Тэма / тэг text
абрады і святы каляндарныя
Бацькоўскія тэгі app

Тэмы 15 (праз поле „Бацькоўскія тэгі“)

 1. абрады і святы веснавыя
 2. абрады і святы восеньскія
 3. абрады і святы зімовыя
 4. абрады і святы летнія
 5. жаніцьба коміна
 6. жаніцьба Цярэшкі
 7. Звеставанне
 8. каляды
 9. купалле
 10. Пакроў
 11. русалле
 12. страла
 13. стрэчанне
 14. троіца / сёмуха
 15. Юр'я

Аўдыётэка 2 (праз поле „Тэмы“)

 1. НКС - Калядны абрад "Шчадрэц" в. Рог Салігорскага раёна Мінскай вобласці
 2. Як і чаму беларуская дэманічная яліна стала сьвяточным калядным дрэвам?

Артыкулы 6 (праз поле „Тэмы“)

 1. Анимелле Н. Быт белорусских крестьян // Этнографический сборник Имперского Русского географического общества. — СПб., 1854. —...
 2. В. В. Неверович. О праздниках, поверьях и обычаях у крестьян белорусского племени населяющих Смоленскую губернию // Памятная ...
 3. Володина Т.В. Как в белорусской деревне «кота пекут» // Живая старина. – 2016. – Вып. 3. – С. 27-28.
 4. Даніловіч, Н. "Песенны каляндар" выганаўскай часткі заходнепалеска-панямонскага памежжа / Н. Даніловіч // Музычная культура Б...
 5. Лозка А. Ю. Крытэрыі ідэнтыфікацыі каляндарных стыляў у беларускім фальклоры // Весці БДПУ. Серыя 1. 2013. № 2 — с. 75–79
 6. Попова, И.С. Календарно-обрядовый фольклор Восточного Полесья в записях Александра Ивановича Рубца (1837–1913) / И.С. Попова ...

Прэса 15 (праз поле „Тэмы“)

 1. 2013.01.23 — Каляды прайшлі – каляда на дубе / Свайкста - svajksta.by
 2. 2013.11.30 — У Вяляцічах перанеслі свячу / Культура — штотыднёвая грамадска-асветнiцкая газета
 3. 2014.03.08 — Ой ты, чырачка-пташачка! / Культура — штотыднёвая грамадска-асветнiцкая газета
 4. 2014.10.25 — Хто эфектыўна зробіць рэкламу аўтэнтычнаму гурту? / Культура — штотыднёвая грамадска-асветнiцкая газета
 5. 2016.02.06 — Шлях “Чырачкі” / Культура — штотыднёвая грамадска-асветнiцкая газета
 6. 2016.04.27 — Этнавандроўкі ў глыбінку / СБ. Беларусь сегодня / sb.by
 7. 2016.07.12 — УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ: КАМНИ БЕЛАРУСИ, СПОСОБНЫЕ ИСПОЛНЯТЬ ЖЕЛАНИЯ И ИСЦЕЛЯТЬ НЕДУГИ / minsknews.by / Минск-новости
 8. 2017.04.15 — Велікодныя і перадвелікодныя звычаі беларусаў / Газета "Новы Час" (novychas.by)
 9. 2017.05.08 — «Бога праслаўляем, Юр'я велічаем, ой венцы-венцы зялёны бярвенцы» / Газета "Новы Час" (novychas.by)
 10. 2017.06.06 — Што такое траецкі Куст і нашто яго водзяць (фота, відэа) / Газета "Новы Час" (novychas.by)
 11. 2017.06.08 — Навошта ў вёсцы свячу з дому ў дом пераносяць? / Belsat / Белсат — тэлеканал
 12. 2017.07.02 — Прошчы – перажыткі паганства? (фота, відэа) / Газета "Новы Час" (novychas.by)
 13. 2017.10.26 — Пяці элементам НКС нададзены статус гісторыка-культурнай каштоўнасці / livingheritage.by
 14. 2017.11.11 — Статус для носьбітаў традыцыі / Культура — штотыднёвая грамадска-асветнiцкая газета
 15. 2018.02.09 — Фатограф, якому пасміхаюцца нават гуркі / Газета "Новы Час" (novychas.by)

Відэатэка 48 (праз поле „Тэмы“)

 1. "Палеская скарбонка" - Ваджэнне куста
 2. CTV.by - Беларускія традыцыі. «Жаніцьба Цярэшкі»
 3. Абрад "Жаніцьба коміна"
 4. Беларускi народны каляндар — Масленіца
 5. Беларускі народны каляндар - Сёмуха
 6. Беларускі народны каляндар — Вялікдзень
 7. Беларускі народны каляндар — Дзяды
 8. Беларускі народны каляндар — Купалле
 9. Беларускі народны каляндар — Радаўніца
 10. Беларускі народны каляндар — Тры каралі / Вадохрышча
 11. Беларускі народны каляндар — Юр’я
 12. Вялікдзень. Жачкі
 13. Жаніцьба Цярэшкі ў Каўшэлеве
 14. Зоры не спяць. Уладзімер Лобач пра Каляды
 15. Зьміцер Скварчэўскі - Сьвяты восеньскага раўнадзенства ў беларускім народным календары
 16. Купальская ноч
 17. Лета ў «Аб'ектыве». Навошта ў вёсцы свячу з дому ў дом пераносяць?
 18. Мова Нанова - Гуканне вясны
 19. Мова нанова - Каляды
 20. Палескія калядкі
 21. Пранясі, Божа, хмару
 22. Прыват з Валярынай Куставай - Як па-беларуску адзначыць Каляды і Новы год
 23. Прывэлы мы Куста з зэленэго клену...
 24. Пятро Цалка: Каляндар традыцыйнага ткацтва
 25. Радавод - А на гарэ купала
 26. Радавод - Благавешчанне ў Чачэрскім раёне (пачатак)
 27. Радавод - Валачобнікі
 28. Радавод - Водгукі мінулага (Народны каляндар снежня, Замова, Чарвівы дуб, Божы дар, Зімовыя забавы, Шматкаленны вальс)
 29. Радавод - Вялесавы ўнукі
 30. Радавод - Вялікдзень у Чачэрскім раёне
 31. Радавод - Дажынкі 1998 года
 32. Радавод - Казельчыкі (шчадраванне ў Салігорскім раёне)
 33. Радавод - Каляды ў Жыткавіцкім раёне
 34. Радавод - Культ продкаў у беларусаў
 35. Радавод - Купалле на Полаччыне
 36. Радавод - Мотальскія суседзі. Каляды
 37. Радавод - Новы год у Салігорскім раёне
 38. Радавод - Пахаванне дзеда і бабы (в. Маскаляняты, Гарадоцкі рн)
 39. Радавод - Чаканне вясны
 40. Радавод - Шчадраванне ў Старажоўцах Жыткавіцкага р-на
 41. Радавод - Шчадрэц (в. Грычынавічы Жыткавіцкі рн)
 42. Радавод - Як пушчу стралу (Веткаўскі р-н)
 43. Спрадвечнае (СТВ) - Абрад "Абворванне"
 44. Спрадвечнае (СТВ) - Гуканне вясны
 45. Спрадвечнае (СТВ) - Каляды
 46. Хто такі Зюзя, і як нашы продкі яго залагоджвалі?
 47. Як жанілі Цярэшку (дак. фільм)
 48. Як пушчу стралу

Элементы НКС 3 (праз поле „Ключавыя словы“)

 1. Абрад "Юр’я" (Абрад "Тураўскі карагод" на свята "Юр'я") (в. Пагост, Азяранскі с/с, Жыткавіцкі р-н, Гомельская вобл.)
 2. Абрад “Жаніцьба Цярэшкі” (Лепельскі р-н, Віцебская вобл.)
 3. Калядны абрад "Шчадрэц" в. Рог Салігорскага раёна Мінскай вобласці

Выданні 18 (праз поле „Тэмы“)

 1. Cимволічні коди народної культури (міфологія, фольклористика та етнологія) Бібліографічні матеріали з білоруської, російської...
 2. Беларускі народны каляндар/ Васілевіч У.А. Мінск: Ураджай, 1993.80 с.
 3. Беларускі фальклор у сучасных запісах: Традыцыйныя жанры: Гомельская вобл. / Уклад. Захарава В. А. і інш.; Уклад. муз. часткі...
 4. Беларускія народныя песні з абрадамі, звычаяміі павер'ямі / П.В. Шэйна. Санкт-Петербург: Тыпаграфія Майкова, 1874. 565с. (ксе...
 5. Беларусы. Том 6: Грамадскія традыцыі / В.Ф. Бацяеў, В.М. Бялявіна, А.У. Гурко і інш.; рэдкал.: В.М. Балявіна і інш.; Ін-т мас...
 6. Богданович, А. Е. Пережитки древнего миросозерцания у белоруссов. Этнографический очерк. Гродна : Губернская тип., 1895. 3, I...
 7. Жаніцьба Цярэшкі / уклад. тэкстаў, уступ арт. і камент. Л.М. Салавей; уклад., сістэм. і расшыфроўка муз. матэрыялаў, уступ. а...
 8. Каляндарна-песенныя традыцыі заходнепалеска-панямонскага памежжа [Электронны рэсурс] / склад. Н. Даніловіч. — Электрон. дан. ...
 9. Комплекснае даследаванне фальклору і этнакультуры Палесся: Матэрыялы другой Міжнароднай навуковай фальклорна-этналінгвістычна...
 10. Кухаронак Т.І. Маскі ў каляднай абраднасці беларусаў. Мінск: “Ураджай”, 2001
 11. Ліс А. С. Каляндарна-абрадавая творчасць беларусаў. Сістэма жанраў. Эстэтычны аспект. Мінск, "Беларуская навука", 1998 г., 18...
 12. Лозка Алесь. Беларускі фальклор. Мн.: Зміцер Колас 2017 — 160 с.
 13. Методыка арганізацыі работы па збору этнаграфічнага матэрыяла. Апублікавана ў рамках праекта “Жывая гісторыя майго краю” – 64 с.
 14. Нарысы гісторыі культуры Беларусі. У 4 т. Т. 3. Культура сяла ХIV – пачатку ХХ ст. Кн. 2. Духоўная культура / А. І. Лакотка [...
 15. Песни Псковской земли. Вып. 1: Календарно-обрядовые песни : по материалам фольк. экспедиций Ленинград. консерватории / сост. ...
 16. Раговіч У. І. Песенны фальклор Палесся: У 3 т. Т.1. Песні святочнага календара. Мінск: Чатыры чвэрці, 2001. 527 с.
 17. Романов, Е. Р. Белорусский сборник. Вып. 8-9 : Быт белоруса. Словарь условных языков / Е. Р. Романов. — Вильна : Типография А...
 18. Рэчыцкае палессе/ Ч. Пяткевіч. Мінск: Беларускі кнігазбор, 2004. 672 с.
Гэта кэшаваныя старонка. Апошняя сінхранізацыя з базай - 09.03.2018 23:31:24