854. —...
 2. В. В. Неверович. О праздниках, поверьях и обычаях у крестьян белорусского племени населяющих Смоленскую губернию // Памятная ...
 3. Валодзіна Т. Лекавальная магія ў кантэксце каляндарнага свята // ARCHE. – 2011. – № 7-8. – С. 262-285.
 4. Канстанцінава, Т. Катэгорыя "абход" у вывучэнні абрадавых песенных практык беларусаў / Т. Канстанцінава // Музычная культура ...
 5. Лапацін Г. І. «Ікона звалась свячой...»: Из опыта изучения обряда «Свячы» в Восточном Полесье. По материалам экспедиций Ветко...

Прэса 10 (праз поле „Тэмы“)

 1. 2013.01.23 — Каляды прайшлі – каляда на дубе / Свайкста - svajksta.by
 2. 2013.04.13 — Які кошт наміткі? / Культура — штотыднёвая грамадска-асветнiцкая газета
 3. 2014.03.15 — Ёсць што паказаць. Іншая справа — як... / Культура — штотыднёвая грамадска-асветнiцкая газета
 4. 2016.03.27 — Алена Ляшкевіч: Немагчыма адзін дзень пісаць пра палітыку, а наступны – пра традыцыйную культуру / baj.by- сайт ...
 5. 2016.05.08 — 5 прычынаў раз і на ўсё жыццё палюбіць этна / Belsat / Белсат — тэлеканал
 6. 2017.05.08 — «Бога праслаўляем, Юр'я велічаем, ой венцы-венцы зялёны бярвенцы» / Газета "Новы Час" (novychas.by)
 7. 2017.06.06 — Што такое траецкі Куст і нашто яго водзяць (фота, відэа) / Газета "Новы Час" (novychas.by)
 8. 2017.06.08 — Навошта ў вёсцы свячу з дому ў дом пераносяць? / Belsat / Белсат — тэлеканал
 9. 2017.07.02 — Прошчы – перажыткі паганства? (фота, відэа) / Газета "Новы Час" (novychas.by)
 10. 2017.11.19 — У Адэльску адрадзілі свята млынароў / Газета "Звязда" (zviazda.by)

Відэатэка 38 (праз поле „Тэмы“)

 1. Абрад "Жаніцьба коміна"
 2. Беларускi народны каляндар — Масленіца
 3. Беларускі народны каляндар - Сёмуха
 4. Беларускі народны каляндар — Вялікдзень
 5. Беларускі народны каляндар — Дзяды
 6. Беларускі народны каляндар — Купалле
 7. Беларускі народны каляндар — Радаўніца
 8. Беларускі народны каляндар — Тры каралі / Вадохрышча
 9. Беларускі народны каляндар — Юр’я
 10. Вялікдзень. Жачкі
 11. Зоры не спяць. Уладзімер Лобач пра Каляды
 12. Купальская ноч
 13. Мова Нанова - Гуканне вясны
 14. Мова нанова - Каляды
 15. Народная культура восточных славян. Полесье
 16. Палескія калядкі
 17. Праздники, обычаи и обряды Полесья
 18. Пранясі, Божа, хмару
 19. Прывэлы мы Куста з зэленэго клену...
 20. Радавод - А на гарэ купала
 21. Радавод - Благавешчанне ў Чачэрскім раёне (пачатак)
 22. Радавод - Валачобнікі
 23. Радавод - Вялесавы ўнукі
 24. Радавод - Вялікдзень у Чачэрскім раёне
 25. Радавод - Казельчыкі (шчадраванне ў Салігорскім раёне)
 26. Радавод - Каляды ў Жыткавіцкім раёне
 27. Радавод - Карагод. Юр’я ў Жыткавіцкім рне
 28. Радавод - Культ продкаў у беларусаў
 29. Радавод - Купалле на Полаччыне
 30. Радавод - Мотальскія суседзі. Каляды
 31. Радавод - Мы на сена ідзём
 32. Радавод - Новы год у Салігорскім раёне
 33. Радавод - Пахавальны абрад у Моталі
 34. Радавод - Пахаванне дзеда і бабы (в. Маскаляняты, Гарадоцкі рн)
 35. Радавод - Чаканне вясны
 36. Радавод - Шчадраванне ў Старажоўцах Жыткавіцкага р-на
 37. Радавод - Шчадрэц (в. Грычынавічы Жыткавіцкі рн)
 38. Як пушчу стралу

Элементы НКС 1 (праз поле „Ключавыя словы“)

 1. Мясцовы песенны стыль выканання традыцыйных абрадавых і пазаабрадавых песень аўтэнтычнымі фальклорнымі гуртамі "Журавушка", "...

Выданні 18 (праз поле „Тэмы“)

 1. "Ікона звалась Свячой..." Абрад "Свяча" ў прасторы традыцыйнай культуры Гомельшчыны / Генадзь Лапацін. - Гомель: Барк, 2013. ...
 2. Czesław Pietkiewicz. Kultura duchowa Polesia Rzeczyckiego : materjały etnograficzne - Warszawa : TNW, 1938
 3. Беларускі фальклор. Энцыклапедыя ў 2-х тамах. Том 1: А – К. — Мн.: Беларуская энцыклапедыя, 2005. — 766 с.: іл.
 4. Беларускі фальклор. Энцыклапедыя ў 2-х тамах. Том 2: Л – Я. — Мн.: Беларуская энцыклапедыя, 2006 — 832 с.: іл.
 5. Беларускія народныя песні з абрадамі, звычаяміі павер'ямі / П.В. Шэйна. Санкт-Петербург: Тыпаграфія Майкова, 1874. 565с. (ксе...
 6. Булгаковский Д.Г. Пинчуки: Этногр. сб.: Песни, загадки, пословицы, обряды, приметы, предрассудки, поверья, суеверья и местный...
 7. В.С. Гурков, С.Ф. Терехин. Бортничество в Белоруссии: Минск, Полымя, 1980. 34 с.
 8. Вяселле: Абрад / [Уклад., уступ. артыкул і камент. К. А. Цвіркі; муз. дадатак З. Я. Мажэйка; рэд. тома В. К. Бандарчык, А. С....
 9. Дмитриев М.А. Собрание песен, сказок, обрядов и обычаев крестьян Северо-Западного края. Вильно, 1869. С. 260.
 10. Жаніцьба Цярэшкі / уклад. тэкстаў, уступ арт. і камент. Л.М. Салавей; уклад., сістэм. і расшыфроўка муз. матэрыялаў, уступ. а...
 11. Коваль У.І. Чым адгукаецца слова: Фразеалогія ў павер'ях, абрадах і звычаях. œ. Мiнск: Нар. асвета, 1994
 12. Комплекснае даследаванне фальклору і этнакультуры Палесся: Матэрыялы другой Міжнароднай навуковай фальклорна-этналінгвістычна...
 13. Крачковский Ю.Ф. Быт западно-русского селянина. М.: Изд-во имп. общ-ва истории древностей России при Моск. ун-те, 1874. – 212 с.
 14. Мельниковская О. Н., Племена южной Белоруссии в раннем железном веке, Москва, издательство "Наука", 1967, 196 с.
 15. Нарысы гісторыі культуры Беларусі. У 4 т. Т. 3. Культура сяла ХIV – пачатку ХХ ст. Кн. 2. Духоўная культура / А. І. Лакотка [...
 16. Пяткевіч, Ч. Грамадская культура Рэчыцкага Палесся / Часлаў Пяткевіч ; пер. з пол. Уладзіміра Васілевіча і Ліі Салавей ; прад...
 17. Роль культурно-просветительских учреждений Беларуси в развитии обрядности (1920-1980-е годы)/ В.А. Касперович. Минск: Академи...
 18. Северобелорусский сборник: обряды, песни, наигрыши, плачи, ворожба : [сборник научных статей и материалов] / М-во культуры Ро...
Гэта кэшаваныя старонка. Апошняя сінхранізацыя з базай - 11.03.2018 03:28:27